folkloro ansamblis dijūta
1
Atjoc berneliu, atjoc raiteliu - 01:33
2
Sakale paukšteli - 01:25
3
Jojau per girių, per ųžuolynų - 02:12
4
žalios gražios ųžuola šakelės - 01:52
5
Oi, aš pjaunu pjovėjėlė - 01:50
6
Kukavo gegulė - 01:18
7
Kad aš žinocia, kur tėvulis duotų - 02:21
8
Dai lakštava lakštuote in marių - 02:03
9
Tutučio tuncius trijuose - 01:06
10
Bitytė sadi, sadauja - 00:40
11
Kas do čėsas, do gadynė - 02:40
12
Turėjo bobulė pilkų oželį - 01:49
13
Plaukiau per marių, per dunojėlių - 01:37
14
Kadrilis - 04:48
15
Gėriau alutį, saldų medutį - 01:48
16
Mes dvi sesiulas, mes dvi jaunojas - 03:16
17
Mūsų braliukas, mūsų raičiukas - 04:44
18
Auga sūnelis vienas par tevelį - 02:56
19
Krašti marių untela krypava - 02:59
20
Ut, ataina pulkas, tuoj atais ir kitas - 03:05
21
Kų darysi, sasiula, aplaidus darželį - 02:10
22
Stavi žirgas pabalnatas prie rūtų darželia - 03:19
23
Auklėj tėvas sūnaitėlį kaip darželį diemedėlį - 02:24
24
Polkutė lietuviška - 02:03
25
Aš - lietuvos bernužėlis laiškelį rašysiu - 01:31
26
Vai tai tau dėkui, mielai močiutei - 02:43
27
Pirmas laiškas - 01:40
28
Oi tu sakal sakalėli, tu jaukštai lekioji - 03:32
29
Antras laiškas - 00:40
30
Užaugau kaimely pas savo tėvelį - 03:43
31
Vai smūtna liūdna, vai diena karti - 01:22
32
Trečias laiškas - 01:26
33
Ketvirtas laiškas - 00:57
34
Kožnas vienas vaikinukas vis tik čėso laukia - 02:04
35
Visi esam lietuviai, atvažiavę taip seniai - 01:38
36
Penktas laiškas - 00:52
37
Aš užgimiau ant šio svieto, akims praregėjau - 02:55
38
šeštas laiškas - 00:50
39
Sėdi lietuvis po langu rymondams - 02:55
Daugiau
1
Skudutis - 00:52
2
Meilūnų ''intakas'' - 01:12
3
Unksti rytėlio - 02:29
4
Tūtoj sadūto - 00:25
5
Titity tatatoj (darbo sutartinė) - 01:00
6
Antinas antelę - 00:52
7
Turėja liepa (rugiapjūtės sutartinė) - 01:59
8
Tatatoj obelėle (lamzdelių sutartinė) - 00:35
9
Lioj šokėla (šokių sutartinė su skudučiais) - 01:40
10
Dai kad privažiov - 03:03
11
Mudu braliukai - 00:45
12
Bitelė - 01:23
13
Dar gaideliai negiedojo (gaubtuviųdaina) - 02:44
14
Kad papūtė (užgavėnių daina) - 01:26
15
Krakoviakas - 01:50
16
Oi gaidy gaidy - 02:16
17
Justino maršas - 00:38
18
Per šilelį jojau (piršlybų daina) - 02:28
19
Aleksandras (šokis) - 02:15
20
Vai, noriu noriu - 01:08
21
Vai, noriu noriu - 01:09
22
šocas - 01:45
23
Polka (šokis) - 01:45
24
šių naktelį (sutartuvių daina) - 02:28
25
Pinu pinu pynį - 01:02
26
Mana maišas - 01:06
27
Buvo dūda vilniuj - 01:22
28
šeinis - 01:12
29
Oi liepu liepu (užgavėnių daina) - 03:17
30
Biržų padespanas (šokis) - 01:38
31
Anos šalės svotėliai - 01:29
32
Oželis - 00:59
33
Skepetinė - 01:27
34
Krikščiuola čerkelės - 01:57
35
Vingerka - 01:26
36
Kadrilis - 01:59
37
Tupi žėbris rugiuose - 01:29
38
žydauka - 01:20
39
Trepsiukas - 01:52
40
Kukava gegut' - 02:29
Daugiau
1
Sukčius (a turning dance) - 01:57
2
Kiškelis (the hittle hare) - 02:12
3
Mazurpolkė - 01:58
4
Spridikis - 01:40
5
Buvo dūda vilniuj (the piper was in vilnius) - 01:37
6
šiaučius (the shoemaker) - 02:52
7
Ratašiai - 02:21
8
Bitelė (the little bee) - 01:22
9
šocas - 01:45
10
Krakoviakas - 01:49
11
Vengierka (a hungarian dance) - 01:26
12
Gyvatas (the snake) - 02:36
13
Didysis (the great dance) - 02:19
14
šeinas - 02:15
15
Abelytė (the apple tree) - 01:21
16
Lambardukas - 01:30
17
Dirižablis - 02:53
18
Delnų polka (hands clap the polka) - 01:21
19
Lelenderis - 01:27
20
Duja - 01:43
21
Malūnėlis (the windmill) - 01:23
22
Gyvatuks (the little snake) - 01:03
23
Linksmasis (a merry dance) - 02:56
24
Aleksandra - 02:50
25
Tamsi naktis (a dark night) - 02:31
26
Olinderis - 02:36
27
Antanas - 01:59
28
Mėnesėlis (the little moon) - 02:27
29
Siuntė marę į žagarę (mary was sent to žagarė) - 02:26
30
Tancius (a dance) - 01:36
Daugiau
Norint klausytis reikia prisijungti
Kraunama
NAUDOJATE NELEISTINAS PROGRAMAS, PRAŠOME PAŠALINTI, NORINT NAUDOTIS TINKLAPIU.