danielius sadauskas
1
Mergaitė - 01:54
2
Daina (už raseinių...) - 05:00
3
Aš norėčiau prikelti - 02:51
4
Lietuva brangi - 09:01
5
Mano gimtinė - 02:35
6
J. st. (aš nežinau) - 04:08
7
Kur bėga šešupė - 07:01
8
Jaunos dienos - 02:01
9
Sunku gyventi - 03:09
10
Reminiscencija - 09:43
11
Išnyksiu kaip dūmas - 03:59
12
Trakų pilis - 05:05
13
Burtininko daina iš op. ''dangutė'' - 03:32
14
Eina garsas - 03:13
15
Neapleiski mūsų - 02:30
16
Vilija (nėris) - 03:43
17
Duetas (nesek sau rožės) - 05:04
18
Miškas ūžia - 06:04
19
Ne vienas metas, risčia prabėgęs... - 04:31
20
Oi, neverk, matušėle - 05:29
21
Kas tas paslaptis suprastų - 03:03
22
Kur lygūs laukai - 02:00
23
Maironiui - 02:44
24
Tėvynės dainos - 02:30
25
Užmigo žemė - 05:47
26
Soulelis miške - 01:32
27
Daina (ar skauda man širdį) - 02:27
28
Kad širdį tau skausmas - 02:55
29
Užtrauksim naują giesmę - 03:22
30
Nebeužtvenksi upės bėgimo - 02:42
Daugiau
1
Ruduo - 02:48
2
O ant tilto žolės žėlė - 02:42
3
Bėkit, bareliai - 05:17
4
Giesmė apie siratas - 04:08
5
Labora - 03:21
6
Aug sūnaitis vienturtaitis - 01:33
7
Miglotas rytas - 02:32
8
Laiminki ją - 01:54
9
Visur tyla - 02:55
10
Linksma pavasario atėjo diena - 02:11
11
Selianka aušra - 02:30
12
Karvelėli mėlynasis - 04:26
13
žodelis lietuvos - 01:41
14
Bernelis ant dvaro su šakaliais skripkavo - 02:05
15
Tamsiojoj naktelėj - 02:41
16
Oi, dainos dainelės - 02:49
17
Greičiau, greičiau, žirgeli - 01:09
18
Kas do dyvai pas mus pasidarė - 02:09
19
Rambynas - 05:01
20
Giesmė gaspadoriška - 03:01
21
Gritutė - 01:16
22
Oi, ant kalno (ulijona) - 03:33
23
Strazdas - 03:49
24
Gegužėlė - 02:41
25
ūžkit, girnelės - 01:01
26
Varlalės karkė - 01:10
27
Kaipgi gražus gražus - 03:46
28
Oi, giria, giria - 01:44
Daugiau
1
Gimtine! - 02:59
2
Baltoj viršūnėj - 03:19
3
Liepsnoja aguonėlė - 01:48
4
Tau žydėjo ievos - 01:38
5
Pavasario saulė - 02:32
6
žadėjau juoktis - 03:05
7
Ruduo, vokalinis ciklas: 1. asilas apie kanopą; 2. ruduo; 3. valtininkas; 4. aš surasiu - 04:59
8
Benamio dainos, vokalinis ciklas: 1. tu išeik pas mane; 2. gūdžiai švokštė visą naktį; 3. čia žėri saulė, čia naktis; 4. ne vieną sutemą lydėjau - 09:37
9
Trys viduramžių baladės, vokalinis ciklas: 1. senatvė; 2. karys; 3. tarnas - 08:45
Daugiau
1
Lietuvos himnas. „tautiška giesmė“ - 01:24
2
Sudiev. mazurka d-moll - 03:56
3
Iš mailos talvio atsiminimų - 01:16
4
Karvelėli mėlynasis - 04:27
5
Valsas. c-dur, b-dur - 02:56
6
Iš mailos talvio atsiminimų - 01:12
7
šiltas vakarėlis. pjesė a-moll - 03:13
8
Iš j. basanavičiaus autobiografijos - 01:24
9
Augin tėvas - 03:36
10
Iš mailos talvio atsiminimų - 00:34
11
Nemuno vilnys. valsas a-moll - 05:05
12
Sėjau rūtą - 02:40
13
Linksma pavasario atėjo diena. liet. l. d. iš v. kudirkos sąs. „kanklės“ - 02:11
14
Greičiau, greičiau, žirgeli. liet. l. d. iš v. kudirkos sąs. „kanklės“ - 01:10
15
Bum čik čik. mozūras d-dur - 02:55
16
Zerkolas ir beždžionė. iš krylovo pasakėčios - 03:34
17
Ne tas yra didis - 01:33
18
Gaidys ir žemčiūgas. v. kudirka. iš krylovo pasakėčios - 01:59
19
Dėdienė. polka f-dur - 02:19
20
Vai aš pakirsčiau - 03:24
21
Varpelis. valsas d-dur - 03:12
22
Maniesiems - 01:01
23
Varpas - 03:35
24
Lepūnėlė. polka-mozūras c-dur - 02:32
25
Gražu, gražiau ir gražiausiai - 00:58
26
Labora - 03:21
27
šėriau žirgelį - 02:21
28
Nu, lietuva, nu, dauguva - 03:48
29
Ei, mergele, kur buvai - 01:52
30
Ant kalno malūnėlis - 01:51
31
Lietuvos himnas. „tautiška giesmė“ - 01:34
Daugiau
1
Nei velns', nei gegutė (1987) - 02:44
2
Marceliukė (1993) - 02:58
3
Lek' gervė (1987) - 02:07
4
Neverk, neraudok, mano mykolėli (1987) - 01:22
5
To to, stov' oželis (1987) - 02:18
6
Trandipolka (1970) - 02:07
7
Kas nu yra zo dzienelė (1978) - 04:23
8
Sėdžiu po langeliu (1987) - 02:47
9
Buvo amžių prisakyta (1989) - 03:01
10
Oi motin, motin (1989) - 04:08
11
Dirižablis (1973) - 02:57
12
Hei hei, ho ho (1996) - 03:00
13
Ar mane jau pamiršai (1971) - 02:48
14
Vilniaus raitelis (1995) - 02:30
15
Gale lauko grūšia (1987) - 03:57
16
Atsisveikinimo valsas (1972) - 03:32
17
Sudiev, lietuva (1995) - 03:26
18
Kalėdų rytas (1992) - 05:32
Daugiau
1
Svajonė (pjesė styginių kvartetui) - 03:58
2
Ruduo - 02:26
3
Lopšinė - 03:30
4
Noktiurnas - 05:17
5
Oi, neverk motušėle - 06:13
6
Preliudai vargonams - 17:34
7
Vakaro daina - 05:17
Daugiau
Norint klausytis reikia prisijungti
Kraunama
NAUDOJATE NELEISTINAS PROGRAMAS, PRAŠOME PAŠALINTI, NORINT NAUDOTIS TINKLAPIU.