olita dautartaitė
1
Nuo skausmo niekam nesakyto. tenai. kai uždainuoja - 03:05
2
Quand balsui, klarnetui ir fortepijonui - 02:08
3
Saulėlydy. sieki žiedų? nesusižeisk. tas gyvenimas - 03:28
4
A la lune arfai ir fleitai. tavo veidas nuskęs - 02:07
5
Vardažolė. viduržemio meilė. vien sau. kiaulpienės žiedas - 06:02
6
A la lune arfai ir fleitai - 01:47
7
Nekeik. aš nemačiau tų tvenkinių. mieloji, mūsų dienos nesibaigia. žiburėlis tamso - 02:50
8
Panneau klarnetui ir styginių orkestrui - 01:32
9
O, kaip žydi, kaip tviska. vienatve mano. draugystė. spalis. spalio vėjas. iš gražiausių laikų. a la lune - 05:31
10
Pavasario naktis. dar pabūk. neišiek.neišnyk. bejėgė laisvė - 03:34
11
Satin balsui, fortepijonui ir klarnetui. aš paliečiu lengvutę tavo ranką - 04:50
12
Aš tavęs nebemyliu. o vistiek tave nešiuos. kai šešėliai namuos mano želia. paryžiaus gatvės prisiminimas. retro. panneau klarnetui ir styginių orkestrui - 04:28
13
šnekučiavomės mes "literatuos". sugrįžimas. vien tik tu rudenie. ten bažnyčios bokštai balti. laisvei. tik vieną syk. to neturi jauni - 05:33
14
Panneau klarnetui ir styginių orkestrui. aš nežinau, kam aš rašiau. liepos naktis paliktoje tėviškėje - 03:05
Daugiau
1
Vieno dalyko niekada nesupratau ir jau niekada nesuprasiu - 09:48
2
Nei vaikystėje, nei jaunystėje neturėjau dviračio - 08:13
3
Kaip mums reikėjo augti, išbalusiems didžiaakiams pokario vaikams? - 07:06
4
Nebeprisimenu, kaip susipažinau su jonu - 04:27
5
"varpo kėlime" jau prasideda - 13:16
6
Kažkas yra sakęs, kad mes visi rašom savo vaikystėmis - 07:14
7
Kol mes čia kūrėmės, tame vilniuje... - 08:57
Daugiau
1
Pasirinkimas vidudienyje - 13:06
2
Galvą iškėlus - 08:20
3
Susitikimas prie upės - 11:05
4
Atsiminimų kelias - 05:54
5
Dėdė atvažiavo - 08:50
6
Karališkių sapnas - 04:22
7
Grumtynės prie kumpių - 06:12
8
Dalgių daina - 08:29
Daugiau
1
Katino sodas - 09:18
2
Balti vaiko dantys - 10:33
3
Katino sapnas - 06:43
4
Petriuko vasara - 04:44
5
Dienos slenka - 03:12
6
Vieną vakarą - 08:43
7
Eglė žalčių karalienė - 19:05
8
Jaujos vakarai - 15:41
Daugiau
1
Meška vestuvėse - 10:01
2
Lapino vestuvės / girios senukas - 02:35
3
Lapino vestuvės / kvietimas į vestuves - 04:19
4
Lapino vestuvės / šitoje šalyje - 05:57
5
Lapino vestuvės / anoje šalyje - 07:22
6
Lapino vestuvės / derybos - 07:34
7
Lapino vestuvės / jaunosios vaišės - 08:51
8
Lapino vestuvės / jaunųjų šokis - 03:23
9
Lapino vestuvės / svotų šokis - 05:24
Daugiau
1
Taip gera kalbinti tuos, kurių nebėra (liūnė sutema) - 00:36
2
Metų laikai / fragmentas (ástor piazzolla) - 01:45
3
šv. bernardas · mes neturime namų · nepažįstamas dangus (bernardas brazdžionis) - 02:42
4
į vakarę žarą · be tavęs atėjau · laimės namelis (bernardas brazdžionis) - 03:12
5
Atminimų duona · juo toliau tuo arčiau (bernardas brazdžionis) - 01:06
6
Ruduo ruduo · šalna šalna (bernardas brazdžionis) - 01:23
7
Dar ne vasara, vasaris · dienos ir drugiai · trys būties valandos · čia persimonai, čia kiparisai (bernardas brazdžionis) - 02:32
8
Tenai pažaislio bokštai · mes mirsime kartu · ypatingai (bernardas brazdžionis) - 02:44
9
Kol nidrei / fragmentas (max brush) - 01:46
10
Laiškas mano draugams tėvynėje · namai (henrikas nagys) - 01:41
11
Kryžkelė · svajonė · aitvaro brolio neišdaviau · dedikacija (henrikas nagys) - 04:50
12
Epitafija ant poeto kapo/ vyt. mačerniui · išmaldos neprašiau (henrikas nagys) - 02:30
