vilniaus etninės kultūros centras
1
To to to, stovi oželys (gavėnios daina) - 00:53
2
Aš mažas žiekelis (kiaušiniautojų dainelė-oracija) - 00:31
3
čiulba paukštela (vaikų daina) - 00:21
4
žvirbliuk, žvirbliuk (vaikų daina) - 00:25
5
Lyja, lynoja (erzinimas) - 00:17
6
Tūto, strazdeli, tūto (trejinė sutartinė) - 01:12
7
Ulioja varnu (vaikų daina) - 03:32
8
Tupi (v)uodas ant kelmelio (vaikų daina) - 02:20
9
Marusėla, petrusėla (dainelė-būrimas) - 00:22
10
Ieva, ieva (volungės pamėgdžiojimas) - 00:12
11
Kūma, dūšia (varlių pamėgdžiojimas) - 00:23
12
Ataina lietus (piemenų dainelė) - 00:14
13
Ganiau, ganiau avelas (piemenų daina) - 00:50
14
Avižos baltos (skudučių sutartinė) - 00:26
15
Pasėjau pupų (darbo daina) - 00:57
16
Saulala, motinėla (piemenų dainelė) - 00:29
17
A kur tu buvai (vaikų daina) - 01:18
18
Kuku kubiliuku (skaičiuotė) - 00:18
19
Baravykai, baravykai (vaikų daina) - 01:36
20
Buvo dėdė vilniuj (kolektyvinė sutartinė) - 01:16
21
Leliumoj, tu kiškulia (advento-kalėdų daina) - 01:44
22
O ir atłėkė baikštoji elnė (advento-kalėdų daina) - 02:21
23
Tina, šuku luku (skaičiuotė) - 00:16
24
Kur tas senis (užgavėnių daina) - 00:44
25
Mezgu, mezgu maišą - 00:41
26
Atvažiava buolelė - 01:58
Daugiau
1
Vidury laukų stovi grūšelė - 03:11
2
Ant kalnelio jovaras žydėjo - 03:43
3
ųžuolas su liepełį - 03:51
4
Užaugo liepa - 02:42
5
Tu pucine raudonasai - 04:00
6
Lioj, lioj šalavija - 02:01
7
Obelyt, gražuolyt - 02:42
8
Sodzino brolis obelėłį - 00:54
9
žaliam sodi obełėłė - 02:01
10
Vai, tu aglala - 04:19
11
Ant kalno beržai - 02:06
12
Jaglala aukštuola, ladūto - 01:15
13
Tu putine šermuli - 01:22
14
Uoj, tu pušelė - 05:31
Daugiau
1
12 brolių, juodvarniais lakstančių - 16:31
2
Jonas kvailys - 09:27
3
Eglė – žalčių karalienė - 12:14
4
Karalius ir grioviakasys - 03:34
5
Pasaka apie vieną tėvą ir tris jo sūnus - 05:12
6
Lukošiukas - 04:21
7
Kap žmogus laimės ieškojo (pagal petrą zalanską) - 08:32
Daugiau
1
Dėkingi gyvūnai - 07:44
2
Vargšas ir besotis - 03:34
3
Pasaka apie tris melnyko sūnus - 04:50
4
Varguolio nelaimė - 03:56
5
Joniukas ir elenėlė - 06:06
6
Pasaka apie karaliūnaitę ir raganą - 06:04
7
Stiklo kalnas - 07:34
8
Senuko linkėjimai - 02:36
9
Stalelis, avinėlis ir lazda - 08:10
10
Senas kapšiukas - 11:23
Daugiau
1
Atbėga lapė, kabaldai - 00:50
2
Vištytė aukso kojytėm - 06:56
3
Vilko dokumentai - 04:12
4
žvėrių giedojimas - 03:35
5
Tindi rindi riuška - 01:13
6
Jaučio troba - 06:35
7
Veršelis - 08:58
8
Arklys, vilkas ir meška - 02:20
9
žaizda užgis, žodžio neužmirši - 01:11
10
žvėrių išpažintis - 02:52
11
čiulmestri meistri - 00:25
12
Ropės rovimas - 04:00
13
Levukas ir žmogus - 02:46
14
Vai dulina dulina - 00:25
15
Meškos vilnos - 02:30
16
Lapė, strazdelis ir varna - 03:06
17
Sidabriniai rakteliai - 06:56
18
Keturi muzikantai - 05:30
19
Diedo vištelė ir gaidelis - 02:27
20
Išlįsk, vilke - 01:37
Daugiau
1
Devyniagalvis - 06:36
2
Meška ir dukterys - 04:10
3
Senis ir ožka - 08:49
4
Smalinis veršelis - 08:57
5
Trys seserys ir karalius - 08:15
6
