atlikėjas laimonas noreika
1
Už raseinių ant dubysos (juozas naujalis) - 02:52
2
Lietuva brangi - 02:21
3
Aš norėčiau prikelti - 01:41
4
Trakų pilis - 02:21
5
Oi neverk, matušėle - 02:02
6
Pavasaris - 00:50
7
Užmigo žemė - 00:57
8
Vasaros naktys - 01:34
9
Nuo birutės kalno - 01:31
10
Ar aš kaltas? - 02:08
11
Varpai - 02:01
12
Išnyksiu kaip dūmas - 01:30
13
šatrijos kalnas - 03:47
14
Jūratė ir kastytis - 04:05
15
čičinskas - 08:11
16
Jaunoji lietuva. iš šeštosios giesmės - 11:21
17
Jaunimo giesmė (juozas naujalis) - 02:39
18
Taip niekas tavęs nemylės - 02:21
19
Vilnius. prieš aušrą - 01:39
20
Mano gimtinė - 01:11
21
Mano moksladraugiams - 01:52
22
Skurdžioj valandoj - 02:20
23
Uosis ir žmogus - 02:30
24
Ant punios kalno. ties nemunu - 05:04
25
Lietuva brangi (juozas naujalis) - 05:31
Daugiau
1
„klausykitės gerai... širdim klausykit!..“ (justinas marcinkevičius „mažvydas“) - 01:27
2
„tėvyne lietuva, mielesnė už sveikatą!..“ (adomas mickevičius „ponas tadas“) - 02:05
3
„tie medžiai kunigaikščių lietuvą dar mena!..“ (adomas mickevičius „ponas tadas“) - 02:34
4
Lietuva brangi (maironis) - 02:17
5
Taip niekas tavęs nemylės (maironis) - 02:14
6
Trakų pilis (maironis) - 02:08
7
Vilnius. prieš aušrą (maironis) - 01:41
8
Varpai (maironis) - 01:51
9
Skurdžioj valandoj (maironis) - 02:47
10
„tu išeik pas mane...“ (vincas mykolaitis-putinas „benamio dainos“) - 01:16
11
„godžiai švokštė visą naktį...“ (vincas mykolaitis-putinas „benamio dainos“) - 01:01
12
„čia žėri saulė, čia naktis...“ (vincas mykolaitis-putinas „benamio dainos“) - 01:23
13
„ne vieną sutemą lydėjau...“ (vincas mykolaitis-putinas „benamio dainos“) - 01:14
14
Dvi saulės (vincas mykolaitis-putinas) - 01:37
15
Malda (vincas mykolaitis-putinas) - 00:51
16
į šventąją žemę (vincas mykolaitis-putinas) - 01:35
17
Maironiui (salomėja nėris) - 02:01
18
„audra ties jūra...“ (salomėja nėris) - 00:43
19
„ar tu mane šauki, nemunėli...“ (salomėja nėris) - 00:43
20
“parneški, juodas varne, žinią į mano gimtinius namus...” (salomėja nėris) - 01:09
21
Kaip tave mylėtau (salomėja nėris) - 00:46
22
Prie didelio kelio (salomėja nėris) - 00:56
23
Vėlinės (salomėja nėris) - 00:53
24
„per stepę vėjai šuoliais bėga...“ (salomėja nėris) - 00:25
25
Pusnys (salomėja nėris) - 00:28
26
Tėvynei (salomėja nėris) - 00:56
27
Dainuok, širdie, gyvenimą (salomėja nėris) - 01:34
28
širdis mana – audrų daina (salomėja nėris) - 00:18
29
Kur baltas miestas (salomėja nėris) - 00:44
30
Bendrakeleiviui. sūnui (salomėja nėris) - 01:06
31
Ateik! (salomėja nėris) - 00:47
32
Prie šaltinio (salomėja nėris) - 01:08
33
Savęs aš gailiuos (salomėja nėris) - 00:29
34
„netoli jau, netoli…“ (salomėja nėris) - 00:17
35
Lauk manęs (salomėja nėris) - 01:47
36
„rudenėlį tylųjį, geltoną…“ (salomėja nėris) - 00:35
37
Mes eiliniai (salomėja nėris) - 02:48
38
Tolimas sapnas (salomėja nėris) - 01:23
39
Alyvos (salomėja nėris) - 00:19
40
Kaip žydėjimas vyšnios (salomėja nėris) - 00:24
41
Diemedžiu žydėsiu (salomėja nėris) - 00:35
42
Likimo giesmė (jonas aistis) - 02:44
