etnografinis ansamblis ''šeduva''
1
Tetervins subilda (arimo) - 02:29
2
Aičvars (sakmė) - 03:12
3
Aisim brolė (šienapjūtės) - 03:07
4
Man' grėblalis muliavots' (šienapjūtės) - 02:50
5
žali žolala (žvalgytuvių) - 02:45
6
Vieversėlio, maž paukštelio (piršlybų) - 03:03
7
Atsikelk rytel' (piršlybų) - 03:21
8
Nejok, bernelio pavasarį (pažintuvių) - 02:19
9
Oi kūlio kūlio (sutartuvių) - 02:03
10
Paskutinis vakarėlis (mergvakario) - 03:06
11
šitam šaltam rudenėlį (atvykus jaunajam...) - 04:32
12
Sesuti jaunoji, kod' neverki - 02:58
13
Oi tu sakal sakalėlio (grįžimo iš jungtuvių) - 02:36
14
Sukly gulbialės ont marių, prieš išvežant kraitį - 05:05
15
Pas močiute augo (išleidžiant į jaunojo pusę) - 04:16
16
Brolaičiuk, dobiliuk (vestuvininkų apdainavimas) - 01:01
17
Te gražums' mus jaunosios - 03:45
18
Mūsų muzikanto katės papjovė (muzikantų raginimas) - 00:46
19
Jurge polka (instrumentinė muzika) - 00:58
20
Gegučių valsas (instrumentinė muzika) - 01:58
21
Biesbala (sakmė) - 03:17
22
Pakalniškių polka (instrumentinė muzika) - 01:08
23
Kodėl žmogs nežina sava likima (sakmė) - 01:46
24
Oi tek' tek' (šeimos) - 02:54
25
Auga kiemi dagilis (našlaičių) - 03:29
26
Oi jaute jaute (šeimos) - 03:04
27
A a a dukrytė (lopšinė) - 01:32
28
čiūčia, liūlia, liūlia (lopšinė) - 00:53
29
Kuze, kuze, dzig dzig dzig (žaidinimas) - 00:55
30
Oze, oze be be (žaidinimas) - 00:16
31
Kyku kyku dominyku (žaidinimas) - 00:23
32
Ain' par lauko (gyvūnijos apdainavimas) - 03:42
33
Kodėl kregždės iškost uodeg (sakmė) - 00:55
34
Gaspadine, gaspadors' (kregždės mėgdžiojimas) - 00:14
35
Prisivirė, prisikepė (kregždės mėgdžiojimas) - 00:10
36
Išspirs' lado (kielės mėgdžiojimas) - 00:07
37
Kukū, kukū, pagalvėla pūkų (gegutės mėgdžiojimas) - 00:07
38
Kodė gegute sava vaikų neper (sakmė) - 01:18
39
Oi brolio brolio (karo) - 04:16
40
Vilniuj buva žali brom (karo) - 04:35
41
Ateis vėsi šventi (karo) - 02:29
42
Balnokim žirgus (karo) - 02:31
43
O jūs gėlės, gėlės (karo) - 03:40
44
Kirkybala (sakmė) - 04:53
45
Nakties ramybė (romansas) - 02:41
46
Aš gyvenu prie nemunėlio (romansas) - 02:12
47
Saulutė leidos vakaruos (romansas) - 03:33
48
Pilnos pievos (romansas) - 02:11
49
Sužaliava žolinėlė (jaunimo-meilės) - 01:58
50
Gaidžiosi kėlio (jaunimo-meilės) - 04:30
Daugiau
1
Kas pas mumi dėjos - 01:55
2
Nesižanyk, braliukai - 02:20
3
Polka ''lipk ant sienų'' - 01:47
4
O kas tau bernaitėlis - 02:15
5
Kai aš turėjau - 02:36
6
Mano širdis jau sužeista - 04:20
7
Aš išgėriau vienų - 02:52
8
ėch ta laimė - 02:15
9
Ei kūmuže kūmuže - 02:47
10
Tomo polka - 02:04
11
Grieš armonika - 03:18
12
Nebegrįšiu laukų takeliu - 02:56
13
Raudona saulė nusileido - 03:55
14
Polka - 03:56
15
Kaklelis gert ištroško - 01:48
16
Mažas mažas staleliukas - 03:19
17
Bitute samane - 02:03
18
Valsas - 02:15
19
Polka ''marytė'' - 02:01
20
Polka - 02:15
21
Ant aukšto kalnelio. meilutė - 03:18
22
Pupų dėdės polka - 01:59
23
Baigias skleistis jau baltosios rožės - 04:26
24
Ir atjojo bernužėlis - 02:51
25
Balnokim žirgus - 03:24
26
Polka ''duokim garo'' - 02:28
27
žvaigždė - 03:45
28
