keisto folkloro grupė
1
Lėkįs lėkįs sakalėlis (jaujakaimio k., merkinės apyl., varėnos raj.) - 04:18
2
Tai gražumas genelio (strelčių k., butrimonių apyl., alutaus r.) - 04:37
3
Ir atskrido pova (švenčionių r.) - 02:28
4
Oi linksta suolaliai (kapčiamiestis, lazdijų r.) - 03:34
5
Tu lapela lengvapėde (zervynų k., marcinkonių apyl., varėnos r.) - 02:15
6
Gieda gaideliai ant vartų (merkinė, varėnos r.) - 04:20
7
Sėdi vyrai užu stalo (žilinėnių k., varėnos r.) - 04:05
8
Po sodų vaikščiojau (valkininkų, varėnos r.) - 03:59
9
Lapukė lojo (dulgininkų k., leipalingio apyl., lazdijų r.) - 03:09
10
Buvo kiškelis labai razumnas (kuksų k., tverečiaus apyl., švenčionių r.) - 01:24
11
Vai ir atvažiavo (čižiūnų k., valkininkų apyl., varėnos r.) - 02:07
12
Untinas untalį vadinojo (šeduva, radviliškio r.) - 05:54
Daugiau
1
Mirė mana matutė - 02:42
2
Lygūs laukai, aukšti kalnaliai - 03:35
3
Išjojo jasius į vainelę - 04:04
4
Siuntė anyta jaunų martelį - 02:21
5
Serga panela smarkiu ligelu - 02:15
6
Po gojeliu, po žaliuoju - 01:54
7
Aukščiausiai sėdi - 02:16
8
Aik, sesula, vandenėlio - 03:49
9
Kap aš buvau čiuzajam šonely - 04:26
10
Ataskrido sakalėlis - 03:08
11
Jau saulutė užusėdo - 03:51
12
Siūbavo berželis tėvo dvare - 04:00
13
Išgyvanou visu omžiu - 02:56
14
Unt kalnelių, unt aukštųjų - 03:29
15
Ei, sugrįžk, dukrele - 04:14
16
Tumsi naktela, ilgus kelaliai - 04:46
17
Aš pas tėvelį tas viens sūnelis - 04:38
18
Oi, eisiu eisiu - 03:05
Daugiau
1
Aušt ir aušružė - 04:32
2
Brali brali, sakalėli - 04:05
3
Bėk, vilkeli, pro baru - 03:20
4
Kai aš buvau per motulį - 04:44
5
Ir nudavė man tėvelis - 02:04
6
Per naktatę šokau - 02:04
7
Oi tu, šermuli putine - 03:08
8
Ašei mislinau - 02:56
9
Sadzinau liepelį in kalną - 02:07
10
Atajoja undriokėlis - 02:07
11
A kas ty sadelį skraidžiaja - 03:52
12
Stuksi stuksi malatėlė - 02:44
13
Placi ulycia - 03:12
14
Svotai, svotai - 02:32
15
Nekukuoj, gegula - 02:14
16
Tu dobilėli, rasakelėli - 03:33
17
Aukštai berželis - 05:02
18
Užteka saulelė - 03:21
Daugiau
1
šilai, pušynai - 03:03
2
Ten, už marių mėlynųjų - 03:25
3
Močiute mano - 08:02
4
Penkios šešios seselės - 03:53
5
Kaip sėjau linelį - 03:37
6
Ant dunojaus krantužio - 01:39
7
Voi ulioj ulioj - 02:49
8
Dainuok, mergela - 01:57
9
Apsiženija vuodas su musia - 04:21
10
Išėji cebedinis - 01:29
11
Sak ųžuolėlis - 03:11
12
Pamarėmis mergelė vaikščiojo - 02:24
13
Bernytis į karą jojo - 03:52
14
Aš turėjau seną motę - 03:12
15
Aš nusiečiau į klaipėdužę - 02:52
16
Azcilvavo trys lakštingaliūtės - 03:42
17
Oi salo, salo - 02:03
18
Oi mamuž, mamuž - 04:24
19
Ei, marselga - 01:46
Daugiau
1
Vai tu, seni - 02:37
2
Maskolėli, žalnierėli - 04:07
3
Oi tu, mergela - 02:12
4
Kol augau pas močiužę - 03:39
5
Biegau jūružėm - 02:44
6
Užaugina mani motinėla - 03:03
7
Atjuoj našlys - 01:49
8
Aš ragėjau tutucį - 03:16
9
Už stalo sėdau - 02:13
10
Ar gerai tau, šermukšnėli - 03:46
11
Medsiedių sodoj - 02:25
12
Ant kalnų, kalnužėlių - 04:30
13
Piršlys selma, melagis - 03:58
14
Oi broliai, broliai - 02:24
15
Mes du broliai - 01:42
16
Vat in lauko, lauko - 04:03
17
Aš mislinau - 03:01
18
Užu gero vyro - 01:56
19
Rūpinkis, sesele - 02:12
20
Oi tu, berneli - 03:19
21
žiūriu, žiūriu - 02:53
22
Nedelios rytelį - 02:20
Daugiau
1
Du jaunu broleliu - 01:21
2
Kas tar teka par dvarelį, rygailio - 02:40
3
Apėja sauliutė - 03:40
4
Oi, ūžkit, gauskit - 05:08
5
čiulba ulba karvelėlis - 02:47
6
Tu karveli, tu pilkasai - 04:21
7
Raselė - 02:50
8
Pavasario dienelė - 03:36
9
Aisim bernai kalėdauc - 03:15
10
Dūno upė - 04:31
11
Sūnus - 05:05
12
Sėdi vyrai užu stalo - 04:01
13
Kas tave šaukia - 04:28
14
Už kalnelio ežerėlis - 05:08
15
Oi dvarai, dvarai, leliumoj - 01:52
16
žuvų šukelėm - 02:52
17
Iškreta vuoras - 02:16
18
Pranavadas - 02:56
19
Eji ubags per kieminą - 04:29
20
šermukšnėlė - 03:07
Daugiau
1
O kieno rakteliai - 02:51
2
Ožys - 03:57
3
Svečio daina - 04:01
4
Kap aš buvau - 03:22
5
Augo girioj - 03:32
6
Dancau nus angzdrikiks - 01:54
7
Gervelė - 04:06
8
Vainikėlis prastas - 03:59
9
Pajūrėli, pamarėli - 02:30
10
Apie vėžę - 04:32
11
Teka saulė - 04:08
12
Bite lingo - 06:10
13
Sodai, sodai, leliumai - 04:11
14
Ašei misliau - 02:54
15
Katinėli, nu nu nu - 01:00
16
Dolijute (sutartinė) - 03:21
17
Trys keturiose - 03:37
18
Našloita rūtala - 01:56
19
Oja oja ojaja, po obelį lelija - 01:29
Daugiau
1
Vai tu tu tu strazdieli - 02:19
2
Jori, šildyk zami - 02:43
3
Sutartinė - 05:49
4
Raliavimas - 07:53
5
Gedula, liepa, gedula - 01:33
6
Eisva mudu abudu - 03:15
7
Našlala - 03:03
8
Močia - 04:10
9
Trep trepo, martela - 04:02
10
Tu saulale stulpavojo - 04:48
11
Generalio ralio - 00:38
12
A kas ty sadely skraidžiaja - 03:50
13
Teka teka šviesi saulė - 02:35
Daugiau
Norint klausytis reikia prisijungti
Kraunama
NAUDOJATE NELEISTINAS PROGRAMAS, PRAŠOME PAŠALINTI, NORINT NAUDOTIS TINKLAPIU.