broliai aliukai
1
Tu sugrįžki, sūnau - 04:26
2
Tango ritmai - 04:47
3
Gal ir tau šiandien liūdna - 03:11
4
Iš širdies vėl kyla - 03:38
5
Kaip obelis, mamyt, palinkus - 03:16
6
Kaimynėlė - 03:22
7
Slenka vakarais šešėliai - 03:44
8
žemaičių žemė - 03:40
9
Joninių naktį - 04:03
10
Geri laikai - 03:21
11
Kalnai, kur dainavo - 04:08
12
Dzūkijos žemė - 03:11
Daugiau
1
Popuri nr.1: meškerytė, tu sugrįžk, kamara, žvirblelis - 05:37
2
Burkuoja balandžiai - 03:47
3
Lauko gėlė - 03:49
4
čigonės akys - 04:42
5
ūžia vėjas - 03:08
6
Plauks laivelis - 03:22
7
Nekaltink, miela - 02:51
8
Rožė - 03:53
9
Jūreivio kajutė - 04:26
10
Vingiuotas kelias - 03:15
11
Piemenaitė - 03:06
12
Dzūkija - 03:03
13
Berželis - 03:18
14
Popuri nr.2: mergaitė iš tolimo sodžiaus... - 06:27
Daugiau
1
Dzūkija - 03:15
2
Kai tavęs nėra - 04:29
3
Joninių naktis - 04:09
4
Menu, gegužy balo sodai - 01:56
5
Popuri: ty nepyk, tėviškėlė... - 07:37
6
Kalnuos dainuoja - 04:04
7
Dėl tavęs - 03:05
8
Prisiminimai - 03:34
9
Plaukė jūron laivai - 03:37
10
Girgžda svirtys - 02:31
11
Kai ateis vakarai - 04:16
12
Adomėlis - 03:44
13
Kur tas dulkėtas traukinys - 03:23
14
Sėk, sesute, žalią rūtą - 03:04
Daugiau
1
čia laisva mūs lietuva - 03:41
2
Gvazdikų raudonų - 03:36
3
Mano namas vijokliais apaugęs - 02:27
4
Pasakyk, ko lapai krinta - 03:28
5
Pušelė - 03:18
6
Pušelės lyg rūtos - 03:58
7
Subatėlė - 02:56
8
Seklyčia - 02:39
9
Valsų popuri: tėviškė, laukiu... - 04:53
10
Krosnyje malkos kūrenas - 03:28
11
Išeisi ir negrįši - 03:16
12
Ar prisimeni tu - 04:28
13
Berželiai svyruonėliai - 03:17
14
Iškasiau aš šaltinėlį - 03:08
Daugiau
1
Nusišypsok - 03:03
2
Daina mamai - 04:16
3
Tikėk - 02:57
4
Tik neklausk - 03:11
5
Mano vienintelė - 03:50
6
Vaikystės draugui - 03:15
7
Mergaitės malda - 03:43
8
Meilės skonis - 03:14
9
Viskas veltui - 03:20
10
Sakyk kodėl - 03:57
11
Dėkoju tau - 05:32
12
Vaikystės prisiminimai - 04:19
Daugiau
1
Labas, mano saule - 03:00
2
Nakties paukštė - 04:02
3
Klajoklių daina - 03:50
4
Neieškok tiesos - 03:13
5
Mėlynakė - 03:55
6
Kur esi - 03:12
7
Išdalinti pažadai - 03:22
8
Pažvelk į mane - 03:23
9
Aš norėčiau - 02:59
10
Nepakeliui - 02:57
11
Prarastas laikas - 03:40
12
Tik meilė atsakys - 03:19
Daugiau
1
Dainų popuri - 15:10
2
Atleisk, lietuvaite - 03:50
3
Rio - rita - 03:14
4
Pedro ir trys gražuolės - 04:37
5
Užmirštoj tavernoj - 04:46
6
Pirmoji žibuoklė - 03:39
7
Dainų popuri - 17:50
Daugiau
1
Popuri 1 - 24:43
