atlikėjas kęstutis andrijauskas
1
Kuma (šokis) - 01:23
2
Ant kalnelio jievaras žydėj (rugiapjūtės) - 02:20
3
Padelnykas turgaunykas (birbynių sutartinė) - 00:39
4
Tu svoteli (birbynių sutartinė) - 00:39
5
Aukšti kalneliai (vestuvinė) - 02:30
6
Sicilike-marcelike (šokis) - 00:56
7
Ei toli toli, labai toli (šienapjūtės) - 04:13
8
Kukal, rože, ratilio - 02:35
9
Jonkelis (šokis) - 01:48
10
Tetervukas (šokis) - 01:31
11
Skudutis (ragų sutartinė) - 00:30
12
Pleškutis (šokis) - 01:31
13
Valioj pevela (valiavimas) - 01:40
14
šocas (šokis) - 01:06
15
Pjausim dobilėlis pakol rasa yr (ratelis) - 01:41
16
Aug jovarėlis (vestuvinė) - 01:59
17
šių naktelį, per naktelį (vestuvinė) - 02:34
18
Anės (polka) - 01:58
19
Saula laidžias už beržyna (valiavimas) - 02:20
20
šieno du kupeciu (skudučių sutartinė) - 00:35
21
Kvepas drūtesnis už untutį (skudučių sutartinė) - 00:45
22
Gyvatuks (šokis) - 02:31
23
Eisim sesės, dobilio (sutartinė) - 01:09
24
Grebio šieną viso dieną (valiavimas) - 01:45
25
Rimo rimo, tutoj (lamzdelių sutartinė) - 00:30
26
O aš išėjau, aš išvandravau (šienapjūtės) - 02:58
27
Ko liūdi berneli, ko liūdi jaunasai (vestuvinė) - 02:23
Daugiau
1
šieno du kupečių - 00:33
2
Skudutis - 00:29
3
Tu svoteli - 00:34
4
Eisim sesės, dobilio - 01:03
5
Kvepas drūtesnis už untutį - 00:41
6
Padėlnykas turgaunykas - 00:38
7
Rimo rimo, tūtoj - 00:27
8
Kukal, rože, ratilio - 02:32
9
Ei toli toli, labai toli - 04:09
10
šocas - 01:03
11
O aš išėjau, aš išvandravau - 02:54
12
Valioj pevela, valioj - 01:38
13
Grėbio šieno viso dieno - 01:42
14
Pjausim dobilėlis, pakol rasa yr - 01:41
15
Saula laidžias už beržyną - 02:17
16
An kalnelio jievaras žydėjo - 02:17
17
Tetervukas - 01:31
18
Aukšti kalneliai - 02:26
19
Sicilikė-marcelikė - 00:54
20
Aug jovarelis - 01:56
21
Jonkelis - 01:54
22
Gyvatuks - 02:25
23
šių naktelį, per naktelį - 02:33
24
Anės polka - 01:55
25
Kūma - 01:17
26
Ko liūdi berneli, ko liūdi jaunasai - 02:17
27
Pleškutis - 01:30
Daugiau

albumai, kuriuose dalyvauja KĘSTUTIS ANDRIJAUSKAS

1
Tututūtututis - 02:17
2
Ratui, ratu, bitel, ratu - 01:45
3
šalavijas auga - 02:27
4
Skurdutė - 01:19
5
Septynios arba untytė - 01:26
6
Ka palinkai, berželi - 03:35
7
Tutoj, saduta, sadutoj, oi tūta - 01:45
8
Trep trepo, martela - 04:03
9
Pasisėčia linelių - 01:28
10
šešiose - 01:42
11
O kas pražyda - 02:05
12
šalnių intakas - 01:34
13
Aš sodely stovėjau, į gegutę žiūrėjau - 01:22
14
Mes buviemo, tūto - 03:00
15
Tėvelis kalnely stovėja - 02:42
16
Bakšėnų tututis - 01:35
17
Untutis - 01:48
18
Augo dygo dobilėlis tarp trijų lazdynų - 01:28
19
Liaj, sese, liaj, pana - 01:55
20
Dobilio, dobilėli, kas laukeliu joja - 02:23
21
Girsteikiškių katė - 01:04
22
Gegutė sode, sode kukavo - 01:35
23
Ka tu, bitela - 03:31
24
Dobilėli, kur tu augai - 01:33
25
Devenių untytė - 02:25
26
šakinėja žvirblalis pa pievų - 01:56
27
Išsivedžiau oželį, taitėla - 03:21
28
Katė arba toli katė - 01:23
29
Du dobilėliu, trys ratilėliu - 02:47
30
