via estradinės melodijos

BIOGRAFIJA

Estradinis ansamblis, susikūrė 1966 m. pabaigoje, Vilniuje. Debiutavo 1966 m. gruodžio 3 d. koncertu Kauno filharmonijos salėje. Pirmąją ansamblio sudėtį sudarė buvę „Lietuvos estradinio orkestro“ muzikantai: orkestro vadovas Juozas Tiškus – p, klv, Vladimiras Vorobjovas - g (1967 m. jį pakeitė Ričardas Zinkevičius), Gediminas Žostautas – bg, Vytautas Baltrušaitis – fl (1969 m. išėjo iš ansamblio), Vladimiras Volodinas – ss, Valdemaras Kontvainis – tr ir Benjaminas Kazlauskas – muš. Sekančiais metais prie ansamblio prisijungė trombonistas Giedrius Balutis ir gitaristas Leonardas Petrauskas. Pirmuoju ansamblio veiklos laikotarpiu jo vokalistais buvo Nijolė Ščiukaitė (1966-1990), Adolfas Jarulis (1966-1971), Jurgis Žukauskas (1966-1975), Nijolė Tallat-Kelpšaitė (1966-1967), Danutė Neimontaitė (1968-1978), Viktoras Malinauskas (1970-1972). 1972 m. vėl keitėsi ansamblio muzikantų sudėtis. Būgnininko vietą užėmė Algirdas Kontvainis, bosisto - Arvydas Jakelaitis. Be G. Balučio, R. Zinkevičiaus ir V. Volodino ansamblyje tuo metu grojo Rimantas Brazdeikis – g, Bronius Plikonis – tr, Povilas Dausinas – tr. Buvo priimti nauji vokalistai – Alvydas Jegelevičius (1973-1975), Rimantas Cininas (1975-1984), Ona Karkauskaitė (1975-1980) ir Tautvydas Bigota (1975-1981). 1976 m. į ansamblį iš „Vilniaus aidų“ atėjo Juozas Rupša – ss, fl, taip pat Rimantas Jasenka - bg, Algirdas Barakauskas – tb. 1977 m., išėjus J. Rupšai, prie „Estradinių melodijų“ prisijungė buvęs „Nerijos“ saksofonistas Algis Mockūnas. 1979 m. ansamblį paliko dainininkė Danutė Neimontaitė. Vietoj jos priimtas naujas vokalistas Rimantas Dieninis, taip pat gitaristas Virginijus Pažemeckas ir bosistas Stanislovas Daunys. Pasikeitė visi pučiamųjų sekcijos muzikantai. Naujais tapo Konstantinas Lesnikovskis – tb, Valerijus Popkovas - tb, Anatolijus Čiumakovas - tr ir Vidas Vaitkevičius. Vėliau, 9-jo dešimtmečio pradžioje, kuomet iš ansamblio išėjo solistai O. Karkauskaitė ir T. Bigota, ansamblio muzikantų sudėtis keitėsi dar ne kartą. Paskutiniojoje, iki ansambliui nutraukiant veiklą 1990 m., be vadovo J. Tiškaus, jame grojo gitaristas Silvijus Dirginčius, bosistas Romualdas Kastravickas, būgnininkas Arūnas Liutikas ir saksofonistas Viktoras Voronovas. „Estradinės melodijos“ buvo vienas iš to laikmečio populiariosios muzikos kolektyvų, demonstravusių ganėtinai aukštą muzikinį lygį. Praeito šimtmečio 7-8 dešimtmečiais Lietuvos populiariojoje muzikoje šis ansamblis buvo laikomas „profesionalumo etalonu“. Be abejo, didžiausi viso to nuopelnai tenka ilgamečiam „Estradinių melodijų“ vadovui, puikiam aranžuotojui ir dainų autoriui Juozui Tiškui. Į ansamblį jis priimdavo tik labai gabius ir talentingus muzikantus. Nepaisant „Estradines melodijas“ varžiusio privalomo sovietinės cenzūros reikalavimo, kad 50 proc. repertuaro sudarytų Lietuvos ir