aras žvirblys

PROJEKTAI

1
Ringauda sapnos. ramē - 02:58
2
Karingo (ringauda karingo) - 04:21
3
Giedula liepa - 02:51
4
Jaunas mėnuo - 05:48
5
Ein saulelė aplink dangų - 03:46
6
Užteka saulužė - 04:22
7
Dar ateis pavasaris į tėvynę - 04:10
8
Aitvaras - 01:50
9
Apynšėlkė - 03:15
10
čia mūsų namai - 02:54
Daugiau
1
Gamtatikio žaismė - 04:04
2
Ringaudo sapnas. įtraukimas - 01:48
3
Ringaudo sapnas. užkalbėjims - 04:02
4
Perkūnu per rudenį - 02:45
5
Gerumas - 01:24
6
Saulės pieva - 01:08
7
Būna ir gera - 01:32
8
švęsti gyvenimą - 01:51
9
Rambynas - 01:22
10
Užsimerkus - 01:13
11
Ilgėtis svetimo - 01:13
12
švelnus žvėris - 01:20
13
Pagaunai - 02:26
14
Tėkmės šokis - 02:19
15
Tvirta kūlių ramybė - 01:09
16
Laduto šėlsmas - 01:22
17
Ori nežinia - 01:49
18
Kažko ilgu - 02:01
19
Atsipūtę - 01:14
20
Nauja diena - 01:26
21
Belsk - 01:52
22
Saldi srovė - 03:19
23
Apsisprendus - 01:04
24
Nutikimas - 00:58
25
Troškimų ratilai - 01:28
26
Burtai ir nieko daugiau - 01:40
27
Kaspinėlis - 01:53
28
Išbaigtumo tiltai - 01:51
29
širdies šnarėjimas - 01:34
30
Virsmas atbulai - 00:57
31
šoka kas kaip moka - 01:35
32
Su vėju ir ne kitep - 01:21
33
Naivumas - 01:19
34
Užsimiršusi - 01:19
35
Neringos daina - 02:22
36
Piemenėlių dūzgimas - 00:41
37
Ramus smilginėjimas - 00:38
38
Bangliulis - 02:01
39
Kitaip kitokia - 01:18
40
Pokaitis - 01:33
41
Nesustosiu - 01:29
42
Kiemo potvarkis - 01:25
43
Pelių mes negaudom - 01:05
44
Valios kelias - 01:06
45
Pamotės spyglys - 01:13
46
Ir vėl be ramybės - 01:04
47
Mano jovals - 02:20
48
Dėl sparnų - 01:41
49
Padrikystė - 02:01
50
Gelmės atsikartojimas - 12:36
Daugiau
1
Ant lietaus stygų - 01:16
2
Balto vėjo vaikas - 01:31
3
Basų žąsų šokis - 00:52
4
Bėdos tirpsta - 01:14
5
Dangaus pasaka - 02:27
6
Eglės šakos - 01:47
7
Gyvybės ratu - 03:29
8
Gražiausi žemaitėjos lubinai - 01:17
9
Ir vėl jautru dviems - 02:59
10
Jausmais patepta - 01:33
11
Kiemo katinas - 01:08
12
Laike sustoję - 01:21
13
Linksmai per kasdienybę - 01:32
14
Paukščių taku - 01:47
15
Pienių jūra - 01:36
16
Po stalu nėra baisu - 03:05
17
Praamžiaus atodūsis - 02:50
18
Ristele - 01:35
19
Rytinis suktuks - 01:24
20
Tik pirštų galiukais - 01:40
21
Tylos klausimas - 01:53
22
Vakaro tėkmė - 01:33
23
Viliotinis - 01:27
Daugiau
1
šventas šaltinis laduto - 04:28
2
Amžių prietemos - 01:57
3
Kupon einam - 01:28
4
Kelias - 01:53
5
Spalvoti sapnai - 01:17
6
Aukščiau debesų - 01:15
7
Apmąstymų pavėsyje - 01:59
8
Laisvos mintys - 01:47
9
Gabijos ugnis - 05:08
10
Jaudina ir kviečia - 01:11
11
Tikėjimo mazgas - 01:24
12
Tikėjimas vidumi - 01:53
13
Visa apimantis - 01:35
14
Gerumo tėkmė - 01:28
15
Liepų prisiminimai - 01:31
16
Tvinkuliai - 01:57
17
Tolybė - 01:14
18
šalia sarmatos - 01:31
19
Paslapčių dėžutė - 01:05
20
Pagautas, nepagautas - 01:17
21
