aras žvirblys
1
Ringauda sapnos. ramē - 02:58
2
Karingo (ringauda karingo) - 04:21
3
Giedula liepa - 02:51
4
Jaunas mėnuo - 05:48
5
Ein saulelė aplink dangų - 03:46
6
Užteka saulužė - 04:22
7
Dar ateis pavasaris į tėvynę - 04:10
8
Aitvaras - 01:50
9
Apynšėlkė - 03:15
10
čia mūsų namai - 02:54
Daugiau
1
Gamtatikio žaismė - 04:04
2
Ringaudo sapnas. įtraukimas - 01:48
3
Ringaudo sapnas. užkalbėjims - 04:02
4
Perkūnu per rudenį - 02:45
5
Gerumas - 01:24
6
Saulės pieva - 01:08
7
Būna ir gera - 01:32
8
švęsti gyvenimą - 01:51
9
Rambynas - 01:22
10
Užsimerkus - 01:13
11
Ilgėtis svetimo - 01:13
12
švelnus žvėris - 01:20
13
Pagaunai - 02:26
14
Tėkmės šokis - 02:19
15
Tvirta kūlių ramybė - 01:09
16
Laduto šėlsmas - 01:22
17
Ori nežinia - 01:49
18
Kažko ilgu - 02:01
19
Atsipūtę - 01:14
20
Nauja diena - 01:26
21
Belsk - 01:52
22
Saldi srovė - 03:19
23
Apsisprendus - 01:04
24
Nutikimas - 00:58
25
Troškimų ratilai - 01:28
26
Burtai ir nieko daugiau - 01:40
27
Kaspinėlis - 01:53
28
Išbaigtumo tiltai - 01:51
29
širdies šnarėjimas - 01:34
30
Virsmas atbulai - 00:57
31
šoka kas kaip moka - 01:35
32
Su vėju ir ne kitep - 01:21
33
Naivumas - 01:19
34
Užsimiršusi - 01:19
35
Neringos daina - 02:22
36
Piemenėlių dūzgimas - 00:41
37
Ramus smilginėjimas - 00:38
38
Bangliulis - 02:01
39
Kitaip kitokia - 01:18
40
Pokaitis - 01:33
41
Nesustosiu - 01:29
42
Kiemo potvarkis - 01:25
43
Pelių mes negaudom - 01:05
44
Valios kelias - 01:06
45
Pamotės spyglys - 01:13
46
Ir vėl be ramybės - 01:04
47
Mano jovals - 02:20
48
Dėl sparnų - 01:41
49
Padrikystė - 02:01
50
Gelmės atsikartojimas - 12:36
Daugiau
1
Ant lietaus stygų - 01:16
2
Balto vėjo vaikas - 01:31
3
Basų žąsų šokis - 00:52
4
Bėdos tirpsta - 01:14
5
Dangaus pasaka - 02:27
6
Eglės šakos - 01:47
7
Gyvybės ratu - 03:29
8
Gražiausi žemaitėjos lubinai - 01:17
9
Ir vėl jautru dviems - 02:59
10
Jausmais patepta - 01:33
11
Kiemo katinas - 01:08
12
Laike sustoję - 01:21
13
Linksmai per kasdienybę - 01:32
14
Paukščių taku - 01:47
15
Pienių jūra - 01:36
16
Po stalu nėra baisu - 03:05
17
Praamžiaus atodūsis - 02:50
18
Ristele - 01:35
19
Rytinis suktuks - 01:24
20
Tik pirštų galiukais - 01:40
21
Tylos klausimas - 01:53
22
Vakaro tėkmė - 01:33
23
Viliotinis - 01:27
Daugiau
1
šventas šaltinis laduto - 04:28
2
Amžių prietemos - 01:57
3
Kupon einam - 01:28
4
Kelias - 01:53
5
Spalvoti sapnai - 01:17
6
Aukščiau debesų - 01:15
7
Apmąstymų pavėsyje - 01:59
8
Laisvos mintys - 01:47
9
Gabijos ugnis - 05:08
10
Jaudina ir kviečia - 01:11
11
Tikėjimo mazgas - 01:24
12
Tikėjimas vidumi - 01:53
13
Visa apimantis - 01:35
14
Gerumo tėkmė - 01:28
15
Liepų prisiminimai - 01:31
16
Tvinkuliai - 01:57
17
Tolybė - 01:14
18
šalia sarmatos - 01:31
19
Paslapčių dėžutė - 01:05
20
Pagautas, nepagautas - 01:17
