kūlgrinda
1
Oi lylialia, kalnas kalnelis - 02:56
2
Išeik išeik, tėvulia, ant dvaro - 03:38
3
Sėd mūsų deivelė - 03:13
4
Teka upelė, duinoja - 04:17
5
Vidury lauko - 02:41
6
Trys trys trys dabilėliu - 02:36
7
Ty pa vilniu viešuoju kelaliu - 05:14
8
Pamarėmis mergelė vaikščiojo - 03:06
9
Sesiutėla mažoji, ciutela - 01:59
10
čiūtyta rūtyta, kas tar teka - 02:08
11
Dunojau, kalnalin dvaras - 02:43
12
čiūtyta rūtyta, kas daržėly tvara - 01:29
13
Laiminki, laimele - 02:31
Daugiau
1
Bitelë siaubia in balta dobilia - 02:54
2
Trys bitulės - 02:07
3
Bitela bite, dabilio lylia - 03:02
4
Oi tu bitaite tototo - 04:26
5
Skranc bitela sadulia gadulia - 05:24
6
Dūzgia bitelė dūzgia - 03:23
7
Bit bitele, dabile - 02:37
8
Parlėkdamas bicinėlis pro dravį - 04:13
9
Bitė tarė, dobilio - 01:55
10
Ko tu bitelė - 02:44
11
Ulioja bitela - 05:18
12
Bitė dabilėli dabilio - 05:04
13
Siaudzia bitaitė siauduolė - 04:10
14
Skrida bitė tatato - 01:54
15
O kas ti šilaly trinkėjo trinkėjo? - 01:54
16
Kada buva kadujo, geri metai kadujo - 03:36
Daugiau
1
žemynos kanklės - 02:17
2
Tėvulio dvarely ievarėlis - 04:00
3
Laima laimele lylia - 02:39
4
čiūto, čiūto, čiūtyta čiūto - 03:29
5
Par brolalį, par cikrųjį - 02:57
6
Kalė kalė genelis - 01:37
7
ėj in kalno klėtelė - 04:57
8
Augo jovaras vienam šone - 04:28
9
Kur sakuolalis ten gegiutala - 03:26
10
Dai skaistumėlis mūsų sauliutės - 02:35
11
ųžuolas su liepeli - 02:40
12
Turėja liepa, liaj taduvėla - 03:17
13
Dai lakštava lakštute in marių - 02:56
14
Sviro lingo mergelių suolas - 03:44
15
Aisva mudu abudu - 03:23
16
žalioj girioj - 02:27
17
Tu liepužėle rūtela - 01:48
18
O jau mano mielas - 02:36
Daugiau
1
Karingo augo - 02:15
2
Vilkas ant kalno stovėjo - 03:40
3
Gedimino sapnas - 03:45
4
Svyravo lingavo - 02:32
5
Taiso rėdo sesė brolį - 03:20
6
Išjoj brolis ritaujo - 07:55
7
Lydžiu laide - 02:33
8
Rauda gediminui - 05:03
9
Dai ko tas miestas - 03:26
10
Kas ragėja - 01:45
11
Giesmė apie šventaragį - 05:21
12
Per devynis laukelius - 02:44
13
šlovė gediminui - 02:39
14
Parjoja brolis iš vilniaus - 01:44
Daugiau
1
Miela šviesi saulyte - 03:35
2
Rūta žalioji - 07:50
3
Dai kas teka, sauliulė - 03:51
4
Kas tar teka par dvarelį - 04:13
5
Jau vakaras - 03:44
6
Laduto laduto - 02:48
7
Saulala motula, užtekėk, užtekėk - 02:37
8
Užtekėja saulala raudona - 02:32
9
Vakarinė žvaigždelė - 03:17
10
Palaisiu pavų - 02:46
11
šviesi saulė tekėjo - 02:07
12
Užteka saulužė daulėliu lėliu - 02:17
13
Nusilaide saulala - 04:32
14
Kas tar teka par dvarelį - 03:08
15
Oi tu saula saulala - 02:54
16
Apėja sauliūte - 03:42
17
Saulala sadina lylia - 04:38
18
Oi an marių an mėlynių - 01:30
19
Lioj saudailio vokaro - 05:24
20
Per dzidzį dvarų saulė tekėjo - 06:57
Daugiau
1
Daudas - 02:35
2
Ei rūta rutika - 03:04
3
Siinda nuuse deeiwi - 03:24
4
Zeminnika kweitakedi - 04:43
5
Prūsa, tu sestrika - 02:43
6
Tu zallis witwike - 02:12
7
Mitaujika mitauja - 02:43
8
Miniks saulikan weddi - 03:30
9