kitų sovietinių respublikų autorių kūriniai, kasmet ansamblio parengtose programose skambėjo daug populiarių užsienio autorių dainų. Be išpopuliarintų Lietuvos autorių dainų, tokių, kaip M. Vaitkevičiaus „Jaunystė“ (ž. S. Žlibino) ir „Laumės juosta“ (ž. E. Juškevičiaus), A. Raudonikio „Mylimos akys“ (ž. J. Lapašinskas), T. Makačino „Vėjas man pasakė“ (ž. S. Žlibino) ir „Prie apleisto seno namo“ (ž. V. Bložė), B. Gorbulskio „Oi, oi, oi“ (ž. R. Skučaitės), didelių klausytojų simpatijų susilaukė Nijolės Ščiukaitės dainuojamos kroatų kompozitoriaus Nikicos Kalogjeros dainos „Senelis“, „Gimtinė (Ar yra kas pasaulyje puikesnio?)“, „Mes abu“ (duetu su V. Malinausku), lenkų kompozitoriaus S. Musialowskio „40 kaštonų“, Danutės Neimontaitės atlikta vengrų autoriaus V. Havašio „Juodas garvežys“ ir 1969 m. Eurovizijos konkurso daina nugalėtoja „Boom Bang-a-Bang“ (liet. versija „Mokyklinis valsas“), Adolfo Jarulio padainuota Stano Jones‘o kaubojų daina „Jupi-ja“ (orig. versija „Riders In The Sky“), latvių kompozitoriaus A. Kublinskio Kaunui skirta daina „Kam atskyrei mus“ ir itališka „Laukiu tavęs“ (išpopuliarinta Tomo Jones‘o, kaip „Love Me Tonight“), bei Viktoro Malinausko sudainuota „Mano gyvenimo žvaigždė“ (iš airių dainininko Joe Dolano repertuaro). 70-jų pradžioje ansamblis nevengė atlikti ir instrumentinių kūrinių, aranžuotų tuo metu madingais „big beat“ ir „surf beat“ stiliais (The Beatles dainos „She‘s A Woman“ instrumentinė versija, švedų grupės The Spotnics kompozicija “Husky”, vokiečių ansamblio Theo Schumann-Combo pjesė „Puszta-Beat“ ). Subtilia melodika žavėjo fleitininko Vytauto Baltrušaičio atlikta T. Makačino pjesė „Senoje pilyje“, bei įtaigiai Viktoro Volodino solo saksofonu sugrota garsiosios J. Lennono ir P. McCartnio dainos “Hey, Jude” melodija. Vėliau ansamblio programose pasirodė sudėtingesnės, Juozo Tiškaus aranžuotos „fusion“ stiliumi kompozicijos (pvz., A. Krolo „Sveikas, bendraamži“, D. Atovmiano „Greitasis traukinys Nr.5). „Estradinės melodijos“ labai aktyviai koncertavo. Kasmet aplankydavo kiekvieną Lietuvos miestą ir miestelį, gastroliavo po visą buvusią Sovietų Sąjungą, taip pat tuometinėse, taip vadinamo „socialistinio lagerio“ šalyse: VDR (1967 ir 1974), Čekoslovakijoje (1977 ir 1980) Rumunijoje, Vengrijoje (1968), Bulgarijoje (1981), Lenkijoje, Mongolijoje. Svečių teisėmis pasirodė tarptautiniame dainų festivalyje „Bratislavos lyra“ (1977), bei tarptautinėse pramoginės muzikos programose „Auksinis ruduo“ (1979) ir „Draugų melodijos“ (1980-1982). 1967 m. lankantis Berlyne, apie ansamblį buvo sukurtas valandos trukmės filmas „Nijolė ir Kleopatra“, o 1974 m. Berlyno televizijos studijoje nufilmuotas ansamblio koncertas. Lietuvos televizija 1969 metais sukūrė muzikinį filmą „Ežero melodijos“, kuriame ansamblio solistai N. Ščiukaitė, A. Jarulis, D. Neimontaitė ir J. Žukauskas Trakų pilies ir Galvės ežero fone atliko žinomiausius savo repertuaro kūrinius. Ansamblis įrašė visą pluošta mažų ir didelių vinylinių plokštelių. 