Nevaldoma trauka - 01:53
22
Dai kas kupolė - 03:48
23
Nematyti ir negirdėti - 02:06
24
Juokingos ausys - 01:12
25
Ach, tas polėkio žavesys - 01:49
26
Gojų kuždesiai - 01:56
27
Laikina glūduma - 01:53
28
Pavojaus kvapas - 01:37
29
šešėlių skandija - 01:54
30
Pokyčiai jaudna - 01:13
31
Ieškojęs ir jau suradęs - 01:08
32
Sėklinyčia - 01:59
33
Sena spyna - 01:45
34
Likimo pirštas - 01:07
35
Vieškeliu - 01:32
36
Ramunė - 01:41
37
Tarp laiko ratų - 01:22
38
Ir sugalvok tu taip - 01:31
39
Kažkas ne taip - 01:19
40
Priekalas - 01:56
41
Rūpestis - 01:58
42
Regėtoja - 02:04
43
Naujos dienos gaiva - 02:00
44
Spinduliavimas - 01:01
45
Atsargi lapė - 01:16
46
Smalsus ieškiklis - 01:00
47
Ne sieliai tai sėlina - 01:42
48
Ramybėje - 01:11
49
šventėje - 01:33
50
Kur kukuoj gegelė - 01:53
Daugiau
1
Iš gilumos - 02:15
2
šaknų sultys - 01:46
3
Sargių judėjimas - 02:01
4
Laiko erdvėje - 01:50
5
Laukais - 01:37
6
Jaunystės alkis - 01:55
7
Nerštas - 01:14
8
Atminties galia - 01:38
9
Skudučių ir sapnų šokis - 01:12
10
Pievų lakstūnai - 01:56
11
Ramybės uostas - 01:39
12
Tai, kas liko - 02:37
13
Meilės lašai - 01:10
14
Saulės blyksnis - 00:14
15
švelnios mintys - 01:02
16
Būtasis - 01:52
17
Drožtas prisiminimas - 02:43
18
Svajose geriau nebūna - 01:13
19
Miela toluma - 01:31
20
Išdykusios vaikystės paslaptys - 01:18
21
Tikrasis veidas - 01:22
22
Pasiklydęs - 01:30
23
Grįžta prisiminimai - 03:10
24
Darnos alkis - 01:40
25
Prisiminimų slėnis - 00:59
26
Pasakoriaus daržas - 02:29
27
Tyrulis - 01:17
28
Pasivijusios bangos - 02:14
29
Pašaukimo esmė - 01:11
30
Visokia atmintis - 02:33
31
Meili slinktis vaikams - 01:24
32
Už nugaros - 01:13
33
Tas pats grėblys - 01:20
34
Per kažkurias širdies stygas - 01:39
35
Sapnas - 02:34
36
Mintys už sienos - 01:28
37
Jokio žavesio - 01:32
38
Pasivejančios mintys - 03:05
39
Sėlinimas - 01:10
40
Senas snarglys - 01:18
41
Prisiminimų ieškantis - 02:29
42
Makaliūzai - 01:46
43
Kelio vingiai - 01:20
44
šviesus skrydis - 00:10
Daugiau
1
ženklas sielai - apie lietą žmogaus - 01:21
2
Tikslai ir laikas - 01:20
3
Meilės išdava - 00:45
4
švelniausia gitara - 01:37
5
Smagus judesys - 01:24
6
Mano nemylimi svetimiems - 01:44
7
Juokingas kaimo klausimas - 01:01
8
Lengvai per gyvenimą - 01:30
9
Apie meilę ir gėrį skambiau - 02:32
10
Ilgesinga šiluma sugrįžo - 01:06
11
Kaip nesiseka - 01:16
12
Ir svetimi ieško meilės - 01:11
13
Sarmatų šviesa pakirdo - 01:13
14
Mielas svajokli - 01:35
15
Tautiniai klausimai lauke ir erdvėje - 01:33
16
Stebuklingo laukimo čiurlenimas - 01:21
17
Tautai reikia aukos - 01:11
18
šventumas šalia projekto vartų - 01:32
19
Išleisti laiką - 01:36
20
Skausmas - 01:31
21
Kodėl - 01:46
22
Byrantis laikas - 01:24
23
Išgyventi - 01:31
24
Gimtų gelmių trauka - 02:25
25
Su meile apie darbus - 01:40
