sedula

BIOGRAFIJA

"SEDULA“ - tai šešios moterys, kurias vienija meilė tradicinei liaudies dainai. Grupė susibūrė 1994 metų balandžio 28 d., vadovaujama archeologės Daivos Steponavičienės. Moteriškas kolektyvas atlieka "moterišką" visų Lietuvos regijonų folklorą, kuris sudaro didžiausią dainuojamosios tautosakos palikimo dalį. Šis mažas kolektyvas folkloro pasaulyje yra pakankamai gerai žinomas, nes išsiskiria iš kitų ansamblių balsų skambumu, tembrų minkštumu, plačiu diapazonu ir savita atlikimo maniera. Didžiausią dėmesį grupė skiria vokalinei muzikai ir jos interpretacijai, tačiau koncertuose kartais subtiliai naudoja instrumentus: kankles, smuikus, lumzdelius, skudučius, būgnus ir įvairią perkusiją. „Sedulai“ pavyko įgyvendinti ir puikią viduramžių kostiumo idėją, remiantis archeologine Lietuvos bei lyginamąja Vakarų Europos medžiaga. XIV-XVI a. stiliaus lietuvaičių nešiosena „arčiau kūno“ ne tik fiziškai, bet ir atliekamų dainų laikmečio prasme, nei tradiciniai visų pamėgti spalvingi XIX a. rūbai. "Sedula" labiau mėgsta sutartines ir monodines dainas, kurios folkloro tyrinėtojų nuomone yra pačios seniausios, nors susidainavimas ir ansambliškumas labiausiai atsiskleidžia, „Sedulai“ dainuojant polifonines dainas. „Sedulai“ folkloras - tai ne dokumentinė, muziejinė, o gyva, kintanti vertybė, todėl grupė pateikia jį savitai, kūrybiškai, vis drąsiau ieškodama naujo skambesio, naujų išraiškos priemonių. KONCERTINĖS PROGRAMOS 1995 m. „Tek martela par dvarelį“(apie marčios dalią) 1996 m. „Oi, tu, bitaite“ (apie bitės-Austėjos įvaizdį lietuvių liaudies dainose) 1998 m. „Vilniaus mieste gražus daržas“(apie Lietuvos sostinės įvaizdį lietuvių liaudies dainose) 2001 m. „Oi, kas ant dvaro skambėjo?“(apie rakto simboliką lietuvių liaudies dainose) 2007 m. "Motula mano, širdela" (apie šiltus dukters ir motinos santykius. Programa skirta Motinos dienai) 2007 m. "Oi, tata, kupole graži" (Rasų-Joninių dainų programa) 2008 m. "Jir pajauga žali leipa" (apie liepos įvaizdį). Kartu su perkusininku Sauliumi Astrausku. 2009 m. "Aš tyliai uždegu žvakutę" (programa Vėlinių proga). 2009 m. "Taiso, rėdo sesė brolį" (karinių istorinių dainų programa) „Sedula“ yra paruošusi ir programą-iliustraciją lituanistikos pamokoms vidurinėse mokyklose „Saulės ratas“.

