olita dautartaitė
1
Nuo skausmo niekam nesakyto. tenai. kai uždainuoja - 03:05
2
Quand balsui, klarnetui ir fortepijonui - 02:08
3
Saulėlydy. sieki žiedų? nesusižeisk. tas gyvenimas - 03:28
4
A la lune arfai ir fleitai. tavo veidas nuskęs - 02:07
5
Vardažolė. viduržemio meilė. vien sau. kiaulpienės žiedas - 06:02
6
A la lune arfai ir fleitai - 01:47
7
Nekeik. aš nemačiau tų tvenkinių. mieloji, mūsų dienos nesibaigia. žiburėlis tamso - 02:50
8
Panneau klarnetui ir styginių orkestrui - 01:32
9
O, kaip žydi, kaip tviska. vienatve mano. draugystė. spalis. spalio vėjas. iš gražiausių laikų. a la lune - 05:31
10
Pavasario naktis. dar pabūk. neišiek.neišnyk. bejėgė laisvė - 03:34
11
Satin balsui, fortepijonui ir klarnetui. aš paliečiu lengvutę tavo ranką - 04:50
12
Aš tavęs nebemyliu. o vistiek tave nešiuos. kai šešėliai namuos mano želia. paryžiaus gatvės prisiminimas. retro. panneau klarnetui ir styginių orkestrui - 04:28
13
šnekučiavomės mes "literatuos". sugrįžimas. vien tik tu rudenie. ten bažnyčios bokštai balti. laisvei. tik vieną syk. to neturi jauni - 05:33
14
Panneau klarnetui ir styginių orkestrui. aš nežinau, kam aš rašiau. liepos naktis paliktoje tėviškėje - 03:05
Daugiau
1
Vieno dalyko niekada nesupratau ir jau niekada nesuprasiu - 09:48
2
Nei vaikystėje, nei jaunystėje neturėjau dviračio - 08:13
3
Kaip mums reikėjo augti, išbalusiems didžiaakiams pokario vaikams? - 07:06
4
Nebeprisimenu, kaip susipažinau su jonu - 04:27
5
"varpo kėlime" jau prasideda - 13:16
6
Kažkas yra sakęs, kad mes visi rašom savo vaikystėmis - 07:14
7
Kol mes čia kūrėmės, tame vilniuje... - 08:57
Daugiau
1
Pasirinkimas vidudienyje - 13:06
2
Galvą iškėlus - 08:20
3
Susitikimas prie upės - 11:05
4
Atsiminimų kelias - 05:54
5
Dėdė atvažiavo - 08:50
6
Karališkių sapnas - 04:22
7
Grumtynės prie kumpių - 06:12
8
Dalgių daina - 08:29
Daugiau
1
Katino sodas - 09:18
2
Balti vaiko dantys - 10:33
3
Katino sapnas - 06:43
4
Petriuko vasara - 04:44
5
Dienos slenka - 03:12
6
Vieną vakarą - 08:43
7
Eglė žalčių karalienė - 19:05
8
Jaujos vakarai - 15:41
Daugiau
1
Meška vestuvėse - 10:01
2
Lapino vestuvės / girios senukas - 02:35
3
Lapino vestuvės / kvietimas į vestuves - 04:19
4
Lapino vestuvės / šitoje šalyje - 05:57
5
Lapino vestuvės / anoje šalyje - 07:22
6
Lapino vestuvės / derybos - 07:34
7
Lapino vestuvės / jaunosios vaišės - 08:51
8
Lapino vestuvės / jaunųjų šokis - 03:23
9
Lapino vestuvės / svotų šokis - 05:24
Daugiau
1
Taip gera kalbinti tuos, kurių nebėra (liūnė sutema) - 00:36
2
Metų laikai / fragmentas (ástor piazzolla) - 01:45
3
šv. bernardas · mes neturime namų · nepažįstamas dangus (bernardas brazdžionis) - 02:42
4
į vakarę žarą · be tavęs atėjau · laimės namelis (bernardas brazdžionis) - 03:12
5
Atminimų duona · juo toliau tuo arčiau (bernardas brazdžionis) - 01:06
6
Ruduo ruduo · šalna šalna (bernardas brazdžionis) - 01:23
7
Dar ne vasara, vasaris · dienos ir drugiai · trys būties valandos · čia persimonai, čia kiparisai (bernardas brazdžionis) - 02:32
8
Tenai pažaislio bokštai · mes mirsime kartu · ypatingai (bernardas brazdžionis) - 02:44
9
Kol nidrei / fragmentas (max brush) - 01:46
10
Laiškas mano draugams tėvynėje · namai (henrikas nagys) - 01:41
11
Kryžkelė · svajonė · aitvaro brolio neišdaviau · dedikacija (henrikas nagys) - 04:50
12
Epitafija ant poeto kapo/ vyt. mačerniui · išmaldos neprašiau (henrikas nagys) - 02:30
13
Nirvana · kredo · neišsižadėkite manęs (henrikas nagys) - 02:40
14
Siuita violončelei solo / fragmentas (johann sabastian bach) - 01:32