Saulika patekka - 01:59
10
Ukadebbaisis perkūnai - 03:19
11
O, kas wakei ten - 02:54
12
Pa sadikan neikaūwa - 07:01
13
Sūns prei mutrikan - 04:55
14
Kwei es jalai - 01:55
15
Mila swaiksta saulika - 04:10
16
As kwai minintun prūsan - 02:23
17
Dancau nūs angzdrikiks - 01:54
Daugiau
1
Pulkun pulkun - 01:57
2
Didysie mūsų - 03:11
3
Jai aš nuveisiu - 02:28
4
Kalnuti ritato - 04:25
5
ūžuolalis augo tėvelia pakluonėj - 01:30
6
Lygiam lauki pakalnėlėj - 03:48
7
Jori, šildyk žamį - 02:43
8
Sodauto rūta sodauto - 02:58
9
Eina teka sesiula (lioj sese, lioj pana) - 03:18
10
Ar ti pa goju - 06:06
11
Išsivedžiau oželį taitėla - 03:10
Daugiau
1
Lėkė lėkė sakalėlis - 04:11
2
Oi, leliumai - 02:56
3
Leliumai, gaidai gieda - 07:41
4
Vidury lauko - 05:26
5
... eisie... - 06:24
6
ąžarai šąlo, kupčiai važiavo - 03:50
7
Buvo mūsų lelimoj - 04:51
8
Sotvaras - 05:50
Daugiau
1
Snaudala - 01:41
2
Vidury lauko - 02:25
3
Dega ugnelė - 05:56
4
čiūtyta - 01:17
5
Oi kalnas kalnas - 03:04
6
Seniai buvau - 04:39
7
Skranc bitela - 04:42
8
Tykiai tykiai nemunėlis teka - 03:59
9
ėjau rytelia čiūta - 03:31
10
šaly kelio jovaras stovėjo - 04:12
11
Už stalo sėdau - 01:58
12
Dūno upė - 02:52
Daugiau
1
Mano tėvo tėviškėlėj - 03:58
2
Improv. kanklės - 04:59
3
Dijūta kalnali - 02:09
4
Oi lyliali tatatai - 02:23
5
Vidury lauko - 02:06
6
Oi kieno, kieno - 04:24
Daugiau
1
Leliumoj - 03:56
2
Leliumoj - bamba - 04:16
3
Tu avinėli - 02:27
4
ėjau keleliu - 05:42
5
Improvisation on the bagpipe - 03:12
6
Anoj pusėj lauko - 02:08
7
Sudijo - 03:58
8
Aplink žilvytėlį, dobile - 02:54
9
Ganiau - 06:03
10
Augo jovaras vienam šone - 04:28
11
Ažuminė šešurėlis - 03:24
12
Karvutės polka - 01:15
13
žydėja rožė - 02:22
14
Peterburgska polka - 02:57
15
Lietus lyja - 02:24
16
Vaikščiojo mergytė - 02:54
17
Composition xviii - 02:45
18
Skudučiai - 03:11
Daugiau
1
Ne djarabi - meilė (love) - 05:52
2
Tupi gegužėlė (a cuckoo sits perched) - 03:00
3
Močiute širdele (my dearest mother) - 04:52
4
Senoliai barzdočiai lietuviai (our forefathers, bearded lithuanians) - 02:32
5
Debesys (clouds) - 04:12
6
Loduta loduta - 06:05
7
Lowlands - 03:31
8
Kad aš jojau per girelę (riding through the forest) - 03:46
9
Per žalių girelę (through the green forest) - 03:03
10
Dievuliau mana - 02:55
11
Lietaus lašai (rain drops) - 03:30
12
Maršas (march) - 02:46
13
Skauda man (it hurts me) - 04:14
14
Oi, šermukšnio (oh rowan tree) - 02:27
15
Undinė (mermaid) - 04:13
16
Zu na ma - 04:45
17
Untitled - 10:16
Daugiau
1
Du jaunu broleliu - 01:21
2
Kas tar teka par dvarelį, rygailio - 02:40
3
Apėja sauliutė - 03:40
4
Oi, ūžkit, gauskit - 05:08
5
čiulba ulba karvelėlis - 02:47
6
Tu karveli, tu pilkasai - 04:21
7
Raselė - 02:50
8
Pavasario dienelė - 03:36
9
Aisim bernai kalėdauc - 03:15
10
Dūno upė - 04:31
11
Sūnus - 05:05
12
Sėdi vyrai užu stalo - 04:01
13
Kas tave šaukia - 04:28
14
Už kalnelio ežerėlis - 05:08
15
Oi dvarai, dvarai, leliumoj - 01:52
16
žuvų šukelėm - 02:52
17