21
Nevaldoma trauka - 01:53
22
Dai kas kupolė - 03:48
23
Nematyti ir negirdėti - 02:06
24
Juokingos ausys - 01:12
25
Ach, tas polėkio žavesys - 01:49
26
Gojų kuždesiai - 01:56
27
Laikina glūduma - 01:53
28
Pavojaus kvapas - 01:37
29
šešėlių skandija - 01:54
30
Pokyčiai jaudna - 01:13
31
Ieškojęs ir jau suradęs - 01:08
32
Sėklinyčia - 01:59
33
Sena spyna - 01:45
34
Likimo pirštas - 01:07
35
Vieškeliu - 01:32
36
Ramunė - 01:41
37
Tarp laiko ratų - 01:22
38
Ir sugalvok tu taip - 01:31
39
Kažkas ne taip - 01:19
40
Priekalas - 01:56
41
Rūpestis - 01:58
42
Regėtoja - 02:04
43
Naujos dienos gaiva - 02:00
44
Spinduliavimas - 01:01
45
Atsargi lapė - 01:16
46
Smalsus ieškiklis - 01:00
47
Ne sieliai tai sėlina - 01:42
48
Ramybėje - 01:11
49
šventėje - 01:33
50
Kur kukuoj gegelė - 01:53
Daugiau
1
Iš gilumos - 02:15
2
šaknų sultys - 01:46
3
Sargių judėjimas - 02:01
4
Laiko erdvėje - 01:50
5
Laukais - 01:37
6
Jaunystės alkis - 01:55
7
Nerštas - 01:14
8
Atminties galia - 01:38
9
Skudučių ir sapnų šokis - 01:12
10
Pievų lakstūnai - 01:56
11
Ramybės uostas - 01:39
12
Tai, kas liko - 02:37
13
Meilės lašai - 01:10
14
Saulės blyksnis - 00:14
15
švelnios mintys - 01:02
16
Būtasis - 01:52
17
Drožtas prisiminimas - 02:43
18
Svajose geriau nebūna - 01:13
19
Miela toluma - 01:31
20
Išdykusios vaikystės paslaptys - 01:18
21
Tikrasis veidas - 01:22
22
Pasiklydęs - 01:30
23
Grįžta prisiminimai - 03:10
24
Darnos alkis - 01:40
25
Prisiminimų slėnis - 00:59
26
Pasakoriaus daržas - 02:29
27
Tyrulis - 01:17
28
Pasivijusios bangos - 02:14
29
Pašaukimo esmė - 01:11
30
Visokia atmintis - 02:33
31
Meili slinktis vaikams - 01:24
32
Už nugaros - 01:13
33
Tas pats grėblys - 01:20
34
Per kažkurias širdies stygas - 01:39
35
Sapnas - 02:34
36
Mintys už sienos - 01:28
37
Jokio žavesio - 01:32
38
Pasivejančios mintys - 03:05
39
Sėlinimas - 01:10
40
Senas snarglys - 01:18
41
Prisiminimų ieškantis - 02:29
42
Makaliūzai - 01:46
43
Kelio vingiai - 01:20
44
šviesus skrydis - 00:10
Daugiau
1
ženklas sielai - apie lietą žmogaus - 01:21
2
Tikslai ir laikas - 01:20
3
Meilės išdava - 00:45
4
švelniausia gitara - 01:37
5
Smagus judesys - 01:24
6
Mano nemylimi svetimiems - 01:44
7
Juokingas kaimo klausimas - 01:01
8
Lengvai per gyvenimą - 01:30
9
Apie meilę ir gėrį skambiau - 02:32
10
Ilgesinga šiluma sugrįžo - 01:06
11
Kaip nesiseka - 01:16
12
Ir svetimi ieško meilės - 01:11
13
Sarmatų šviesa pakirdo - 01:13
14
Mielas svajokli - 01:35
15
Tautiniai klausimai lauke ir erdvėje - 01:33
16
Stebuklingo laukimo čiurlenimas - 01:21
17
Tautai reikia aukos - 01:11
18
šventumas šalia projekto vartų - 01:32
19
Išleisti laiką - 01:36
20
Skausmas - 01:31
21
Kodėl - 01:46
22
Byrantis laikas - 01:24
23
Išgyventi - 01:31
24
Gimtų gelmių trauka - 02:25
