vilnelė
1
Anoj pusėj ežera (kaišiadorių raj.) - 02:17
2
Valsas (joniškio rajonas) - 01:29
3
Lygioj pavela (kaišiadorių rajonas) - 04:01
4
Oj du du du du (kaišiadorių rajonas) - 01:46
5
Gyvatukas (kaunas) - 01:48
6
Tai siūbava, lingava aganela (kaišiadorių rajonas) - 03:03
7
O kaip aš buvau pas motinėlį (kaišiadorių rajonas) - 03:14
8
Polka (kaišiadorių rajonas) - 01:16
9
Nedidelias rytely balnojau žirgelį (kaišiadorių rajonas) - 03:32
10
Lakišius - 01:33
11
Aš atsisakiau savo močiutei - 01:32
12
Turėjo bobutė - 02:14
13
Broniuko polka - 02:01
14
Tuojoj ulyčiuoj - 02:29
15
Dainiuok, mergelė, vasarą - 02:02
16
Dirižablis - 01:44
17
žemuogelas rankiodama - 03:21
18
Pjaukite, mergos - 02:26
19
Sutemų valsas - 01:51
20
Močiute mano - 03:34
21
Ko sėdzi, sasula - 02:08
22
Kalvelis - 01:08
23
Vai ko atjojai - 02:35
24
Maršas - 01:28
25
Pavasaria denelą - 03:01
26
Lelenderis - 00:46
27
Serbentėlė - 02:22
28
Subotas - 01:50
29
Padora padora - 01:30
30
Petroškų kaimo polka - 01:42
31
Ciktai tų aš jimsiu - 01:47
32
Ulanas - 01:11
33
Tenai, kur žali medžiai - 01:46
34
Rožė ta, kurią tau dovanojau - 03:07
35
Juozulio polka - 01:37
Daugiau
1
Mieželis karštas - 03:15
2
Oi tu vosilka - 01:34
3
Ei, kaimynų piemenukai - 00:20
4
O ginali ginali - 00:29
5
Pijolka rūta, čiūta - 01:06
6
Genarolia, vienutė ganau - 01:03
7
šių namo, šių namo - 01:03
8
Uo kon mes čia derbsem - 00:49
9
Kupolio rožė - 02:37
10
Us birrr leketai leketai - 00:11
11
Kas keliu aina - 01:09
12
žibinkštėlė tekėjo - 01:03
13
Kupol rožė, ratilio - 02:57
14
Eina saulelė aplink dangų - 04:29
15
Tu žilvitėli - 01:43
16
Tu juozy juodbruvy - 00:22
17
Ta ta ta, oi tu pušela - 03:07
18
Lylia lyliute, aime, sesutėla - 01:54
19
Kupolio rožė, su degutu koše - 00:24
20
Ganymo trimitas - 00:40
21
Saulutė motinėlė - 00:15
22
Aisim, sesutėlas - 00:58
23
Ryto rytelio - 01:21
24
Oi ta ta, kupalia graži - 01:27
25
Kupolėle, kas tave skynė - 02:26
26
Kupolio rožė, kupolijytė - 02:02
27
Rytmečio skerdžiaus trimitas - 00:37
28
Ooo, adoli, adoli - 00:25
29
Aplink žilvitėlį, dobile - 01:01
30
Oola oola, baltrusų piemene - 00:09
31
Užteka saulužė - 04:04
32
švinta jona vakaralia - 02:49
33
Dobile dobiliuci - 01:44
34
Ralia rolia, karvelė rūta - 00:55
35
šeimininkės aplojojimas - 00:28
36
Trys, trys, trys ratilėliu - 00:47
37
Kupolio rožė, su sviestu košė - 00:25
38
Kai aš jaunas buvau - 00:41
39
Mart martela - 01:25
40
Mano vainikas, judabra - 00:30
41
Oi tu šalaviejau - 01:14
42
Oi tu, mano eglute - 01:27
43
Augo putins su šermukšniu - 01:04
44
An tėvulio dvaro - 01:44
45
Olia olia, tpru namo - 00:25
46
Tirliavimas - 01:04
47
Ginme, sesės, nemulio - 00:30
48
Melodija moterims prikelti - 00:27
49
Kas ti važiuoja, dabile - 01:55
50
Melodija karvėms iš girios sušaukti - 00:46
51
Vai olio olio, motiejaus molio - 00:17
52
žalias žalias žalynėlis - 00:51
53
Vativolia volia olia - 00:23
54
Ei, kiauls laukan varykit - 00:33
55
Dai kas gražiai žydiejo - 02:35
Daugiau
Norint klausytis reikia prisijungti
Kraunama
NAUDOJATE NELEISTINAS PROGRAMAS, PRAŠOME PAŠALINTI, NORINT NAUDOTIS TINKLAPIU.