Penkiese - 01:09
31
Saulala sadina, lylia - 04:15
32
šilo gegutėl kukavo - 01:43
Daugiau
1
Tututūtututis - 02:17
2
Ratui, ratu, bitel, ratu - 01:45
3
šalavijas auga - 02:27
4
Skurdutė - 01:19
5
Septynios arba untytė - 01:26
6
Ka palinkai, berželi - 03:35
7
Tutoj, saduta, sadutoj, oi tūta - 01:45
8
Trep trepo, martela - 04:03
9
Pasisėčia linelių - 01:28
10
šešiose - 01:42
11
O kas pražyda - 02:05
12
šalnių intakas - 01:34
13
Aš sodely stovėjau, į gegutę žiūrėjau - 01:22
14
Mes buviemo tūto - 03:00
15
Tėvelis kalnely stovėja - 02:42
16
Bakšėnų tututis - 01:35
17
Untutis - 01:48
18
Augo dygo dobilėlis tarp trijų lazdynų - 01:28
19
Liaj, sese, liaj, pana - 01:55
20
Dobilo, dobilėli, kas laukeliu joja - 02:23
21
Girsteikiškių katė - 01:04
22
Gegutė sode, sode kukavo - 01:35
23
Ka tu, bitela - 03:31
24
Dobilėli, kur tu augai - 01:33
25
Devenių untytė - 02:25
26
šakinėja žvirblalis pa pievų - 01:56
Daugiau
1
Paukštute, lakštute - 00:39
2
Vai kur buvai, bernužėli - 00:58
3
Maršas - 00:57
4
šėriau žirgelį - 00:36
5
Polka - 01:24
6
Našliukas - 01:08
7
Polka - 02:19
8
Valsas - 02:08
9
Bartninko polka - 01:03
10
Martelės polka - 01:02
11
Našliukas - 02:45
12
Suktinis valsas - 01:56
13
Polka - 01:42
14
Valsas - 02:03
15
Polka - 01:32
16
Maršas - 00:31
17
Polka - 00:31
18
Polka - 00:50
19
Senoviškas valsas - 01:36
20
Polka - 01:30
21
Kazokas - 01:21
22
An kalno karklai siūbavo - 00:50
23
Polka - 01:57
24
Vengerka - 02:47
25
Polka - 01:28
26
Giružė - 01:16
27
šileikio polka - 01:32
28
Zarasiškė - 01:22
29
Zarasiškių šokis - 01:24
30
šokis - 01:33
31
Gricenikė - 01:44
32
Maršas - 01:39
33
Valsas - 02:55
34
Maršas - 02:05
35
Polka - 02:02
36
šeinas - 01:29
37
Polkikė - 01:24
38
šeinas - 03:56
Daugiau
1
Augo dygo dobilėlis tarp trijų lazdynų - 01:28
2
Tutoj, saduta, sadutoi, oi tuta - 01:45
3
Ka palinkai, berželi - 03:35
4
Skurdutė - 01:19
5
Du dobilėliu, trys ratilėliu - 02:47
6
Dobilėli, kur tu augai - 01:33
7
Liaj, sese, liaj, pana - 01:55
8
Girsteikiškių katė - 01:04
9
šalnių intakas - 01:34
10
Septynios arba untytė - 01:26
11
Untutis - 01:48
12
Aš sodeky stovėjau, i gegut - 01:22
13
Tutututututis - 02:17
14
Trep trepo, martela - 04:03
15
šalavijas auga - 02:27
16
Gegutė sode, gegutė kukavo - 01:35
17
šilo gegutėl kukavo - 01:43
18
Penkiese - 01:09
19
Pasisėčia lineliu - 01:28
20
Ką tu, bitela - 03:31
21
Ratui, ratu, bitel, ratu - 01:45
22
Katė arba toli katė - 01:23
23
O kas pražyda - 02:05
24
Baksenų tututis - 01:35
25
Saulala sadina, lylia - 04:15
26
Mes buviemo, tuto - 03:00
27
šešiose - 01:42
28
Tėvelis kalnely stovėja - 02:42
29
Devenių untytė - 02:25
30
šakinėja žvirblalis pa pievų - 01:56
31
Išsivedžiau oželį, tatatėla - 03:21
Daugiau
Norint klausytis reikia prisijungti
Kraunama
NAUDOJATE NELEISTINAS PROGRAMAS, PRAŠOME PAŠALINTI, NORINT NAUDOTIS TINKLAPIU.
Šiuo metu mobili aplikacija neveikia su Android 12 ir naujesnėmis versijomis. Problema žinoma ir sprendžiama, atsiprašome už nepatogumus.
Uždaryti