atlikėjas kęstutis vaclovas kazakevičius
1
Dainų popuri 1 - 21:03
2
Dainų popuri 2 - 21:14
1
Tu sugrįžki, sūnau - 04:26
2
Tango ritmai - 04:47
3
Gal ir tau šiandien liūdna - 03:11
4
Iš širdies vėl kyla - 03:38
5
Kaip obelis, mamyt, palinkus - 03:16
6
Kaimynėlė - 03:22
7
Slenka vakarais šešėliai - 03:44
8
žemaičių žemė - 03:40
9
Joninių naktį - 04:03
10
Geri laikai - 03:21
11
Kalnai, kur dainavo - 04:08
12
Dzūkijos žemė - 03:11
Daugiau
1
Popuri nr.1: meškerytė, tu sugrįžk, kamara, žvirblelis - 05:37
2
Burkuoja balandžiai - 03:47
3
Lauko gėlė - 03:49
4
čigonės akys - 04:42
5
ūžia vėjas - 03:08
6
Plauks laivelis - 03:22
7
Nekaltink, miela - 02:51
8
Rožė - 03:53
9
Jūreivio kajutė - 04:26
10
Vingiuotas kelias - 03:15
11
Piemenaitė - 03:06
12
Dzūkija - 03:03
13
Berželis - 03:18
14
Popuri nr.2: mergaitė iš tolimo sodžiaus... - 06:27
Daugiau
1
Dzūkija - 03:15
2
Kai tavęs nėra - 04:29
3
Joninių naktis - 04:09
4
Menu, gegužy balo sodai - 01:56
5
Popuri: ty nepyk, tėviškėlė... - 07:37
6
Kalnuos dainuoja - 04:04
7
Dėl tavęs - 03:05
8
Prisiminimai - 03:34
9
Plaukė jūron laivai - 03:37
10
Girgžda svirtys - 02:31
11
Kai ateis vakarai - 04:16
12
Adomėlis - 03:44
13
Kur tas dulkėtas traukinys - 03:23
14
Sėk, sesute, žalią rūtą - 03:04
Daugiau
1
čia laisva mūs lietuva - 03:41
2
Gvazdikų raudonų - 03:36
3
Mano namas vijokliais apaugęs - 02:27
4
Pasakyk, ko lapai krinta - 03:28
5
Pušelė - 03:18
6
Pušelės lyg rūtos - 03:58
7
Subatėlė - 02:56
8
Seklyčia - 02:39
9
Valsų popuri: tėviškė, laukiu... - 04:53
10
Krosnyje malkos kūrenas - 03:28
11
Išeisi ir negrįši - 03:16
12
Ar prisimeni tu - 04:28
13
Berželiai svyruonėliai - 03:17
14
Iškasiau aš šaltinėlį - 03:08
Daugiau
1
Nusišypsok - 03:03
2
Daina mamai - 04:16
3
Tikėk - 02:57
4
Tik neklausk - 03:11
5
Mano vienintelė - 03:50
6
Vaikystės draugui - 03:15
7
Mergaitės malda - 03:43
8
Meilės skonis - 03:14
9
Viskas veltui - 03:20
10
Sakyk kodėl - 03:57
11
Dėkoju tau - 05:32
12
Vaikystės prisiminimai - 04:19
Daugiau
1
Labas, mano saule - 03:00
2
Nakties paukštė - 04:02
3
Klajoklių daina - 03:50
4
Neieškok tiesos - 03:13
5
Mėlynakė - 03:55
6
Kur esi - 03:12
7
Išdalinti pažadai - 03:22
8
Pažvelk į mane - 03:23
9
Aš norėčiau - 02:59
10
Nepakeliui - 02:57
11
Prarastas laikas - 03:40
12
Tik meilė atsakys - 03:19
Daugiau
1
Dainų popuri - 15:10
2
Atleisk, lietuvaite - 03:50
3
Rio - rita - 03:14
4
Pedro ir trys gražuolės - 04:37
5
Užmirštoj tavernoj - 04:46
6
Pirmoji žibuoklė - 03:39
7
Dainų popuri - 17:50
Daugiau
1
Popuri 1 - 24:43
2
Popuri 2 - 24:28
1
Linksmą giesmę - 03:39
2
Užgiedokime linksmai - 02:13
3
Gema kristus - 02:57
4
Tyli naktis - 03:01