1986 m. buvo atsisakyta „Estradinių melodijų“ pavadinimo. Tai pat ansamblio sudėtyje nebeliko pučiamųjų sekcijos, o vokalistų vietas užėmė tik Rimantas Dieninis (iki 1987 m.) ir Nijolė Ščiukaitė. 1990 m. ansamblis nutraukė veiklą. Žinomiausios dainos: Mylimos akys, Vėjas tau pasakė, Jaunystė, Prie apleisto seno namo, Mokyklinis valsas, Laukiu tavęs, Jupi-ja, 40 kaštonų, Kam atskyrei mus, Oi, oi, oi, Senelis, Mes abu, Gimtinė, Laumės juosta, Mano gyvenimo žvaigždė, Į skambų rytą, Putinai, Mama, Kai ateina meilė, Saulėlydis tėviškėje, Obelėlė ir upelis, Tu- mana daina, Neverk, Marija

1
Palikimas tau (rusų k.) - 06:48
2
Greitasis traukinys nr. 5 - 06:25
1
Sveikas, bendraamži! (estradinės melodijos) - 02:31
2
Balti balandžiai (n. ščiukaitė) - 02:55
3
Saulėlydis tėviškėje (o. karkauskaitė, t. bigota) - 03:48
4
Mama (d. neimontaitė) - 03:44
5
Jūreiviška baladė (o. karkauskaitė, t. bigota, r. cininas) - 03:05
6
žydi obelis (n. ščiukaitė) - 03:13
7
Suvenyras (o. karkauskaitė, t. bigota) - 02:44
8
Tu-mana daina (n. ščiukaitė) - 02:59
9
Obelėlė ir upelis (d. neimontaitė, r. cininas) - 02:21
10
Vieną kartą bus diena (n. ščiukaitė) - 03:14
11
Juodalksnių pavėsy (d. neimontaitė) - 03:10
12
Mano miestas (r. cininas) - 03:25
Daugiau
1
Sulaukt negalėsiu (a. jegelevičius, n. ščiukaitė) - 02:48
2
Pakalbėkim dar kartą apie meilę (n. ščiukaitė) - 03:16
3
Kalnų gėlė (n. ščiukaitė) - 04:15
4
Atsiliepk dainoj (a. jegelevičius) - 03:46
5
Sena melodija (n. ščiukaitė) - 03:27
6
Užburtas ratas (n. ščiukaitė) - 04:05
7
į skambų rytą (d. neimontaitė) - 02:23
Daugiau
1
Kai žemė miega (v. malinauskas) - 04:30
2
Laumės juosta (d. neimontaitė) - 03:03
3
Anksti rytą (j. žukauskas) - 01:59
4
Mano gyvenimo žvaigždė (v. malinauskas) - 02:50
1
Dar nežinia - 02:32
2
Motinos rauda - 03:54
3
Dainelė pašaukia į kelią - 02:50
4
Aš sapnavau - 03:59
1
Jupi-ja - 02:52
2
Bosanova - 03:28
3
Juodas garvežys - 03:11
4
Solo saksofonui - 03:37
1
Keturiasdešimt kaštonų - 02:22
2
Mano daina - 03:03
3
Tu man brangiausia - 03:55
4
Nykštukai - 02:14
1
Mama! (d. neimontaitė) - 02:19
2
Ji yra moteris! (estradinės melodijos) - 02:09
3
Vynas ir gitara (n. ščiukaitė) - 03:44
4
Mokyklinis valsas (d. neimontaitė) - 02:15
5
Lauksiu tavęs (a. jarulis) - 02:52
Daugiau
1
Hasky (estradinės melodijos) - 02:35
2
Klevas (nijolė ščiukaitė) - 04:03
3
Man nevertėjo (nijolė ščiukaitė) - 04:06
4
Senoje pilyje (nijolė ščiukaitė, v. baltrušaitis) - 02:41
1
Keturiasdešimt kaštonų (n. ščiukaitė) - 02:23
2
Nykštukai (d. neimantaitė) - 02:15
3
Tu man brangiausia (n. ščiukaitė, j. žukauskas) - 03:58
4
Rytas be šešėlio (n. ščiukaitė) - 03:10
5
Dar nežinia (n. ščiukaitė) - 02:31
6
Aš sapnavau (n. ščiukaitė) - 03:59
7
Gotika (n. ščiukaitė) - 03:16
8
Mano daina (n. ščiukaitė) - 03:05
9
