sutaras
1
Timpanai-varpai-procesija - 01:30
2
O tai arklys - 01:00
3
Vėdaras. ubladėj kepė - 00:47
4
Aš pasėjau baltą grikį - 01:57
5
Gilio polka - 01:02
6
Būrimai iš delno - i - 00:34
7
Meškutė - 01:00
8
Didi dyvai ir stebuklai daros - 01:00
9
Ragučių gydymas - daktaro receptai - 00:58
10
Pašportas - 00:17
11
Sunku ubagui gyventi unt svietą - 01:43
12
Pinigų rinkimas jaunąjai - 00:26
13
Oi berneli, bernužėli - 01:56
14
Velnio uodega - 00:22
15
Ožys, ožys ilgaragis - 00:40
16
Džiaugės senis po žiemos - 03:07
17
Aje žyds per miestą - 02:09
18
Ale čigonas pasidarė - 00:43
19
Netoli miškelio čigonai stovėjo - 01:56
20
Cigoneliou dous dous - 01:32
21
Būrimai iš delno - ii - 01:15
22
Bičių spiečius - 00:37
23
Rasto pjovimas - 00:33
24
Ein mergytė per kiemelį - 03:32
25
Pardavėjų raginimai - 00:49
26
Batvinių, kruopų, bulvienės ir duonos - 00:42
27
Kanapinio-lašininio prisistatymas ir kova - 02:41
28
šalta žiema šalin eina - 01:37
29
Giesmė morei pagerbti - 00:31
30
Bet tai kokia mergina - 00:34
31
Morės deginimas - 00:13
32
Valatkonių polka - 01:17
33
Pokalbis su giltine - 00:19
34
Siuntė mane motinėlė - 01:23
35
Vyns velns. aš su velniu noriu šokt - 02:31
36
šyvis - 01:44
37
Bingelis - 01:15
38
Laimės pardavimas - 00:26
39
čiuk, čiurmasala, turi boba ožį - 01:39
40
Trijų velnių valsas. einam pašokt valsiuką - 03:46
41
Granskveras - 02:32
42
žemaitėlių polka - 01:34
43
Polka be zakietkų - 01:18
44
žiema žiema, bėk iš kiemo - 00:21
Daugiau
1
Folk song from panjab - 02:41
2
Raga charukeshi. madhyalaya gat in teental - 16 beat - 10:08
3
Raga charukeshi. drut gat in teentaal -16 beat - 17:49
4
Raga abohi. alap - 14:30
5
Raga abohi. pallavi - 08:51
6
Raga abohi. mridangam solo - 04:12
7
Raga sindhu bhaivari - 07:25
8
Raga purvi - 03:40
Daugiau
1
Girioj - 03:45
2
Skamba dainos vakarais - 03:22
3
Vasarodamas aš kaime - 02:45
4
Kalnai kur dainavo - 03:35
5
Tylioj nakty - 02:13
6
Kai saulutė paraudus - 03:28
7
Kai ateis vakarai - 03:04
8
Tai buvo vasaros rytą saulėtą - 02:57
9
Nebegrįšiu laukų takeliu - 03:11
10
Marijanka - 02:12
11
Ant ežero kranto - 03:01
12
Ateis rudenėlis - 03:02
13
Iš nupjauto lankoj šieno - 03:06
14
Rožė - 05:11
15
Ir buvo gražūs vakarai - 02:57
16
žėri tolyje - 03:06
17
Saulutė leidžiasi - 03:09
18
Olimpa - 02:53
19
Polka „drugelis“ - 01:59
Daugiau
1
Skambalų polka - 02:10
2
Kur eisiu, kur būsiu - 01:41
3
Oi oi oi, išeidama - 01:00
4
Smuikininkas miške - 02:50
5
Kas nuor muni gauti - 01:52
6
Polkutė - 02:55