26
žiniuonį reikia atskleist - 01:29
27
Pasaka - 01:10
28
Per pievas, per rasas - 01:36
29
Plaukianti tiesa - 01:43
30
Sudėtingi ir rimti reikalai - 02:24
31
Jautri ir ilgesinga - 01:17
32
Pirma meilė - 01:15
33
čiurlenančių paukščių namai - 01:25
34
Lengvai ir išdidžiai - 01:57
35
Judėjimas tyruose - 02:14
36
Lydinti šviesa - 01:28
37
Atrasta šviesa - 01:36
38
Suklusęs tiksėjimas - 01:36
39
Garbingai liūdna 1 - 01:27
40
Apie nemylimus svajingai - 00:50
41
Gan sudėtinga - 01:27
42
Išsiskyrimas - 01:10
43
Nepalik - 01:30
44
Ne tas klausimas - 01:48
45
šiek tiek ramybės - 01:52
46
šviesus tėviškės dangus - 01:41
47
Gal bėgt, o gal rėkt - 01:35
48
Tiesiog tie prisiminimai - 01:40
49
Nelengvai, bet šviesiai pakelta galva - 01:16
50
Keisti norai - 01:47
51
Dangaus raiteliai - 01:36
52
Veržlus prasiveržimas - 02:10
53
Su humoru apie rimtą - 01:38
54
Nerimo gitara - 01:21
55
Namų šviesa 1 - 01:17
Daugiau
1
Polėkis - 02:00
2
Pasikėsinimas - 01:43
3
šešėliai - 02:11
4
Apsisavinimas - 01:52
5
Ieškant ten ir ten - 01:10
6
Mes nugalėsim (be žodžių) - 02:09
7
Gal mergaitės liūdesys - 01:49
8
Lengva kalbėjimo palyda - 02:08
9
Nuotaikos ieškant - 01:57
10
Tikra meilė žaidimui - 01:24
11
Trintis - 00:59
12
Liūdesio žavesys - 01:33
13
Kaip ir pasikėlimas - 01:17
14
Rūsti tiesa - 01:41
15
Laikas - 02:23
16
Augimas nepatiogioje aplinkoje - 01:46
17
Gal - 01:26
18
Neramūs laikai - 01:39
19
Prisiminus - 01:31
20
Rinktinė svajonė - 01:56
Daugiau
1
Neramios dienos - 01:44
2
Bėgimas - 02:20
3
Gaivus jausmas - 01:10
4
Palikimas - 01:43
5
Atskirties akis - 01:05
6
Mielas laukimas - 01:35
7
Kalnų ramunė - 01:02
8
Artimiau - 01:01
9
Gerumas - 01:24
10
Akimirkų kaita - 01:04
11
Giliai susipynę - 01:14
12
Atėjo laikas - 01:15
13
Blogas sapnas - 02:19
14
Be apgaulės - 01:14
15
Klausimynas - 01:52
16
Lenciūgas - 00:59
17
Vietinis išdykumas - 01:33
18
širdies gyslos - 01:09
19
Auksinė ašara - 01:16
20
Aklas ieškotojas - 01:07
21
Bėda ne bėda - 01:33
22
žolėje - 01:19
23
Ir pievos - 01:19
24
Jaudulys - 01:25
25
Lengvas pasimatymas - 01:03
26
Meilė ne seilė - 01:45
27
Pasaulių perėja - 01:51
28
Siekis - 02:17
29
Pokalbiams brandinti jausmai - 01:49
30
Nuoširdumas su suliko - 01:10
31
Prietema - 01:07
32
Tautų žemė - 01:36
33
Skambantys toliai - 01:39
34
Vartai akims - 01:31
35
Graužatis - 02:08
36
Atskirtis - 01:26
37
Laukiamasis - 01:26
38
Morkos - 02:21
39
Tokia graži aplinka - 01:52
40
Spygliai - 01:00
41
Apimantis jausmas - 01:17
42
Tiksėjimas - 01:39
43
Dvasios žaizdelė - 01:13
44
Sunkūs debesys - 02:28
45
Tvinksėjimas - 01:47
46
Ašarų pakalnutė - 01:45
47
Slogi erdvė - 01:31
48
Toks kažkoks švelnumas - 01:24
49
Sunkus kelias be savęs - 01:12
50
Už kampo - 01:54
51
Nuojauta - 02:04
52
Yra tokia spalva - 01:26
53
Tyruose - 01:45
54
