saulė
1
šventinis maršas - 02:45
2
Subatos vėlų vakarą - 02:33
3
Ir kam gi tu pabeldei - 02:46
4
Polka "tumba tumba kaip iš rago" - 01:55
5
Aušta aušrela - 02:18
6
Oi tu, juzi - 04:01
7
Klonių valsas - 03:13
8
Kukulių viedras - 03:07
9
Eik sesute darželin - 02:45
10
Dūktinė polka - 02:45
11
Ant melsvo ežero bangų - 02:51
12
Apie palvą arklį - 03:15
13
Tolkašokis - 03:02
14
Sakyk, sesute - 02:37
15
Smarkioji polka - 01:40
16
Kaip du paukšteliai - 02:34
17
Siuntė marę į žagarę - 02:21
18
Rudenėliui atėjus - 03:33
19
Polka - 01:50
20
Kumpu snapu - 03:46
21
ąžuolyno polka - 02:27
Daugiau
1
šakalinė - 02:58
2
šėriau šėriau sau žirgelį - 02:27
3
Aš pamilau lauko gėlę - 04:30
4
žalias ąžuolėlis - 02:04
5
Taip gražu ant lauko - 03:00
6
Apaščios polka - 03:10
7
Menu aš tas dienas - 02:43
8
Tu girele, tu žalioji - 02:23
9
Joja bernelis - 02:43
10
Oi motin motin - 02:37
11
Tėviškės valsas - 02:36
12
Mano tėviškėlė - 02:43
13
Ramunė - 02:42
14
Pempel pempel - 01:56
15
Polka "čyru vyru, duok pipirų" - 02:13
16
Rytmečio dvelksmas - 02:15
17
Polka "širdelė" - 02:13
18
Klumpakojis - 03:26
19
žemaičių valsas - 02:41
20
Trijula - 03:10
21
Bernelių maršas - 03:13
22
Paskutinė polka - 02:37
Daugiau
1
Saulala riduolėla - 03:36
2
šėriau žirgytį - 01:37
3
Mamužyte, senolyte - 03:34
4
Oželis - 02:19
5
Aukšti kalnai lygios lankos - 03:34
6
Ei, kieno kieno - 03:16
7
Pasakyk man, berneli - 02:36
8
Užteka saulužė - 04:36
9
šarkelė - 02:38
10
Plaukiau per jūrą - 02:58
11
O, tu seni - 02:58
12
šią naktelę per naktelę - 01:39
13
Nepaimti dievo cudai - 01:39
14
Kalėdų rytą saulė pražydo - 02:40
15
Kuoks tin lingvas puoilsėlis - 03:32
16
Oi, kaip linksma - 01:41
17
žalias ąžuolėlis - 02:04
18
Dainuoja mergiotės - 03:28
19
šėriau šėriau sau žirgelį - 02:26
20
Tu girele, tu žalioji - 02:22
21
šviesi naktis - 02:40
22
Aš prisimenu namelį - 03:24
23
Atlėkė balandis - 01:54
24
Raudona saulė - 03:14
25
Apsuktinė polka - 02:24
26
Baltos ievos - 03:49
27
Mano tėviškėlė - 02:43
28
Trampolkė - 01:48
29
Kai ateis vakarai - 03:20
30
Jaunimėlio polka - 01:40
31
žalia rūtelė - 03:07
32
Oi, tu joneli - 02:46
33
Menu aš tas dienas - 02:43
34
šakalinė - 02:58
35
Lietutis - 03:04
36
Polka "širdelė" - 02:13
37
Lukšių valsas - 01:50
38
Linksmoji polka - 02:00
39
Rytmečio dvelksmas - 02:15
40
Motinėlė miela - 02:17
41
Polka "čyru vyru, duok pipirų" - 02:13
42
žemaičių valsas - 02:41
43
Saldus alutis - 02:01
44
Polka "tirli tirli" - 01:46
45
Ramunė - 02:42
46
Pabaigtuvių polka - 02:06
47
Tėviškėlės valsas - 02:36
48
Skruzdėlytės - 03:13
49
Polkų pynė "šokim trypkim" - 06:43
Daugiau
1
Jaunimėlio polka (youth polka) - 01:40
2
Baltos ievos (white bird cherries) - 03:49
3
šią naktelę per naktelę (the night through the night) - 01:39