7
Dūda - 01:50
8
Sudievu rūta - 01:11
9
Jojau dyną, jojau naktį - 02:23
10
Karobuška - 02:07
11
Pajauga berželis - 02:06
12
Susivija duobila - 01:50
13
Vajaunas - 02:25
14
Kap aš buvau mažas - 02:09
15
Polka „avietėlė“ - 02:10
16
Jenerolas - 03:07
17
Sėjau rūtelių - 04:33
18
Rolenderis - 01:11
19
Oi, čiūčia liūlia - 01:56
20
Polka uch - 02:12
21
Ant aukšta kalnelia - 03:18
22
Ulanas - 02:43
23
Paplijonas šiaučius - 01:31
24
Augin tievas du sūneliu - 02:34
25
Magdės polka - 02:43
26
Kalvelis - 01:51
27
Oi to, onžoulieli - 01:53
28
Barė mane tėvelis - 02:07
29
Siuntė marę į žagarę - 01:58
30
Tylas tylas vakarėlis - 01:53
31
Iškilmių maršas - 01:55
32
Bėginėjo povelė - 03:08
33
Oi ant kalno bačkelė - 01:36
34
Už girių girių - 02:32
Daugiau
1
Aisva mudu abudu - 04:06
2
Aukšti kalneliai - 03:21
3
Per girią girelę - 02:22
4
Leliumai - 03:04
5
Oi lunkela - 03:04
6
Gardus alutis - 04:13
7
Sėjau rūtelių - 02:51
8
Ailiom susėdom - 04:28
9
Dijuto kolnali - 03:01
10
Ant tėvelia didžia dvara - 02:53
11
žydėkit bijūnai - 04:08
12
Aušta aušrela - 03:38
13
Aisim laukun apsidairyti - 02:32
14
Oi kai aš buvau - 05:09
Daugiau
1
Kai tylus vakaras ateina - 04:40
2
Pilnos pievos gėlių raudonųjų - 03:10
3
Gimnazistų valsas - 02:39
4
Tu nusikirpki gelsvas kasas - 02:41
5
Anzelmutė - 03:25
6
Aš ant balto smėlio parašiau tau laišką - 03:35
7
Yra laimė šiam pasauly - 02:40
8
Tyliai leidžias pavargusi saulė - 05:34
9
Kur tos mėnesienos naktelės - 02:23
10
Tenai, kur žali medžiai - 02:27
11
žiema, žiema - 02:57
12
Tu žvaigždute, sidabrine - 03:25
13
Vienuolė - 04:02
14
žaliam daržely, tarp žalių rūtų - 03:33
15
Raudona saulė nusileido - 03:39
Daugiau
1
Sukčius (a turning dance) - 01:57
2
Kiškelis (the hittle hare) - 02:12
3
Mazurpolkė - 01:58
4
Spridikis - 01:40
5
Buvo dūda vilniuj (the piper was in vilnius) - 01:37
6
šiaučius (the shoemaker) - 02:52
7
Ratašiai - 02:21
8
Bitelė (the little bee) - 01:22
9
šocas - 01:45
10
Krakoviakas - 01:49
11
Vengierka (a hungarian dance) - 01:26
12
Gyvatas (the snake) - 02:36
13
Didysis (the great dance) - 02:19
14
šeinas - 02:15
15
Abelytė (the apple tree) - 01:21
16
Lambardukas - 01:30
17
Dirižablis - 02:53
18
Delnų polka (hands clap the polka) - 01:21
19
Lelenderis - 01:27
20
Duja - 01:43
21
Malūnėlis (the windmill) - 01:23
22
Gyvatuks (the little snake) - 01:03
23
Linksmasis (a merry dance) - 02:56
24
Aleksandra - 02:50
25
Tamsi naktis (a dark night) - 02:31
26
Olinderis - 02:36
27
Antanas - 01:59
28
