sutaras
1
Timpanai-varpai-procesija - 01:30
2
O tai arklys - 01:00
3
Vėdaras. ubladėj kepė - 00:47
4
Aš pasėjau baltą grikį - 01:57
5
Gilio polka - 01:02
6
Būrimai iš delno - i - 00:34
7
Meškutė - 01:00
8
Didi dyvai ir stebuklai daros - 01:00
9
Ragučių gydymas - daktaro receptai - 00:58
10
Pašportas - 00:17
11
Sunku ubagui gyventi unt svietą - 01:43
12
Pinigų rinkimas jaunąjai - 00:26
13
Oi berneli, bernužėli - 01:56
14
Velnio uodega - 00:22
15
Ožys, ožys ilgaragis - 00:40
16
Džiaugės senis po žiemos - 03:07
17
Aje žyds per miestą - 02:09
18
Ale čigonas pasidarė - 00:43
19
Netoli miškelio čigonai stovėjo - 01:56
20
Cigoneliou dous dous - 01:32
21
Būrimai iš delno - ii - 01:15
22
Bičių spiečius - 00:37
23
Rasto pjovimas - 00:33
24
Ein mergytė per kiemelį - 03:32
25
Pardavėjų raginimai - 00:49
26
Batvinių, kruopų, bulvienės ir duonos - 00:42
27
Kanapinio-lašininio prisistatymas ir kova - 02:41
28
šalta žiema šalin eina - 01:37
29
Giesmė morei pagerbti - 00:31
30
Bet tai kokia mergina - 00:34
31
Morės deginimas - 00:13
32
Valatkonių polka - 01:17
33
Pokalbis su giltine - 00:19
34
Siuntė mane motinėlė - 01:23
35
Vyns velns. aš su velniu noriu šokt - 02:31
36
šyvis - 01:44
37
Bingelis - 01:15
38
Laimės pardavimas - 00:26
39
čiuk, čiurmasala, turi boba ožį - 01:39
40
Trijų velnių valsas. einam pašokt valsiuką - 03:46
41
Granskveras - 02:32
42
žemaitėlių polka - 01:34
43
Polka be zakietkų - 01:18
44
žiema žiema, bėk iš kiemo - 00:21
Daugiau
1
Folk song from panjab - 02:41
2
Raga charukeshi. madhyalaya gat in teental - 16 beat - 10:08
3
Raga charukeshi. drut gat in teentaal -16 beat - 17:49
4
Raga abohi. alap - 14:30
5
Raga abohi. pallavi - 08:51
6
Raga abohi. mridangam solo - 04:12
7
Raga sindhu bhaivari - 07:25
8
Raga purvi - 03:40
Daugiau
1
Girioj - 03:45
2
Skamba dainos vakarais - 03:22
3
Vasarodamas aš kaime - 02:45
4
Kalnai kur dainavo - 03:35
5
Tylioj nakty - 02:13
6
Kai saulutė paraudus - 03:28
7
Kai ateis vakarai - 03:04
8
Tai buvo vasaros rytą saulėtą - 02:57
9
Nebegrįšiu laukų takeliu - 03:11
10
Marijanka - 02:12
11
Ant ežero kranto - 03:01
12
Ateis rudenėlis - 03:02
13
Iš nupjauto lankoj šieno - 03:06
14
Rožė - 05:11
15
Ir buvo gražūs vakarai - 02:57
16
žėri tolyje - 03:06
17
Saulutė leidžiasi - 03:09
18
Olimpa - 02:53
19
Polka „drugelis“ - 01:59
Daugiau
1
Skambalų polka - 02:10
2
Kur eisiu, kur būsiu - 01:41
3
Oi oi oi, išeidama - 01:00
4
Smuikininkas miške - 02:50
5
Kas nuor muni gauti - 01:52
6
Polkutė - 02:55
7
Dūda - 01:50
8