43
„ašara dievo aky…“ (justinas marcinkevičius) - 00:25
44
Kelio pasaka (justinas marcinkevičius) - 00:38
45
Baladė apie prarastą ėriuką (justinas marcinkevičius) - 01:40
46
Paskyrimas (marcelijus martinaitis) - 00:32
47
„medžiais tikėk...“ (marcelijus martinaitis) - 01:21
48
„tu numegzk man, mama, kelią…“ (marcelijus martinaitis) - 01:02
49
„tris dainas mokėjo motina...“ (marcelijus martinaitis) - 00:41
50
„jeigu aš medis...“ (marcelijus martinaitis) - 00:29
51
Atodūsis (alfonsas maldonis) - 01:24
52
„neatimki, dieve, iš manęs klydimo teisės...“ (vytautas mačernis „žiemos sonetai“) - 01:11
53
„praeinančiam pasaulyje praeisiu...“ (vytautas mačernis „pavasario sonetai“) - 01:04
54
Pavasaris (algimantas mackus) - 00:50
55
Netikėjimas (algimantas mackus) - 00:40
56
Ave, vita, moriturus te salutat! (julius janonis) - 01:59
57
Aš – beržas (paulius širvys) - 02:10
58
Aš taip laukiau (paulius širvys „ir nusinešė saulę miškai“) - 01:16
59
Nuodėmė – ne dėmė (paulius širvys „ir nusinešė saulę miškai“) - 00:58
60
Krito mano žvaigždė (paulius širvys „ir nusinešė saulę miškai“) - 00:27
61
Nesugrįšiu daugiau (paulius širvys „ir nusinešė saulę miškai“) - 00:31
62
Nemunas (paulius širvys) - 00:54
63
„guodoti turime senatvę...“ (simonas daukantas „abėcėlė lietuvių-kalnėnų ir žemaičių kalbos“) - 02:49
64
Užsklanda (jonas mekas) - 00:55
Daugiau
1
Ilgesys (bernardas brazdžionis) - 00:39
2
Per pasaulį keliauja žmogus (bernardas brazdžionis) - 03:09
3
Neregio elegija (bernardas brazdžionis) - 02:06
4
šaukiu aš tautą (bernardas brazdžionis) - 02:22
5
Aš čia - gyva (bernardas brazdžionis) - 01:37
6
Tremtinio malda (bernardas brazdžionis) - 04:02
7
Didžiojoj kryžkelėj (bernardas brazdžionis) - 01:15
8
Auka (bernardas brazdžionis) - 01:04
9
Ypatingai (bernardas brazdžionis) - 01:30
10
Lietuva (kazys bradūnas) - 00:36
11
Už jūrų marių (kazys bradūnas) - 00:43
12
Medeinės rauda (kazys bradūnas) - 00:43
13
Tyla (kazys bradūnas) - 00:42
14
Tuščios rankos (kazys bradūnas) - 01:08
15
Ištikimybė (kazys bradūnas) - 00:44
16
Peizažas (jonas aistis) - 01:01
17
Augo sode (jonas aistis) - 00:44
18
Atminimai (jonas aistis) - 01:56
19
Likimo giesmė (jonas aistis) - 02:46
20
Tu esi (jonas aistis) - 01:23
21
Rudenio duona (stasys santvaras) - 01:01
22
žmogus (stasys santvaras) - 01:31
23
Laukimas (stasys santvaras) - 00:57
24
Užrašas ant žinomo lietuvio kapo (antanas gustaitis) - 00:52
25
Taip smagu (antanas gustaitis) - 01:04
26
Kai paskutinę valandos minutę (antanas gustaitis) - 01:45
27
Dainos gimimas (henrikas radauskas) - 00:48
28
Laiškai sau pačiam (henrikas radauskas) - 00:54
29
Rudens veidas (henrikas radauskas) - 01:13
30
Vakaras (henrikas radauskas) - 00:52
31
Rudens diena (henrikas radauskas) - 00:43
32
Prarastas rojus (henrikas radauskas) - 00:50
Daugiau
1
Prie didelio kelio - 01:02
2
Vėlinės - 01:03
3
Ar tu mane šauki, nemunėli? - 00:49
4
Pusnys - 00:26
5
Per stepę vėjai šuoliais bėga... - 00:26
6
Ar žiburėlis lauks - 00:59
7
Jei aš nesugrįščiau - 00:59
8