Mėnesėlis (the little moon) - 02:27
29
Siuntė marę į žagarę (mary was sent to žagarė) - 02:26
30
Tancius (a dance) - 01:36
Daugiau
1
Vilties valsas - 04:05
2
Kačerga - 01:50
3
Pipiras - 01:36
4
Ciceliukė marceliukė - 01:11
5
Krakoviakas (krakuviakas) - 01:34
6
Didysis - 03:10
7
Taukačikas - 01:52
8
Delnų polka - 01:42
9
Galiops - 01:38
10
Anės polka - 02:54
11
Matrioškos (makliokas, makliuotas) - 01:48
12
Karobuška - 02:28
13
Marčpiečio aplinkinis - 01:28
14
Melnykas ii - 01:32
15
čitijanka (kitajanka) - 02:59
16
Mikita i - 01:36
17
Pjaunikėlis - 01:33
18
Subota - 02:21
19
Tancius - 01:30
20
Meška - 01:56
21
Latiša - 01:56
22
Aleksandras - 02:41
23
Lezginka - 01:51
24
Kurpių šokis - 01:54
25
Lelinderis - 01:58
26
Suktinukas - 02:09
27
Ulanas - 03:11
28
Dūda - 01:32
29
Počtaljonas - 01:36
30
Kuchanuška - 02:02
31
Kryžiavonė - 02:35
32
Polka (lukšių) - 01:33
33
Kalvelis (kuchanuška) - 02:41
34
Dustepas - 03:00
35
šerelė - 02:39
36
Patrepsienis - 02:15
37
žydas - 01:54
38
Gyvatas - 02:58
39
Antanas - 01:51
40
šeinis - 01:33
41
Labryt labryt, panyte - 01:48
42
Karobuška - 02:43
43
šliapoks - 01:37
44
Blezdingėlėl (lestingis) - 02:18
45
Olimpa (olimpija) - 03:15
46
Vietinukas (ant vietos, suktinis ant vieno daikto) - 01:35
47
Grūstas - 01:40
48
šocas - 02:58
49
Olinderis - 03:20
50
Lazdinka - 01:59
51
Melnykas i - 02:47
52
Muštinis - priemuštinis - 01:33
53
Vagis (marcelė pana) - 04:01
54
šiaučiukas - 01:37
55
Dujalis - 01:35
56
Polka dribsiukas - 01:43
57
Skruzdėlė - 01:54
58
Marcelės valsas - 03:01
59
Fudikatas (apidikateris) - 02:40
60
čerkesas - 01:38
61
šok, mergeli (greičpolkis) - 02:30
62
Ką tu teci - 01:46
63
Pabėgėlis - 03:06
64
Krakoviakas (grikuviaku) - 01:34
65
Padichataras - 02:07
66
Rezginka - 02:19
67
Kubilas - 01:45
68
Pakrėstinis - 02:02
69
Oželis - 01:28
70
Lelinderis - 03:03
71
Skrodelis - 01:19
72
Padiržadas - 02:57
73
Mikita ii - 02:07
74
Tai miežiai, tai grikiai (mazurpolkė) - 01:53
75
Mėnesėlis - 01:37
76
Vengierka - 02:55
77
Duje - 01:52
78
Vengierka - 01:47
79
šuldi ruldi - 01:35
80
šocas (šucas) - 01:55
81
Motinėlė jūrė - 02:40
82
Saldinukas - 02:18
83
šyvis - 01:39
84
Dribkus - 01:33
85
ėjo gudas per kiemaitį - 01:59
86
Kristijaniuška - 01:46
87
Giružė - 01:29
88
Pukietka - 01:48
89
Siuntė marę į žagarę - 02:15
90
šleiva kreiva karvė (lezginka) - 01:52
91
Subota - 03:58
92
Marcinkauskas - 01:39
93
Papiljonas - 01:19
Daugiau
1
Raliavimas - 07:53
2
Kazachka - 06:18
3
Pasidarė genys alų - 15:54