Sudievu rūta - 01:11
9
Jojau dyną, jojau naktį - 02:23
10
Karobuška - 02:07
11
Pajauga berželis - 02:06
12
Susivija duobila - 01:50
13
Vajaunas - 02:25
14
Kap aš buvau mažas - 02:09
15
Polka „avietėlė“ - 02:10
16
Jenerolas - 03:07
17
Sėjau rūtelių - 04:33
18
Rolenderis - 01:11
19
Oi, čiūčia liūlia - 01:56
20
Polka uch - 02:12
21
Ant aukšta kalnelia - 03:18
22
Ulanas - 02:43
23
Paplijonas šiaučius - 01:31
24
Augin tievas du sūneliu - 02:34
25
Magdės polka - 02:43
26
Kalvelis - 01:51
27
Oi to, onžoulieli - 01:53
28
Barė mane tėvelis - 02:07
29
Siuntė marę į žagarę - 01:58
30
Tylas tylas vakarėlis - 01:53
31
Iškilmių maršas - 01:55
32
Bėginėjo povelė - 03:08
33
Oi ant kalno bačkelė - 01:36
34
Už girių girių - 02:32
Daugiau
1
Aisva mudu abudu - 04:06
2
Aukšti kalneliai - 03:21
3
Per girią girelę - 02:22
4
Leliumai - 03:04
5
Oi lunkela - 03:04
6
Gardus alutis - 04:13
7
Sėjau rūtelių - 02:51
8
Ailiom susėdom - 04:28
9
Dijuto kolnali - 03:01
10
Ant tėvelia didžia dvara - 02:53
11
žydėkit bijūnai - 04:08
12
Aušta aušrela - 03:38
13
Aisim laukun apsidairyti - 02:32
14
Oi kai aš buvau - 05:09
Daugiau
1
Kai tylus vakaras ateina - 04:40
2
Pilnos pievos gėlių raudonųjų - 03:10
3
Gimnazistų valsas - 02:39
4
Tu nusikirpki gelsvas kasas - 02:41
5
Anzelmutė - 03:25
6
Aš ant balto smėlio parašiau tau laišką - 03:35
7
Yra laimė šiam pasauly - 02:40
8
Tyliai leidžias pavargusi saulė - 05:34
9
Kur tos mėnesienos naktelės - 02:23
10
Tenai, kur žali medžiai - 02:27
11
žiema, žiema - 02:57
12
Tu žvaigždute, sidabrine - 03:25
13
Vienuolė - 04:02
14
žaliam daržely, tarp žalių rūtų - 03:33
15
Raudona saulė nusileido - 03:39
Daugiau
1
Sukčius (a turning dance) - 01:57
2
Kiškelis (the hittle hare) - 02:12
3
Mazurpolkė - 01:58
4
Spridikis - 01:40
5
Buvo dūda vilniuj (the piper was in vilnius) - 01:37
6
šiaučius (the shoemaker) - 02:52
7
Ratašiai - 02:21
8
Bitelė (the little bee) - 01:22
9
šocas - 01:45
10
Krakoviakas - 01:49
11
Vengierka (a hungarian dance) - 01:26
12
Gyvatas (the snake) - 02:36
13
Didysis (the great dance) - 02:19
14
šeinas - 02:15
15
Abelytė (the apple tree) - 01:21
16
Lambardukas - 01:30
17
Dirižablis - 02:53
18
Delnų polka (hands clap the polka) - 01:21
19
Lelenderis - 01:27
20
Duja - 01:43
21
Malūnėlis (the windmill) - 01:23
22
Gyvatuks (the little snake) - 01:03
23
Linksmasis (a merry dance) - 02:56
24
Aleksandra - 02:50
25
Tamsi naktis (a dark night) - 02:31
26
Olinderis - 02:36
27
Antanas - 01:59
28
Mėnesėlis (the little moon) - 02:27
29