Rudens naktys - 01:06
9
Dainuok, širdie, gyvenimą... - 01:24
10
Mama! kur tu? (ix. būkit prakeikti!) - 00:46
11
Tėvynė - 01:05
12
Lietuvai - 01:26
13
Grįšiu - 01:46
14
Negęsk, žiburėli - 00:51
15
Kareivio motina - 01:22
16
Ką pasakytų motinėlė - 00:56
17
Tu karo vaikas - 01:02
18
Kur baltas miestas - 00:51
19
Bethovenas - 01:48
20
širdis mana... - 00:20
21
Bendrakeleivis (sūnui) - 01:10
22
Ateik - 00:48
23
Atsimenu, mes ėjom... - 00:27
24
Prie šaltinio - 01:00
25
širvinta - 00:45
26
Kaip tave mylėtau - 00:43
27
Gauskite, vėjai! - 01:07
28
Sesuo žydrioji — vilija - 00:41
29
Netoli, jau netoli... - 00:22
30
Savęs aš gailiuos - 00:38
31
Maironiui - 01:11
32
Rudenėlį tylųjį, geltoną... - 00:38
33
Raudokite, rudeniai lietūs... - 01:03
34
Tolimas sapnas - 01:13
35
Būk sveikas! - 00:59
36
Obelys žydi - 00:59
37
Kai po šalnų pradės žydėt alyvos... - 00:49
38
Mes eiliniai - 02:19
Daugiau
1
Darbai senųjų lietuvių ir žemaičių: ii. kalba lietuvių ir žemaičių - 04:47
2
Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių, fragmentai - 18:15
3
Ugnies knygelė, pratarmė - 03:22
4
Dainės žemaičių, pratarmė (96-oji daina. motė ir dukrytė, 94-oji daina. dukros atsisveikinimas) - 08:48
5
Abėcėlė lietuvių, kalnėnų ir žemaičių, kalbos (vilkas ir avikailis, piemuo melagis, meška ir bitės) - 03:04
6
Laiškas motiejui valančiui - 04:41
7
Pasakojimas apie veikalus lietuvių tautos senovėje, pratarmė - 04:03
Daugiau
1
Skaitytojui (stanislovas dagilis) - 01:19
2
Lietuviškoji kalba. regėjimas (andrius vištelis-višteliauskas) - 04:28
3
Brangioji lietuva (mečislovas davainis-silvestraitis) - 01:44
4
Lietuvninkai mes esam gimę (georg sauerwein) - 01:39
5
Gentinės dainos. vasaros daina (juozas miliauskas-miglovara) - 03:21
6
Arkliai. lapė ir liūtas (petras arminas-trupinėlis) - 01:22
7
Iš tolimos šalies, fragmentas (ksaveras sakalauskas-vanagėlis) - 01:39
8
Ošia nemuns mūsų šventas (juozas andziulaitis-kalnėnas) - 01:14
9
Dirbti (jonas mačys-kėkštas) - 00:55
10
Varpas. labora (vincas kudirka) - 03:22
11
šįj pavasarį derlingą (pranas vaičaitis) - 01:04
12
Yra šalis, kur upės teka (pranas vaičaitis) - 02:25
13
Pūskit, vėjai, pūskit, šiaurūs (pranas vaičaitis) - 00:49
14
Paliovė griaut ir baubt kanuolės (pranas vaičaitis) - 03:19
15
Per tvorą į sodą mūs pono žiūrėjo (pranas vaičaitis) - 00:58
16
Prisėskie, vaikeli, ką tau pasakysiu () - 02:03
17
Norėjau aš deimanto grūdus pagriebti (pranas vaičaitis) - 00:58
18
Nemunas, fragmentai (pranas vaičaitis) - 03:15
19
Kalinio daina (pranas vaičaitis) - 01:36
20
Lakštingale, gražus paukšteli (pranas vaičaitis) - 00:50
21
Gyvenimo mano saulutė jau leidžia (pranas vaičaitis) - 01:45
Daugiau
1
Devyni broliai (baladžių poema): pirmas atsidusimas - 01:43
2
Devyni broliai (baladžių poema): ženklų baladė - 01:31
3
Devyni broliai (baladžių poema): dienos baladė - 00:48
4
Devyni broliai (baladžių poema): vaikiška baladė - 01:12
5
Devyni broliai (baladžių poema): daina - 01:18
6
Devyni broliai (baladžių poema): trobelė pamišky - 00:46
7