Irštva - 01:17
55
Kobra - 00:59
56
Moteriškas nesusipratimas - 00:50
57
Pranašumas - 01:15
58
Užsispyrėlės poreikis - 01:35
59
Blausi vertybė - 01:02
60
Gudri lapė - 01:23
61
Prasti norai - 00:55
62
Liguistai - 00:39
63
Sąranga - 01:23
64
Seilinukai - 01:08
65
Tikrasis kilnumas - 02:10
66
Dviejų širdžių kelionė - 01:00
Daugiau
1
šviesus tėviškės dangus - 01:41
2
Drąsus artorijus - 02:06
3
Plaukianti tiesa - 01:43
4
Judėjimas tyruose - 02:14
5
Lengvai per gyvenimą - 01:30
6
Smagiai per gimtinę - 01:42
7
Nesusipratimai dėl tamsos - 01:03
8
Lengvi skraidymai - 00:55
9
Girta drąsa - 00:53
10
Kaip nesiseka - 01:16
11
Laimė prie durų - 01:43
12
Tautiniai klausimai lauke ir erdvėje - 01:33
13
Tikslai ir laikas - 01:20
14
Prisitaikiusi ramybė - 01:25
15
Pagavo rūpestis - 01:27
16
Tamsus kelias - 01:13
17
Išnarų veidai - 01:16
18
Praeities šešėlių garsas - 01:29
19
Lydinti šviesa - 01:28
20
Aukštybių švilpynė - 01:25
21
Lengvi keliai - 01:36
22
Tiesiog mankšta - 01:26
23
Nežinios slėgis - 01:29
24
Toks žaismingas lengvumas - 01:08
25
Kur tas atsakymas? - 01:39
26
Miego ir tiesos ragelis - 01:31
27
Suklusęs tiksėjimas - 01:36
28
Per pievas, per rasas - 01:36
29
Ilgesinga šiluma sugrįžo - 01:06
30
Apie meilę ir gėrį skambiau - 02:32
31
Sarmatų šviesa pakirdo - 01:13
32
Neišvengtos spalvos - 01:09
33
Paprastai apie meilę ir save - 01:10
34
Blogi sąmokslai - 01:47
35
Menama įtampa - 01:30
36
Dar dėl kažko - 02:16
37
Savotiškai dėl kažko - 01:38
38
Meilės spalvos - 01:14
39
Smagus judesys - 01:24
40
Daugiau laimės ir šviesos gimtinėj - 01:17
41
Juokingas kaimo klausimas - 01:01
42
Jaukus lietus tęsiasi - 01:16
Daugiau
1
Tiesiog klasikinė drama - 01:12
2
Kažkoks laukimas - 02:04
3
Zombiai atidunda pas holmsą - 01:45
4
Griaudus laukimas - 02:13
5
Siaubinga elektronika ritmingai - 01:47
6
šiek tiek nusiraminimo po visko - 01:28
7
šiek tiek nusiraminimo kitaip - 01:29
8
šviesiai pabaigtuvėm - 01:36
9
Elektroninė painiava - 02:04
10
Išgyventi, nesuvaidinti 1 - 01:30
11
Išgyventi, nesuvaidinti 2 - 01:30
12
Nepalik - 01:30
13
Prisimenant pradžią 1 - 01:24
14
Prisimenant pradžią 2 - 01:16
15
Būna dienų lyg tyčia - 01:13
16
Būna ir praradimų - 01:18
17
Grynas laukimas be pietų - 01:41
18
Prisimenant pradžią 3 - 01:03
19
Kylantis prievartinis sunkumas - 01:11
20
Likimo grimasos - 01:18
21
Neaiškūs atsakymai - 01:22
22
Pagalvokim apie išeitį - 01:36
23
Prasikaltę skuba - 01:19
24
Užvirė kažkokia košė - 01:39
25
Ilgos laukimo minutės - 01:20
26
Judrus rupūžė - 01:45
27
Likimo burtai - 01:20
28
Nervingas laukimas - 01:24
29
Sulaikius kvapą - 01:25
30
Bildukų namai 1 - 01:18
31
Bildukų namai 2 - 01:24
32
Bildukų namai 3 - 01:36
33
Priešas viduje 1 - 01:12
34
Priešas viduje 2 - 01:11
35
Priešas viduje 3 - 01:30
36
Dangaus raiteliai pakeliui į veiksmą - 01:08