Janiukas gėriukas ir sesytė alenytė - 06:10
7
Kap motina pavirsta geguti - 02:59
8
Krisiūte - 11:42
9
žūsys gulbės - 08:28
10
Kasiute ir ažiukelis - 05:03
Daugiau
1
Aš turėjau vištą - 03:04
2
Lapė ir kiškis - 04:13
3
Apie ožkas - 06:59
4
Bandelė - 07:52
5
Auksinis kiaušinis - 02:19
6
Kacinėlis, gaidelis ir lapukė - 05:10
7
Jonukas - 06:05
8
Linų kančia - 02:36
9
Dziedo duktė ir meška - 15:48
10
Veršelis lapės oloje - 04:11
11
Apie laumes - 03:55
12
Kelionė in dangų - 05:16
13
Alenytė ir ragana - 02:30
14
Pasaka apie kiškucį - 03:03
15
Lopšinė - 02:14
Daugiau
1
Sakmė „kaip atsirado žemė“ (utenos r.) - 01:06
2
Mįslė (pasvalio r.) - 00:12
3
Sakmė „nukalta saulė“ (pakruojo r.) - 00:31
4
Piemenų dainelė „saulė siuvo marškinaičius“ (lazdijų r.) - 01:27
5
Mįslė (varėnos r.) - 00:14
6
Sakmė „saulės ir mėnulio ginčas“ - 01:57
7
Daina „dudulis grūda“ (ignalinos r.) - 01:24
8
Bobutės ir senelio pasaka (anykščių r.) - 06:00
9
Skaičiuotė „ak vija pinavija“ - 00:13
10
Sakmė apie žibuoklę - 00:38
11
Skaičiuotė „viens vinį kala“ (mažeikių r.) - 00:18
12
Formulinė pasaka „ropė“ (prienų r.) - 03:18
13
Daina „šarkela varnela“ (pasvalio r.) - 00:15
14
Sakmė „kregždė, varna, šarka, kielė“ - 01:21
15
Sakmė „kodėl balandžiai netupi medžiuose“ (varėnos r.) - 02:13
16
Skaičiuotė „gaudyk šaudyk“ (mažeikių r.) - 00:05
17
Formulinė daina „aš turėjau gaidelį“ (pasvalio r.) - 03:42
18
Formulinė pasaka „gaidelis užduso“ (šalčininkų r.) - 05:39
19
Pasaka „gyvulių žiemojimas“ (kupiškio r.) - 07:02
20
Skaičiuotė „viena lina“ (mažeikių r.) - 00:08
21
Formulinė pasaka „mums parsiuntė ponas dievas antaną“ (rietavo r.) - 04:22
22
Sakmė „lapė ir žabangos“ - 01:08
23
Daina „čiūžina laputė per kiemą“ (tauragės r.) - 00:57
24
Sakmė apie kiškio lūpą (mežeikių r.) - 01:01
25
Daina „kiškis lėkė per dirvoną“ (pasvalio r.) - 02:13
26
Juokų pasaka „senelis ir senelė“ - 00:36
27
Formulinė daina „aš pasėjau kukutį“ (varėnos r.) - 00:50
28
Sakmė „kodėl vilkas nepasistato namų“ (alytaus r.) - 00:28
29
Daina „da do, da do, vilkelis kamaro“ (vilkaviškio r.) - 00:22
30
Sakmė „vilkas ir muzikantas“ - 01:13
31
Grandininė daina „dūda, mano dūda“ (gervėčių apyl.) - 00:27
32
Formulinė pasaka „bilys“ - 02:26
33
O kas tas bilys? - 00:16
34
Bakšėnų untytė (skudučiai, kupiškio r.) - 00:29
35
Pasaka be galo „eina boba pašaliu“ (kupiškio r.) - 01:33
Daugiau
1
Ožragis - 00:28
2
Brido ožka per brastą - 00:19
3
Vilkas ir ažkyčiai (švenčioniškių tarme) - 04:37
4
Ožkelė - 08:45
5
Ožys, barons ir katinas (pasvalietiška tarme) - 05:25
6
Ožys, mušamas iš daržo... - 00:08
7
Siuntė ponas ožką - 03:22
8
Oželis - 08:01
9
Apie ožkas - 06:49
10
Ožkela - 03:09
11
Ožkytis vargšytis - 01:12
12
Ožiukas - 01:35
13
Ant palinkusio karklo - 00:11
14
Oželis vaduotojas (uteniškių tarme) - 16:54
15
Sekminių ragelis - 00:41
16
Ožkos eina per tiltelį - 00:46
Daugiau
1
Turėjo bobutė juodą gaidelį - 01:14
2
Diedas ir boba danguje - 06:06
3
Lino mūka - 01:29
4
Karalienė iš vandens - 03:12
5
Jokūbėli, matau, matau - 07:57
6
Tinginė pačiutė - 04:44
7