25
Su meile apie darbus - 01:40
26
žiniuonį reikia atskleist - 01:29
27
Pasaka - 01:10
28
Per pievas, per rasas - 01:36
29
Plaukianti tiesa - 01:43
30
Sudėtingi ir rimti reikalai - 02:24
31
Jautri ir ilgesinga - 01:17
32
Pirma meilė - 01:15
33
čiurlenančių paukščių namai - 01:25
34
Lengvai ir išdidžiai - 01:57
35
Judėjimas tyruose - 02:14
36
Lydinti šviesa - 01:28
37
Atrasta šviesa - 01:36
38
Suklusęs tiksėjimas - 01:36
39
Garbingai liūdna 1 - 01:27
40
Apie nemylimus svajingai - 00:50
41
Gan sudėtinga - 01:27
42
Išsiskyrimas - 01:10
43
Nepalik - 01:30
44
Ne tas klausimas - 01:48
45
šiek tiek ramybės - 01:52
46
šviesus tėviškės dangus - 01:41
47
Gal bėgt, o gal rėkt - 01:35
48
Tiesiog tie prisiminimai - 01:40
49
Nelengvai, bet šviesiai pakelta galva - 01:16
50
Keisti norai - 01:47
51
Dangaus raiteliai - 01:36
52
Veržlus prasiveržimas - 02:10
53
Su humoru apie rimtą - 01:38
54
Nerimo gitara - 01:21
55
Namų šviesa 1 - 01:17
Daugiau
1
Polėkis - 02:00
2
Pasikėsinimas - 01:43
3
šešėliai - 02:11
4
Apsisavinimas - 01:52
5
Ieškant ten ir ten - 01:10
6
Mes nugalėsim (be žodžių) - 02:09
7
Gal mergaitės liūdesys - 01:49
8
Lengva kalbėjimo palyda - 02:08
9
Nuotaikos ieškant - 01:57
10
Tikra meilė žaidimui - 01:24
11
Trintis - 00:59
12
Liūdesio žavesys - 01:33
13
Kaip ir pasikėlimas - 01:17
14
Rūsti tiesa - 01:41
15
Laikas - 02:23
16
Augimas nepatiogioje aplinkoje - 01:46
17
Gal - 01:26
18
Neramūs laikai - 01:39
19
Prisiminus - 01:31
20
Rinktinė svajonė - 01:56
Daugiau
1
Neramios dienos - 01:44
2
Bėgimas - 02:20
3
Gaivus jausmas - 01:10
4
Palikimas - 01:43
5
Atskirties akis - 01:05
6
Mielas laukimas - 01:35
7
Kalnų ramunė - 01:02
8
Artimiau - 01:01
9
Gerumas - 01:24
10
Akimirkų kaita - 01:04
11
Giliai susipynę - 01:14
12
Atėjo laikas - 01:15
13
Blogas sapnas - 02:19
14
Be apgaulės - 01:14
15
Klausimynas - 01:52
16
Lenciūgas - 00:59
17
Vietinis išdykumas - 01:33
18
širdies gyslos - 01:09
19
Auksinė ašara - 01:16
20
Aklas ieškotojas - 01:07
21
Bėda ne bėda - 01:33
22
žolėje - 01:19
23
Ir pievos - 01:19
24
Jaudulys - 01:25
25
Lengvas pasimatymas - 01:03
26
Meilė ne seilė - 01:45
27
Pasaulių perėja - 01:51
28
Siekis - 02:17
29
Pokalbiams brandinti jausmai - 01:49
30
Nuoširdumas su suliko - 01:10
31
Prietema - 01:07
32
Tautų žemė - 01:36
33
Skambantys toliai - 01:39
34
Vartai akims - 01:31
35
Graužatis - 02:08
36
Atskirtis - 01:26
37
Laukiamasis - 01:26
38
Morkos - 02:21
39
Tokia graži aplinka - 01:52
40
Spygliai - 01:00
41
Apimantis jausmas - 01:17
42
Tiksėjimas - 01:39
43
Dvasios žaizdelė - 01:13
44
Sunkūs debesys - 02:28
45
Tvinksėjimas - 01:47
46
Ašarų pakalnutė - 01:45
47
Slogi erdvė - 01:31
48
Toks kažkoks švelnumas - 01:24
49
Sunkus kelias be savęs - 01:12
50
Už kampo - 01:54
51
