vilnelė
1
Anoj pusėj ežera (kaišiadorių raj.) - 02:17
2
Valsas (joniškio rajonas) - 01:29
3
Lygioj pavela (kaišiadorių rajonas) - 04:01
4
Oj du du du du (kaišiadorių rajonas) - 01:46
5
Gyvatukas (kaunas) - 01:48
6
Tai siūbava, lingava aganela (kaišiadorių rajonas) - 03:03
7
O kaip aš buvau pas motinėlį (kaišiadorių rajonas) - 03:14
8
Polka (kaišiadorių rajonas) - 01:16
9
Nedidelias rytely balnojau žirgelį (kaišiadorių rajonas) - 03:32
10
Lakišius - 01:33
11
Aš atsisakiau savo močiutei - 01:32
12
Turėjo bobutė - 02:14
13
Broniuko polka - 02:01
14
Tuojoj ulyčiuoj - 02:29
15
Dainiuok, mergelė, vasarą - 02:02
16
Dirižablis - 01:44
17
žemuogelas rankiodama - 03:21
18
Pjaukite, mergos - 02:26
19
Sutemų valsas - 01:51
20
Močiute mano - 03:34
21
Ko sėdzi, sasula - 02:08
22
Kalvelis - 01:08
23
Vai ko atjojai - 02:35
24
Maršas - 01:28
25
Pavasaria denelą - 03:01
26
Lelenderis - 00:46
27
Serbentėlė - 02:22
28
Subotas - 01:50
29
Padora padora - 01:30
30
Petroškų kaimo polka - 01:42
31
Ciktai tų aš jimsiu - 01:47
32
Ulanas - 01:11
33
Tenai, kur žali medžiai - 01:46
34
Rožė ta, kurią tau dovanojau - 03:07
35
Juozulio polka - 01:37
Daugiau
1
Mieželis karštas - 03:15
2
Oi tu vosilka - 01:34
3
Ei, kaimynų piemenukai - 00:20
4
O ginali ginali - 00:29
5
Pijolka rūta, čiūta - 01:06
6
Genarolia, vienutė ganau - 01:03
7
šių namo, šių namo - 01:03
8
Uo kon mes čia derbsem - 00:49
9
Kupolio rožė - 02:37
10
Us birrr leketai leketai - 00:11
11
Kas keliu aina - 01:09
12
žibinkštėlė tekėjo - 01:03
13
Kupol rožė, ratilio - 02:57
14
Eina saulelė aplink dangų - 04:29
15
Tu žilvitėli - 01:43
16
Tu juozy juodbruvy - 00:22
17
Ta ta ta, oi tu pušela - 03:07
18
Lylia lyliute, aime, sesutėla - 01:54
19
Kupolio rožė, su degutu koše - 00:24
20
Ganymo trimitas - 00:40
21
Saulutė motinėlė - 00:15
22
Aisim, sesutėlas - 00:58
23
Ryto rytelio - 01:21
24
Oi ta ta, kupalia graži - 01:27
25
Kupolėle, kas tave skynė - 02:26
26
Kupolio rožė, kupolijytė - 02:02
27
Rytmečio skerdžiaus trimitas - 00:37
28
Ooo, adoli, adoli - 00:25
29
Aplink žilvitėlį, dobile - 01:01
30
Oola oola, baltrusų piemene - 00:09
31
Užteka saulužė - 04:04
32
švinta jona vakaralia - 02:49
33
Dobile dobiliuci - 01:44
34
Ralia rolia, karvelė rūta - 00:55
35
šeimininkės aplojojimas - 00:28
36
Trys, trys, trys ratilėliu - 00:47
37
Kupolio rožė, su sviestu košė - 00:25
38
Kai aš jaunas buvau - 00:41
39
Mart martela - 01:25
40
Mano vainikas, judabra - 00:30
41
Oi tu šalaviejau - 01:14
42
Oi tu, mano eglute - 01:27
43
Augo putins su šermukšniu - 01:04
44
An tėvulio dvaro - 01:44
45
Olia olia, tpru namo - 00:25
46
Tirliavimas - 01:04
47
Ginme, sesės, nemulio - 00:30
48
Melodija moterims prikelti - 00:27
49
Kas ti važiuoja, dabile - 01:55
50
Melodija karvėms iš girios sušaukti - 00:46
51
Vai olio olio, motiejaus molio - 00:17
52
žalias žalias žalynėlis - 00:51
53
Vativolia volia olia - 00:23
54
Ei, kiauls laukan varykit - 00:33
55
Dai kas gražiai žydiejo - 02:35
Daugiau
Norint klausytis reikia prisijungti
Kraunama
NAUDOJATE NELEISTINAS PROGRAMAS, PRAŠOME PAŠALINTI, NORINT NAUDOTIS TINKLAPIU.

Išleista atnaujinta mobili aplikacija

Informuojame, kad yra išleista nauja mobilios aplikacijos versija, kurioje yra atnaujintas ir sutvarkytas prisijungimas naudojant Facebook. Prašytume kuo skubiau atsinaujinti, kad galėtumėte patogiai naudotis mobilia aplikacija.
Uždaryti