Vilko dainavimas - 03:12
8
Karveliu užkeiktas vaikas - 11:10
9
Jonukas i onutė - 16:14
10
Aš turėjau brolį mikitių - 05:55
11
Dūdelė ir rykštelė - 03:04
12
Kepurė už tris skatikus - 03:49
13
Alvito varpo garsas - 01:13
14
Ožiuko pokštas - 08:42
Daugiau
1
Buvo senis ir senutė - 00:11
2
Devyni bruolia ir sesou elenytė - 06:59
3
Audeklų vagis - 01:25
4
Užmirštuolėlis ir tyčiuonėlis - 04:12
5
Dėdeli bieda - 04:39
6
Vuožėlis-nabagėlis - 02:47
7
Kur dėsiu pyragą? - 01:30
8
Mariūtė i katriūtė - 06:57
9
Buočius i vėlks - 09:10
10
Eglė – žaltių karalienė - 13:04
11
Perkūns, velns muzikonts - 05:06
12
Ratą maun - 01:23
13
Supratlyva mergė - 02:36
14
Kazelis - 05:44
Daugiau
1
Sukčius - 01:37
2
Kepurinskis - 01:48
3
Dirižablis - 02:41
4
Saliamono valsas - 03:37
5
Kiškelis - 02:06
6
Gyvataras - 02:16
7
Makliotas - 01:48
8
Gegužė - 02:29
9
Tancius - 01:50
10
Kadagys - 03:42
11
Minijonas - 03:05
12
Muštinis-primuštinis - 01:33
13
Rolenderis - 02:19
14
Vengierka - 03:49
15
žvaigždutė - 02:03
16
ėgermaršas - 02:04
17
žydas - 01:48
18
Kazokėlis - 02:38
19
Oi tu juzi - 01:47
20
šiaučiukas-kriaučiukas - 02:49
21
Polka biedna - 01:24
22
Jurgis slinkis - 02:47
23
Subota - 02:21
24
Sakė mani šiokių - 02:07
25
Polka „tūpt“ - 03:26
26
Ant kalno karklai - 03:29
27
Keturios - 02:34
28
Trijokas - 04:10
29
Knystuškinė - 03:10
30
Gyvateris - 03:02
31
Polka su ragučiais - 01:54
Daugiau
1
čiulba ulba sakalas (vestuvinė) - 01:54
2
šių naktelį per naktelį (vestuvinė) - 02:39
3
Vai tu sakal sakale (vestuvinė) - 02:24
4
žalioj girioj stadałėlis (šeimos daina) - 01:32
5
Tu, pucine raudonasai (šeimos daina) - 01:40
6
Stov šyvas žirgelis pabalnotas (vestuvių daina) - 00:55
7
Vai gėriau gėriau (meilės daina) - 01:14
8
šių nedėłėłį per nedėłėłį (vestuvinė daina) - 03:44
9
Augo sodi klevelis, klevelis (baladė) - 03:29
10
Kaip aš buvau mažas (vestuvinė daina) - 02:57
11
Kaip aš buvau maža (vestuvinė daina) - 03:34
12
šių tamsių naktełį (vestuvinė daina) - 02:28
13
žvenk, žirgele (vestuvinė daina) - 01:29
14
Kad aš turėtau (arimo daina) - 01:55
15
Palšus ganiau jautelius (naktiginių daina) - 00:36
16
Bėkit, baraliai (rugiapjūtės daina) - 01:20
17
Vai tu aglala (rugiapjūtės daina) - 01:21
18
Vai kaip aš buvau pes motułį (šeimos daina) - 02:34
19
Jau vakaras, rūta žalioji (rugiapjūtės daina) - 01:32
20
Ko sėdzi, marula (vestuvinė daina) - 01:32
21
Verkė sanas tėvužėlis (vestuvinė daina) - 01:57
22
Vai tu, rūta (vestuvinė daina) - 01:31
23
Ant ažarėlio (vestuvinė daina) - 02:54
24
Vai žydėk, žydėk 9vestuvinė daina) - 02:05
25
Ei, ant ulyčių naujiena (šeimos daina) - 01:09
26
Vai kaip aš buvau jauna mergełė 9šeimos daina) - 01:25
27
Nepūsk, vėjeli (šeimos daina) - 01:14
28
Sesula mano, sesula lelijėle (vestuvinė daina) - 02:03
29
Po sodelį vaikščiojau (meilės daina) - 01:17
30
Jojo prijojo (vestuvinė daina) - 02:37
31
Vai dū dū dū dū (vestuvinė daina) - 02:17
32
Alaus alaus (vaišių dainų) - 01:00
33
Vai tu girela (vestuvinė daina) - 01:36
34
O ant kalnelio aukštojo (baladė) - 01:16
35