2
Popuri 2 - 24:28
1
Linksmą giesmę - 03:39
2
Užgiedokime linksmai - 02:13
3
Gema kristus - 02:57
4
Tyli naktis - 03:01
5
Tyliąją naktį - 03:13
6
Ateikit - 03:25
7
Džiaukis žmonija - 03:01
8
Gul šiandieną - 03:25
9
Sveikas, jėzau gimusis - 02:20
10
šiandien gimė jėzus kristus - 03:10
11
Atsiskubino betliejun - 03:18
Daugiau
1
Pabučiuok - 03:25
2
Daina mamai - 03:28
3
Ramunė - 03:15
4
ūdrio daina iš operos pilėnai - 03:08
5
Medžiotojų daina - 02:55
6
Dubysa - 03:10
7
Ei draugai - 02:49
8
Yra šalis - 03:32
9
Du broliai kunigai - 04:16
10
Saulė leidos jau - 02:40
11
Vos saulutei prašvitus - 02:45
12
širvinta - 02:32
13
Palaimink, motule - 03:06
14
Atsiduok man šį vakarą - 03:41
Daugiau
1
Ateis ruduo - 03:21
2
Ašara - 03:42
3
Susitiksim mes ir vėlei - 03:52
4
Auštantį rytą - 04:04
5
Išeinu - 03:18
6
Berželiai - 03:24
7
žalgiriečiai - 04:29
8
Buvo naktys švento jono - 02:02
9
Kaime - 03:20
10
Dainuokim - 03:19
11
Pabūk dar - 02:58
12
Tu paklausk - 02:42
13
Atsiminki - 04:18
14
Vėjau - 03:52
15
Saulutė nusileido - 02:06
16
Geriau buvo - 03:10
17
Svajonė - 03:15
18
Apie meilę - 03:50
19
O jūra motule - 02:44
20
Popuri (nepilnas) - 08:24
21
žemaičių žemė - 03:48
22
Geltona rožė - 04:18
23
Piršliai - 02:30
24
Prie šešupės krantų - 04:30
Daugiau
1
Aš svajoju tyliais vakarais - 02:49
2
Gerk, gerk, broleli gerk - 02:39
3
Raudoni gvazdikai - 03:39
4
žalgiris - 04:08
5
Darius ir girėnas - 02:57
6
Na kodėl palikai mane - 02:36
7
Popuri - 06:01
8
Tik man gaila, gaila rūtelių darželio - 02:21
9
Motule - 03:41
10
Mano tėviškėlė - 01:49
11
Už mūsų jaunas dieneles - 03:27
12
žavingi momentai - 03:52
13
Netrūkusios antenos - 02:34
14
Ten mano žemė, brangi lietuva - 03:43
15
Ilgesys - 02:35
16
Tik vieną pušelę, maldauju, palik - 03:27
17
Negalima, sūneli - 02:08
18
Kada obelys nuometa mėtą - 05:11
19
Gegužinė - 03:04
20
Mamų dalia - 04:28
21
Nuvytusių rožių spygliai - 02:05
22
žiedai kaimo soduos - 04:02
23
Jadzytė - 02:58
24
Gandrai jau iš lizdų - 04:09
25
Be tavęs gyvent negaliu - 02:58
26
Slenka dienos - 02:37
27
Valsas - 00:48
Daugiau
1
Darius ir girėnas - 03:05
2
Motulė - 03:50
3
Kur gintarais - 03:45
4
Mama - 03:03
5
Nežinoma daina - 04:05
6
Jadzė - 02:53
7
Nežinoma daina - 02:36
8
Mano namas - 02:37
9
Kodėl palikai mane - 03:23
10
Nežinoma daina - 01:47
11
Jau pražilo plaukai - 05:16
12
Užauga vaikai - 04:29
13
Raudoni gvazdikai - 03:48
14
Nežinoma daina - 02:50
15
Nežinoma daina - 02:23