13
Nirvana · kredo · neišsižadėkite manęs (henrikas nagys) - 02:40
14
Siuita violončelei solo / fragmentas (johann sabastian bach) - 01:32
15
Mariau · speigas · vakarėja · agnei · neblanksta, o vis aštriau ryškėja · žingeidūs žmonės (liūnė sutema) - 03:03
16
Sauliui · net graudu · visi mano laiškai ir telegramos grįžta (liūnė sutema) - 01:18
17
Sapne ištariau – tebūnie · penkių bažnyčių, keturių smuklių miestelis · neatsigręžk (liūnė sutema) - 01:35
18
Yra dienų · trys skelbimai · parduodu savo tėvo vijoklius · ieškau savo brolio judo · lunatiko kelionių užrašai broliui (liūnė sutema) - 05:24
19
Dienoraštis mariui · neišduodu, tiktai grąžinu (liūnė sutema) - 02:23
20
Mano senutės (liūnė sutema) - 01:32
21
Laimė (liūnė sutema) - 00:42
22
Dainelė su priedainiu · noriu grįžti namo (liūnė sutema) - 02:48
23
Noriu grįžti į praėjusį šimtmetį · emigruosiu į šalį, kurios dar nėra (liūnė sutema) - 01:13
24
Kol nidrei/ fragmentas (max brush) - 02:07
Daugiau
1
Justinas marcinkevičius - mažoji trilogija: mindaugas. mažvydas. katedra - 05:34
2
Algimantas baltakis - iš anksto... - 01:15
3
Eduardas mieželaitis - plaukai - 00:44
4
Janina degutytė - paukščio gimimas - 01:30
5
Juozas macevičius - kasdienė duona - 01:55
6
Antanas venclova - čiurlionis - 01:15
7
Eugenijus matuzevičius - kai manęs nebus... - 01:37
8
Antanas drilinga - neparašytas eilėraštis - 01:00
9
Paulius širvys - aš - beržas - 02:45
10
Albinas žukauskas - apie ką eilėraštis? - 02:22
11
Marcelijus martinaitis - aukojimas - 01:32
12
Vytautas rudokas - žiūrint į savo širdį - 00:32
13
Vacys reimeris - ko jūsų akys - piktos ir nustebusios... - 01:12
14
Judita vaičiūnaitė - odė vilniaus universitetui - 01:44
15
Algimantas mikuta - kuo ilgiau gyvensi... - 01:39
16
Petras palilionis - tarp veidrodžių - 01:05
17
Antanas miškinis - vasara baigiasi - 03:10
18
Sigitas geda - giesmė apie dangišką kartografiją - 05:14
19
Onė baliukonė - ...virsti šviesa - 01:19
20
Albinas bernotas - argirdiškė - 01:19
21
Jonas jakštas - neskinkite baltos lelijos... - 00:53
22
Aldona elena puišytė - elegija mykalojui daukšai - 02:47
23
Stasys jonauskas - tiesą žinoti geriau - 01:37
24
Robertas keturakis - lietuviškoji kalba - 01:04
25
Bernardas brazdžionis - mes neturime namų - 01:06
26
Gražina cieškaitė - į amžinybės lizdą - 02:31
27
Jonas strielkūnas - to neturi jauni - 02:04
28
Henrikas algis čigriejus - jūs žvirbliai ir jūs vaikai, mano džiaugsme... - 01:06
29
Algirdas verba - jų skiemenis ir negudrius jų darbus... - 01:25
30
Aidas marčėnas - vakaras - 01:08
31
Donaldas kajokas - : namai? - 02:22
32
Kornelijus platelis - regėjimas - 01:55
33
Vytautas p. bložė - krūtinę skausmas sugniaužė - 01:20
34
Gintaras patackas - amžiaus pradžia - 02:23
35
Jonas juškaitis - mėlyna žibutė apšvietė likimą - 01:10
36
Gintaras grajauskas - apie ką visa tai?... - 01:27
37
Stasys stacevičius - perpildytam knygom kambary... - 01:48
38
Kazys bradūnas - vilniaus varpai - 01:06
39
Antanas a. jonynas - atsisėk po raudonu šermukšnio medžiu - 01:25
40
Alfonas maldonis - pilnatvė - 02:16
41
Daiva čepauskaitė - kaip gyveni? - 01:58
42
Gintautas dabrišius - rašyti - 00:57
43
Vytautas rubavičius - botičelis. teorija be pavadinimo - 01:03
44
Viktoras rudžianskas - nuo do iki do - 02:29
Daugiau
Norint klausytis reikia prisijungti
Kraunama
NAUDOJATE NELEISTINAS PROGRAMAS, PRAŠOME PAŠALINTI, NORINT NAUDOTIS TINKLAPIU.