benas ulevičius

ATLIKĖJAI

1
Atgaivink žodžiu - 02:25
2
12 pamoka. kas yra malonė - 03:15
3
Jėzau, tu kristus - 02:10
4
9 pamoka. dievo įsakymai - 03:47
5
Jėzus čia - 01:50
6
Per pasaulį eidamas - 01:03
7
Prie tavęs, o viešpatie, glaudžiuos - 03:02
8
Viešpats pakrantėj stovėjo - 02:28
9
Dievo vaikai - 02:08
10
2 pamoka. esi kviečiamas išverti išbandymus - 03:34
11
15 pamoka. sekminių stebuklas - 03:33
12
7 pamoka. dievo žodis mums - 03:12
13
šventas (kareivijų viešpats) - 02:17
14
štai ši diena - 01:40
15
Gliori gliori, aleliuja - 01:37
16
13 pamoka. sakramentai - 02:39
17
Gyvojo vandens šaltiniuos - 02:54
18
3 pamoka. kas yra dievas - 02:27
19
10 pamoka. nuodėmė - 03:13
20
Tu ateini - 01:43
21
17 pamoka. dievo karalystė - 03:42
22
5 pamoka. dievas tave myli - 02:18
23
1 pamoka. gyvenimas lyg labirintas - 01:42
24
6 pamoka. jie nepažino jėzaus - 02:27
25
8 pamoka. kristaus vertybės - 02:58
26
šventoji dvasia pripildo mane - 01:37
27
14 pamoka. ar susitikai su jėzumi - 03:54
28
Ieškokite dievo karalystės - 01:50
29
Tavim pripildyti - 00:47
30
4 pamoka. švenčiausios trejybė - 02:29
31
Aš noriu būt toks, kaip tu - 01:55
32
O šviesos dvasia, ateik - 01:53
33
11 pamoka. šventoji dvasia jėzaus gyvenime - 03:59
34
16 pamoka. tikėjimas - dievo dovana - 03:41
Daugiau
1
24 pamoka. paulius ir jo darbai - 02:57
2
28 pamoka. tikėjimo išpažinimas - 03:00
3
Aš myliu - 02:19
4
20 pamoka. šventosios mišios - 03:06
5
Aleliuja! mes giedam, jėzau, tau - 01:45
6
Jo vardą aukštinkim giesmėj - 02:25
7
Jėzus - vardas aukščiausias - 01:54
8
Kanos vestuvės - 04:09
9
27 pamoka. atgailos sakramentas - 03:29
10
Ką padarėt vienam iš mažiausiųjų brolių - 01:44
11
29 pamoka. susikaupimas - 03:18
12
Jėzau, tu nuostabus - 02:02
13
22 pamoka. palyginimas apie talentus - 03:37
14
Esam dievo gentis - 01:42
15
Sustokim, pagarbinkime jį - 02:15
16
Laimink, dieve, mūsų susirinkimą - 01:43
17
25 pamoka. šventosios dvasios dovanos - 02:41
18
Viešpatie, laimink juos - 01:28
19
įsikurk manoj širdy - 02:51
20
19 pamoka. kas yra bažnyčia - 03:27
21
26 pamoka. šventieji - 02:23
22
18 pamoka. kas yra malda - 05:20
23
23 pamoka. paskutinis teismas - 03:17
24
21 pamoka. mano gyvenimas žmonių bendruomenėje - 02:36
Daugiau
Norint klausytis reikia prisijungti
Kraunama
NAUDOJATE NELEISTINAS PROGRAMAS, PRAŠOME PAŠALINTI, NORINT NAUDOTIS TINKLAPIU.