jievaras
1
Kuma (šokis) - 01:23
2
Ant kalnelio jievaras žydėj (rugiapjūtės) - 02:20
3
Padelnykas turgaunykas (birbynių sutartinė) - 00:39
4
Tu svoteli (birbynių sutartinė) - 00:39
5
Aukšti kalneliai (vestuvinė) - 02:30
6
Sicilike-marcelike (šokis) - 00:56
7
Ei toli toli, labai toli (šienapjūtės) - 04:13
8
Kukal, rože, ratilio - 02:35
9
Jonkelis (šokis) - 01:48
10
Tetervukas (šokis) - 01:31
11
Skudutis (ragų sutartinė) - 00:30
12
Pleškutis (šokis) - 01:31
13
Valioj pevela (valiavimas) - 01:40
14
šocas (šokis) - 01:06
15
Pjausim dobilėlis pakol rasa yr (ratelis) - 01:41
16
Aug jovarėlis (vestuvinė) - 01:59
17
šių naktelį, per naktelį (vestuvinė) - 02:34
18
Anės (polka) - 01:58
19
Saula laidžias už beržyna (valiavimas) - 02:20
20
šieno du kupeciu (skudučių sutartinė) - 00:35
21
Kvepas drūtesnis už untutį (skudučių sutartinė) - 00:45
22
Gyvatuks (šokis) - 02:31
23
Eisim sesės, dobilio (sutartinė) - 01:09
24
Grebio šieną viso dieną (valiavimas) - 01:45
25
Rimo rimo, tutoj (lamzdelių sutartinė) - 00:30
26
O aš išėjau, aš išvandravau (šienapjūtės) - 02:58
27
Ko liūdi berneli, ko liūdi jaunasai (vestuvinė) - 02:23
Daugiau
1
šieno du kupečių - 00:33
2
Skudutis - 00:29
3
Tu svoteli - 00:34
4
Eisim sesės, dobilio - 01:03
5
Kvepas drūtesnis už untutį - 00:41
6
Padėlnykas turgaunykas - 00:38
7
Rimo rimo, tūtoj - 00:27
8
Kukal, rože, ratilio - 02:32
9
Ei toli toli, labai toli - 04:09
10
šocas - 01:03
11
O aš išėjau, aš išvandravau - 02:54
12
Valioj pevela, valioj - 01:38
13
Grėbio šieno viso dieno - 01:42
14
Pjausim dobilėlis, pakol rasa yr - 01:41
15
Saula laidžias už beržyną - 02:17
16
An kalnelio jievaras žydėjo - 02:17
17
Tetervukas - 01:31
18
Aukšti kalneliai - 02:26
19
Sicilikė-marcelikė - 00:54
20
Aug jovarelis - 01:56
21
Jonkelis - 01:54
22
Gyvatuks - 02:25
23
šių naktelį, per naktelį - 02:33
24
Anės polka - 01:55
25
Kūma - 01:17
26
Ko liūdi berneli, ko liūdi jaunasai - 02:17
27
Pleškutis - 01:30
Daugiau
1
Tututūtututis - 02:17
2
Ratui, ratu, bitel, ratu - 01:45
3
šalavijas auga - 02:27
4
Skurdutė - 01:19
5
Septynios arba untytė - 01:26
6
Ka palinkai, berželi - 03:35
7
Tutoj, saduta, sadutoj, oi tūta - 01:45
8
Trep trepo, martela - 04:03
9
Pasisėčia linelių - 01:28
10
šešiose - 01:42
11
O kas pražyda - 02:05
12
šalnių intakas - 01:34
13
Aš sodely stovėjau, į gegutę žiūrėjau - 01:22
14
Mes buviemo, tūto - 03:00
15
Tėvelis kalnely stovėja - 02:42
16
Bakšėnų tututis - 01:35
17
Untutis - 01:48
18
Augo dygo dobilėlis tarp trijų lazdynų - 01:28
19
Liaj, sese, liaj, pana - 01:55
20
Dobilio, dobilėli, kas laukeliu joja - 02:23
21
Girsteikiškių katė - 01:04
22
Gegutė sode, sode kukavo - 01:35
23
Ka tu, bitela - 03:31
24
Dobilėli, kur tu augai - 01:33
25
Devenių untytė - 02:25
26
šakinėja žvirblalis pa pievų - 01:56
27
Išsivedžiau oželį, taitėla - 03:21
28
Katė arba toli katė - 01:23
29
