atlikėjas lietuvos televizijos ir radijo choras
1
Ei, jaunieji - 02:24
2
Audžia, audžia - 02:22
3
žiema - 01:50
4
Pavasario kalvis - 03:06
5
Op! op! - 03:51
6
Choras iš siuitos ''šarūnas'' - 01:40
7
Prie tilto - 03:07
8
žvejai - 02:18
9
Likit sveikos, mergužėlės - 02:52
10
Kam šėrei žirgelį (lietuvių liaudies daina) - 01:50
11
Kad aš jojau (lietuvių liaudies daina) - 02:04
12
Oi eglute (lietuvių liaudies daina) - 01:03
13
Ir vėl, ir vėl (lietuvių liaudies daina) - 01:06
14
Mane močiutė barė (lietuvių liaudies daina) - 02:51
15
šią naktelę nemigau (lietuvių liaudies daina) - 01:23
16
Labas rytas (lietuvių liaudies daina) - 01:33
17
Motule mano (lietuvių liaudies daina) - 03:04
18
Skamba skamba kanklės (lietuvių liaudies daina) - 01:31
19
Per girią girelę (lietuvių liaudies daina) - 02:20
20
Augo putins (lietuvių liaudies daina) - 00:54
21
šiltas gražus rudenėlis (lietuvių liaudies daina) - 00:55
22
Mergužėle mano miela (lietuvių liaudies daina) - 01:10
23
Aš ne uliot atėjau (lietuvių liaudies daina) - 02:43
Daugiau
1
Koncertas vargonams ir kameriniam orkestrui: 1. allegro moderato - 03:12
2
Koncertas vargonams ir kameriniam orkestrui: 2. andante - 02:57
3
Koncertas vargonams ir kameriniam orkestrui: 3. allegro non troppo - 04:32
4
Lietuviškos chorinės dainos: žolelė žydėjo - 01:14
5
Lietuviškos chorinės dainos: oi, pasakyki - 03:16
6
Lietuviškos chorinės dainos: atsisveikinimas su giria - 01:15
7
Lietuviškos chorinės dainos: šiltas, gražus rudenėlis - 03:23
8
Lietuviškos chorinės dainos: žvejai - 05:39
9
Lietuviškos chorinės dainos: per laukelį - 05:14
10
Lietuviškos chorinės dainos: už nemylimo bernelio - 02:23
11
Lietuviškos chorinės dainos: sesuo žydrioji vilija - 01:33
Daugiau

albumai, kuriuose dalyvauja LIETUVOS TELEVIZIJOS IR RADIJO CHORAS

1
čiužela - 04:02
2
Medinis žirgelis - 01:50
3
žirnių malūnas - 03:13
4
Skrabalai - 01:37
5
Turėjo bobutė žilą oželį - 05:54
6
Išdaiga - 01:44
7
Pašokėk - 01:10
8
Telšių klumpakojis - 01:14
9
Muzika septyniems. i d. rytas - 01:58
10
Muzika septyniems. iii d. nelaimė - 02:05
11
Muzika septyniems. v d. šešėliai - 02:05
12
Muzika septyniems. vi d. skundas - 00:55
Daugiau
1
Ei, pasauli! - 04:13
2
Suaidės vėl laisvės dainos - 02:54
3
Gaudžia trimitai - 04:28
4
Dainava - 02:17
5
Plaukia sau laivelis - 05:19
6
Kur bakūžė samanota - 03:09
7
Vėl pasakysi - 02:31
8
šėriau žirgelį - 02:28
9
Laukų daina - 03:26
10
Leiskit į tėvynę - 03:45
Daugiau
1
A2 - 04:34
2
Prie senos žeminės - 04:13
3
Tėvynė - 05:14
4
Margi sakalai - 02:25
5
Laimei - 02:52
6
Dobilo širdyj - 04:03
7
Dar širdyje ne sutema - 03:09
8
Didelis miestas - 03:09
9
Ateinam, ateinam - 02:14
10
Parsivešim rytojų - 02:41
Daugiau
1
Obelėlė - 03:23
2