Nuojauta - 02:04
52
Yra tokia spalva - 01:26
53
Tyruose - 01:45
54
Irštva - 01:17
55
Kobra - 00:59
56
Moteriškas nesusipratimas - 00:50
57
Pranašumas - 01:15
58
Užsispyrėlės poreikis - 01:35
59
Blausi vertybė - 01:02
60
Gudri lapė - 01:23
61
Prasti norai - 00:55
62
Liguistai - 00:39
63
Sąranga - 01:23
64
Seilinukai - 01:08
65
Tikrasis kilnumas - 02:10
66
Dviejų širdžių kelionė - 01:00
Daugiau
1
šviesus tėviškės dangus - 01:41
2
Drąsus artorijus - 02:06
3
Plaukianti tiesa - 01:43
4
Judėjimas tyruose - 02:14
5
Lengvai per gyvenimą - 01:30
6
Smagiai per gimtinę - 01:42
7
Nesusipratimai dėl tamsos - 01:03
8
Lengvi skraidymai - 00:55
9
Girta drąsa - 00:53
10
Kaip nesiseka - 01:16
11
Laimė prie durų - 01:43
12
Tautiniai klausimai lauke ir erdvėje - 01:33
13
Tikslai ir laikas - 01:20
14
Prisitaikiusi ramybė - 01:25
15
Pagavo rūpestis - 01:27
16
Tamsus kelias - 01:13
17
Išnarų veidai - 01:16
18
Praeities šešėlių garsas - 01:29
19
Lydinti šviesa - 01:28
20
Aukštybių švilpynė - 01:25
21
Lengvi keliai - 01:36
22
Tiesiog mankšta - 01:26
23
Nežinios slėgis - 01:29
24
Toks žaismingas lengvumas - 01:08
25
Kur tas atsakymas? - 01:39
26
Miego ir tiesos ragelis - 01:31
27
Suklusęs tiksėjimas - 01:36
28
Per pievas, per rasas - 01:36
29
Ilgesinga šiluma sugrįžo - 01:06
30
Apie meilę ir gėrį skambiau - 02:32
31
Sarmatų šviesa pakirdo - 01:13
32
Neišvengtos spalvos - 01:09
33
Paprastai apie meilę ir save - 01:10
34
Blogi sąmokslai - 01:47
35
Menama įtampa - 01:30
36
Dar dėl kažko - 02:16
37
Savotiškai dėl kažko - 01:38
38
Meilės spalvos - 01:14
39
Smagus judesys - 01:24
40
Daugiau laimės ir šviesos gimtinėj - 01:17
41
Juokingas kaimo klausimas - 01:01
42
Jaukus lietus tęsiasi - 01:16
Daugiau
1
Tiesiog klasikinė drama - 01:12
2
Kažkoks laukimas - 02:04
3
Zombiai atidunda pas holmsą - 01:45
4
Griaudus laukimas - 02:13
5
Siaubinga elektronika ritmingai - 01:47
6
šiek tiek nusiraminimo po visko - 01:28
7
šiek tiek nusiraminimo kitaip - 01:29
8
šviesiai pabaigtuvėm - 01:36
9
Elektroninė painiava - 02:04
10
Išgyventi, nesuvaidinti 1 - 01:30
11
Išgyventi, nesuvaidinti 2 - 01:30
12
Nepalik - 01:30
13
Prisimenant pradžią 1 - 01:24
14
Prisimenant pradžią 2 - 01:16
15
Būna dienų lyg tyčia - 01:13
16
Būna ir praradimų - 01:18
17
Grynas laukimas be pietų - 01:41
18
Prisimenant pradžią 3 - 01:03
19
Kylantis prievartinis sunkumas - 01:11
20
Likimo grimasos - 01:18
21
Neaiškūs atsakymai - 01:22
22
Pagalvokim apie išeitį - 01:36
23
Prasikaltę skuba - 01:19
24
Užvirė kažkokia košė - 01:39
25
Ilgos laukimo minutės - 01:20
26
Judrus rupūžė - 01:45
27
Likimo burtai - 01:20
28
Nervingas laukimas - 01:24
29
Sulaikius kvapą - 01:25
30
Bildukų namai 1 - 01:18
31
Bildukų namai 2 - 01:24
32
Bildukų namai 3 - 01:36
33
Priešas viduje 1 - 01:12
