bočiai

ATLIKĖJAI

1
Laimė - 04:10
2
Lietuva - 04:04
3
Ranką ištiesk - 03:18
4
Skamba dainelė - 05:05
5
Vaikinas - 03:14
6
Oi jūs bobos ! - 02:47
7
Pievoje - 03:37
8
Vakaras - 05:02
9
žiema - 04:15
10
Metai - 04:50
11
Pavasario puota - 03:24
12
Kaip tave mylėti - 04:38
Daugiau
1
Puokštė rožių nuostabių - 03:33
2
Pilnos pievos gėlių - 02:45
3
Baltos ievos, tik ne baltos dienos - 03:18
4
O, kaip aš augau - 03:08
5
šviesioj nakty - 03:20
6
Palaukėlėj žirgelius balnojau - 03:22
7
Man kalbėjo vis tėvelis - 02:49
8
Bėga juodbėrėlis - 04:11
9
Jau saulutė leidžias - 03:23
10
Po mano langu - 03:15
11
Po aukštus kalnus vaikščiojau - 02:27
12
Kai saulutė patekėjo - 01:50
13
Pilna vasilkų žiedų - 03:10
14
Man patinka eglė - 04:11
Daugiau
1
A pusė - 22:20
2
B pusė - 22:12
1
Bočių žemė - 04:21
2
Iš kaimo į miestą - 03:06
3
Sustabdykite laiką - 03:58
4
Mergelės pažadai - 03:28
5
Sapnas - 04:03
6
Gyvent mokėti savyje - 04:32
7
Prarasta viltis - 03:41
8
Naktis - 04:18
9
Bronė - 03:32
10
Kai sutikau tave - 03:00
11
Pamiršta meilė - 03:57
12
Studentė - 03:47
Daugiau
1
Ateis tokie laikai - 02:21
2
Trypia juodbėrėlis - 03:23
3
Netikėk, mergyte - 02:36
4
Sodžiaus vakarai - 03:53
5
Pirmoji meilė - 02:35
6
į laisvę - 03:12
7
Tylioj nakty - 03:00
8
Instrumentinė - 01:38
9
Jau ilsėjosi burė - 03:44
10
Atlikęs pareigą tėvynei - 03:14
11
šalia aukšto vienuolyno - 03:56
12
Oi, pasauli - 03:22
13
Laukia širdis - 04:13
14
Kelkis, berneli - 03:29
15
Eik už manęs - 03:21
Daugiau
1
Balta žiedų skara - 03:58
2
Dubysa - 04:24
3
Motulės daina - 03:36
4
Vasara - 03:00
5
Pasakyk, ona - 02:42
6
Ilgesio daina - 02:20
7
Gelbėkis, mergele - 03:47
8
Artojėlio vargai - 03:45
9
Nemokyti, mokyti - 03:03
10
Palauki, mergužėle - 03:32
11
Ant nemuno kranto - 03:26
12
Atiduok širdį - 02:10
13
Ačiū dievui - 04:35
14
Ateisiu, mergužėle, ateisiu - 04:24
15
Bočiai - 04:44
16
Maldų lietuva - 04:17
Daugiau
1
Prisimenu aš motinėlę - 02:58
2
Zuikio ir lapės pasivažinėjimai - 03:00
3
Reikia tikėt - 04:03
4
Baltos ievos tik ne baltos dienos - 04:03
5
Jau papartėlis pražydo - 03:48
6
Puokštė rožių nuostabių - 02:51
7
Vakarinė - 03:41
8
Perukai - 05:00
9
Nežinau, brangi mamyte - 02:14
10
Ar tau negaila - 03:13
11
Muzikantai trys draugai - 02:49
12
Po langu aš stoviu - 03:46
13
Mamyt, nupirki man žirgelį - 03:10
14
Vaikuti, ar žinai - 03:48
Daugiau
1
Prisimenu aš motinėlę - 02:55
2
Zuikio ir lapės pasivažinėjimai - 02:56
3
Reikia tikėt - 03:59
4
Baltos ievos, tik ne baltos dienos - 03:52
5
Jau papartėlis pražydo - 03:42
6
Puokštė rožių nuostabių - 02:47
7
Vakarinė - 03:35
8
Perukai - 04:54
9
Nežinau, brangi mamyte - 02:11
10
Ar tau negaila - 03:06
11
Muzikantai, trys draugai - 02:40
12
Po langu aš stoviu - 03:37
13
Mamyt, nupirki man žirgelį - 03:03
14
Vaikuti, ar žinai - 03:40
Daugiau
1
O, tos dainos - 01:11
2
Tau vienai - 04:07
3
Bočių alus - 03:59
4
Kaip tave mylėti - 04:43
5
Niekados netikėk - 03:58
6
Jau aušta aušrelė - 04:49
7
Lauksiu tavęs - 03:34
8
Princesė - 03:18
9
žiema - 04:25
10
Kam atskyrei - 03:32
11
Kas yra kas - 03:25
12
Mamytei - 03:53
13
Tik neliūdėk - 03:14
Daugiau
1
Namelis - 03:38
2
Skara - 04:00
3
Dubysa - 04:28
4
Gėlė - 03:02
5
Jauna sesė prie vartų parymo - 02:22
6
Ant nemuno kranto - 03:28
7
Ona ir jonas - 02:12
Daugiau
1
Motinai - 04:18
2
Nežinau, brangi mamyte - 02:12
3
Užauga vaikai - 03:08
4
Mamai - 04:56
5
Tik prisiminimai - 04:24
6
Dėkoju, mama - 03:15
7
Mama, motule - 03:18
8
Balta obelis - 04:05
9
Tu esi viena - 04:55
10
Motinos rankos - 04:16
11
Motinai - 04:31
12
Motinos širdis - 03:58
13
A-jo mama - 04:28
Daugiau
Norint klausytis reikia prisijungti
Kraunama
NAUDOJATE NELEISTINAS PROGRAMAS, PRAŠOME PAŠALINTI, NORINT NAUDOTIS TINKLAPIU.