Siuntė marę į žagarę (mary was sent to žagarė) - 02:26
30
Tancius (a dance) - 01:36
Daugiau
1
Vilties valsas - 04:05
2
Kačerga - 01:50
3
Pipiras - 01:36
4
Ciceliukė marceliukė - 01:11
5
Krakoviakas (krakuviakas) - 01:34
6
Didysis - 03:10
7
Taukačikas - 01:52
8
Delnų polka - 01:42
9
Galiops - 01:38
10
Anės polka - 02:54
11
Matrioškos (makliokas, makliuotas) - 01:48
12
Karobuška - 02:28
13
Marčpiečio aplinkinis - 01:28
14
Melnykas ii - 01:32
15
čitijanka (kitajanka) - 02:59
16
Mikita i - 01:36
17
Pjaunikėlis - 01:33
18
Subota - 02:21
19
Tancius - 01:30
20
Meška - 01:56
21
Latiša - 01:56
22
Aleksandras - 02:41
23
Lezginka - 01:51
24
Kurpių šokis - 01:54
25
Lelinderis - 01:58
26
Suktinukas - 02:09
27
Ulanas - 03:11
28
Dūda - 01:32
29
Počtaljonas - 01:36
30
Kuchanuška - 02:02
31
Kryžiavonė - 02:35
32
Polka (lukšių) - 01:33
33
Kalvelis (kuchanuška) - 02:41
34
Dustepas - 03:00
35
šerelė - 02:39
36
Patrepsienis - 02:15
37
žydas - 01:54
38
Gyvatas - 02:58
39
Antanas - 01:51
40
šeinis - 01:33
41
Labryt labryt, panyte - 01:48
42
Karobuška - 02:43
43
šliapoks - 01:37
44
Blezdingėlėl (lestingis) - 02:18
45
Olimpa (olimpija) - 03:15
46
Vietinukas (ant vietos, suktinis ant vieno daikto) - 01:35
47
Grūstas - 01:40
48
šocas - 02:58
49
Olinderis - 03:20
50
Lazdinka - 01:59
51
Melnykas i - 02:47
52
Muštinis - priemuštinis - 01:33
53
Vagis (marcelė pana) - 04:01
54
šiaučiukas - 01:37
55
Dujalis - 01:35
56
Polka dribsiukas - 01:43
57
Skruzdėlė - 01:54
58
Marcelės valsas - 03:01
59
Fudikatas (apidikateris) - 02:40
60
čerkesas - 01:38
61
šok, mergeli (greičpolkis) - 02:30
62
Ką tu teci - 01:46
63
Pabėgėlis - 03:06
64
Krakoviakas (grikuviaku) - 01:34
65
Padichataras - 02:07
66
Rezginka - 02:19
67
Kubilas - 01:45
68
Pakrėstinis - 02:02
69
Oželis - 01:28
70
Lelinderis - 03:03
71
Skrodelis - 01:19
72
Padiržadas - 02:57
73
Mikita ii - 02:07
74
Tai miežiai, tai grikiai (mazurpolkė) - 01:53
75
Mėnesėlis - 01:37
76
Vengierka - 02:55
77
Duje - 01:52
78
Vengierka - 01:47
79
šuldi ruldi - 01:35
80
šocas (šucas) - 01:55
81
Motinėlė jūrė - 02:40
82
Saldinukas - 02:18
83
šyvis - 01:39
84
Dribkus - 01:33
85
ėjo gudas per kiemaitį - 01:59
86
Kristijaniuška - 01:46
87
Giružė - 01:29
88
Pukietka - 01:48
89
Siuntė marę į žagarę - 02:15
90
šleiva kreiva karvė (lezginka) - 01:52
91
Subota - 03:58
92
Marcinkauskas - 01:39
93
Papiljonas - 01:19
Daugiau
1
Raliavimas - 07:53
2
Kazachka - 06:18
3
Pasidarė genys alų - 15:54
4
Du žekeliai - 05:50
5
Aikim, bernai, kalėdauc - 09:23
6
