folkloro ansamblis dijūta
1
Atjoc berneliu, atjoc raiteliu - 01:33
2
Sakale paukšteli - 01:25
3
Jojau per girių, per ųžuolynų - 02:12
4
žalios gražios ųžuola šakelės - 01:52
5
Oi, aš pjaunu pjovėjėlė - 01:50
6
Kukavo gegulė - 01:18
7
Kad aš žinocia, kur tėvulis duotų - 02:21
8
Dai lakštava lakštuote in marių - 02:03
9
Tutučio tuncius trijuose - 01:06
10
Bitytė sadi, sadauja - 00:40
11
Kas do čėsas, do gadynė - 02:40
12
Turėjo bobulė pilkų oželį - 01:49
13
Plaukiau per marių, per dunojėlių - 01:37
14
Kadrilis - 04:48
15
Gėriau alutį, saldų medutį - 01:48
16
Mes dvi sesiulas, mes dvi jaunojas - 03:16
17
Mūsų braliukas, mūsų raičiukas - 04:44
18
Auga sūnelis vienas par tevelį - 02:56
19
Krašti marių untela krypava - 02:59
20
Ut, ataina pulkas, tuoj atais ir kitas - 03:05
21
Kų darysi, sasiula, aplaidus darželį - 02:10
22
Stavi žirgas pabalnatas prie rūtų darželia - 03:19
23
Auklėj tėvas sūnaitėlį kaip darželį diemedėlį - 02:24
24
Polkutė lietuviška - 02:03
25
Aš - lietuvos bernužėlis laiškelį rašysiu - 01:31
26
Vai tai tau dėkui, mielai močiutei - 02:43
27
Pirmas laiškas - 01:40
28
Oi tu sakal sakalėli, tu jaukštai lekioji - 03:32
29
Antras laiškas - 00:40
30
Užaugau kaimely pas savo tėvelį - 03:43
31
Vai smūtna liūdna, vai diena karti - 01:22
32
Trečias laiškas - 01:26
33
Ketvirtas laiškas - 00:57
34
Kožnas vienas vaikinukas vis tik čėso laukia - 02:04
35
Visi esam lietuviai, atvažiavę taip seniai - 01:38
36
Penktas laiškas - 00:52
37
Aš užgimiau ant šio svieto, akims praregėjau - 02:55
38
šeštas laiškas - 00:50
39
Sėdi lietuvis po langu rymondams - 02:55
Daugiau
1
Skudutis - 00:52
2
Meilūnų ''intakas'' - 01:12
3
Unksti rytėlio - 02:29
4
Tūtoj sadūto - 00:25
5
Titity tatatoj (darbo sutartinė) - 01:00
6
Antinas antelę - 00:52
7
Turėja liepa (rugiapjūtės sutartinė) - 01:59
8
Tatatoj obelėle (lamzdelių sutartinė) - 00:35
9
Lioj šokėla (šokių sutartinė su skudučiais) - 01:40
10
Dai kad privažiov - 03:03
11
Mudu braliukai - 00:45
12
Bitelė - 01:23
13
Dar gaideliai negiedojo (gaubtuviųdaina) - 02:44
14
Kad papūtė (užgavėnių daina) - 01:26
15
Krakoviakas - 01:50
16
Oi gaidy gaidy - 02:16
17
Justino maršas - 00:38
18
Per šilelį jojau (piršlybų daina) - 02:28
19
Aleksandras (šokis) - 02:15
20
Vai, noriu noriu - 01:08
21
Vai, noriu noriu - 01:09
22
šocas - 01:45
23
Polka (šokis) - 01:45
24
šių naktelį (sutartuvių daina) - 02:28
25
Pinu pinu pynį - 01:02
26
Mana maišas - 01:06
27
Buvo dūda vilniuj - 01:22
28
šeinis - 01:12
29
Oi liepu liepu (užgavėnių daina) - 03:17
30
Biržų padespanas (šokis) - 01:38
31
Anos šalės svotėliai - 01:29
32
Oželis - 00:59
33
Skepetinė - 01:27
34
Krikščiuola čerkelės - 01:57
35
Vingerka - 01:26
36
Kadrilis - 01:59
37
Tupi žėbris rugiuose - 01:29
38
žydauka - 01:20
39
Trepsiukas - 01:52
40
Kukava gegut' - 02:29
Daugiau
1
Sukčius (a turning dance) - 01:57
2
Kiškelis (the hittle hare) - 02:12
3
Mazurpolkė - 01:58
4
Spridikis - 01:40
5
Buvo dūda vilniuj (the piper was in vilnius) - 01:37
6
šiaučius (the shoemaker) - 02:52
7
Ratašiai - 02:21
8
Bitelė (the little bee) - 01:22
9
šocas - 01:45
10
Krakoviakas - 01:49
11
Vengierka (a hungarian dance) - 01:26
12
Gyvatas (the snake) - 02:36
13
Didysis (the great dance) - 02:19
14
šeinas - 02:15
15
Abelytė (the apple tree) - 01:21
16
Lambardukas - 01:30
17
Dirižablis - 02:53
18
Delnų polka (hands clap the polka) - 01:21
19
Lelenderis - 01:27
20
Duja - 01:43
21
Malūnėlis (the windmill) - 01:23
22
Gyvatuks (the little snake) - 01:03
23
Linksmasis (a merry dance) - 02:56
24
Aleksandra - 02:50
25
Tamsi naktis (a dark night) - 02:31
26
Olinderis - 02:36
27
Antanas - 01:59
28
Mėnesėlis (the little moon) - 02:27
29
Siuntė marę į žagarę (mary was sent to žagarė) - 02:26
30
Tancius (a dance) - 01:36
Daugiau
Norint klausytis reikia prisijungti
Kraunama
NAUDOJATE NELEISTINAS PROGRAMAS, PRAŠOME PAŠALINTI, NORINT NAUDOTIS TINKLAPIU.

Prisijungimas su Facebook

Įspėjame, kad šiuo metu dėl techninių nesklandumų nėra galimybės prisijungti per facebook mobiliuose įrenginiuose, artimiausiu metu gedimai bus pašalinti. Ačiū už kantrybę
Uždaryti