Devyni broliai (baladžių poema): antras atsidusimas - 01:14
8
Devyni broliai (baladžių poema): baladė apie kvailelį - 01:09
9
Devyni broliai (baladžių poema): girta baladė - 01:05
10
Devyni broliai (baladžių poema): armonikos baladė - 02:12
11
Devyni broliai (baladžių poema): trečias atsidusimas - 00:50
12
Devyni broliai (baladžių poema): panemunio baladė - 01:39
13
Devyni broliai (baladžių poema): marškinių baladė - 00:50
14
Devyni broliai (baladžių poema): peizažas su regėjimu - 01:17
15
Devyni broliai (baladžių poema): bulvių baladė - 00:52
16
Devyni broliai (baladžių poema): rauda - 01:09
17
Devyni broliai (baladžių poema): sekmadienio atsidusimas - 01:05
18
Devyni broliai (baladžių poema): baimės ir vilties baladė - 01:02
19
Devyni broliai (baladžių poema): baladė apie prarastą ėriuką - 01:43
20
Devyni broliai (baladžių poema): trys karaliai - 00:47
21
Devyni broliai (baladžių poema): paskutinis atsidusimas - 00:57
22
Devyni broliai (baladžių poema): prašymas - 01:02
23
Devyni broliai (baladžių poema): epilogas - 01:07
24
Homo sum (poema) - 07:39
Daugiau
1
Ponas tadas - 05:01
2
Konradas valenrodas - 16:05
3
Meilės sonetai. prisiminimas - 01:05
4
Meilės sonetai. laurai - 01:07
5
Meilės sonetai. mąstydamas balsu - 01:04
6
Meilės sonetai. pasimatymas miške - 01:10
7
Meilės sonetai. šventuoliai mus pasmerks - 01:22
8
Meilės sonetai. nemunui - 01:20
9
Meilės sonetai. palaiminimas - 01:14
10
Meilės sonetai. skiriama - 01:08
11
Meilės sonetai. kur tu pažvelgdavai - 01:20
12
Meilės sonetai. mieloji, dangiškų malonių atmintis... - 01:01
13
Meilės sonetai. laba diena - 01:06
14
Meilės sonetai. labanakt - 01:21
15
Meilės sonetai. labas vakaras - 01:02
16
Meilės sonetai. vizitas - 01:01
17
Meilės sonetai. vizituojamiems - 00:59
18
Meilės sonetai. atsisveikinimas - 01:04
19
Meilės sonetai. danaidės - 01:04
Daugiau
1
Tu mano žemdirbe dvasia - 01:01
2
Kaip vartuose medžių lieknų - 00:57
3
Tu numegzk man, mama, kelią - 01:06
4
Ant rudenio juodų laukų - 01:02
5
Tris dainas mokėjo mano motina - 00:30
6
Paskyrimas - 00:28
7
Lazda liepine parašys mane - 00:34
8
Jeigu aš medis - 00:23
9
Vaikai kaip žolė - 01:05
10
Rauda boružei - 01:09
11
Kvailutės onulės rauda - 01:01
12
Kuprelė - 00:51
13
Atsikelia rytą - 01:04
14
Vakar ir visados - 00:39
Daugiau
1
Lietuva brangi - 02:26
2
Aš norėčiau prikelti - 01:48
3
Trakų pilis - 02:26
4
Oi neverk, matušėle - 02:09
5
Užmigo žemė - 01:03
6
Vasaros naktys - 01:41
7
Nuo birutės kalno - 01:39
8
Ar aš kaltas? - 02:07
9
Varpai - 01:37
10
Išnyksiu kaip dūmas - 02:16
11
šatrijos kalnas - 03:51
12
Jūratė ir kastytis - 04:09
13
čičinskas - 08:16
14
Jaunoji lietuva, iš šeštosios giesmės - 11:24
Daugiau
1
Krintanti žvaigždė: 1. draugas - 01:19
2
Krintanti žvaigždė: 2. kam aš gyvenau - 02:24
3
Krintanti žvaigždė: 3. tu meile netikėk - 03:38
4
Krintanti žvaigždė: 4. meteoras - 03:04
5
Krintanti žvaigždė: 5. prieš rytą - 02:08
6
Krintanti žvaigždė: 6. paskutinis noras - 01:06
7
Tam paukščiui - 00:45
8
Nenoriu išnykti - 01:35
9
Sonetai: tik jūra ir dangus - 01:02