Tūb-ara-ga - 09:14
Daugiau
1
Sniegas - 03:13
2
Joris - 02:35
3
Sakalas - 04:55
4
Dvarai - 02:52
5
Liepa - 02:58
6
Gerkit, svečiai - 03:16
7
Gojelis - 03:45
8
Giedula - 03:29
9
Trys keturiose - 03:17
10
Sūpuoklės - 03:11
11
Gaideliai - 03:30
12
Našlala - 03:03
Daugiau
1
šilai, pušynai - 03:03
2
Ten, už marių mėlynųjų - 03:25
3
Močiute mano - 08:02
4
Penkios šešios seselės - 03:53
5
Kaip sėjau linelį - 03:37
6
Ant dunojaus krantužio - 01:39
7
Voi ulioj ulioj - 02:49
8
Dainuok, mergela - 01:57
9
Apsiženija vuodas su musia - 04:21
10
Išėji cebedinis - 01:29
11
Sak ųžuolėlis - 03:11
12
Pamarėmis mergelė vaikščiojo - 02:24
13
Bernytis į karą jojo - 03:52
14
Aš turėjau seną motę - 03:12
15
Aš nusiečiau į klaipėdužę - 02:52
16
Azcilvavo trys lakštingaliūtės - 03:42
17
Oi salo, salo - 02:03
18
Oi mamuž, mamuž - 04:24
19
Ei, marselga - 01:46
Daugiau
1
Skudutis - 00:52
2
Meilūnų ''intakas'' - 01:12
3
Unksti rytėlio - 02:29
4
Tūtoj sadūto - 00:25
5
Titity tatatoj (darbo sutartinė) - 01:00
6
Antinas antelę - 00:52
7
Turėja liepa (rugiapjūtės sutartinė) - 01:59
8
Tatatoj obelėle (lamzdelių sutartinė) - 00:35
9
Lioj šokėla (šokių sutartinė su skudučiais) - 01:40
10
Dai kad privažiov - 03:03
11
Mudu braliukai - 00:45
12
Bitelė - 01:23
13
Dar gaideliai negiedojo (gaubtuviųdaina) - 02:44
14
Kad papūtė (užgavėnių daina) - 01:26
15
Krakoviakas - 01:50
16
Oi gaidy gaidy - 02:16
17
Justino maršas - 00:38
18
Per šilelį jojau (piršlybų daina) - 02:28
19
Aleksandras (šokis) - 02:15
20
Vai, noriu noriu - 01:08
21
Vai, noriu noriu - 01:09
22
šocas - 01:45
23
Polka (šokis) - 01:45
24
šių naktelį (sutartuvių daina) - 02:28
25
Pinu pinu pynį - 01:02
26
Mana maišas - 01:06
27
Buvo dūda vilniuj - 01:22
28
šeinis - 01:12
29
Oi liepu liepu (užgavėnių daina) - 03:17
30
Biržų padespanas (šokis) - 01:38
31
Anos šalės svotėliai - 01:29
32
Oželis - 00:59
33
Skepetinė - 01:27
34
Krikščiuola čerkelės - 01:57
35
Vingerka - 01:26
36
Kadrilis - 01:59
37
Tupi žėbris rugiuose - 01:29
38
žydauka - 01:20
39
Trepsiukas - 01:52
40
Kukava gegut' - 02:29
Daugiau
1
Trečia dalis - 00:57
2
Pirma dalis - 28:27
3
Antra dalis - 26:42
1
Introdukcija pasagėlės polka - 01:48
2
Jaunas bernužėlis - 01:58
3
Varpų kalba; gali lauka venasėdis - 02:08
4
Atein šaltas rudenėlis; tu, bernuži, širdis mana; polkikė - 01:51
5
Polka (luokės) - 01:31
6
Kazačka - 01:09
7
Vasiliausko polka - 02:11
8
Lakštutės polka - 01:59
9
šėriau žirgelį - 02:10
10
Antano savickėlio-antroji; savučių-pirmoji melodija - 01:22
11
