marija aleškevičiūtė
1
Vai toli - 02:40
2
Gardus alus avižų - 01:56
3
Oi už jūrelių - 02:25
4
žydi grūšelė - 02:38
5
Vai ko ožiukas bliauna? - 01:59
6
Svočiute, rože - 01:48
7
Oi seniai, seniai - 03:54
8
Vai kur bernelis uliavojo - 01:46
9
žaliam vyšnių sodely - 01:36
10
Skyniau skynimėlį - 02:36
11
Prirodino seni žmonės - 01:47
12
Po tais lapais diemedėlio - 03:56
13
Aš išdainavau visas dainužėles - 01:53
14
Jei nori valioj būti - 02:54
15
Bernytis jojo - 00:56
16
Kopų akvarelės: 1. audra; 2. smiltelė; 3. smilga; 4. mergelės; 5. bangos; 6. ašarėlė - 07:00
Daugiau
1
Aš anyta - 00:43
2
Eglele aukštuole - 00:46
3
Aviža prašė - 01:20
4
O kai aš - 01:01
5
Sėjau rūtą, sėjau mėtą - 01:14
6
Kaip nemylėti tavęs - 01:40
7
Laimė - 02:15
8
Jei tau nyku - 02:17
Daugiau
1
Aš anyta - 00:44
2
Eglele aukštuole - 00:46
3
Aviža prašė - 01:21
4
O kai aš - 01:02
5
Sėjau rūtą, sėjau mėtą - 01:15
6
Kaip nemylėti tavęs - 01:41
7
Laimė - 02:18
8
Jei tau nyku - 02:19
Daugiau
1
Sesers ariozo «žemele motule». 1-ojo veiksmo pabaigos scena - 05:10
2
Majoro, teplioriaus ir merginos scena (2 v.) - 14:55
3
Poeto arija ''palauk, motule'' - 04:11
4
Sesers laiško scena ir vydūno arija ''grįžti, grįžti'' (2 v.) - 08:11
5
Vydūno, majoro ir sesers scena (2 v.) - 05:44
6
Vermachto kareivių daina ''in der heimat'' (3 v.) - 02:10
7
Moterų scena ir marijos ariozo ''teka saulė'' (3 v.) - 07:37
Daugiau
1
Visur tyla - 03:16
2
Rūta - 01:55
3
Obelėlė - 02:46
4
Diemedžiu žydėsiu - 01:25
5
žemė kėlė žolę - 01:22
6
Kalvis - 01:24
7
ėsk, karvute - 02:19
8
šią naktelę - 01:03
9
Styginis kvartetas - 07:51
Daugiau
1
Sesuo žydrioji vilija - 06:18
2
žvaigždutė - 03:30
3
Pasvarcyk anzela - 04:15
4
Kaip-gi gražus rūtelių darželis - 02:07
5
Kumutė širdelė - 02:38
6
Atskrend sakalėlis - 02:54
7
Oi nėra niekur - 02:23
8
šokių scena - 02:22
9
Pasveikinimo choras - 02:11
10
Udrio daina - 03:00
11
Vaivos daina - 02:12
12
Vaivos ir naglio duetas - 04:57
Daugiau
Norint klausytis reikia prisijungti
Kraunama
NAUDOJATE NELEISTINAS PROGRAMAS, PRAŠOME PAŠALINTI, NORINT NAUDOTIS TINKLAPIU.