4
Du žekeliai - 05:50
5
Aikim, bernai, kalėdauc - 09:23
6
Tūb-ara-ga - 09:14
Daugiau
1
Sniegas - 03:13
2
Joris - 02:35
3
Sakalas - 04:55
4
Dvarai - 02:52
5
Liepa - 02:58
6
Gerkit, svečiai - 03:16
7
Gojelis - 03:45
8
Giedula - 03:29
9
Trys keturiose - 03:17
10
Sūpuoklės - 03:11
11
Gaideliai - 03:30
12
Našlala - 03:03
Daugiau
1
šilai, pušynai - 03:03
2
Ten, už marių mėlynųjų - 03:25
3
Močiute mano - 08:02
4
Penkios šešios seselės - 03:53
5
Kaip sėjau linelį - 03:37
6
Ant dunojaus krantužio - 01:39
7
Voi ulioj ulioj - 02:49
8
Dainuok, mergela - 01:57
9
Apsiženija vuodas su musia - 04:21
10
Išėji cebedinis - 01:29
11
Sak ųžuolėlis - 03:11
12
Pamarėmis mergelė vaikščiojo - 02:24
13
Bernytis į karą jojo - 03:52
14
Aš turėjau seną motę - 03:12
15
Aš nusiečiau į klaipėdužę - 02:52
16
Azcilvavo trys lakštingaliūtės - 03:42
17
Oi salo, salo - 02:03
18
Oi mamuž, mamuž - 04:24
19
Ei, marselga - 01:46
Daugiau
1
Skudutis - 00:52
2
Meilūnų ''intakas'' - 01:12
3
Unksti rytėlio - 02:29
4
Tūtoj sadūto - 00:25
5
Titity tatatoj (darbo sutartinė) - 01:00
6
Antinas antelę - 00:52
7
Turėja liepa (rugiapjūtės sutartinė) - 01:59
8
Tatatoj obelėle (lamzdelių sutartinė) - 00:35
9
Lioj šokėla (šokių sutartinė su skudučiais) - 01:40
10
Dai kad privažiov - 03:03
11
Mudu braliukai - 00:45
12
Bitelė - 01:23
13
Dar gaideliai negiedojo (gaubtuviųdaina) - 02:44
14
Kad papūtė (užgavėnių daina) - 01:26
15
Krakoviakas - 01:50
16
Oi gaidy gaidy - 02:16
17
Justino maršas - 00:38
18
Per šilelį jojau (piršlybų daina) - 02:28
19
Aleksandras (šokis) - 02:15
20
Vai, noriu noriu - 01:08
21
Vai, noriu noriu - 01:09
22
šocas - 01:45
23
Polka (šokis) - 01:45
24
šių naktelį (sutartuvių daina) - 02:28
25
Pinu pinu pynį - 01:02
26
Mana maišas - 01:06
27
Buvo dūda vilniuj - 01:22
28
šeinis - 01:12
29
Oi liepu liepu (užgavėnių daina) - 03:17
30
Biržų padespanas (šokis) - 01:38
31
Anos šalės svotėliai - 01:29
32
Oželis - 00:59
33
Skepetinė - 01:27
34
Krikščiuola čerkelės - 01:57
35
Vingerka - 01:26
36
Kadrilis - 01:59
37
Tupi žėbris rugiuose - 01:29
38
žydauka - 01:20
39
Trepsiukas - 01:52
40
Kukava gegut' - 02:29
Daugiau
1
Trečia dalis - 00:57
2
Pirma dalis - 28:27
3
Antra dalis - 26:42
1
Introdukcija pasagėlės polka - 01:48
2
Jaunas bernužėlis - 01:58
3
Varpų kalba; gali lauka venasėdis - 02:08
4
Atein šaltas rudenėlis; tu, bernuži, širdis mana; polkikė - 01:51
5
Polka (luokės) - 01:31
6
Kazačka - 01:09
7
Vasiliausko polka - 02:11
8
Lakštutės polka - 01:59
9
