žiūrų kaimo folkloro ansamblis
1
Kad aš turėtau pas tėvulį valalį - 02:07
2
Dar neišaušo giedri dzienelė - 03:19
3
Koki dzyvai, koki zo prajovai - 04:07
4
Vai aš turiu bernelį - 02:59
5
Iškasiau šul'nėlį vidurin dvarelio - 02:50
6
Kalba mani šiokia - 03:06
7
Per laukų ajau, žodzį kalbėjau - 03:41
8
Vaikščiojo mergelė po levendrų sodų - 03:36
9
Pail'siau žirgelį, pail'siau ir kitų - 02:15
10
Aš kelaliu keliavau - 03:22
11
Pavasario dzienelį sėjau žalių rūtelį - 02:21
12
Brolaliai mano, jaunieji mano - 03:25
13
Devyni metai - ne viena dziena - 02:41
14
Subatėlės vakarėlį aš pas savo motynėlį - 03:39
15
Dėkui motulai, mielai širdelai - 03:48
16
Vai seniai seniai pas motulį buvau - 03:52
17
Kad aš turėtau pas tėvulį valalį - 01:42
18
Galan svirno - vyšnių sodas - 02:42
19
Nuog pucino ir aviecių sodai raudonavo - 03:31
20
žalias ųžuolėli, kodėl' nelapotas - 02:30
21
Skriskia, pilkas balandėli - 03:10
22
Subatėlės vakarėlį pūtė vėjas su žinia - 02:36
23
Vai motula motula - 04:01
24
Tai kano slaunas kaimas - 02:20
Daugiau
1
Liūdnas man rytelis - 02:18
2
Kas pasakys - 02:01
3
Motula širdela - 04:15
4
Sėjau rūtą - 01:45
5
Dainuok, sesula - 01:52
6
Vai tu sesyčiuke - 03:21
7
Vai onula - 02:03
8
Subatėlės vakarėlį - 01:33
9
Daina apie žiūrus - 01:55
10
Kad aš turėtau - 01:14
11
Vai laukės laukės - 01:04
12
Atskyrė sesulį - 02:42
13
Vai kai aš buvau - 02:11
14
Iškasiau šulynėlį - 02:18
15
Vai tu kasela - 02:42
16
Oi onula - 02:40
17
Vėlų vakarėlį - 01:47
18
Ne bet kokia aš mergelė buvau - 02:03
19
Nuo pucinų ir aviečių - 02:42
Daugiau
Norint klausytis reikia prisijungti
Kraunama
NAUDOJATE NELEISTINAS PROGRAMAS, PRAŠOME PAŠALINTI, NORINT NAUDOTIS TINKLAPIU.

Prisijungimas su Facebook

Įspėjame, kad šiuo metu dėl techninių nesklandumų nėra galimybės prisijungti per facebook mobiliuose įrenginiuose, artimiausiu metu gedimai bus pašalinti. Ačiū už kantrybę
Uždaryti