Daina apie kauną (a. jarulis) - 03:19
10
Oi, oi, oi! (d. neimontaitė) - 03:02
11
Motinos rauda (n. ščiukaitė) - 03:52
12
Dainelė pašaukia į kelią (n. ščiukaitė) - 02:49
Daugiau
1
Jupi-ja (a. jarulis) - 02:51
2
Juodas garvežys (d. neimontaitė, nijolė ščiukaitė) - 03:11
3
Hasky (estradinės melodijos) - 02:34
4
Vynas ir gitara (nijolė ščiukaitė) - 03:44
5
Mokyklinis valsas (d. neimontaitė) - 02:15
6
Ji yra moteris! (estradinės melodijos) - 02:08
7
Solo saksofonui (estradinės melodijos) - 03:36
8
Lauksiu tavęs (a. jarulis) - 02:52
9
Bosanova (estradinės melodijos) - 03:28
10
Mama! (d. neimontaitė) - 02:18
11
Klevas (nijolė ščiukaitė) - 04:02
12
Man nevertėjo (nijolė ščiukaitė) - 04:06
13
Senoje pilyje (nijolė ščiukaitė, v. baltrušaitis) - 02:40
Daugiau
1
Andriuša - 03:46
2
Vakarinė daina - 02:26
3
Prisiminimas - 04:44
1
Senovinis laikrodis su gegute - 04:42
2
Kodėl tu ateini su lietumi - 02:55
3
Prie jūros - 03:29
1
Vilniaus stogai - 02:26
2
Tau, alytau - 02:51
3
Elektrėnų žiburiai - 02:26
4
Palanga - 02:30
5
Nidos beržai - 02:47
6
Mylimas miestas - 03:06
7
Santechnikas iš ukmergės - 04:13
8
Daina apie kauną - 03:30
Daugiau
1
Jūreivių keliai - 03:05
2
Jupi-ja - 02:49
3
Rieda margi vežimai - 04:41
4
žalioj stotelėj - 02:46
5
Laumės juosta - 02:13
6
Jaunystė - 02:32
7
Mokyklinis valsas - 02:22
8
Lauksiu tavęs ateinant. raudona rožė - 04:16
9
Vilniaus stogai - 02:26
10
Berniukai - 03:31
11
Gyveno sau vaikinas - 03:03
12
Elektrėnų žiburiai - 02:26
13
40 kaštonų - 02:31
14
Vėjas man pasakė - 02:52
15
Vinguriavo takelis - 03:30
16
Pašauki mane - 03:45
17
Juodas garvežys - 03:08
18
žvirbliai - 02:13
Daugiau
1
Laukimas - 03:34
2
Sunkus žodis - 03:08
3
Ateik - 03:24
4
Lelija - 04:13
5
Jojo į vilnių dzūkas - 03:59
6
Kaip muzika lietus - 04:04
7
Tušti namai - 04:47
8
Iš praeities (popuri) - 04:28
9
O, gimtine! - 04:23
Daugiau
1
Akvarelė - 03:31
2
žalioji banga - 02:45
3
Dar nežinia - 02:35
4
Tu man brangiausia - 04:02
5
Motociklą pirko rokas - 02:08
6
Oi, oi, oi - 03:06
7
Polka - 02:02
8
Skamba turistų daina - 03:25
9
Sūnus paklydėlis - 04:34
10
Mažasis šeikas - 01:47
11
Rytas be šešėlio - 03:14
12
Daina apie kauną - 03:24
13
Jūreivių valsas - 02:33
14
Klarnetų polka - 02:27
Daugiau
1
Al vi, panjo (tau, mama) - 05:36
2
Venos ŝtormo (bus audra) - 02:25
3
Paĉjo revenis el milito (tėvelis grįžo namo) - 04:53
4
Lumeto (žiburėlis) - 02:57
5
Sunaj veloj (saulėtos burės) - 02:45
6
Turoj (bokštai) - 02:47
7
Vojoj tra maro (jūreivių keliai) - 03:09
8
ĉe forlasita domo (prie apleisto namo) - 03:16
9
Maraj leteroj (jūros laiškai) - 03:07
10
Ploro de patrino (motinos rauda) - 03:53
11
Rigardo (mylimos akys) - 02:23
12
Pro kio? (kodėl?) - 02:54
Daugiau
1
Motinos valsas - 03:32
2
Mama, pagimdyk mane atgal - 02:12
3
Lauk manęs (mamai) - 03:55
4
Mama - 02:44
5
Motinai - 02:10
6
Tau, mama - 03:43
7
Tu nežiūrėk, mama, pro langą - 04:13
8
Mamai - 03:12