5
Tyliąją naktį - 03:13
6
Ateikit - 03:25
7
Džiaukis žmonija - 03:01
8
Gul šiandieną - 03:25
9
Sveikas, jėzau gimusis - 02:20
10
šiandien gimė jėzus kristus - 03:10
11
Atsiskubino betliejun - 03:18
Daugiau
1
Pabučiuok - 03:25
2
Daina mamai - 03:28
3
Ramunė - 03:15
4
ūdrio daina iš operos pilėnai - 03:08
5
Medžiotojų daina - 02:55
6
Dubysa - 03:10
7
Ei draugai - 02:49
8
Yra šalis - 03:32
9
Du broliai kunigai - 04:16
10
Saulė leidos jau - 02:40
11
Vos saulutei prašvitus - 02:45
12
širvinta - 02:32
13
Palaimink, motule - 03:06
14
Atsiduok man šį vakarą - 03:41
Daugiau
1
Subatėlės ilgai laukiau - 03:15
2
Prisimink - 04:22
3
žiedas motulei - 03:54
4
Išplaukiant - 03:18
5
žygiuoja kareiviai - 03:56
6
Tau - 03:12
7
šventė - 03:19
8
Lietuvaitei - 03:05
9
Mano miela kerėtoja - 03:41
10
Dėkoju, tėve - 03:39
11
Gimti namai - 04:28
12
Su tavim - 03:47
13
Jūra - 04:08
Daugiau
1
Ateis ruduo - 03:21
2
Ašara - 03:42
3
Susitiksim mes ir vėlei - 03:52
4
Auštantį rytą - 04:04
5
Išeinu - 03:18
6
Berželiai - 03:24
7
žalgiriečiai - 04:29
8
Buvo naktys švento jono - 02:02
9
Kaime - 03:20
10
Dainuokim - 03:19
11
Pabūk dar - 02:58
12
Tu paklausk - 02:42
13
Atsiminki - 04:18
14
Vėjau - 03:52
15
Saulutė nusileido - 02:06
16
Geriau buvo - 03:10
17
Svajonė - 03:15
18
Apie meilę - 03:50
19
O jūra motule - 02:44
20
Popuri (nepilnas) - 08:24
21
žemaičių žemė - 03:48
22
Geltona rožė - 04:18
23
Piršliai - 02:30
24
Prie šešupės krantų - 04:30
Daugiau
1
Aš svajoju tyliais vakarais - 02:49
2
Gerk, gerk, broleli gerk - 02:39
3
Raudoni gvazdikai - 03:39
4
žalgiris - 04:08
5
Darius ir girėnas - 02:57
6
Na kodėl palikai mane - 02:36
7
Popuri - 06:01
8
Tik man gaila, gaila rūtelių darželio - 02:21
9
Motule - 03:41
10
Mano tėviškėlė - 01:49
11
Už mūsų jaunas dieneles - 03:27
12
žavingi momentai - 03:52
13
Netrūkusios antenos - 02:34
14
Ten mano žemė, brangi lietuva - 03:43
15
Ilgesys - 02:35
16
Tik vieną pušelę, maldauju, palik - 03:27
17
Negalima, sūneli - 02:08
18
Kada obelys nuometa mėtą - 05:11
19
Gegužinė - 03:04
20
Mamų dalia - 04:28
21
Nuvytusių rožių spygliai - 02:05
22
žiedai kaimo soduos - 04:02
23
Jadzytė - 02:58
24
Gandrai jau iš lizdų - 04:09
25
Be tavęs gyvent negaliu - 02:58
26
Slenka dienos - 02:37
27
Valsas - 00:48
Daugiau
1
Darius ir girėnas - 03:05
2
Motulė - 03:50
3
Kur gintarais - 03:45
4
Mama - 03:03
5
Nežinoma daina - 04:05
6
Jadzė - 02:53
7
Nežinoma daina - 02:36
8
Mano namas - 02:37
9
Kodėl palikai mane - 03:23
10
Nežinoma daina - 01:47
11
Jau pražilo plaukai - 05:16
12
Užauga vaikai - 04:29
13
Raudoni gvazdikai - 03:48
14
Nežinoma daina - 02:50
15
Nežinoma daina - 02:23
16
