ramūnas šimukauskas
1
ūksmingoj girioj snaudė kupidonas / cliii - 01:56
2
Jaunystė sąžinės graužimo nepažįsta / cli - 01:55
3
Sakai, kad meilės manyje nė lašo / cxlix - 01:44
4
Iš kur, sakyk, jėga ir sveikata / cl - 01:08
5
O meilė – tai liga, susirgo siela / cxlvii - 01:10
6
„neapkenčiu!“ –  tai mano meilės žodžiai / cxlv - 01:23
7
Nebežinau, ar džiaugtis, ar liūdėti / cxliv - 01:26
8
Neversk manęs ieškoti priežasties / cxxxix - 01:48
9
Prisiekinėji, jogei pasiryžus / cxxxviii - 01:55
10
Dabar jis tau priklauso, o aš pats / cxxxiv - 01:12
11
Būk prakeikta, abu mus iškankinus / cxxxiii - 01:22
12
Tironiška, valdinga, įgeidi / cxxxi - 01:22
13
Akis - žvaigždėm vadinti nusibodo / cxxx - 01:51
14
Geriau jau nusidėti, nei garsėti / cxxi - 01:07
15
Aš sandraugai dviejų širdžių nedrįsčiau / cxvi - 01:28
16
Aš melavau bandydamas prisiekti / cxv - 01:33
17
Tik nekalbėk, kad priesaiką sulaužiau / cix - 01:35
18
Nei baimė, anei protas įžvalgus / cvii - 01:33
19
Aš tavo bruožuos niekad nerandu / civ - 01:53
20
Kas nors sakys: taip elgias lengvabūdžiai / xcvi - 01:56
21
Manykimės, kad nieko nenutiko / xciii - 01:06
22
Vieni kilme ir pažintim didžiuojas / xci - 01:30
23
Jei palieki, palik tą pačią dieną / xc - 00:55
24
Ir balsas, ir melodija pasuoja / lxxx - 01:05
25
Tu sotini ir mintį man, ir kūną / lxxv - 01:04
26
Patyriau savo skausmo dalį, noriu mirti / lxvi - 01:29
27
Net marmuras karališkų skulptūrų / lv - 01:11
28
Kad tau ji atiteko – man negaila / xlii - 01:52
29
Kiti, užgimę po žvaigžde laiminga / xxv - 01:13
30
Sakytum moterį – griežtesnę, tobulesnę / xx - 01:34
31
Ne iš žvaigždynų pranašauju lemtį / xiv - 01:28
32
Tark iš širdies, ką myli iš tikrųjų? / x - 01:36
33
Kai stums į penktą dešimtį įtūžę / ii - 01:13
Daugiau
Norint klausytis reikia prisijungti
Kraunama
NAUDOJATE NELEISTINAS PROGRAMAS, PRAŠOME PAŠALINTI, NORINT NAUDOTIS TINKLAPIU.