1
Atbėga alnis devyniaragis - 02:52
2
Oi, ant kalno bačkelė, kalėda - 01:22
3
Kalėdų rytą saulė pražydo - 01:48
4
Sakalėli sierasai - 02:30
5
Leliumai, anta dvaro, leliumai - 03:13
6
Kam tavo vilkeli akelės šviesios, kalėda - 01:07
7
Ir inmine šešurėlis martelai mįslį - 03:21
8
Ant ūlyčių, ant plačiųjų - 02:44
9
Sodai, sodai, leliumai - 04:11
10
Už girių girių - 02:47
11
Vidury lauko grūšelė auga, kalėda - 02:10
12
Vaikštinėjo povelė po dvaru - 01:59
13
Oi, dvarai dvarai, leliumoj - 01:52
14
Oi, tu, bitaite, lyliumoj - 04:23
15
Oi, atvažuoja, lėlių kalėda - 02:01
16
Nei jūs gaidžiai gieda leliumoj - 04:12
17
Tu, žvirblali lėktasai - 03:20
18
Grįžkim, mergos, jievaro ciltu - 02:54
19
Atvažiuoj kalėdos, do kaledzien - 02:44
20
Oi šokam, šokam šešios panos - 01:10
Daugiau
1
Ant kalnelio jovaras žydėjo - 02:33
2
Gedula liepa - 02:24
3
Ei, liustas, liustas - 02:37
4
Vaikštinėjo povelė - 01:54
5
Leiskis, saule - 02:32
6
Kupole rože, ratilio - 01:53
7
Užteka saulužė - 04:12
8
Oi, kieno rakteliai - 02:13
9
Jurja, geras vakaras - 01:12
10
Skumbinoj kunklaliai - 01:21
11
Mano tėvo didis dvaras - 03:04
12
Aisūs kunklaliai - 01:07
13
čiulba, ulba karvelėlis - 02:34
14
Lioj, bajoraite - 01:53
15
Oi, tu, bijūn, bijūnėli - 01:48
16
Gali lauko liepala - 01:35
17
Sauleli raudona - 02:52
18
Oi, šokam, šokam šesios panos - 01:03
19
Supkit, meskit mani jaunų - 03:16
20
Ant kalnelio, ant aukštojo - 03:06
21
Už jūrų, už marių - 01:09
22
Oi, jau mano mielas - 01:54
23
Sakalėli sierasai - 01:15
24
Vai martela, vai vuogela mano - 02:08
25
Sėjau vosilkų - 01:50
26
Atvažuoj kalėdos, do kalėdzienė - 02:17
27
Vilniaus mieste gražus daržas - 02:31
28
Uliuoja bitela - 01:40
29
Berneli mano, raiteli mano - 02:27
30
Skumba, skumba kunkliai - 00:25
31
Dūzgia bitelė, dūzgia - 01:34
32
Kap aš augau, sadulia - 03:33
33
Oi kad aš augau pas motinėlę - 05:02
Daugiau
1
Du jaunu broleliu - 01:21
2
Kas tar teka par dvarelį, rygailio - 02:40
3
Apėja sauliutė - 03:40
4
Oi, ūžkit, gauskit - 05:08
5
čiulba ulba karvelėlis - 02:47
6
Tu karveli, tu pilkasai - 04:21
7
Raselė - 02:50
8
Pavasario dienelė - 03:36
9
Aisim bernai kalėdauc - 03:15
10
Dūno upė - 04:31
11
Sūnus - 05:05
12
Sėdi vyrai užu stalo - 04:01
13
Kas tave šaukia - 04:28
14
Už kalnelio ežerėlis - 05:08
15
Oi dvarai, dvarai, leliumoj - 01:52
16
žuvų šukelėm - 02:52
17
Iškreta vuoras - 02:16
18
Pranavadas - 02:56
19
Eji ubags per kieminą - 04:29
20
šermukšnėlė - 03:07
Daugiau
1
Mieželis karštas - 03:15
2
Oi tu vosilka - 01:34
3
Ei, kaimynų piemenukai - 00:20
4
O ginali ginali - 00:29
5
Pijolka rūta, čiūta - 01:06
6
Genarolia, vienutė ganau - 01:03
7
šių namo, šių namo - 01:03
8
Uo kon mes čia derbsem - 00:49
9
Kupolio rožė - 02:37
10
Us birrr leketai leketai - 00:11
11
Kas keliu aina - 01:09
12
žibinkštėlė tekėjo - 01:03
13
Kupol rožė, ratilio - 02:57
14
Eina saulelė aplink dangų - 04:29
15
Tu žilvitėli - 01:43
16
Tu juozy juodbruvy - 00:22
17
Ta ta ta, oi tu pušela - 03:07
18
Lylia lyliute, aime, sesutėla - 01:54
19
Kupolio rožė, su degutu koše - 00:24
20
Ganymo trimitas - 00:40
21
Saulutė motinėlė - 00:15
22
Aisim, sesutėlas - 00:58
23
Ryto rytelio - 01:21
24
Oi ta ta, kupalia graži - 01:27
25
Kupolėle, kas tave skynė - 02:26
26
Kupolio rožė, kupolijytė - 02:02
27
Rytmečio skerdžiaus trimitas - 00:37
28
Ooo, adoli, adoli - 00:25
29
Aplink žilvitėlį, dobile - 01:01
30
Oola oola, baltrusų piemene - 00:09
31
Užteka saulužė - 04:04
32
švinta jona vakaralia - 02:49
33
Dobile dobiliuci - 01:44
34
Ralia rolia, karvelė rūta - 00:55
35
šeimininkės aplojojimas - 00:28
36
Trys, trys, trys ratilėliu - 00:47
37
Kupolio rožė, su sviestu košė - 00:25
38
Kai aš jaunas buvau - 00:41
39
Mart martela - 01:25
40
Mano vainikas, judabra - 00:30
41
Oi tu šalaviejau - 01:14
42
Oi tu, mano eglute - 01:27
43
Augo putins su šermukšniu - 01:04
44
An tėvulio dvaro - 01:44
45
Olia olia, tpru namo - 00:25
46
Tirliavimas - 01:04
47
Ginme, sesės, nemulio - 00:30
48
Melodija moterims prikelti - 00:27
49
Kas ti važiuoja, dabile - 01:55
50
Melodija karvėms iš girios sušaukti - 00:46
51
Vai olio olio, motiejaus molio - 00:17
52
žalias žalias žalynėlis - 00:51
53
Vativolia volia olia - 00:23
54
Ei, kiauls laukan varykit - 00:33
55
Dai kas gražiai žydiejo - 02:35
Daugiau
1
Mįslės - 00:35
2
Vidury laukų grūšelė auga - 01:49
3
Siuntė mane, leliumai - 03:40
4
Kalėdų rytą saulė pražydo - 01:39
5
Oi, atvažiuoja, lėliu, kalėda - 01:47
6
Sakalėli sierasai - 00:53
7
Tu, kiškeli, leliumoj - 03:03
8
Ant ulyčių, ant plačiųjų - 02:25
9
Atvažiuoja kalėdos do kalėdzienės - 02:34
10
Oi, šokam šokam šešios panos - 01:07
11
Oi, dvarai dvarai, leliumoj - 02:54
12
Kalėdienė - 04:52
13
Tyliąją naktį - 03:40
14
Atsiskubina betliejun - 01:42
15
Didis džiaugsmas - 02:21
16
Vidury laukų grūšelė auga 2 - 01:51
Daugiau
Norint klausytis reikia prisijungti
Kraunama
NAUDOJATE NELEISTINAS PROGRAMAS, PRAŠOME PAŠALINTI, NORINT NAUDOTIS TINKLAPIU.

Išleista atnaujinta mobili aplikacija

Informuojame, kad yra išleista nauja mobilios aplikacijos versija, kurioje yra atnaujintas ir sutvarkytas prisijungimas naudojant Facebook. Prašytume kuo skubiau atsinaujinti, kad galėtumėte patogiai naudotis mobilia aplikacija.
Uždaryti