16
Nežinoma daina - 03:52
17
Gegužinė - 03:05
18
Nežinoma daina - 02:13
19
Pasėdėkim paklausykim - 04:02
20
Pušelė - 03:29
21
Popuri - 06:10
22
Nežinoma daina - 02:58
23
Gerk, broleli, gerk - 02:38
24
žalgiriečiai - 04:17
25
Už mūsų jaunas dieneles - 03:26
26
Aparatai sugedo visai - 02:34
Daugiau
1
Vieniša pušelė - 03:28
2
Jau pražilę plaukai ant galvelės - 05:11
3
Mamai - 04:27
4
Tėvynės šviesa - 02:46
5
O žiedai kaimo soduos... - 04:00
6
Vaikystės pasaka - 04:08
7
Aš menu samanotą namelį - 03:05
8
Raudonų gvazdikų tango - 03:46
9
Dariaus ir girėno atminimui - 03:03
10
O kodėl tu mane palikai - 03:21
11
Kai einu rytais prie šaltinėlio - 06:07
12
Neliūdėk mergaite - 03:50
13
Mano tėviškėle - 03:27
14
šiąnakt tave sapnavau - 03:54
Daugiau
1
Laimės žiburys - 05:23
2
Krantas - 03:59
3
Meilė kalta - 03:40
4
Niekas nesužinos - 03:31
5
Pirmoji klaida - 03:12
6
Kur mano mažytė - 04:06
7
Pavasaris žiemą - 04:47
8
Per vėlu - 04:28
9
Gitaros kaltė - 03:25
10
Gimtadienio valsas - 04:20
11
Nepakeliui - 02:57
12
Kaip man jaunystės neminėt - 03:19
Daugiau
1
Kaip norėčiau sutikti tave - 04:28
2
Tave matau - 03:57
3
Gimtasis kraštas - 03:49
4
Gimimo diena - 03:24
5
Brangi širdele - 04:36
6
Vėjau! - 03:33
7
Pasakyk - 03:00
8
Klėtelė - 04:27
9
Subatėlės ilgai laukus - 03:14
10
Senas klevas - 04:19
11
Mergytė - 03:20
12
Abiturientų valsas - 04:07
13
Norėčiau aš - 03:45
14
žiedai - 04:38
15
Prisimink - 03:56
Daugiau
1
Viengungis - 03:19
2
Darželis - 03:51
3
Ruduo - 04:29
4
Pirmasis valsas - 03:37
5
Ramunės - 04:12
6
Pažadai - 03:56
7
Netiesa - 04:04
8
Trys balandėliai - 03:31
9
Sužydės gegužį ievos... - 03:19
10
žiedelis - 03:36
11
Mergaitė - 04:14
12
Kvepia žiedai - 05:13
13
Ankstyvos vestuvės - 03:49
14
Kaip gera - 04:14
15
Bučkis - 02:49
16
Jūra - 02:30
Daugiau
1
širdis nebūna nebyli - 04:03
2
Meilės vasara - 03:25
3
Santa liučija - 02:10
4
Mano pavasaris - 03:30
5
Berželis - 03:18
6
Berželiai svyruonėliai - 03:17
7
Dar pabūkime - 04:12
8
Velniava - 03:48
9
Jaunystės traukinys - 04:14
10
Paslapčių medus - 03:29
11
Atėjai į... - 03:35
12
Manęs neklausk - 03:26
13
Tiems, kur toli - 03:33
14
Pavasario sapnas - 03:01
Daugiau
Norint klausytis reikia prisijungti
Kraunama
NAUDOJATE NELEISTINAS PROGRAMAS, PRAŠOME PAŠALINTI, NORINT NAUDOTIS TINKLAPIU.
Šiuo metu mobili aplikacija neveikia su Android 12 ir naujesnėmis versijomis. Problema žinoma ir sprendžiama, atsiprašome už nepatogumus.
Uždaryti