34
Priešas viduje 2 - 01:11
35
Priešas viduje 3 - 01:30
36
Dangaus raiteliai pakeliui į veiksmą - 01:08
37
Dangaus raiteliai - pradžia - 01:08
38
Dangaus raiteliai - veiksmas artėja - 01:16
39
Dangaus raiteliai - garbinga pareiga - 01:10
40
Dangaus raiteliai - pasiaukojimas ir galia - 01:36
41
įvadinis judėjimas - 01:32
42
Išvadų laikas - 00:25
43
Tikslinė vilkų žinutė - 02:16
44
Bildukų širdys - 05:29
45
Gailestis gilumoje - 01:34
46
Ilga, prievartinė įtampa - 03:29
47
Ir dar giliai - 01:44
48
Kas dabar bus? - 02:20
49
Kažkaip gailiai - 01:22
50
Keistas laukimas nežinioje - 03:08
51
Laiminga pergalė - 01:43
52
Laisvalaikiu apie grėsmes - 01:58
53
Lietuviški gangai - 01:35
54
Link apreiškimų - 01:39
55
Link įtampos - 01:18
56
Netikėta pabaiga - 01:15
57
Nežinio nerimas - 01:16
58
Nors prie širdies dėk - 02:33
59
Panašu į veiksmą - 01:22
60
Paslaptingai - plaštakių liūnas - 02:11
61
Po ledu paprastai - 02:35
62
Po ledu - 02:29
63
Rusjuodžiai prisitaiko prie gyvenimo - 01:49
64
šaltis per visur - 02:05
65
Senovinis ir rūstus amatas - 02:39
66
Sudėtinga aplinka - 01:59
67
Vagys neršia - 02:31
68
Vaikiškas virpulys 1 - 01:07
69
Vaikiškas virpulys - 01:45
70
Viliojantis vandens pasaulis - 02:04
71
Beveik laimingai - 01:41
Daugiau
1
Be abejo jau artėja - 01:57
2
Baukštus nerimas - 01:44
3
Bandymai įtikti su šakėmis - 01:38
4
Balti žirgai - 01:08
5
Baibokai - 01:30
6
Atsistoti galima visaip - 01:22
7
Aš tikiu - 01:18
8
Aplinkybės aukas vejasi - 00:42
9
Apkalbos be dievo trumpai - 00:16
10
Ach, tas lengvumas - 01:40
11
Abeliaujantys japai - 02:08
12
žiniuonį reikia atskleisti - 01:29
13
Be išeities link nuodėmės - 01:40
14
Bet ir neraliuoti tie žąsinai - 01:11
15
Cit, neverk, vaidilute - 01:27
16
Dėl klaustukų tai - 00:36
17
Visko su anele - 00:48
18
Gal bėgt, o gal rėkt - 01:35
19
Galvelę sopa - 02:37
20
Garbinga tarnyba - 00:42
21
Gyvačių mintys - 01:37
22
Ilgesio mintys švelniau - 01:27
23
Ilgesio mintys - 01:26
24
Išplaukęs regėjimas - 02:21
25
įtikinti bandom - 01:40
26
įvaizdis veikia - 01:33
27
Jei japai valdytų čikagą - 01:22
28
Judu link nuodėmės - 01:44
29
Kankinantis gerumas - 01:28
30
Kap tad - 01:09
31
Keisti rytų japai - 00:58
32
Kelias geras pragaran - 01:24
33
Keliaujančių minčių likutis - 01:39
34
Kitas puslapis - 00:09
35
Laimė kažkur - 01:38
36
Mąstymo ratilai - 01:33
37
Miško dvasia - 00:57
38
Nieko asmeninio, tik - 02:07
39
Nuotaikos belaukiant - 00:51
40
Pavojingai viliojantis pasrinkimas - 01:41
41
Per sieną keliaujančios minutės - 01:38
42
Piktybinė nenauda - 01:03
43
Saldus plaukimas pasroviui - 01:27
44
šiokie tokie reikalai - 02:23
45
Skonių jūra, va - 01:27
46
Suktis reikia greitai - 01:58
47
Susikaupimas - 01:41
48
Tarakonai renkasi ir vėl - 01:12
49
