danielius sadauskas
1
Mergaitė - 01:54
2
Daina (už raseinių...) - 05:00
3
Aš norėčiau prikelti - 02:51
4
Lietuva brangi - 09:01
5
Mano gimtinė - 02:35
6
J. st. (aš nežinau) - 04:08
7
Kur bėga šešupė - 07:01
8
Jaunos dienos - 02:01
9
Sunku gyventi - 03:09
10
Reminiscencija - 09:43
11
Išnyksiu kaip dūmas - 03:59
12
Trakų pilis - 05:05
13
Burtininko daina iš op. ''dangutė'' - 03:32
14
Eina garsas - 03:13
15
Neapleiski mūsų - 02:30
16
Vilija (nėris) - 03:43
17
Duetas (nesek sau rožės) - 05:04
18
Miškas ūžia - 06:04
19
Ne vienas metas, risčia prabėgęs... - 04:31
20
Oi, neverk, matušėle - 05:29
21
Kas tas paslaptis suprastų - 03:03
22
Kur lygūs laukai - 02:00
23
Maironiui - 02:44
24
Tėvynės dainos - 02:30
25
Užmigo žemė - 05:47
26
Soulelis miške - 01:32
27
Daina (ar skauda man širdį) - 02:27
28
Kad širdį tau skausmas - 02:55
29
Užtrauksim naują giesmę - 03:22
30
Nebeužtvenksi upės bėgimo - 02:42
Daugiau
1
Ruduo - 02:48
2
O ant tilto žolės žėlė - 02:42
3
Bėkit, bareliai - 05:17
4
Giesmė apie siratas - 04:08
5
Labora - 03:21
6
Aug sūnaitis vienturtaitis - 01:33
7
Miglotas rytas - 02:32
8
Laiminki ją - 01:54
9
Visur tyla - 02:55
10
Linksma pavasario atėjo diena - 02:11
11
Selianka aušra - 02:30
12
Karvelėli mėlynasis - 04:26
13
žodelis lietuvos - 01:41
14
Bernelis ant dvaro su šakaliais skripkavo - 02:05
15
Tamsiojoj naktelėj - 02:41
16
Oi, dainos dainelės - 02:49
17
Greičiau, greičiau, žirgeli - 01:09
18
Kas do dyvai pas mus pasidarė - 02:09
19
Rambynas - 05:01
20
Giesmė gaspadoriška - 03:01
21
Gritutė - 01:16
22
Oi, ant kalno (ulijona) - 03:33
23
Strazdas - 03:49
24
Gegužėlė - 02:41
25
ūžkit, girnelės - 01:01
26
Varlalės karkė - 01:10
27
Kaipgi gražus gražus - 03:46
28
Oi, giria, giria - 01:44
Daugiau
1
Gimtine! - 02:59
2
Baltoj viršūnėj - 03:19
3
Liepsnoja aguonėlė - 01:48
4
Tau žydėjo ievos - 01:38
5
Pavasario saulė - 02:32
6
žadėjau juoktis - 03:05
7
Ruduo, vokalinis ciklas: 1. asilas apie kanopą; 2. ruduo; 3. valtininkas; 4. aš surasiu - 04:59
8
Benamio dainos, vokalinis ciklas: 1. tu išeik pas mane; 2. gūdžiai švokštė visą naktį; 3. čia žėri saulė, čia naktis; 4. ne vieną sutemą lydėjau - 09:37
9
Trys viduramžių baladės, vokalinis ciklas: 1. senatvė; 2. karys; 3. tarnas - 08:45
Daugiau
1
Lietuvos himnas. „tautiška giesmė“ - 01:24
2
Sudiev. mazurka d-moll - 03:56
3
Iš mailos talvio atsiminimų - 01:16
4
Karvelėli mėlynasis - 04:27
5
Valsas. c-dur, b-dur - 02:56
6
Iš mailos talvio atsiminimų - 01:12
7
šiltas vakarėlis. pjesė a-moll - 03:13
8
Iš j. basanavičiaus autobiografijos - 01:24
9
Augin tėvas - 03:36
10
Iš mailos talvio atsiminimų - 00:34
11
Nemuno vilnys. valsas a-moll - 05:05
12
Sėjau rūtą - 02:40
13
Linksma pavasario atėjo diena. liet. l. d. iš v. kudirkos sąs. „kanklės“ - 02:11
14
Greičiau, greičiau, žirgeli. liet. l. d. iš v. kudirkos sąs. „kanklės“ - 01:10
15
Bum čik čik. mozūras d-dur - 02:55
16
Zerkolas ir beždžionė. iš krylovo pasakėčios - 03:34
17
Ne tas yra didis - 01:33
18
Gaidys ir žemčiūgas. v. kudirka. iš krylovo pasakėčios - 01:59
19
Dėdienė. polka f-dur - 02:19
20
Vai aš pakirsčiau - 03:24
21
Varpelis. valsas d-dur - 03:12
22
Maniesiems - 01:01
23
Varpas - 03:35
24
Lepūnėlė. polka-mozūras c-dur - 02:32
25
Gražu, gražiau ir gražiausiai - 00:58
26
Labora - 03:21
27
šėriau žirgelį - 02:21
28
Nu, lietuva, nu, dauguva - 03:48
29
Ei, mergele, kur buvai - 01:52
30
Ant kalno malūnėlis - 01:51
31
Lietuvos himnas. „tautiška giesmė“ - 01:34
Daugiau
1
Nei velns', nei gegutė (1987) - 02:44
2
Marceliukė (1993) - 02:58
3
Lek' gervė (1987) - 02:07
4
Neverk, neraudok, mano mykolėli (1987) - 01:22
5
To to, stov' oželis (1987) - 02:18
6
Trandipolka (1970) - 02:07
7
Kas nu yra zo dzienelė (1978) - 04:23
8
Sėdžiu po langeliu (1987) - 02:47
9
Buvo amžių prisakyta (1989) - 03:01
10
Oi motin, motin (1989) - 04:08
11
Dirižablis (1973) - 02:57
12
Hei hei, ho ho (1996) - 03:00
13
Ar mane jau pamiršai (1971) - 02:48
14
Vilniaus raitelis (1995) - 02:30
15
Gale lauko grūšia (1987) - 03:57
16
Atsisveikinimo valsas (1972) - 03:32
17
Sudiev, lietuva (1995) - 03:26
18
Kalėdų rytas (1992) - 05:32
Daugiau
1
Svajonė (pjesė styginių kvartetui) - 03:58
2
Ruduo - 02:26
3
Lopšinė - 03:30
4
Noktiurnas - 05:17
5
Oi, neverk motušėle - 06:13
6
Preliudai vargonams - 17:34
7
Vakaro daina - 05:17
Daugiau
Norint klausytis reikia prisijungti
Kraunama
NAUDOJATE NELEISTINAS PROGRAMAS, PRAŠOME PAŠALINTI, NORINT NAUDOTIS TINKLAPIU.

Išleista atnaujinta mobili aplikacija

Informuojame, kad yra išleista nauja mobilios aplikacijos versija, kurioje yra atnaujintas ir sutvarkytas prisijungimas naudojant Facebook. Prašytume kuo skubiau atsinaujinti, kad galėtumėte patogiai naudotis mobilia aplikacija.
Uždaryti