keisto folkloro grupė
1
Lėkįs lėkįs sakalėlis (jaujakaimio k., merkinės apyl., varėnos raj.) - 04:18
2
Tai gražumas genelio (strelčių k., butrimonių apyl., alutaus r.) - 04:37
3
Ir atskrido pova (švenčionių r.) - 02:28
4
Oi linksta suolaliai (kapčiamiestis, lazdijų r.) - 03:34
5
Tu lapela lengvapėde (zervynų k., marcinkonių apyl., varėnos r.) - 02:15
6
Gieda gaideliai ant vartų (merkinė, varėnos r.) - 04:20
7
Sėdi vyrai užu stalo (žilinėnių k., varėnos r.) - 04:05
8
Po sodų vaikščiojau (valkininkų, varėnos r.) - 03:59
9
Lapukė lojo (dulgininkų k., leipalingio apyl., lazdijų r.) - 03:09
10
Buvo kiškelis labai razumnas (kuksų k., tverečiaus apyl., švenčionių r.) - 01:24
11
Vai ir atvažiavo (čižiūnų k., valkininkų apyl., varėnos r.) - 02:07
12
Untinas untalį vadinojo (šeduva, radviliškio r.) - 05:54
Daugiau
1
Mirė mana matutė - 02:42
2
Lygūs laukai, aukšti kalnaliai - 03:35
3
Išjojo jasius į vainelę - 04:04
4
Siuntė anyta jaunų martelį - 02:21
5
Serga panela smarkiu ligelu - 02:15
6
Po gojeliu, po žaliuoju - 01:54
7
Aukščiausiai sėdi - 02:16
8
Aik, sesula, vandenėlio - 03:49
9
Kap aš buvau čiuzajam šonely - 04:26
10
Ataskrido sakalėlis - 03:08
11
Jau saulutė užusėdo - 03:51
12
Siūbavo berželis tėvo dvare - 04:00
13
Išgyvanou visu omžiu - 02:56
14
Unt kalnelių, unt aukštųjų - 03:29
15
Ei, sugrįžk, dukrele - 04:14
16
Tumsi naktela, ilgus kelaliai - 04:46
17
Aš pas tėvelį tas viens sūnelis - 04:38
18
Oi, eisiu eisiu - 03:05
Daugiau
1
Aušt ir aušružė - 04:32
2
Brali brali, sakalėli - 04:05
3
Bėk, vilkeli, pro baru - 03:20
4
Kai aš buvau per motulį - 04:44
5
Ir nudavė man tėvelis - 02:04
6
Per naktatę šokau - 02:04
7
Oi tu, šermuli putine - 03:08
8
Ašei mislinau - 02:56
9
Sadzinau liepelį in kalną - 02:07
10
Atajoja undriokėlis - 02:07
11
A kas ty sadelį skraidžiaja - 03:52
12
Stuksi stuksi malatėlė - 02:44
13
Placi ulycia - 03:12
14
Svotai, svotai - 02:32
15
Nekukuoj, gegula - 02:14
16
Tu dobilėli, rasakelėli - 03:33
17
Aukštai berželis - 05:02
18
Užteka saulelė - 03:21
Daugiau
1
šilai, pušynai - 03:03
2
Ten, už marių mėlynųjų - 03:25
3
Močiute mano - 08:02
4
Penkios šešios seselės - 03:53
5
Kaip sėjau linelį - 03:37
6
Ant dunojaus krantužio - 01:39
7
Voi ulioj ulioj - 02:49
8
Dainuok, mergela - 01:57
9
Apsiženija vuodas su musia - 04:21
10
Išėji cebedinis - 01:29
11
Sak ųžuolėlis - 03:11
12
Pamarėmis mergelė vaikščiojo - 02:24
13
Bernytis į karą jojo - 03:52
14
Aš turėjau seną motę - 03:12
15
Aš nusiečiau į klaipėdužę - 02:52
16