Tarakonai renkasi - 01:52
50
Veikėjų pasirodymas - 01:06
51
Tirštas rūkas - 01:16
52
Trauka prie dangaus - 00:13
53
Tyra siekiamybė - 01:24
54
žasinai neraliuoti - 01:28
55
Tikri kaimiečiai susiruošė dūkt - 01:34
Daugiau
1
Apmąstymų kelias - 01:56
2
Byrantis laikas - 01:24
3
Dar ir giliai - 01:21
4
Drugelio įspūdis - 01:40
5
Gan sudėtinga - 01:27
6
Gimtų gelmių trauka - 02:25
7
Išgyventi - 01:31
8
Išleisti laiką - 01:36
9
Kažkaip sunkiai suprantama - 01:51
10
Kodėl - 01:46
11
Lengvų dienų irgi būna - 01:45
12
Ne tas klausimas - 01:48
13
Ne tik tamsa - 01:27
14
Nejaukumas švelniau - 02:05
15
Nejaukumas - 02:05
16
Niekas negali smerkti - 01:36
17
Pasmerkti ryžtingai juda - 01:36
18
Pasmerktiems nebūtina pasiduoti - 01:45
19
Paviršutinis gailestis - 01:17
20
šiek tiek ramybės - 01:52
21
Skausmas - 01:31
22
Ir vėl - 01:17
23
Nori būti kietas - 01:07
24
Ir blogiukų kartais gaila - 01:26
25
Visi gali būti geri - 01:28
26
švelnybė dalinai - 01:33
27
Tyriau - 01:31
28
Sapnų kulkos - 03:52
Daugiau
1
Keistokai - 02:23
2
Lengvas vėjelis - 02:12
3
Lengvai ir išdidžiai - 01:57
4
Geriausias jausmas - 02:01
5
Plaukiantis likimas - 02:11
6
Tolimi žmonės - 02:06
7
įtikinantis judėjimas - 02:15
8
Juodi akiniai - 01:58
9
Tvirtai atslenka - 02:07
10
Sunkoki debesys - 02:06
11
Sudėtingi neramumai - 01:58
12
Koks ilgesys - 02:05
13
įsitikinimų stoka - 02:30
14
Draminė įtampa - 02:08
15
Kažkokie braškesiai ten - 01:02
16
Sureikšmintas triukšmelis - 02:03
17
Lengvu žingsniu - 00:32
18
Užtikrintumas - 02:02
19
Supykus išeinama - 02:11
20
Gailiai - 02:02
21
Atsakomybės dvelksmas - 02:07
22
šiek tiek paslaptingai - 02:05
23
Liūdnokas krutėjimas - 02:27
24
Jautrus šviesumas - 02:04
25
Link šviesos - 02:15
26
Liūdni padariniai - 02:04
27
Nuosekliai sunku - 02:08
28
Neaiškus laukimas - 02:03
29
Netikėti įsiveržimai - 01:10
30
Iškart ir iškilmingai - 02:06
Daugiau
1
Amžinas prisiminimų ratas - 01:43
2
Gyvenimo stebuklus prisiminus vaizdiniais - 01:40
3
Grakštūs prisiminimai - 01:11
4
Ilgesingi prisiminimai - 01:46
5
įvairūs prisiminimai laike - 02:09
6
Kine kaip kine - pradžia - 00:16
7
Liūdnai apie pavojus - 01:08
8
Prisiminimai kaip tolimi, netvarkingi kraštai - 01:43
9
šiek tiek tautinių prisiminimų - 01:26
10
Stebuklingas pasaulis - 01:59
11
Stebuklingo laukimo čiurlenimas - 01:21
12
Su meile apie darbus - 01:40
13
Svajingai ir judriai - 01:28
14
Tiesiog tie prisiminimai - 01:40
15
Tolimi prisiminimai - 01:33
16
Pavaizduota smagiai su mintele - 01:02
Daugiau
1
Zombiai atidunda pas holmsą - 01:45
2
šiek tiek nusiraminimo - 01:28
3
šiek tiek nusiraminimo vikriau - 01:29
4
Sudėtingi, rimti reikalai - 02:24
5
Nesuprastas tautos atsidavimas - 01:28
6
Nelengvai, bet šviesiai pakelta galva - 01:16
7
Keisti norai - 01:47