37
Dangaus raiteliai - pradžia - 01:08
38
Dangaus raiteliai - veiksmas artėja - 01:16
39
Dangaus raiteliai - garbinga pareiga - 01:10
40
Dangaus raiteliai - pasiaukojimas ir galia - 01:36
41
įvadinis judėjimas - 01:32
42
Išvadų laikas - 00:25
43
Tikslinė vilkų žinutė - 02:16
44
Bildukų širdys - 05:29
45
Gailestis gilumoje - 01:34
46
Ilga, prievartinė įtampa - 03:29
47
Ir dar giliai - 01:44
48
Kas dabar bus? - 02:20
49
Kažkaip gailiai - 01:22
50
Keistas laukimas nežinioje - 03:08
51
Laiminga pergalė - 01:43
52
Laisvalaikiu apie grėsmes - 01:58
53
Lietuviški gangai - 01:35
54
Link apreiškimų - 01:39
55
Link įtampos - 01:18
56
Netikėta pabaiga - 01:15
57
Nežinio nerimas - 01:16
58
Nors prie širdies dėk - 02:33
59
Panašu į veiksmą - 01:22
60
Paslaptingai - plaštakių liūnas - 02:11
61
Po ledu paprastai - 02:35
62
Po ledu - 02:29
63
Rusjuodžiai prisitaiko prie gyvenimo - 01:49
64
šaltis per visur - 02:05
65
Senovinis ir rūstus amatas - 02:39
66
Sudėtinga aplinka - 01:59
67
Vagys neršia - 02:31
68
Vaikiškas virpulys 1 - 01:07
69
Vaikiškas virpulys - 01:45
70
Viliojantis vandens pasaulis - 02:04
71
Beveik laimingai - 01:41
Daugiau
1
Be abejo jau artėja - 01:57
2
Baukštus nerimas - 01:44
3
Bandymai įtikti su šakėmis - 01:38
4
Balti žirgai - 01:08
5
Baibokai - 01:30
6
Atsistoti galima visaip - 01:22
7
Aš tikiu - 01:18
8
Aplinkybės aukas vejasi - 00:42
9
Apkalbos be dievo trumpai - 00:16
10
Ach, tas lengvumas - 01:40
11
Abeliaujantys japai - 02:08
12
žiniuonį reikia atskleisti - 01:29
13
Be išeities link nuodėmės - 01:40
14
Bet ir neraliuoti tie žąsinai - 01:11
15
Cit, neverk, vaidilute - 01:27
16
Dėl klaustukų tai - 00:36
17
Visko su anele - 00:48
18
Gal bėgt, o gal rėkt - 01:35
19
Galvelę sopa - 02:37
20
Garbinga tarnyba - 00:42
21
Gyvačių mintys - 01:37
22
Ilgesio mintys švelniau - 01:27
23
Ilgesio mintys - 01:26
24
Išplaukęs regėjimas - 02:21
25
įtikinti bandom - 01:40
26
įvaizdis veikia - 01:33
27
Jei japai valdytų čikagą - 01:22
28
Judu link nuodėmės - 01:44
29
Kankinantis gerumas - 01:28
30
Kap tad - 01:09
31
Keisti rytų japai - 00:58
32
Kelias geras pragaran - 01:24
33
Keliaujančių minčių likutis - 01:39
34
Kitas puslapis - 00:09
35
Laimė kažkur - 01:38
36
Mąstymo ratilai - 01:33
37
Miško dvasia - 00:57
38
Nieko asmeninio, tik - 02:07
39
Nuotaikos belaukiant - 00:51
40
Pavojingai viliojantis pasrinkimas - 01:41
41
Per sieną keliaujančios minutės - 01:38
42
Piktybinė nenauda - 01:03
43
Saldus plaukimas pasroviui - 01:27
44
šiokie tokie reikalai - 02:23
45
Skonių jūra, va - 01:27
46
Suktis reikia greitai - 01:58
47
Susikaupimas - 01:41
48
Tarakonai renkasi ir vėl - 01:12
49
Tarakonai renkasi - 01:52
50
Veikėjų pasirodymas - 01:06
51
Tirštas rūkas - 01:16
52
Trauka prie dangaus - 00:13
53
