etnografinis ansamblis ''šeduva''
1
Tetervins subilda (arimo) - 02:29
2
Aičvars (sakmė) - 03:12
3
Aisim brolė (šienapjūtės) - 03:07
4
Man' grėblalis muliavots' (šienapjūtės) - 02:50
5
žali žolala (žvalgytuvių) - 02:45
6
Vieversėlio, maž paukštelio (piršlybų) - 03:03
7
Atsikelk rytel' (piršlybų) - 03:21
8
Nejok, bernelio pavasarį (pažintuvių) - 02:19
9
Oi kūlio kūlio (sutartuvių) - 02:03
10
Paskutinis vakarėlis (mergvakario) - 03:06
11
šitam šaltam rudenėlį (atvykus jaunajam...) - 04:32
12
Sesuti jaunoji, kod' neverki - 02:58
13
Oi tu sakal sakalėlio (grįžimo iš jungtuvių) - 02:36
14
Sukly gulbialės ont marių, prieš išvežant kraitį - 05:05
15
Pas močiute augo (išleidžiant į jaunojo pusę) - 04:16
16
Brolaičiuk, dobiliuk (vestuvininkų apdainavimas) - 01:01
17
Te gražums' mus jaunosios - 03:45
18
Mūsų muzikanto katės papjovė (muzikantų raginimas) - 00:46
19
Jurge polka (instrumentinė muzika) - 00:58
20
Gegučių valsas (instrumentinė muzika) - 01:58
21
Biesbala (sakmė) - 03:17
22
Pakalniškių polka (instrumentinė muzika) - 01:08
23
Kodėl žmogs nežina sava likima (sakmė) - 01:46
24
Oi tek' tek' (šeimos) - 02:54
25
Auga kiemi dagilis (našlaičių) - 03:29
26
Oi jaute jaute (šeimos) - 03:04
27
A a a dukrytė (lopšinė) - 01:32
28
čiūčia, liūlia, liūlia (lopšinė) - 00:53
29
Kuze, kuze, dzig dzig dzig (žaidinimas) - 00:55
30
Oze, oze be be (žaidinimas) - 00:16
31
Kyku kyku dominyku (žaidinimas) - 00:23
32
Ain' par lauko (gyvūnijos apdainavimas) - 03:42
33
Kodėl kregždės iškost uodeg (sakmė) - 00:55
34
Gaspadine, gaspadors' (kregždės mėgdžiojimas) - 00:14
35
Prisivirė, prisikepė (kregždės mėgdžiojimas) - 00:10
36
Išspirs' lado (kielės mėgdžiojimas) - 00:07
37
Kukū, kukū, pagalvėla pūkų (gegutės mėgdžiojimas) - 00:07
38
Kodė gegute sava vaikų neper (sakmė) - 01:18
39
Oi brolio brolio (karo) - 04:16
40
Vilniuj buva žali brom (karo) - 04:35
41
Ateis vėsi šventi (karo) - 02:29
42
Balnokim žirgus (karo) - 02:31
43
O jūs gėlės, gėlės (karo) - 03:40
44
Kirkybala (sakmė) - 04:53
45
Nakties ramybė (romansas) - 02:41
46
Aš gyvenu prie nemunėlio (romansas) - 02:12
47
Saulutė leidos vakaruos (romansas) - 03:33
48
Pilnos pievos (romansas) - 02:11
49
Sužaliava žolinėlė (jaunimo-meilės) - 01:58
50
Gaidžiosi kėlio (jaunimo-meilės) - 04:30
Daugiau
1
Kas pas mumi dėjos - 01:55
2
Nesižanyk, braliukai - 02:20
3
Polka ''lipk ant sienų'' - 01:47
4
O kas tau bernaitėlis - 02:15
5
Kai aš turėjau - 02:36
6
Mano širdis jau sužeista - 04:20
7
Aš išgėriau vienų - 02:52
8
ėch ta laimė - 02:15
9
Ei kūmuže kūmuže - 02:47
10
Tomo polka - 02:04
11
Grieš armonika - 03:18
12
Nebegrįšiu laukų takeliu - 02:56
13
Raudona saulė nusileido - 03:55
14
Polka - 03:56
15
Kaklelis gert ištroško - 01:48
16
Mažas mažas staleliukas - 03:19
17
Bitute samane - 02:03
18
Valsas - 02:15
19
Polka ''marytė'' - 02:01
20
Polka - 02:15
21
Ant aukšto kalnelio. meilutė - 03:18
22
Pupų dėdės polka - 01:59
23
Baigias skleistis jau baltosios rožės - 04:26