8
Tiesiai prie reikalo - 01:56
9
Valstybiniai kėslai - 02:03
10
Atrasta šviesta - 01:36
11
Bele jud - 01:41
12
Meilėje ir šviesoje ramiai - 01:39
13
Susimąstę siūlai - 01:40
14
Mara linksmybės - 01:34
15
Veikėjų reikalai - 01:23
16
Vyrams reikia jėgų - 01:28
17
Laisvamanių kelionės - 01:38
18
Prieš uždavinius - 01:36
19
Kažkur toli tikrai - 01:48
20
Mielas svajokli - 01:35
21
šventumas šalia projekto vartų - 01:32
22
Frajeriai išeina ir ateina - 01:11
23
Juokais apie rimtą - 01:38
24
Tautai reikia aukos - 01:11
25
Veržlus prasiveržimas - 02:10
26
Arti baimės - 01:49
27
Beveik dėl nepritekliaus - 02:10
28
šiek tiek prasiveržusio veiksmo - 02:26
29
Lai pabaigoje būna smagu - 02:10
30
G11 pradžia - 00:34
31
Neramumai įtampuoja - 01:55
32
ūžianti įtampa - 01:32
33
įtampos krebždukai ir ūžesiukai - 01:23
34
Neramūs ūžesiai - 02:11
35
Rimti neramumai - 01:07
36
Tauta įtampoje laukia žinių iš bokšto - 01:10
37
Puolimas kita kryptimi - 01:36
38
Kažkoks puolimas - 02:08
39
Nerimo srovė - 03:00
40
Taurus srautas - 01:35
41
Sunkus puolimas - 02:08
42
Košė kunkuliuoja - 02:22
43
šuo nesulos - 02:19
44
Baigtinis likimas - 01:43
Daugiau
1
Prisiminimų bangos - 01:31
2
Ilgesinga šiluma - 01:19
3
Neišvengta atsakomybė 1 - 01:23
4
Neišvengta atsakomybė 2 - 01:22
5
Gaisro nuojauta - 01:19
6
Likimo dvelksmas 1 - 01:07
7
Likimo dvelksmas 2 - 01:08
8
Likimo dvelksmas 3 - 01:02
9
Raganiaus jėga - 01:20
10
Apie meilę ir gėrį - 01:42
11
Mažo kaimo pasakojimas - 01:31
12
Samatų šviesa - 01:13
13
šiek tiek žaismės 1 - 01:07
14
šiek tiek žaismės 2 - 01:00
15
Kažkaip retai liūdnai - 01:07
16
Dar liūdnai ir su oru - 01:06
17
Kylanti laiko įtampa - 01:13
18
Paprastai apie meilę - 00:59
19
Blogiečių sąmokslai - 01:20
20
Beveik dėl kažko - 01:35
21
Tikrai retai ir nejaukiai - 01:36
22
Ir vėl nejaukus laukimas - 01:26
23
Gan jaukus lietus - 01:15
24
Daugiau laimės ir šviesos - 01:11
25
Juokingas kaimo nuotykis - 00:59
Daugiau
1
Barakinis likimas - 00:32
2
Namų šviesa 1 - 01:17
3
Namų šviesa 2 - 01:05
4
Namų šviesa 3 - 01:46
5
Namų šviesa 4 - 01:17
6
Makaras rimtai mąsto 1 - 01:33
7
Makaras rimtai mąsto 2 - 01:16
8
Makaras rimtai mąsto 3 - 01:21
9
Makaras dar rimtai mąsto - 01:23
10
Makaras prisimerkęs rezga - 01:16
11
Makarui ir man galvosūkis - 01:24
12
Makaras vis tiek sugalvos - 01:23
13
Makaras mąsto karingai - 01:22
14
Garbingai liūdna 1 - 01:27
15
Garbingai liūdna 2 - 01:07
16
Jautri ir ilgesinga - 01:17
17
žmogaus akistata - 02:03
18
Ramiai ir jautriai 1 - 01:33
19
Ramiai ir jautriai 2 - 01:34
20
Paprastai su prisiminimu - 01:19
21
Parastam kriminalui per daug - 01:18
22
Smulkus nusižengimas laike - 01:15
23
Sudėtingas laukimas - 01:25
24
Gitara ir visai kita gitara - 01:11
25
Kai kam per daug - 01:38
26