Vilniaus miesto žali bromai - 02:25
12
Kelmickio mozūras - 01:27
13
Polka (bartniko) - 02:05
14
Vo kaip aš jojau - 03:19
15
žaliam darže aš buvau - 01:16
16
Būčiau nekalbėjęs - 01:55
17
Gyvatuks - 01:53
18
Valsas iš punios - 03:01
19
Valys valiava, pačios dejava - 01:31
20
Senovinė polka - 01:39
21
Bylos polkutė - 01:52
22
šią naktelę per naktelę - 02:56
23
Mergaitė geltonaksė - polka - 01:53
24
Tu gegute - senoviškas valsas - 03:07
25
Oi broli, broli - 02:18
26
Pijuas polka - 01:22
27
Mano tėvo polka - 01:53
28
Pabaigos polka koda - 02:19
Daugiau
1
Polka (alytus, punia) - 01:35
2
Pripilk alaus, pridrėbk medaus (vilkaviškis, virbalis-pelučiai) - 00:36
3
Teka teka upelėlis (jurbarkas, veluona) - 02:00
4
Valsas ''bėda tam kuiliui'' (vilkaviškis, bartninkai) - 02:00
5
Gardus alutis padarytas (pakruojis, staškavičiai) - 01:13
6
Vincuko polka (plungė, rietavas) - 01:29
7
Ko mon negerti (kupiškis, laukminiškiai) - 01:02
8
Skanus alus balta puta (biržai, stroliai) - 01:38
9
Pijaus polka (vilkaviškis, grajauskai) - 01:58
10
Oi ką kalba apynėlis (lazdijai, babrai) - 02:26
11
Valsas ''ramunė'' (šiauliai, kuršėnai) - 03:01
12
Ataeina bernų pulkas (varėna) - 02:24
13
Alaus, alaus - dainuotojams (pakruojis, staškavičiai) - 01:03
14
Aš negert atajau (ignalina, tverečius) - 00:52
15
Nežinoma polka (suvalkija) - 02:06
16
Gėriau alutį, saldų midutį (varėna, vaitakarčmis) - 01:09
17
Kor upelis tiaka (pakruojis, staškavičiai) - 01:42
18
Vis geriam, vis geriam (jurbarkas, veliuona) - 01:57
19
Arielkėlė kartuolėlė (vilkaviškis, virbalis-pelučiai) - 00:51
20
Mergaičių polkelė (raseiniai, paalsiai) - 01:34
21
Išgėriau septynias (jurbarkas, veliuona) - 00:37
22
Mazurpolkė (raseiniai, bludžiai) - 02:32
23
šale kele karčemėlė (telšiai, luokė) - 02:05
24
Andriuškos polkutė (plungė, rietavas) - 01:32
25
Gerket gerket, mielieji (pakruojis, staškavičiai) - 01:07
26
Gaspadorius atais (pakruojis, staškavičiai) - 00:16
27
Baužio polka (ignalina, dysna) - 01:30
28
Alutį gėriau, gražiai dainavau (kėdainiai, aristava) - 01:05
29
Dieduko polka (raseiniai, paalsiai) - 01:51
30
Stiklinėle uzbonėli labai gražiai prašo (ignalina, linkmenys) - 01:37
31
Amerikoniška polka (raseiniai, tirukaičiai) - 01:53
32
Brolių norkaičių polkiukas (šilalė, reistrai) - 01:37
33
Pasutpolka (utena) - 01:25
34
Svečiai, svečiai, sakau jums stačiai (kupiškis) - 01:15
35
Senovinis maršas (šilalė, reistrai) - 01:42
36
Alaus, alaus (po vakaruškos) (alytus) - 00:57
Daugiau
1
Oi olia - 00:58
2