šėriau žirgelį - 02:10
10
Antano savickėlio-antroji; savučių-pirmoji melodija - 01:22
11
Vilniaus miesto žali bromai - 02:25
12
Kelmickio mozūras - 01:27
13
Polka (bartniko) - 02:05
14
Vo kaip aš jojau - 03:19
15
žaliam darže aš buvau - 01:16
16
Būčiau nekalbėjęs - 01:55
17
Gyvatuks - 01:53
18
Valsas iš punios - 03:01
19
Valys valiava, pačios dejava - 01:31
20
Senovinė polka - 01:39
21
Bylos polkutė - 01:52
22
šią naktelę per naktelę - 02:56
23
Mergaitė geltonaksė - polka - 01:53
24
Tu gegute - senoviškas valsas - 03:07
25
Oi broli, broli - 02:18
26
Pijuas polka - 01:22
27
Mano tėvo polka - 01:53
28
Pabaigos polka koda - 02:19
Daugiau
1
Polka (alytus, punia) - 01:35
2
Pripilk alaus, pridrėbk medaus (vilkaviškis, virbalis-pelučiai) - 00:36
3
Teka teka upelėlis (jurbarkas, veluona) - 02:00
4
Valsas ''bėda tam kuiliui'' (vilkaviškis, bartninkai) - 02:00
5
Gardus alutis padarytas (pakruojis, staškavičiai) - 01:13
6
Vincuko polka (plungė, rietavas) - 01:29
7
Ko mon negerti (kupiškis, laukminiškiai) - 01:02
8
Skanus alus balta puta (biržai, stroliai) - 01:38
9
Pijaus polka (vilkaviškis, grajauskai) - 01:58
10
Oi ką kalba apynėlis (lazdijai, babrai) - 02:26
11
Valsas ''ramunė'' (šiauliai, kuršėnai) - 03:01
12
Ataeina bernų pulkas (varėna) - 02:24
13
Alaus, alaus - dainuotojams (pakruojis, staškavičiai) - 01:03
14
Aš negert atajau (ignalina, tverečius) - 00:52
15
Nežinoma polka (suvalkija) - 02:06
16
Gėriau alutį, saldų midutį (varėna, vaitakarčmis) - 01:09
17
Kor upelis tiaka (pakruojis, staškavičiai) - 01:42
18
Vis geriam, vis geriam (jurbarkas, veliuona) - 01:57
19
Arielkėlė kartuolėlė (vilkaviškis, virbalis-pelučiai) - 00:51
20
Mergaičių polkelė (raseiniai, paalsiai) - 01:34
21
Išgėriau septynias (jurbarkas, veliuona) - 00:37
22
Mazurpolkė (raseiniai, bludžiai) - 02:32
23
šale kele karčemėlė (telšiai, luokė) - 02:05
24
Andriuškos polkutė (plungė, rietavas) - 01:32
25
Gerket gerket, mielieji (pakruojis, staškavičiai) - 01:07
26
Gaspadorius atais (pakruojis, staškavičiai) - 00:16
27
Baužio polka (ignalina, dysna) - 01:30
28
Alutį gėriau, gražiai dainavau (kėdainiai, aristava) - 01:05
29
Dieduko polka (raseiniai, paalsiai) - 01:51
30
Stiklinėle uzbonėli labai gražiai prašo (ignalina, linkmenys) - 01:37
31
Amerikoniška polka (raseiniai, tirukaičiai) - 01:53
32
Brolių norkaičių polkiukas (šilalė, reistrai) - 01:37
33
Pasutpolka (utena) - 01:25
34
Svečiai, svečiai, sakau jums stačiai (kupiškis) - 01:15
35
Senovinis maršas (šilalė, reistrai) - 01:42