Pasaka - 01:10
27
Smuikai ir gitara liūdnai - 01:17
28
Dėl įvairovės švelniai - 01:06
29
Vakar kitaip švelniai - 01:24
30
Bele koks nervings judėjims - 02:04
31
Mano minties kelionė - 01:14
32
čiurlenančių paukščių namai - 01:25
33
Debesų namai - 01:25
34
Link šviesos namų - 01:22
35
Kažkieno tolimi tekantys namai - 01:08
36
Svetimi namai - 01:38
37
Neklaužadų erdvė - 01:19
38
Saviplakos ieškant - 01:05
39
Ir svetimi ieško meilės - 01:11
40
Kažkoks nei liūdnas, nei - 01:27
41
Nemylimų keliai svetimiems smagiau - 01:37
42
Nebūtinai linksmai - 01:15
43
Prieš miegą apie meilę - 01:15
44
Pirma meilė - 01:15
45
Mano nemylimi svetimiems gitara - 01:44
46
Tik kitos spalvos - 01:38
47
ženklas sielai (apie lietą žmogaus) - 01:21
48
ženklas sielai (be balsų) - 01:16
49
šiek tiek kitaip - 01:35
50
Ta pati kitaip - 01:09
51
Ta pati spalva - 01:20
52
Gabrieliaus kalnai - 01:17
53
Sapnų kulkos - 03:52
Daugiau
1
Meilės išdava - 00:45
2
Neramus laikas 2 - 00:36
3
Kulkos - 03:52
4
Likimo pirma - 01:17
5
Baugus laukimas 1 - 01:21
6
Neramus laikas 1 - 00:36
7
Apie nemylimus svajingai - 00:50
8
Aiškus pavojus 1 - 01:13
9
Ieškant taurumo - 00:36
10
Kažkas šliaužia laike - 00:48
11
Mielas lengvumas - 01:00
12
Aiškiai veržiasi - 00:47
13
Kyla neaiškumai - 01:13
14
Nerimo gitara - 01:21
15
Nemalonumai atidunda 1 - 01:02
16
Jaudulys laike - 00:51
17
švelniausia gitara - 01:37
18
Suprastas ilgesys - 01:32
19
Išsiskyrimas - 01:10
20
Nemalonumai atidunda 2 - 01:02
21
Kažkas prasideda - 00:46
22
Likimo pirma su stygų krebždesiu - 01:17
23
Styginiais ir akordeonu smagiau dėl pokšto - 01:03
24
Ilgesingai ir ryžtingai - 01:04
25
Niūrus laukimas erdvėje - 01:09
26
Likimo pirma su gitara - 01:18
27
Styginių smulkus sąmokslas - 00:12
28
Styginiais smagiau dėl pokšto - 00:31
29
Prisimenant nemylimus - 01:15
30
Gyviau apie prisiminimus per nemylimus - 00:55
31
Labai švelniai - 01:02
32
Liūdnoki ir judantys nemylimi - 01:08
33
Styginių smulkus sąmokslas su prieskoniais - 00:12
Daugiau
1
Prisipažinimas - 03:36
2
Miesto angelas - 01:55
3
Keleivis - 03:14
4
Išėjęs miestas - 02:16
5
Gal - 02:17
6
Agata - 01:42
7
Lyg blyškių lašų... - 01:47
8
2010-ieji metai - 02:03
9
Skaičiuotė - 03:06
10
Draugai banknotais virtę - 02:22
11
Lorelei - 03:24
12
Mažų meškučių dainelė - 02:30
13
Poetai - 02:01
14
Chaldėjai - 01:15
15
Pasiliekantiems - 04:13
16
Krizė 2009 - 00:45
Daugiau
1
"summertime" - 03:24
2
"vėjas man pasakė" - 02:53
3
ženklas sielai (apie lietą žmogaus) - 01:21
Norint klausytis reikia prisijungti
Kraunama
NAUDOJATE NELEISTINAS PROGRAMAS, PRAŠOME PAŠALINTI, NORINT NAUDOTIS TINKLAPIU.
Šiuo metu mobili aplikacija neveikia su Android 12 ir naujesnėmis versijomis. Problema žinoma ir sprendžiama, atsiprašome už nepatogumus.
Uždaryti