9
Tu mano motinėlė - 02:59
10
Puokštė mamai - 03:33
11
Mamai - 03:30
12
Mamai 2 - 03:23
13
Valsas mamai - 02:54
14
Mama, gėlė - 01:46
15
Motinos valsas - 03:15
16
Mamai - 04:38
17
Daina mamai - 04:16
18
Motulės daina - 03:03
19
šilagėlė mamai - 03:45
20
Oi, motinėle - 03:13
21
Mamai - 03:48
22
Sidabro gija - 03:28
23
Mamai - 03:20
24
Mama - 03:02
25
Daina iš spektaklio ''piteris penas'' - 02:38
26
Motina - 02:32
27
Malda už motinas - 04:12
28
Mama - 02:47
29
Mama, kaip tu laikais - 03:39
30
Laiškas - 03:57
31
Atleisk, mama - 03:58
32
Mamai - 03:49
33
Mamai - 03:05
34
Laiškas motinai - 03:58
35
Mama - 02:53
36
Mama, mamyte - 04:00
37
Išvyksiu aš, mama, toli - 03:05
38
Mama - tu mano šviesa - 04:27
39
Tau, mano mamyte - 02:30
40
Jei grįžtų motina... - 04:50
41
Mamai - 04:04
42
Pas mamą - 03:29
43
Motinos širdis - 04:37
44
Tu numegzk man, mama, kelią - 03:51
45
Mamai - 03:55
46
Ieškosi mamytės - 04:34
47
Mamai - 03:58
48
Sėdėk pas mamą - 03:48
49
Mama - 03:47
50
Gėlės mamai - 04:01
51
Motinos rauda - 04:31
52
Mama - 03:22
53
Tu atleisk man, mama - 03:38
54
Motinai - 07:46
55
į namus pas mamą - 03:03
56
Mamai - 04:42
57
Sapnas apie motiną - 04:20
58
Ačiū, mamyte - 03:14
59
Motinos veidas - 04:12
60
Mama, esi tu moteris - 03:49
61
Sudie, mama - 03:03
62
Mamos suknelė - 03:37
63
Mano mama - 03:52
64
Motinos rauda - 03:33
65
Mama - 03:40
66
Priglauski, mama - 03:51
67
Tu lauki, mama - 03:12
68
Mama - 03:47
69
Pas mamą - 02:30
70
Mama - 03:42
71
Mama - 03:03
72
Mamos akys - 03:48
73
Motinos valsas - 03:12
74
Mamai - 05:41
75
Motinai - 03:22
76
Miela mama - 02:27
77
Mama - 03:07
78
Mamai - 05:11
79
Nesuspėjai, mamyt, padėkoti - 02:12
80
Mamai - 04:30
81
O, mama - 04:56
82
Mama mia - 03:39
83
Sudie, mama - 03:05
84
Mama ganja - 03:14
85
Mama - 03:04
86
Miela mama - 03:28
87
Mamai - 03:49
88
Mamytė - 04:09
89
Tu numegzk man, mama, kelią - 03:50
90
Aš labai myliu savo mamą - 03:29
91
Mamai - 03:28
92
Tu numegzk man, mama, kelią - 03:01
93
Bliuzas mamai - 04:43
94
Oi, motinėle - 03:24
95
Motinystės ranka - 03:23
96
Requiem mamai - 04:32
97
Mamytė - 02:34
98
Motinai - 06:02
99
Mamai - 03:12
100
Motinos šviesa - 03:28
101
Motinos viltis - 03:30
Daugiau
1
Jaunystė - 02:27
2
Ridig do - 03:14
3
žydėjimo šviesa - 03:09
4
Iškeliaujant - 03:38
5
Kur tas kelelis - 01:41
6
Elektrėnų žiburiai - 02:26
7
Vaikystės lietus - 02:37
8
Atsiliepk dainoj - 02:59
9
Neringa - 05:18
10
Berniukai - 04:04
11
Meilės vasara - 02:12
12
Aš laimingas - 02:33
13
Vėjas man pasakė - 02:52
14
Brangiausia žemė - 02:58
15
Vyšnios žydi - 03:03
16
Iš glėbio vasaros ugnies - 03:51
17
Mums likimas skyrė - 03:04
18
žvaigždė - 03:36
19
Gromatėlę parašiau - 02:16
20
Mėlynakė rasa - 03:08
21
Jaunųjų pasveikinimas - 02:44
22
Nepažįstamajai - 02:26
Daugiau
Norint klausytis reikia prisijungti
Kraunama
NAUDOJATE NELEISTINAS PROGRAMAS, PRAŠOME PAŠALINTI, NORINT NAUDOTIS TINKLAPIU.