36
Alaus, alaus (po vakaruškos) (alytus) - 00:57
Daugiau
1
Oi olia - 00:58
2
Ak tu saula, saulala - 01:50
3
šiaudo melodija - 00:46
4
Polka - 01:02
5
Išbėga kiškelis - 00:46
6
Ragelio melodija - 00:53
7
Man dalgelę kieto plieno - 01:45
8
Gana, jau gana uliavocie - 02:27
9
Apynėli, taduja - 01:29
10
Valsas - 01:52
11
Polka - 01:10
12
Snaudalėlė - 01:02
13
Oi tu, moteriške - 01:04
14
A šokis skamba polka, b polka - 02:05
15
šėriau žirgytį - 03:07
16
Senovinis vestuvinis maršas - 01:47
17
Sesė rūtas pasėjo - 00:59
18
Polkiukas po du, po du - 02:12
19
Gintautų untytė po du kartus - 01:34
20
Pjesė - 01:18
21
Aisim, broli, daiciuto - 01:32
22
Nesprok, žalias ąžuolėli - 02:03
23
Tirliavimas - 00:51
24
Polka - 01:22
25
Peterburgska polka - 01:05
26
Piemenukų maršas - 01:00
27
Kelkit, mergos - 00:42
28
Ančių tupi trys pulkeliai - 00:54
29
Sodybinė polka - 01:31
30
Meilūnų katė - 01:10
31
Paldzienyko dzienu - 01:50
32
Senio polka - 02:09
33
Ką veiksi neverkus - 01:31
34
A norkaičio polka, b polka - 01:57
35
Išdygo darže zuolelė - 01:42
36
Ei rūta, rūtele - 01:07
37
Ožys ant tilto stovėjo - 01:45
Daugiau
1
Lamzdelio melodija - 02:36
2
Piemenų tirliavimas - 01:14
3
Lamzdelio melodija - 01:23
4
Beržytės polka - 02:52
5
Svoč, svoč, pasgodokim - 02:11
6
Maršas - 02:01
7
Uliokim, braliukai - 00:46
8
Gol žvėrblis - 01:17
9
Valsas - 01:15
10
Polka - 02:17
11
Gudrus vaikas - 02:00
12
Julytės šocas - 02:28
13
Polka - 02:01
14
Palydėk, sesula - 00:57
15
Ei, varne, varne - 02:44
16
Polka - 01:18
17
Polka - 01:20
18
Polkelė - 00:57
19
Ką tu, ką tu, sūnaitėli - 02:11
20
Polka ''mažėlelė'' - 00:49
21
Mergyte, kieno - 02:07
22
O tai arklys - 01:14
23
Laibųjų polka - 01:02
24
Polkutė - 01:36
25
Oi smūtnas liūdnas baltas berželis... - 01:47
26
Nepaimti dievo čūdai - 02:29
27
Skambučių polka - 01:32
28
Kieno kumeliukas - 00:39
Daugiau
1
Gudrus vaikas - 00:45
2
Valsas - 02:07
3
Uliokim, braliukai - 01:20
4
O tai arklys! - 00:55
5
Polka - 02:26
6
Polka - 01:58
7
Gol žvėrblis - 02:46
8
Kieno kumeliukas - 01:34
9
Polka ''mažėlelė'' - 01:17
10
Maršas - 01:12
11
Palydėk, sesula - 02:13
12
Polkutė - 00:47
13
Valsas - 01:45
14
Ei, varne, varne - 01:56
15
Maršas - 00:39
16
Polka - 01:56
17
Polka - 02:24
18
Julytės šocas - 01:14
19
Polkelė - 00:55
20
Lamzdelio melodija... - 02:29
21
Polka - 01:12
22
Senelių polka - 01:31
23
Laibųjų polka - 02:09
24
Mergyte, kieno - 01:18
25
Nepaimti dievo čūdai - 01:11
26
Polkelė. ką tu, ką tu, sūnaitėli - 02:38