Azcilvavo trys lakštingaliūtės - 03:42
17
Oi salo, salo - 02:03
18
Oi mamuž, mamuž - 04:24
19
Ei, marselga - 01:46
Daugiau
1
Vai tu, seni - 02:37
2
Maskolėli, žalnierėli - 04:07
3
Oi tu, mergela - 02:12
4
Kol augau pas močiužę - 03:39
5
Biegau jūružėm - 02:44
6
Užaugina mani motinėla - 03:03
7
Atjuoj našlys - 01:49
8
Aš ragėjau tutucį - 03:16
9
Už stalo sėdau - 02:13
10
Ar gerai tau, šermukšnėli - 03:46
11
Medsiedių sodoj - 02:25
12
Ant kalnų, kalnužėlių - 04:30
13
Piršlys selma, melagis - 03:58
14
Oi broliai, broliai - 02:24
15
Mes du broliai - 01:42
16
Vat in lauko, lauko - 04:03
17
Aš mislinau - 03:01
18
Užu gero vyro - 01:56
19
Rūpinkis, sesele - 02:12
20
Oi tu, berneli - 03:19
21
žiūriu, žiūriu - 02:53
22
Nedelios rytelį - 02:20
Daugiau
1
Du jaunu broleliu - 01:21
2
Kas tar teka par dvarelį, rygailio - 02:40
3
Apėja sauliutė - 03:40
4
Oi, ūžkit, gauskit - 05:08
5
čiulba ulba karvelėlis - 02:47
6
Tu karveli, tu pilkasai - 04:21
7
Raselė - 02:50
8
Pavasario dienelė - 03:36
9
Aisim bernai kalėdauc - 03:15
10
Dūno upė - 04:31
11
Sūnus - 05:05
12
Sėdi vyrai užu stalo - 04:01
13
Kas tave šaukia - 04:28
14
Už kalnelio ežerėlis - 05:08
15
Oi dvarai, dvarai, leliumoj - 01:52
16
žuvų šukelėm - 02:52
17
Iškreta vuoras - 02:16
18
Pranavadas - 02:56
19
Eji ubags per kieminą - 04:29
20
šermukšnėlė - 03:07
Daugiau
1
O kieno rakteliai - 02:51
2
Ožys - 03:57
3
Svečio daina - 04:01
4
Kap aš buvau - 03:22
5
Augo girioj - 03:32
6
Dancau nus angzdrikiks - 01:54
7
Gervelė - 04:06
8
Vainikėlis prastas - 03:59
9
Pajūrėli, pamarėli - 02:30
10
Apie vėžę - 04:32
11
Teka saulė - 04:08
12
Bite lingo - 06:10
13
Sodai, sodai, leliumai - 04:11
14
Ašei misliau - 02:54
15
Katinėli, nu nu nu - 01:00
16
Dolijute (sutartinė) - 03:21
17
Trys keturiose - 03:37
18
Našloita rūtala - 01:56
19
Oja oja ojaja, po obelį lelija - 01:29
Daugiau
1
Vai tu tu tu strazdieli - 02:19
2
Jori, šildyk zami - 02:43
3
Sutartinė - 05:49
4
Raliavimas - 07:53
5
Gedula, liepa, gedula - 01:33
6
Eisva mudu abudu - 03:15
7
Našlala - 03:03
8
Močia - 04:10
9
Trep trepo, martela - 04:02
10
Tu saulale stulpavojo - 04:48
11
Generalio ralio - 00:38
12
A kas ty sadely skraidžiaja - 03:50
13
Teka teka šviesi saulė - 02:35
Daugiau
Norint klausytis reikia prisijungti
Kraunama
NAUDOJATE NELEISTINAS PROGRAMAS, PRAŠOME PAŠALINTI, NORINT NAUDOTIS TINKLAPIU.
Šiuo metu mobili aplikacija neveikia su Android 12 ir naujesnėmis versijomis. Problema žinoma ir sprendžiama, atsiprašome už nepatogumus.
Uždaryti