Gieda gaideliai ankstų rytelį (šeimos daina) - 03:03
36
Sėdžiu po langeliu (vestuvių verkavimas) - 01:05
37
Kad aš būtau žinojis (vestuvinė daina) - 01:18
38
Nedėlios ankstųjį rytelį (vestuvinė daina) - 03:53
Daugiau
1
Aušta aušrelė (šienapjūtės) - 01:10
2
Kakaryko gaidele (vestuvinė) - 01:52
3
Sakyk tėisa, žalnierelė (jumoristinė) - 01:51
4
Dunda, dreba serbu žemė (karinė daina) - 02:09
5
Smarkė pūtė šiaurės viejas (karinė daina) - 02:47
6
Auga ont kalna joudas avietelės (karinė daina) - 02:06
7
Gieda gaideliai - 01:59
8
Ant kalno karklai siūbavo - 02:11
9
Par kėimelė ėdams (jaunimo meilės) - 01:26
10
ėr pragyda vuolungelė (vestuvinė) - 02:04
11
Ar bernielės laukelios (arimo) - 01:42
12
Dėivužė brongos (arimo) - 02:27
13
Polka ''pakrėstinė'' - 01:56
14
Kaimiškas valsas - 02:31
15
Voi dėivuleliau, kon aš daryso (vestuvinė) - 02:04
16
Pjaun bernelis lonkuo šėina (šienapjūtės) - 01:15
17
Ož aukštū kalneliū (karinė) - 02:19
18
žirgeliai pakinkyti - 01:43
19
Buvo gera gaspadinė - 01:56
20
Rėks mon ėšjuotė (piršlybų) - 01:30
21
Voi juojau, juojau (piršlybų) - 01:38
22
Bieg opelė vėngordama (vestuvinė) - 02:24
23
Gale lauko toli - 01:45
Daugiau
1
Vai aš eisiu ton šalelėn (vestuvinė daina) - 01:52
2
Oi gėriau, gėriau (meilės daina) - 03:05
3
Palšus ganiau jautelius (naktigonių daina) - 00:38
4
Bėkit, bareliai (rugiapjūtės daina) - 01:12
5
Atlyja lietus (šienapjūtės daina) - 01:39
6
Tai cykus bernelis (naktigonių daina) - 01:40
7
Jau vakaras, rūta žalioj (rugiapjūtės) - 03:44
8
Lydimo dievas (poezija) - 01:07
9
Vai saliu saliu, sieras sakalėli (advento daina) - 01:43
10
čiulba ulba sakalas (vestuvinė daina) - 03:11
11
Aš pasėjau žalių pupų (vaikų daina) - 02:11
12
Kad aš būtau žinojis (vestuvinė daina) - 01:39
13
žvenk, žirgele, per marias plaukdamas (vestuvinė daina) - 01:32
14
Sukvietė žvirblalis (vaikų daina) - 01:27
15
šių naktelį, per naktelį (vestuvių daina) - 04:13
16
Lėk, sakale (vestuvių daina) - 02:54
17
Ko sedzi, marula (vestuvių daina) - 02:40
18
Vai tu sakal sakale (vestuvių daina) - 03:34
19
Laukėm svotų (vestuvių daina) - 00:44
20
šių tamsių naktelį (vestuvių daina) - 02:15
21
Bėkie, žirgeli (vestuvių daina) - 01:42
22
Dvejus trejus metelius pas bernelį buvau (vestuvių daina) - 05:12
23
Ant tėvulio didžio dvaro (šeimos daina) - 01:42
24
Mardasavas (poezija) - 00:37
25
Tu pucine raudonasai (šeimos daina) - 01:44
26
Nedaug išgėriau (karinė - istorinė) - 03:01
27
Saulala raudona, pasauliai geltoni (šeimos daina) - 02:09
28
žalioj girioj stadalėlis (meilės daina) - 02:42
29
Alaus, alaus (vaišių daina) - 01:12
30
šilalin augo (rugiapjūtės daina) - 04:36
31
Laida apie petrą zalanską (poezija) - 01:06
32
Pone karaliau, dieve abraomo (giesmė) - 04:16
33
švenčiausia pana (giesmė) - 01:49
Daugiau
Norint klausytis reikia prisijungti
Kraunama
NAUDOJATE NELEISTINAS PROGRAMAS, PRAŠOME PAŠALINTI, NORINT NAUDOTIS TINKLAPIU.
Šiuo metu mobili aplikacija neveikia su Android 12 ir naujesnėmis versijomis. Problema žinoma ir sprendžiama, atsiprašome už nepatogumus.
Uždaryti