27
Skambučių polka - 01:01
28
Oi smūtnas liūdnas baltas berželis - 02:04
Daugiau
1
Nebile lankon (karinė) - 03:31
2
Rauda motinai (rauda) - 01:48
3
Putė vėjas (rugiapjūtės) - 03:32
4
Kad jau saulukė (darbo) - 02:06
5
Vai tai nugriūkit (rauda) - 01:15
6
Pralėkdamas (grikių rovimo) - 02:07
7
ūčia lylia (lopšinė) - 01:33
8
žalion girion (karinė) - 03:57
9
Liūlai dukreli (lopšinė) - 02:18
10
Joj bernelis (grikių rovimo) - 02:24
11
Rūta žalioj (rugiapjūtės) - 06:52
12
Paukščiukai - 00:33
13
Ak tu mano sauliula (šeimos) - 02:06
14
Vai žydėk žydėk (vestuvinė) - 03:01
15
Akmuoj be kraujo (jaunimo - meilės) - 03:10
16
Beauštančioji aušrela (vestuvinė) - 03:38
17
Dai an marių (karinė) - 01:54
18
Teka teka (jaunimo - meilės) - 02:51
19
Vai gaidzy gaidzy (jaunimo) - 02:00
20
čiulba ulba karvelėlis (karinė) - 02:56
21
čiūčia liūlia mažas (lopšinė) - 01:35
22
Pabėk baralia (rugiapjūtės) - 01:24
Daugiau
1
Ridikas (sutartinė) - 00:53
2
Vestuvinis maršas - 01:21
3
Polka - 02:22
4
Maršas ''šaulys'' - 01:06
5
Malūnėlis - 01:32
6
Labus vakarus (sutartinė) - 00:58
7
šešiose (sutartinė) - 00:52
8
Plauki, pyleli - 02:02
9
Vilties valsas - 02:10
10
Valsas - 01:30
11
Fokstrotas - 01:20
12
Už aukštų kalnelių - 02:59
13
''mos'' polka - 02:21
14
Kai jojau, jojau - 01:58
15
šokių pynė - 02:41
16
Atžagarinė (sutartinė) - 01:13
17
Ko liūdat šešėlis - 01:20
18
Kai mažas buvau - 02:30
19
Jauns jaunikaitis - 01:22
20
Polka ''kalvelis'' - 01:30
21
Melodija - 01:44
22
''liver'' polka - 01:34
23
šeinas - 01:10
24
Leilinderis - 01:26
25
Rimo rimo tuto (sutartinė) - 00:49
26
Vestuvinė polka - 02:07
27
Mergeli, mergeli - 01:36
28
Jono janco polka - 01:39
29
Sode gegutė kukavo (sutartinė) - 01:42
30
Laukuos vingie karčimėli - 02:50
31
Katė (sutartinė) - 00:44
32
Svirtis sviro (sutartinė) - 01:08
33
Ragažinsko valsas - 01:56
34
''london'' valsas - 02:25
Daugiau
1
Ein panos per lunką - 02:20
2
Jonkelis - 01:12
3
Mano bruolelis valelie auga - 04:25
4
Treji gaideliai gyduoji - 04:42
5
Kanklės - 03:17
6
Atein laivelis - 01:40
7
Koks tin lingvas puoilsėlis - 01:36
8
Leiskis, sauli - 03:03
9
Duja - 01:39
10
Muok mona dukreli - 01:00
11
Voi auga, auga - 01:14
12
Lėk, gervi - 02:22
13
Vaikų šokis - 00:49
14
šeinas - 01:02
15
Anzuleli šakos linka - 01:46
16
Lunkuos vingie karčimėli - 02:44
17
Kur auga nuba nergeli - 02:02
Daugiau
Norint klausytis reikia prisijungti
Kraunama
NAUDOJATE NELEISTINAS PROGRAMAS, PRAŠOME PAŠALINTI, NORINT NAUDOTIS TINKLAPIU.