žiūrų kaimo folkloro ansamblis
1
Kad aš turėtau pas tėvulį valalį - 02:07
2
Dar neišaušo giedri dzienelė - 03:19
3
Koki dzyvai, koki zo prajovai - 04:07
4
Vai aš turiu bernelį - 02:59
5
Iškasiau šul'nėlį vidurin dvarelio - 02:50
6
Kalba mani šiokia - 03:06
7
Per laukų ajau, žodzį kalbėjau - 03:41
8
Vaikščiojo mergelė po levendrų sodų - 03:36
9
Pail'siau žirgelį, pail'siau ir kitų - 02:15
10
Aš kelaliu keliavau - 03:22
11
Pavasario dzienelį sėjau žalių rūtelį - 02:21
12
Brolaliai mano, jaunieji mano - 03:25
13
Devyni metai - ne viena dziena - 02:41
14
Subatėlės vakarėlį aš pas savo motynėlį - 03:39
15
Dėkui motulai, mielai širdelai - 03:48
16
Vai seniai seniai pas motulį buvau - 03:52
17
Kad aš turėtau pas tėvulį valalį - 01:42
18
Galan svirno - vyšnių sodas - 02:42
19
Nuog pucino ir aviecių sodai raudonavo - 03:31
20
žalias ųžuolėli, kodėl' nelapotas - 02:30
21
Skriskia, pilkas balandėli - 03:10
22
Subatėlės vakarėlį pūtė vėjas su žinia - 02:36
23
Vai motula motula - 04:01
24
Tai kano slaunas kaimas - 02:20
Daugiau
1
Liūdnas man rytelis - 02:18
2
Kas pasakys - 02:01
3
Motula širdela - 04:15
4
Sėjau rūtą - 01:45
5
Dainuok, sesula - 01:52
6
Vai tu sesyčiuke - 03:21
7
Vai onula - 02:03
8
Subatėlės vakarėlį - 01:33
9
Daina apie žiūrus - 01:55
10
Kad aš turėtau - 01:14
11
Vai laukės laukės - 01:04
12
Atskyrė sesulį - 02:42
13
Vai kai aš buvau - 02:11
14
Iškasiau šulynėlį - 02:18
15
Vai tu kasela - 02:42
16
Oi onula - 02:40
17
Vėlų vakarėlį - 01:47
18
Ne bet kokia aš mergelė buvau - 02:03
19
Nuo pucinų ir aviečių - 02:42
Daugiau
Norint klausytis reikia prisijungti
Kraunama
NAUDOJATE NELEISTINAS PROGRAMAS, PRAŠOME PAŠALINTI, NORINT NAUDOTIS TINKLAPIU.