10
Sonetai: tą naktį vėjuotą - 01:08
11
Sonetai: atleiski man - 00:55
12
Sonetai: pro murzinus stiklus - 01:16
13
Sonetai: ištiesk man ranką - 01:03
14
Sonetai: jei šiandien tau - 00:57
15
Sonetai: širdies svyravimai - 01:05
16
Sonetai: mane masina - 01:16
17
Sonetai: mes klausėm šuberto - 01:06
18
Sonetai: aš šiandien tau aukoju - 01:22
19
Sonetai: čiulbėti saldžiai - 01:03
20
Sonetai: ir vienas, ir vienišas - 01:33
21
Sonetai: dėkoju tau - 00:53
Daugiau

albumai, kuriuose dalyvauja LAIMONAS NOREIKA

1
Galina dauguvietytė apie tėvą - režisierių borisą dauguvietį - 03:22
2
Barono monologas - 15:01
3
Vedybos (1 dalis) - 46:21
4
Vedybos (2 dalis) - 38:04
5
žaldokynė (1 dalis) - 23:29
6
žaldokynė (2 dalis) - 20:51
7
žaldokynė (3 dalis) - 14:56
8
žaldokynė (4 dalis) - 20:13
9
Irkos tragedija - 33:10
10
Istorija apie tai, kaip žmogus šunimi pavirto - 08:21
11
Trys mirtys - 26:17
12
Tėvas gošė eliksyras - 25:37
13
Lapkričio diena - 21:36
14
Ten, kur pažymėta kryžium - 30:07
15
Baltieji drambliai - 14:49
16
šampanas - 20:21
17
Raitelis be galvos (1 dalis) - 43:17
18
Raitelis be galvos (2 dalis) - 41:29
19
Prahos etiudai - 37:06
20
Palangos juzė - 44:37
21
Karaliaus pikrošolio agresija - 42:07
22
Nebylys (1 dalis) - 20:46
23
Nebylys (2 dalis) - 24:34
24
žmogaus balsas (1 dalis) - 33:46
25
žmogaus balsas (2 dalis) - 20:57
26
Pjesės „fizikai“ įžanga - 05:24
27
Fizikai (1 dalis) - 54:08
28
Fizikai (2 dalis) - 46:17
29
žmogus iš la mančos (1 dalis) - 34:07
30
žmogus iš la mančos (2 dalis) - 30:11
31
žmogus iš la mančos (3 dalis) - 41:31
32
Didžiulių pušų pavėsy (1 dalis) - 34:43
33
Didžiulių pušų pavėsy (2 dalis) - 30:05
34
Laimingasis - tai aš - 20:04
35
Kaip būti mylimai - 39:39
36
Megrė mokykloje - 43:08
37
Kelionė į laimės uostą - 26:30
38
451 laipsnis farenheito (1 dalis) - 25:26
39
451 laipsnis farenheito (2 dalis) - 29:36
40
Raudona ir ruda (1 dalis) - 41:55
41
Raudona ir ruda (2 dalis) - 32:35
42
1000000 svarų banknotas - 37:55
43
Tyli naktis (1 dalis) - 44:05
44
Tyli naktis (2 dalis) - 10:38
45
Tyli naktis (3 dalis) - 37:45
46
Janina babiliūtė apie „heroicą“ - 02:33
47
Heroika, arba prometėjo pasmerkimas - 47:28
48
Truputis saulės šaltame vandenyje - 45:53
49
Klaustrofobija arba pasivažinėjimas tiltu - 36:53
50
Kyrie - 37:11
51
Vizijų karas - 54:03
52
Babilono atstatymas - 38:35
53
Florentietiškos naktys (1 dalis) - 45:02
54
Florentietiškos naktys (2 dalis) - 45:22
55
Pupos - 47:33
56
šeima (1 dalis) - 18:47
57
šeima (2 dalis) - 08:22
58
Upės vardu - 53:21
59
Viskas, ko pageidavote - 40:03
60
Lietuvių liaudies pasaka „žmona deivė“ - 19:34
Daugiau
1
Didžiulių pušų pavėsyje. m. k. čiurlionio laiškai sofijai - 46:41
Norint klausytis reikia prisijungti
Kraunama
NAUDOJATE NELEISTINAS PROGRAMAS, PRAŠOME PAŠALINTI, NORINT NAUDOTIS TINKLAPIU.

Prisijungimas su Facebook

Įspėjame, kad šiuo metu dėl techninių nesklandumų nėra galimybės prisijungti per facebook mobiliuose įrenginiuose, artimiausiu metu gedimai bus pašalinti. Ačiū už kantrybę
Uždaryti