Ak tu saula, saulala - 01:50
3
šiaudo melodija - 00:46
4
Polka - 01:02
5
Išbėga kiškelis - 00:46
6
Ragelio melodija - 00:53
7
Man dalgelę kieto plieno - 01:45
8
Gana, jau gana uliavocie - 02:27
9
Apynėli, taduja - 01:29
10
Valsas - 01:52
11
Polka - 01:10
12
Snaudalėlė - 01:02
13
Oi tu, moteriške - 01:04
14
A šokis skamba polka, b polka - 02:05
15
šėriau žirgytį - 03:07
16
Senovinis vestuvinis maršas - 01:47
17
Sesė rūtas pasėjo - 00:59
18
Polkiukas po du, po du - 02:12
19
Gintautų untytė po du kartus - 01:34
20
Pjesė - 01:18
21
Aisim, broli, daiciuto - 01:32
22
Nesprok, žalias ąžuolėli - 02:03
23
Tirliavimas - 00:51
24
Polka - 01:22
25
Peterburgska polka - 01:05
26
Piemenukų maršas - 01:00
27
Kelkit, mergos - 00:42
28
Ančių tupi trys pulkeliai - 00:54
29
Sodybinė polka - 01:31
30
Meilūnų katė - 01:10
31
Paldzienyko dzienu - 01:50
32
Senio polka - 02:09
33
Ką veiksi neverkus - 01:31
34
A norkaičio polka, b polka - 01:57
35
Išdygo darže zuolelė - 01:42
36
Ei rūta, rūtele - 01:07
37
Ožys ant tilto stovėjo - 01:45
Daugiau
1
Lamzdelio melodija - 02:36
2
Piemenų tirliavimas - 01:14
3
Lamzdelio melodija - 01:23
4
Beržytės polka - 02:52
5
Svoč, svoč, pasgodokim - 02:11
6
Maršas - 02:01
7
Uliokim, braliukai - 00:46
8
Gol žvėrblis - 01:17
9
Valsas - 01:15
10
Polka - 02:17
11
Gudrus vaikas - 02:00
12
Julytės šocas - 02:28
13
Polka - 02:01
14
Palydėk, sesula - 00:57
15
Ei, varne, varne - 02:44
16
Polka - 01:18
17
Polka - 01:20
18
Polkelė - 00:57
19
Ką tu, ką tu, sūnaitėli - 02:11
20
Polka ''mažėlelė'' - 00:49
21
Mergyte, kieno - 02:07
22
O tai arklys - 01:14
23
Laibųjų polka - 01:02
24
Polkutė - 01:36
25
Oi smūtnas liūdnas baltas berželis... - 01:47
26
Nepaimti dievo čūdai - 02:29
27
Skambučių polka - 01:32
28
Kieno kumeliukas - 00:39
Daugiau
1
Gudrus vaikas - 00:45
2
Valsas - 02:07
3
Uliokim, braliukai - 01:20
4
O tai arklys! - 00:55
5
Polka - 02:26
6
Polka - 01:58
7
Gol žvėrblis - 02:46
8
Kieno kumeliukas - 01:34
9
Polka ''mažėlelė'' - 01:17
10
Maršas - 01:12
11
Palydėk, sesula - 02:13
12
Polkutė - 00:47
13
Valsas - 01:45
14
Ei, varne, varne - 01:56
15
Maršas - 00:39
16
Polka - 01:56
17
Polka - 02:24
18
Julytės šocas - 01:14
19
Polkelė - 00:55
20
Lamzdelio melodija... - 02:29
21
Polka - 01:12
22
Senelių polka - 01:31
23
Laibųjų polka - 02:09
24
Mergyte, kieno - 01:18
25
Nepaimti dievo čūdai - 01:11
26
Polkelė. ką tu, ką tu, sūnaitėli - 02:38
27
Skambučių polka - 01:01
28
Oi smūtnas liūdnas baltas berželis - 02:04
Daugiau
1
Nebile lankon (karinė) - 03:31