Dar nepraminki vardelio - 02:52
3
Kur tas šaltinėlis - 02:32
4
žiema prie baltijos - 03:24
5
Svajonėlė (pjesės smuikui ir fortepijonui) - 05:24
6
Susimąstymas (pjesės smuikui ir fortepijonui) - 01:41
7
Trečiasis styginis kvartetas: 1. lento. allegro moderato, 2. lento, 3. scherzo, 4. rondo - 20:57
Daugiau
1
Didžiojo spalio žemė - 02:35
2
šventinė poema iš simfonijos ''vilniaus poemos'' - 05:43
3
Leninui - 01:48
4
Daina apie klaipėdą - 03:48
5
Gimtinės daina - 03:07
6
Vilnius, maršas - 03:16
7
Ant nemuno kranto - 02:24
8
Darbo melodija - 03:52
9
žmonės - 01:24
10
Mano gimtinė - 03:16
11
Dainuoja darbo lietuva - 02:41
12
Iškilminga muzika vargonams, vaikų chorui ir styginiam orkestrui, op. 33 - 06:31
Daugiau
1
Susitikt tave norėčiau vėlei... - 03:17
2
Gimtinės daina - 03:05
3
šienapjūtės naktį - 02:02
4
Dovana - 02:45
5
Apynėli, tadujo - 02:37
6
Atėjau nusilenkti - 02:54
7
Nuo birutės kalno - 03:01
8
Kalba konradas kaveckas - 01:23
9
Raigardas - 13:35
10
Lietaus sonata - 04:31
11
Saulės sonata - 04:00
Daugiau
1
Oi giria giria - 01:44
2
Prapuoliau, motule - 02:14
3
Anoj pusėj nemuno - 02:52
4
Siuntė mane močiutė - 02:50
5
šėriau žirgelį - 01:52
6
Beauštanti aušrelė - 04:01
7
Išėjo seselė - 03:07
8
Kai mes augom - 01:20
9
Vai, močiute - 01:23
10
Pasekujėžėliai marčios brolužėliai - 02:19
11
Sutems tamsi naktužėlė - 02:17
12
Du broleliai stovėjo - 01:56
13
Kas bernelio pamislyta - 02:31
14
Bėkit, bareliai (fugetė liet. l. d. tema) - 01:40
15
O čia berželis stovėjo - 02:34
16
Kelk, dukrele - 01:21
Daugiau
1
Dramatinės freskos, smuikui, fortepijonui ir simfoniniam orkestrui - 24:18
2
Saulę nešantis, kantata solistui, mišriam chorui, vargonams ir mušamiesiems - 26:57
1
Dainelė, op. 11 nr. 2 - 01:22
2
Preliudas op. 3 nr. 1 - 03:33
3
Preliudas op. 17 nr. 1 - 01:54
4
Preliudas op. 12 nr. 1 - 02:24
5
Svajonė - 04:04
6
Gedulingas maršas, b-moll - 06:54
7
Gedulingas maršas, iš sonatos nr. 2 fortepijonui - 09:15
Daugiau
1
Ruduo, simfoninė poema - 19:41
2
Lietuva brangi - 06:30
3
Jaunimo giesmė - 03:12
4
Pavasaris - 02:56
5
Vasaros naktys - 04:32
6
Noktiurnas, op. 21 - 05:17
7
Svajonė - 04:06
Daugiau
1
Patetinės mintys: 1. pasakalija; 2. tokata - 09:05
2
Aš noriu apsaugoti meilę - 05:24
1
Išplaukiant - 06:04
2
šventinis vilnius - 02:35
3
Lopšinė - 03:57
1
Senas jūrininkas - 04:27
2
šią naktelę, per naktelę - 01:20
3
Daina apie klaipėdą - 04:16
4
Lietuviška polka - 02:15
1
Oželis barzdotas - 03:37
2
Saulė motina pakilo - 08:30
3
Oželis - 01:44
4
Uvertiūra lietuviškomis temomis - 09:07
5
Veronikos arija - 03:22
6
Palankėj, palankėj - 02:50
Daugiau
Norint klausytis reikia prisijungti
Kraunama
NAUDOJATE NELEISTINAS PROGRAMAS, PRAŠOME PAŠALINTI, NORINT NAUDOTIS TINKLAPIU.