Nežinoma daina - 03:52
17
Gegužinė - 03:05
18
Nežinoma daina - 02:13
19
Pasėdėkim paklausykim - 04:02
20
Pušelė - 03:29
21
Popuri - 06:10
22
Nežinoma daina - 02:58
23
Gerk, broleli, gerk - 02:38
24
žalgiriečiai - 04:17
25
Už mūsų jaunas dieneles - 03:26
26
Aparatai sugedo visai - 02:34
Daugiau
1
Vieniša pušelė - 03:28
2
Jau pražilę plaukai ant galvelės - 05:11
3
Mamai - 04:27
4
Tėvynės šviesa - 02:46
5
O žiedai kaimo soduos... - 04:00
6
Vaikystės pasaka - 04:08
7
Aš menu samanotą namelį - 03:05
8
Raudonų gvazdikų tango - 03:46
9
Dariaus ir girėno atminimui - 03:03
10
O kodėl tu mane palikai - 03:21
11
Kai einu rytais prie šaltinėlio - 06:07
12
Neliūdėk mergaite - 03:50
13
Mano tėviškėle - 03:27
14
šiąnakt tave sapnavau - 03:54
Daugiau

albumai, kuriuose dalyvauja KĘSTUTIS VACLOVAS KAZAKEVIČIUS

1
Laimės žiburys - 05:23
2
Krantas - 03:59
3
Meilė kalta - 03:40
4
Niekas nesužinos - 03:31
5
Pirmoji klaida - 03:12
6
Kur mano mažytė - 04:06
7
Pavasaris žiemą - 04:47
8
Per vėlu - 04:28
9
Gitaros kaltė - 03:25
10
Gimtadienio valsas - 04:20
11
Nepakeliui - 02:57
12
Kaip man jaunystės neminėt - 03:19
Daugiau
1
Truputį žemės, truputį saulės - 02:51
2
Meilės keliai - 04:28
3
Vestuvės - 04:31
4
Paslaptis - 03:28
5
Išeik - 04:15
6
Mergaitė - 03:26
7
Vieną kartą pavasary - 03:49
8
Ar tu ne per jauna, mergyt - 03:28
9
Pažvelk į mane - 03:23
10
Mano kleopatra - 04:02
11
Nelaukta meilė - 04:43
Daugiau
1
Kaip norėčiau sutikti tave - 04:28
2
Tave matau - 03:57
3
Gimtasis kraštas - 03:49
4
Gimimo diena - 03:24
5
Brangi širdele - 04:36
6
Vėjau! - 03:33
7
Pasakyk - 03:00
8
Klėtelė - 04:27
9
Subatėlės ilgai laukus - 03:14
10
Senas klevas - 04:19
11
Mergytė - 03:20
12
Abiturientų valsas - 04:07
13
Norėčiau aš - 03:45
14
žiedai - 04:38
15
Prisimink - 03:56
Daugiau
1
Viengungis - 03:19
2
Darželis - 03:51
3
Ruduo - 04:29
4
Pirmasis valsas - 03:37
5
Ramunės - 04:12
6
Pažadai - 03:56
7
Netiesa - 04:04
8
Trys balandėliai - 03:31
9
Sužydės gegužį ievos... - 03:19
10
žiedelis - 03:36
11
Mergaitė - 04:14
12
Kvepia žiedai - 05:13
13
Ankstyvos vestuvės - 03:49
14
Kaip gera - 04:14
15
Bučkis - 02:49
16
Jūra - 02:30
Daugiau
1
širdis nebūna nebyli - 04:03
2
Meilės vasara - 03:25
3
Santa liučija - 02:10
4
Mano pavasaris - 03:30
5
Berželis - 03:18
6
Berželiai svyruonėliai - 03:17
7
Dar pabūkime - 04:12
8
Velniava - 03:48
9
Jaunystės traukinys - 04:14
10
Paslapčių medus - 03:29
11
Atėjai į... - 03:35
12
Manęs neklausk - 03:26
13
Tiems, kur toli - 03:33
14
Pavasario sapnas - 03:01
Daugiau
Norint klausytis reikia prisijungti
Kraunama
NAUDOJATE NELEISTINAS PROGRAMAS, PRAŠOME PAŠALINTI, NORINT NAUDOTIS TINKLAPIU.