24
Ir atjojo bernužėlis - 02:51
25
Balnokim žirgus - 03:24
26
Polka ''duokim garo'' - 02:28
27
žvaigždė - 03:45
28
Aš nusikirpsiu trumpai plaukus - 04:29
29
Apie žvejus - 02:10
30
Saulė nusileido - 02:44
31
Jonkelis - 02:17
32
Dainuoju dainą - 03:00
33
žalias gojus - 01:47
34
Polka - 01:26
35
Sužibo toli žiburėlis - 03:02
36
Polka - 01:17
37
Išsiskyrė keliai - 02:17
38
Prie upės srovės bėgančios - 01:58
39
Mėnesėlis - 02:20
40
Tamsi naktis - 03:57
41
Palangos miestelis - 03:53
42
čiulba ulba paukšteliai - 01:33
43
Akšin žalnieriuka - 02:33
44
Polka - 01:50
45
Aš nueisiu į žalią girią - 02:46
46
Juozo polka - 01:51
47
Jau nuvyto gėlė - 04:01
48
Ar matai, kaip skęsta - 04:54
49
Anzelmutė - 02:34
50
Polka - 01:47
51
Bėginėjo povelė po dvarų - 03:47
52
Paukštela - 02:34
53
Gražių dainelių nedainuosiu - 03:41
54
Polka - 01:24
55
Norėčiau mirt, kada pražydės gėlelė - 03:09
56
Tyli naktis - 03:18
57
Obelis - 03:13
58
Saulutė leidžiasi - 02:23
59
Fokstrotas kitaip - 02:00
60
Ar pameni, mano mielas - 02:23
61
Polka vailakinė - 02:04
62
Menu aš tas dienas - 03:58
63
Valsas paukšteli daineli - 01:32
64
Aukšti kalna - 02:19
65
Kačerga - 01:19
66
Vai onula, vai sesula - 02:28
67
žiema - 03:21
68
Plaukia salos - 04:37
69
Rasotų žiedų prisiskynęs - 02:49
70
Oi broli broli - 02:48
71
Paryčiais vėl anksti aš namo sugrįžtu - 02:00
72
Dainio polka - 01:13
73
Bulviakasio polka - 02:26
74
žalioj girioj - 01:47
75
Durnapolkė - 01:30
76
Suktinis paskutinis - 01:34
77
Polka ''gero ūpo!'' - 02:43
78
Gaubia sutemos - 03:01
79
Kiškelis - 02:12
80
Teresėli balundėli - 02:05
81
Polka ''prūsai ilgi ūsai'' - 02:42
82
Gegužinės valsas - 02:37
83
Du smuikai pravirko - 03:46
84
Rozalijos valsas - 02:36
85
Mano širdis jau sužeista - 03:29
86
Ir vienąkart pavasarį - 04:42
87
Polka - 01:43
88
Sena patranka - 02:14
89
Ain bernelis - 02:09
90
Zosiutės polka - 01:54
91
Tamburino polka - 02:08
92
Rasotų žiedų prisiskynus - 02:27
93
Tyliai plaukia - 02:46
94
šleiva kreiva karvė - 02:01
95
Sena polka - 02:22
96
Valso sūkuriuos - 03:01
97
Mudu sudiesma baltas ronkeles - 03:04
98
Polka su palaukimu - 01:48
99
Saulutė teka rytuose - 03:05
100
Blindos polka - 02:44
Daugiau
1
Aukšti kalna - 02:19
2
Dainio polka - 01:13
3
Bulviakasio polka - 02:26
4
Sutemų klonėj - 03:01
5
Kačerga - 01:19
6
Plaukė mano laivelis - 03:19
7
Menu aš tas dienas - 03:58
8
Paryčiais vėl anksti aš namo sugrįžtu - 02:00
9
Polka ''duokim garo!'' - 02:28
10
Vai onula, vai sesula - 02:28
11
Oi broli broli - 02:48
12
Jūrininkų polka - 01:45
13
Valsas ''paukšteli daineli'' - 01:32
14
žalioj girioj - 01:47
15
Polka vailakinė - 02:04
16
žiema - 03:21
17
Suktinis paskutinis - 01:34
18
Juoko polka - 01:25
19
Rasotų žiedų prisiskynęs (liet. l. romansas) - 02:49
20
Polka - 01:18
21
Pabaigos vinjetė - 00:14
Daugiau
Norint klausytis reikia prisijungti
Kraunama
NAUDOJATE NELEISTINAS PROGRAMAS, PRAŠOME PAŠALINTI, NORINT NAUDOTIS TINKLAPIU.