2
Rauda motinai (rauda) - 01:48
3
Putė vėjas (rugiapjūtės) - 03:32
4
Kad jau saulukė (darbo) - 02:06
5
Vai tai nugriūkit (rauda) - 01:15
6
Pralėkdamas (grikių rovimo) - 02:07
7
ūčia lylia (lopšinė) - 01:33
8
žalion girion (karinė) - 03:57
9
Liūlai dukreli (lopšinė) - 02:18
10
Joj bernelis (grikių rovimo) - 02:24
11
Rūta žalioj (rugiapjūtės) - 06:52
12
Paukščiukai - 00:33
13
Ak tu mano sauliula (šeimos) - 02:06
14
Vai žydėk žydėk (vestuvinė) - 03:01
15
Akmuoj be kraujo (jaunimo - meilės) - 03:10
16
Beauštančioji aušrela (vestuvinė) - 03:38
17
Dai an marių (karinė) - 01:54
18
Teka teka (jaunimo - meilės) - 02:51
19
Vai gaidzy gaidzy (jaunimo) - 02:00
20
čiulba ulba karvelėlis (karinė) - 02:56
21
čiūčia liūlia mažas (lopšinė) - 01:35
22
Pabėk baralia (rugiapjūtės) - 01:24
Daugiau
1
Ridikas (sutartinė) - 00:53
2
Vestuvinis maršas - 01:21
3
Polka - 02:22
4
Maršas ''šaulys'' - 01:06
5
Malūnėlis - 01:32
6
Labus vakarus (sutartinė) - 00:58
7
šešiose (sutartinė) - 00:52
8
Plauki, pyleli - 02:02
9
Vilties valsas - 02:10
10
Valsas - 01:30
11
Fokstrotas - 01:20
12
Už aukštų kalnelių - 02:59
13
''mos'' polka - 02:21
14
Kai jojau, jojau - 01:58
15
šokių pynė - 02:41
16
Atžagarinė (sutartinė) - 01:13
17
Ko liūdat šešėlis - 01:20
18
Kai mažas buvau - 02:30
19
Jauns jaunikaitis - 01:22
20
Polka ''kalvelis'' - 01:30
21
Melodija - 01:44
22
''liver'' polka - 01:34
23
šeinas - 01:10
24
Leilinderis - 01:26
25
Rimo rimo tuto (sutartinė) - 00:49
26
Vestuvinė polka - 02:07
27
Mergeli, mergeli - 01:36
28
Jono janco polka - 01:39
29
Sode gegutė kukavo (sutartinė) - 01:42
30
Laukuos vingie karčimėli - 02:50
31
Katė (sutartinė) - 00:44
32
Svirtis sviro (sutartinė) - 01:08
33
Ragažinsko valsas - 01:56
34
''london'' valsas - 02:25
Daugiau
1
Ein panos per lunką - 02:20
2
Jonkelis - 01:12
3
Mano bruolelis valelie auga - 04:25
4
Treji gaideliai gyduoji - 04:42
5
Kanklės - 03:17
6
Atein laivelis - 01:40
7
Koks tin lingvas puoilsėlis - 01:36
8
Leiskis, sauli - 03:03
9
Duja - 01:39
10
Muok mona dukreli - 01:00
11
Voi auga, auga - 01:14
12
Lėk, gervi - 02:22
13
Vaikų šokis - 00:49
14
šeinas - 01:02
15
Anzuleli šakos linka - 01:46
16
Lunkuos vingie karčimėli - 02:44
17
Kur auga nuba nergeli - 02:02
Daugiau
Norint klausytis reikia prisijungti
Kraunama
NAUDOJATE NELEISTINAS PROGRAMAS, PRAŠOME PAŠALINTI, NORINT NAUDOTIS TINKLAPIU.
Šiuo metu mobili aplikacija neveikia su Android 12 ir naujesnėmis versijomis. Problema žinoma ir sprendžiama, atsiprašome už nepatogumus.
Uždaryti