Tyra siekiamybė - 01:24
54
žasinai neraliuoti - 01:28
55
Tikri kaimiečiai susiruošė dūkt - 01:34
Daugiau
1
Apmąstymų kelias - 01:56
2
Byrantis laikas - 01:24
3
Dar ir giliai - 01:21
4
Drugelio įspūdis - 01:40
5
Gan sudėtinga - 01:27
6
Gimtų gelmių trauka - 02:25
7
Išgyventi - 01:31
8
Išleisti laiką - 01:36
9
Kažkaip sunkiai suprantama - 01:51
10
Kodėl - 01:46
11
Lengvų dienų irgi būna - 01:45
12
Ne tas klausimas - 01:48
13
Ne tik tamsa - 01:27
14
Nejaukumas švelniau - 02:05
15
Nejaukumas - 02:05
16
Niekas negali smerkti - 01:36
17
Pasmerkti ryžtingai juda - 01:36
18
Pasmerktiems nebūtina pasiduoti - 01:45
19
Paviršutinis gailestis - 01:17
20
šiek tiek ramybės - 01:52
21
Skausmas - 01:31
22
Ir vėl - 01:17
23
Nori būti kietas - 01:07
24
Ir blogiukų kartais gaila - 01:26
25
Visi gali būti geri - 01:28
26
švelnybė dalinai - 01:33
27
Tyriau - 01:31
28
Sapnų kulkos - 03:52
Daugiau
1
Amžinas prisiminimų ratas - 01:43
2
Gyvenimo stebuklus prisiminus vaizdiniais - 01:40
3
Grakštūs prisiminimai - 01:11
4
Ilgesingi prisiminimai - 01:46
5
įvairūs prisiminimai laike - 02:09
6
Kine kaip kine - pradžia - 00:16
7
Liūdnai apie pavojus - 01:08
8
Prisiminimai kaip tolimi, netvarkingi kraštai - 01:43
9
šiek tiek tautinių prisiminimų - 01:26
10
Stebuklingas pasaulis - 01:59
11
Stebuklingo laukimo čiurlenimas - 01:21
12
Su meile apie darbus - 01:40
13
Svajingai ir judriai - 01:28
14
Tiesiog tie prisiminimai - 01:40
15
Tolimi prisiminimai - 01:33
16
Pavaizduota smagiai su mintele - 01:02
Daugiau
1
Zombiai atidunda pas holmsą - 01:45
2
šiek tiek nusiraminimo - 01:28
3
šiek tiek nusiraminimo vikriau - 01:29
4
Sudėtingi, rimti reikalai - 02:24
5
Nesuprastas tautos atsidavimas - 01:28
6
Nelengvai, bet šviesiai pakelta galva - 01:16
7
Keisti norai - 01:47
8
Tiesiai prie reikalo - 01:56
9
Valstybiniai kėslai - 02:03
10
Atrasta šviesta - 01:36
11
Bele jud - 01:41
12
Meilėje ir šviesoje ramiai - 01:39
13
Susimąstę siūlai - 01:40
14
Mara linksmybės - 01:34
15
Veikėjų reikalai - 01:23
16
Vyrams reikia jėgų - 01:28
17
Laisvamanių kelionės - 01:38
18
Prieš uždavinius - 01:36
19
Kažkur toli tikrai - 01:48
20
Mielas svajokli - 01:35
21
šventumas šalia projekto vartų - 01:32
22
Frajeriai išeina ir ateina - 01:11
23
Juokais apie rimtą - 01:38
24
Tautai reikia aukos - 01:11
25
Veržlus prasiveržimas - 02:10
26
Arti baimės - 01:49
27
Beveik dėl nepritekliaus - 02:10
28
šiek tiek prasiveržusio veiksmo - 02:26
29
Lai pabaigoje būna smagu - 02:10
30
G11 pradžia - 00:34
31
Neramumai įtampuoja - 01:55
32
ūžianti įtampa - 01:32
33
įtampos krebždukai ir ūžesiukai - 01:23
34
Neramūs ūžesiai - 02:11
35
Rimti neramumai - 01:07
36
Tauta įtampoje laukia žinių iš bokšto - 01:10
37
Puolimas kita kryptimi - 01:36
38
Kažkoks puolimas - 02:08
39
Nerimo srovė - 03:00
40