Aš nusikirpsiu trumpai plaukus - 04:29
29
Apie žvejus - 02:10
30
Saulė nusileido - 02:44
31
Jonkelis - 02:17
32
Dainuoju dainą - 03:00
33
žalias gojus - 01:47
34
Polka - 01:26
35
Sužibo toli žiburėlis - 03:02
36
Polka - 01:17
37
Išsiskyrė keliai - 02:17
38
Prie upės srovės bėgančios - 01:58
39
Mėnesėlis - 02:20
40
Tamsi naktis - 03:57
41
Palangos miestelis - 03:53
42
čiulba ulba paukšteliai - 01:33
43
Akšin žalnieriuka - 02:33
44
Polka - 01:50
45
Aš nueisiu į žalią girią - 02:46
46
Juozo polka - 01:51
47
Jau nuvyto gėlė - 04:01
48
Ar matai, kaip skęsta - 04:54
49
Anzelmutė - 02:34
50
Polka - 01:47
51
Bėginėjo povelė po dvarų - 03:47
52
Paukštela - 02:34
53
Gražių dainelių nedainuosiu - 03:41
54
Polka - 01:24
55
Norėčiau mirt, kada pražydės gėlelė - 03:09
56
Tyli naktis - 03:18
57
Obelis - 03:13
58
Saulutė leidžiasi - 02:23
59
Fokstrotas kitaip - 02:00
60
Ar pameni, mano mielas - 02:23
61
Polka vailakinė - 02:04
62
Menu aš tas dienas - 03:58
63
Valsas paukšteli daineli - 01:32
64
Aukšti kalna - 02:19
65
Kačerga - 01:19
66
Vai onula, vai sesula - 02:28
67
žiema - 03:21
68
Plaukia salos - 04:37
69
Rasotų žiedų prisiskynęs - 02:49
70
Oi broli broli - 02:48
71
Paryčiais vėl anksti aš namo sugrįžtu - 02:00
72
Dainio polka - 01:13
73
Bulviakasio polka - 02:26
74
žalioj girioj - 01:47
75
Durnapolkė - 01:30
76
Suktinis paskutinis - 01:34
77
Polka ''gero ūpo!'' - 02:43
78
Gaubia sutemos - 03:01
79
Kiškelis - 02:12
80
Teresėli balundėli - 02:05
81
Polka ''prūsai ilgi ūsai'' - 02:42
82
Gegužinės valsas - 02:37
83
Du smuikai pravirko - 03:46
84
Rozalijos valsas - 02:36
85
Mano širdis jau sužeista - 03:29
86
Ir vienąkart pavasarį - 04:42
87
Polka - 01:43
88
Sena patranka - 02:14
89
Ain bernelis - 02:09
90
Zosiutės polka - 01:54
91
Tamburino polka - 02:08
92
Rasotų žiedų prisiskynus - 02:27
93
Tyliai plaukia - 02:46
94
šleiva kreiva karvė - 02:01
95
Sena polka - 02:22
96
Valso sūkuriuos - 03:01
97
Mudu sudiesma baltas ronkeles - 03:04
98
Polka su palaukimu - 01:48
99
Saulutė teka rytuose - 03:05
100
Blindos polka - 02:44
Daugiau
1
Aukšti kalna - 02:19
2
Dainio polka - 01:13
3
Bulviakasio polka - 02:26
4
Sutemų klonėj - 03:01
5
Kačerga - 01:19
6
Plaukė mano laivelis - 03:19
7
Menu aš tas dienas - 03:58
8
Paryčiais vėl anksti aš namo sugrįžtu - 02:00
9
Polka ''duokim garo!'' - 02:28
10
Vai onula, vai sesula - 02:28
11
Oi broli broli - 02:48
12
Jūrininkų polka - 01:45
13
Valsas ''paukšteli daineli'' - 01:32
14
žalioj girioj - 01:47
15
Polka vailakinė - 02:04
16
žiema - 03:21
17
Suktinis paskutinis - 01:34
18
Juoko polka - 01:25
19
Rasotų žiedų prisiskynęs (liet. l. romansas) - 02:49
20
Polka - 01:18
21
Pabaigos vinjetė - 00:14
Daugiau
Norint klausytis reikia prisijungti
Kraunama
NAUDOJATE NELEISTINAS PROGRAMAS, PRAŠOME PAŠALINTI, NORINT NAUDOTIS TINKLAPIU.

Išleista atnaujinta mobili aplikacija

Informuojame, kad yra išleista nauja mobilios aplikacijos versija, kurioje yra atnaujintas ir sutvarkytas prisijungimas naudojant Facebook. Prašytume kuo skubiau atsinaujinti, kad galėtumėte patogiai naudotis mobilia aplikacija.
Uždaryti