Du dobilėliu, trys ratilėliu - 02:47
30
Penkiese - 01:09
31
Saulala sadina, lylia - 04:15
32
šilo gegutėl kukavo - 01:43
Daugiau
1
Tututūtututis - 02:17
2
Ratui, ratu, bitel, ratu - 01:45
3
šalavijas auga - 02:27
4
Skurdutė - 01:19
5
Septynios arba untytė - 01:26
6
Ka palinkai, berželi - 03:35
7
Tutoj, saduta, sadutoj, oi tūta - 01:45
8
Trep trepo, martela - 04:03
9
Pasisėčia linelių - 01:28
10
šešiose - 01:42
11
O kas pražyda - 02:05
12
šalnių intakas - 01:34
13
Aš sodely stovėjau, į gegutę žiūrėjau - 01:22
14
Mes buviemo tūto - 03:00
15
Tėvelis kalnely stovėja - 02:42
16
Bakšėnų tututis - 01:35
17
Untutis - 01:48
18
Augo dygo dobilėlis tarp trijų lazdynų - 01:28
19
Liaj, sese, liaj, pana - 01:55
20
Dobilo, dobilėli, kas laukeliu joja - 02:23
21
Girsteikiškių katė - 01:04
22
Gegutė sode, sode kukavo - 01:35
23
Ka tu, bitela - 03:31
24
Dobilėli, kur tu augai - 01:33
25
Devenių untytė - 02:25
26
šakinėja žvirblalis pa pievų - 01:56
Daugiau
1
Paukštute, lakštute - 00:39
2
Vai kur buvai, bernužėli - 00:58
3
Maršas - 00:57
4
šėriau žirgelį - 00:36
5
Polka - 01:24
6
Našliukas - 01:08
7
Polka - 02:19
8
Valsas - 02:08
9
Bartninko polka - 01:03
10
Martelės polka - 01:02
11
Našliukas - 02:45
12
Suktinis valsas - 01:56
13
Polka - 01:42
14
Valsas - 02:03
15
Polka - 01:32
16
Maršas - 00:31
17
Polka - 00:31
18
Polka - 00:50
19
Senoviškas valsas - 01:36
20
Polka - 01:30
21
Kazokas - 01:21
22
An kalno karklai siūbavo - 00:50
23
Polka - 01:57
24
Vengerka - 02:47
25
Polka - 01:28
26
Giružė - 01:16
27
šileikio polka - 01:32
28
Zarasiškė - 01:22
29
Zarasiškių šokis - 01:24
30
šokis - 01:33
31
Gricenikė - 01:44
32
Maršas - 01:39
33
Valsas - 02:55
34
Maršas - 02:05
35
Polka - 02:02
36
šeinas - 01:29
37
Polkikė - 01:24
38
šeinas - 03:56
Daugiau
1
Augo dygo dobilėlis tarp trijų lazdynų - 01:28
2
Tutoj, saduta, sadutoi, oi tuta - 01:45
3
Ka palinkai, berželi - 03:35
4
Skurdutė - 01:19
5
Du dobilėliu, trys ratilėliu - 02:47
6
Dobilėli, kur tu augai - 01:33
7
Liaj, sese, liaj, pana - 01:55
8
Girsteikiškių katė - 01:04
9
šalnių intakas - 01:34
10
Septynios arba untytė - 01:26
11
Untutis - 01:48
12
Aš sodeky stovėjau, i gegut - 01:22
13
Tutututututis - 02:17
14
Trep trepo, martela - 04:03
15
šalavijas auga - 02:27
16
Gegutė sode, gegutė kukavo - 01:35
17
šilo gegutėl kukavo - 01:43
18
Penkiese - 01:09
19
Pasisėčia lineliu - 01:28
20
Ką tu, bitela - 03:31
21
Ratui, ratu, bitel, ratu - 01:45
22
Katė arba toli katė - 01:23
23
O kas pražyda - 02:05
24
Baksenų tututis - 01:35
25
Saulala sadina, lylia - 04:15
26
Mes buviemo, tuto - 03:00
27
šešiose - 01:42
28
Tėvelis kalnely stovėja - 02:42
29
Devenių untytė - 02:25
30
šakinėja žvirblalis pa pievų - 01:56
31
Išsivedžiau oželį, tatatėla - 03:21
Daugiau
Norint klausytis reikia prisijungti
Kraunama
NAUDOJATE NELEISTINAS PROGRAMAS, PRAŠOME PAŠALINTI, NORINT NAUDOTIS TINKLAPIU.