Iškreta vuoras - 02:16
18
Pranavadas - 02:56
19
Eji ubags per kieminą - 04:29
20
šermukšnėlė - 03:07
Daugiau
1
Apėja sauliūtė - 03:40
2
Kas tave šaukia... - 04:31
3
Eglės užkeikimas - 04:03
4
Teka upelė... - 04:58
5
Obuoliuose tave - 04:36
6
Balsai - 05:00
7
Karvelis - 04:20
8
Našloita rūta - 04:47
9
Lyliū lėliū - 04:39
10
Gaivalas - 04:36
11
Dangus tai po žeme naktį - 05:11
12
Prisišauksi bėdą - 02:50
13
Uz leišiem alu dzert - 05:23
14
Siratėlis - 05:47
15
Nykstantys ženklai - 10:30
Daugiau
1
O kieno rakteliai - 02:51
2
Ožys - 03:57
3
Svečio daina - 04:01
4
Kap aš buvau - 03:22
5
Augo girioj - 03:32
6
Dancau nus angzdrikiks - 01:54
7
Gervelė - 04:06
8
Vainikėlis prastas - 03:59
9
Pajūrėli, pamarėli - 02:30
10
Apie vėžę - 04:32
11
Teka saulė - 04:08
12
Bite lingo - 06:10
13
Sodai, sodai, leliumai - 04:11
14
Ašei misliau - 02:54
15
Katinėli, nu nu nu - 01:00
16
Dolijute (sutartinė) - 03:21
17
Trys keturiose - 03:37
18
Našloita rūtala - 01:56
19
Oja oja ojaja, po obelį lelija - 01:29
Daugiau
1
Vai aš eisiu ton šalalėn (vestuvinė daina) - 01:52
2
Oi gėriau, gėriau (meilės daina) - 03:05
3
Palšus ganiau jautelius (naktigonių daina) - 00:38
4
Bėkit, bareliai (rugiapjūtės daina) - 01:12
5
Atlyja lietus (šienapjūtės daina) - 01:39
6
Tai cykus bernelis (naktigonių daina) - 01:40
7
Jau vakaras, rūta žalioj (rugiapjūtės) - 03:44
8
Lydimo dievas (poezija) - 01:07
9
Vai saliu saliu, sieras sakalėli (advento daina) - 01:43
10
čiulba ulba sakalas (vestuvinė daina) - 03:11
11
Aš pasėjau žalių pupų (vaikų daina) - 02:11
12
Kad aš būtau žinojis (vestuvinė daina) - 01:39
13
žvenk, žirgele per marias plaukdamas (vestuvinė daina) - 01:32
14
Sukvietė žvirblalis visų paukštelių (vaikų daina) - 01:27
15
šių naktelį, per naktelį (vestuvių daina) - 04:13
16
Lėk, sakale (vestuvių daina) - 02:54
17
Ko sėdzi, marula (vestuvių daina) - 02:40
18
Vai tu sakal sakale (vestuvių daina) - 03:34
19
Laukėm svotų (vestuvių daina) - 00:44
20
šių tamsių naktelį (vestuvių daina) - 02:15
21
Bėkie, žirgeli (vestuvinė daina) - 01:42
22
Dvejus trejus metelius pas bernelį buvau (vestuvių daina) - 05:12
23
Ant tėvulio didžio dvaro (šeimos daina) - 01:42
24
Mardasavas (poezija) - 00:37
25
Tu pucine raudonasai (šeimos daina) - 01:44
26
Nedaug išgėriau (karinė - istorinė) - 03:01
27
Saulala raudona, pasauliai geltoni (šeimos daina) - 02:09
28
žalioj girioj stadalėlis (meilės daina) - 02:42
29
Alaus, alaus (vaišių daina) - 01:12
30
šilalin augo (rugiapjūtės daina) - 04:36
31
Laida apie petrą zalanską (poezija) - 01:06
32
Pone karaliau! dieve abraomo - 04:16
33
švenčiausia pana (giesmė) - 01:49
Daugiau
1
Vai aš eisiu ton šalelėn (vestuvinė daina) - 01:52
2
Oi gėriau, gėriau (meilės daina) - 03:05
3
Palšus ganiau jautelius (naktigonių daina) - 00:38
4
Bėkit, bareliai (rugiapjūtės daina) - 01:12
5
Atlyja lietus (šienapjūtės daina) - 01:39
6
Tai cykus bernelis (naktigonių daina) - 01:40
7
Jau vakaras, rūta žalioj (rugiapjūtės) - 03:44