15
Mariau · speigas · vakarėja · agnei · neblanksta, o vis aštriau ryškėja · žingeidūs žmonės (liūnė sutema) - 03:03
16
Sauliui · net graudu · visi mano laiškai ir telegramos grįžta (liūnė sutema) - 01:18
17
Sapne ištariau – tebūnie · penkių bažnyčių, keturių smuklių miestelis · neatsigręžk (liūnė sutema) - 01:35
18
Yra dienų · trys skelbimai · parduodu savo tėvo vijoklius · ieškau savo brolio judo · lunatiko kelionių užrašai broliui (liūnė sutema) - 05:24
19
Dienoraštis mariui · neišduodu, tiktai grąžinu (liūnė sutema) - 02:23
20
Mano senutės (liūnė sutema) - 01:32
21
Laimė (liūnė sutema) - 00:42
22
Dainelė su priedainiu · noriu grįžti namo (liūnė sutema) - 02:48
23
Noriu grįžti į praėjusį šimtmetį · emigruosiu į šalį, kurios dar nėra (liūnė sutema) - 01:13
24
Kol nidrei/ fragmentas (max brush) - 02:07
Daugiau
1
Justinas marcinkevičius - mažoji trilogija: mindaugas. mažvydas. katedra - 05:34
2
Algimantas baltakis - iš anksto... - 01:15
3
Eduardas mieželaitis - plaukai - 00:44
4
Janina degutytė - paukščio gimimas - 01:30
5
Juozas macevičius - kasdienė duona - 01:55
6
Antanas venclova - čiurlionis - 01:15
7
Eugenijus matuzevičius - kai manęs nebus... - 01:37
8
Antanas drilinga - neparašytas eilėraštis - 01:00
9
Paulius širvys - aš - beržas - 02:45
10
Albinas žukauskas - apie ką eilėraštis? - 02:22
11
Marcelijus martinaitis - aukojimas - 01:32
12
Vytautas rudokas - žiūrint į savo širdį - 00:32
13
Vacys reimeris - ko jūsų akys - piktos ir nustebusios... - 01:12
14
Judita vaičiūnaitė - odė vilniaus universitetui - 01:44
15
Algimantas mikuta - kuo ilgiau gyvensi... - 01:39
16
Petras palilionis - tarp veidrodžių - 01:05
17
Antanas miškinis - vasara baigiasi - 03:10
18
Sigitas geda - giesmė apie dangišką kartografiją - 05:14
19
Onė baliukonė - ...virsti šviesa - 01:19
20
Albinas bernotas - argirdiškė - 01:19
21
Jonas jakštas - neskinkite baltos lelijos... - 00:53
22
Aldona elena puišytė - elegija mykalojui daukšai - 02:47
23
Stasys jonauskas - tiesą žinoti geriau - 01:37
24
Robertas keturakis - lietuviškoji kalba - 01:04
25
Bernardas brazdžionis - mes neturime namų - 01:06
26
Gražina cieškaitė - į amžinybės lizdą - 02:31
27
Jonas strielkūnas - to neturi jauni - 02:04
28
Henrikas algis čigriejus - jūs žvirbliai ir jūs vaikai, mano džiaugsme... - 01:06
29
Algirdas verba - jų skiemenis ir negudrius jų darbus... - 01:25
30
Aidas marčėnas - vakaras - 01:08
31
Donaldas kajokas - : namai? - 02:22
32
Kornelijus platelis - regėjimas - 01:55
33
Vytautas p. bložė - krūtinę skausmas sugniaužė - 01:20
34
Gintaras patackas - amžiaus pradžia - 02:23
35
Jonas juškaitis - mėlyna žibutė apšvietė likimą - 01:10
36
Gintaras grajauskas - apie ką visa tai?... - 01:27
37
Stasys stacevičius - perpildytam knygom kambary... - 01:48
38
Kazys bradūnas - vilniaus varpai - 01:06
39
Antanas a. jonynas - atsisėk po raudonu šermukšnio medžiu - 01:25
40
Alfonas maldonis - pilnatvė - 02:16
41
Daiva čepauskaitė - kaip gyveni? - 01:58
42
Gintautas dabrišius - rašyti - 00:57
43
Vytautas rubavičius - botičelis. teorija be pavadinimo - 01:03
44
Viktoras rudžianskas - nuo do iki do - 02:29
Daugiau
Norint klausytis reikia prisijungti
Kraunama
NAUDOJATE NELEISTINAS PROGRAMAS, PRAŠOME PAŠALINTI, NORINT NAUDOTIS TINKLAPIU.

Išleista atnaujinta mobili aplikacija

Informuojame, kad yra išleista nauja mobilios aplikacijos versija, kurioje yra atnaujintas ir sutvarkytas prisijungimas naudojant Facebook. Prašytume kuo skubiau atsinaujinti, kad galėtumėte patogiai naudotis mobilia aplikacija.
Uždaryti