Taurus srautas - 01:35
41
Sunkus puolimas - 02:08
42
Košė kunkuliuoja - 02:22
43
šuo nesulos - 02:19
44
Baigtinis likimas - 01:43
Daugiau
1
Prisiminimų bangos - 01:31
2
Ilgesinga šiluma - 01:19
3
Neišvengta atsakomybė 1 - 01:23
4
Neišvengta atsakomybė 2 - 01:22
5
Gaisro nuojauta - 01:19
6
Likimo dvelksmas 1 - 01:07
7
Likimo dvelksmas 2 - 01:08
8
Likimo dvelksmas 3 - 01:02
9
Raganiaus jėga - 01:20
10
Apie meilę ir gėrį - 01:42
11
Mažo kaimo pasakojimas - 01:31
12
Samatų šviesa - 01:13
13
šiek tiek žaismės 1 - 01:07
14
šiek tiek žaismės 2 - 01:00
15
Kažkaip retai liūdnai - 01:07
16
Dar liūdnai ir su oru - 01:06
17
Kylanti laiko įtampa - 01:13
18
Paprastai apie meilę - 00:59
19
Blogiečių sąmokslai - 01:20
20
Beveik dėl kažko - 01:35
21
Tikrai retai ir nejaukiai - 01:36
22
Ir vėl nejaukus laukimas - 01:26
23
Gan jaukus lietus - 01:15
24
Daugiau laimės ir šviesos - 01:11
25
Juokingas kaimo nuotykis - 00:59
Daugiau
1
Barakinis likimas - 00:32
2
Namų šviesa 1 - 01:17
3
Namų šviesa 2 - 01:05
4
Namų šviesa 3 - 01:46
5
Namų šviesa 4 - 01:17
6
Makaras rimtai mąsto 1 - 01:33
7
Makaras rimtai mąsto 2 - 01:16
8
Makaras rimtai mąsto 3 - 01:21
9
Makaras dar rimtai mąsto - 01:23
10
Makaras prisimerkęs rezga - 01:16
11
Makarui ir man galvosūkis - 01:24
12
Makaras vis tiek sugalvos - 01:23
13
Makaras mąsto karingai - 01:22
14
Garbingai liūdna 1 - 01:27
15
Garbingai liūdna 2 - 01:07
16
Jautri ir ilgesinga - 01:17
17
žmogaus akistata - 02:03
18
Ramiai ir jautriai 1 - 01:33
19
Ramiai ir jautriai 2 - 01:34
20
Paprastai su prisiminimu - 01:19
21
Parastam kriminalui per daug - 01:18
22
Smulkus nusižengimas laike - 01:15
23
Sudėtingas laukimas - 01:25
24
Gitara ir visai kita gitara - 01:11
25
Kai kam per daug - 01:38
26
Pasaka - 01:10
27
Smuikai ir gitara liūdnai - 01:17
28
Dėl įvairovės švelniai - 01:06
29
Vakar kitaip švelniai - 01:24
30
Bele koks nervings judėjims - 02:04
31
Mano minties kelionė - 01:14
32
čiurlenančių paukščių namai - 01:25
33
Debesų namai - 01:25
34
Link šviesos namų - 01:22
35
Kažkieno tolimi tekantys namai - 01:08
36
Svetimi namai - 01:38
37
Neklaužadų erdvė - 01:19
38
Saviplakos ieškant - 01:05
39
Ir svetimi ieško meilės - 01:11
40
Kažkoks nei liūdnas, nei - 01:27
41
Nemylimų keliai svetimiems smagiau - 01:37
42
Nebūtinai linksmai - 01:15
43
Prieš miegą apie meilę - 01:15
44
Pirma meilė - 01:15
45
Mano nemylimi svetimiems gitara - 01:44
46
Tik kitos spalvos - 01:38
47
ženklas sielai (apie lietą žmogaus) - 01:21
48
ženklas sielai (be balsų) - 01:16
49
šiek tiek kitaip - 01:35
50
Ta pati kitaip - 01:09
51
Ta pati spalva - 01:20
52
Gabrieliaus kalnai - 01:17
53
Sapnų kulkos - 03:52
Daugiau
Norint klausytis reikia prisijungti
Kraunama
NAUDOJATE NELEISTINAS PROGRAMAS, PRAŠOME PAŠALINTI, NORINT NAUDOTIS TINKLAPIU.