8
Lydimo dievas (poezija) - 01:07
9
Vai saliu saliu, sieras sakalėli (advento daina) - 01:43
10
čiulba ulba sakalas (vestuvinė daina) - 03:11
11
Aš pasėjau žalių pupų (vaikų daina) - 02:11
12
Kad aš būtau žinojis (vestuvinė daina) - 01:39
13
žvenk, žirgele, per marias plaukdamas (vestuvinė daina) - 01:32
14
Sukvietė žvirblalis (vaikų daina) - 01:27
15
šių naktelį, per naktelį (vestuvių daina) - 04:13
16
Lėk, sakale (vestuvių daina) - 02:54
17
Ko sedzi, marula (vestuvių daina) - 02:40
18
Vai tu sakal sakale (vestuvių daina) - 03:34
19
Laukėm svotų (vestuvių daina) - 00:44
20
šių tamsių naktelį (vestuvių daina) - 02:15
21
Bėkie, žirgeli (vestuvių daina) - 01:42
22
Dvejus trejus metelius pas bernelį buvau (vestuvių daina) - 05:12
23
Ant tėvulio didžio dvaro (šeimos daina) - 01:42
24
Mardasavas (poezija) - 00:37
25
Tu pucine raudonasai (šeimos daina) - 01:44
26
Nedaug išgėriau (karinė - istorinė) - 03:01
27
Saulala raudona, pasauliai geltoni (šeimos daina) - 02:09
28
žalioj girioj stadalėlis (meilės daina) - 02:42
29
Alaus, alaus (vaišių daina) - 01:12
30
šilalin augo (rugiapjūtės daina) - 04:36
31
Laida apie petrą zalanską (poezija) - 01:06
32
Pone karaliau, dieve abraomo (giesmė) - 04:16
33
švenčiausia pana (giesmė) - 01:49
Daugiau
1
Vai tu tu tu strazdieli - 02:19
2
Jori, šildyk zami - 02:43
3
Sutartinė - 05:49
4
Raliavimas - 07:53
5
Gedula, liepa, gedula - 01:33
6
Eisva mudu abudu - 03:15
7
Našlala - 03:03
8
Močia - 04:10
9
Trep trepo, martela - 04:02
10
Tu saulale stulpavojo - 04:48
11
Generalio ralio - 00:38
12
A kas ty sadely skraidžiaja - 03:50
13
Teka teka šviesi saulė - 02:35
Daugiau
1
Tu, šermuonėli - 00:48
2
Tai, genelio genumai - 03:15
3
Vidury lauko grūšelė stovi - 02:17
4
Kam tavo, vilkeli, akelės žvairos - 01:08
5
Lėkis, lėkis sakalėlis - 02:17
6
Sėdzi pasėdzi mergelių suolas - 01:57
7
Vidury dvaro meškela karo - 00:33
8
Kalėdų rytą ažerai šalo - 01:03
9
Už marių, marių - 02:59
10
Vai tu, bituke - 03:44
11
Kalė, kalė genelis - 02:21
12
Kalėdų rytų rožė išdygo - 04:08
13
Tu, lakštuke, drabna paukštuke - 03:56
14
Bėginėjo povelė - 02:59
15
Sodzino brolis obelėlį - 01:09
16
Buva mūsų leliumoj - 01:35
17
Labas vakars, jaunosios panelės - 01:32
18
Do žaliam sodzi obelėlė - 03:26
19
Leliumoj, gieda gaideliai - 05:00
20
Atskrenda pova - 06:13
21
Oi, kas ten užu durų - 01:28
22
Kvolijosi šilo meška - 02:16
23
Atlėkė elnias devyniaragis - 01:32
24
Tu, lapele, lengvapėde - 01:46
25
Koturys kalnais jojo - 02:04
26
Oi, tu, bitela, lyliumoj - 03:50
27
Vai, kieno rakteliai - 01:52
28
Sėdzi sėdzi jasceras - 02:22
29
Ant ulyčių, ant plačiųjų - 01:32
30
Anksti rytą kėliau - 02:43
31
Tu, pucinėli kudrevas - 03:32
32
Sakalėli sierasai - 03:28
33
Už girių, girių - 02:07
34
Buvo kiškelis labai razumnas - 01:13
35
Lekis, lekis, aleliu, leliu - 02:04
Daugiau
Norint klausytis reikia prisijungti
Kraunama
NAUDOJATE NELEISTINAS PROGRAMAS, PRAŠOME PAŠALINTI, NORINT NAUDOTIS TINKLAPIU.