4
Valsas po sodelį (waltz in the garden) - 02:25
5
Nepaimti dievo cudai (god's unclaimed miracles) - 01:39
6
Pabaigtuvių polka (end of harvest polka) - 02:06
7
Mamužyte, senolyte (mother, old mother) - 03:33
8
Atlėkė balandis (a dove came flying) - 01:54
9
O, tu, seni (oh, you old man) - 02:58
10
Ei, broliukai, ei, sesutės (hey, brothers, hey, sisters) - 02:38
11
Aš prisimenu namelį (oh, my native home) - 03:24
12
Motinėle miela (mother dear) - 02:17
13
Polka tirli tirli (polka tirli tirli) - 01:46
14
Dainuoja mergiotės (the girls are singing) - 03:28
15
Lukšių valsas (lukšiai waltz) - 01:50
16
šėriau žirgytį (i fed the horsie) - 01:37
17
žalia rūtelė (green rue) - 03:07
18
Piemenų giesmė (shepherds' hymn) - 03:36
19
šokim, trypkim (let's dance and stamp our feet) - 04:09
20
Saulės žiedu (with the sun's flower) - 03:29
Daugiau
1
Galalių gegužinėj - 02:17
2
Smuikų pasiutpolkė - 02:31
3
Jaunimėlio polka - 01:40
4
Telšių klumpakojis - 01:16
5
Trampolkė - 01:48
6
Pabaigtuvių polka - 02:06
7
Audėjėlė - 01:29
8
Polka „tirli tirli“ - 01:46
9
ūsanykas - 02:41
10
Polka - 01:56
11
Gylio polka - 02:15
12
šok, smagiau - 01:46
13
Linksmoji polka - 02:00
14
Skrabalų polkutė - 02:24
15
Po dvi greta - 01:56
16
Gegužinė - 03:26
17
Skruzdelytės - 02:20
18
Polkutė - 01:54
19
šokim, trypkim - 04:08
Daugiau
1
Karolin - 02:16
2
Viskas jums, gražiosios moterys / alles fur euch, shone frau’n! - 04:02
3
Aš su tavimi, tu su manimi / io con te, tu con me - 03:12
4
La cumparsita - 04:08
5
Mažasis kabrioletas / kleines kabriolett - 03:49
6
Našlaičių valsas / valzer delle viole - 03:53
7
Dolskio dainų popuri - 03:28
8
Mažame taksi / in einer kleinen taxe - 03:17
9
Ta ra ta / ta-ra-ta-pun-ti-e ! - 04:51
10
Pasakyk man taip / dimmi di si - 02:47
11
Tik truputį arčiau / just a little closer - 04:02
12
Pirmasis jausmas / la prima sensazione - 05:02
13
Rojus ant jūros kranto / ein paradies am meeresstrand... - 04:22
14
Riterių stiliumi / tipo chevalier - 01:52
Daugiau
1
Sveiki atvykę - 02:06
2
Kai ateis vakarai - 03:20
3
Trampolkė - 01:48
4
Raudona saulė nusileido - 03:14
5
Akordeono valsas - 03:16
6
Galalių gegužinėj - 02:16
7
šviesi naktis - 02:40
8
šilojų valsas - 02:34
9
Saldus alutis - 02:01
10
Ei kieno kieno žalias kiemelis - 03:16
11
Gylio polka - 02:15
12
Gardus alutis - 01:59
13
Telšių klumpakojis - 01:16
14
Lietutis - 03:05
15
Oi tu, joneli - 02:46
16
Palaukėm, papieviais - 02:18
17
Kreispolkė - 02:17
18
Oi, kaip linksma - 01:41
19
Po dvi greta - 01:57
20
Valčius - 02:45
21
Plaukiau per jūrą - 02:58
Daugiau
1
Trampolkė - 01:48
2
šilojų valsas - 02:34
3
šviesi naktis - 02:40
4
Telšių klumpakojis - 01:16
5
Vajaunas - 01:46
6
Oi, tu, joneli - 02:46
7
Smuikų pasiutpolkė - 02:31
8
Skruzdelytės - 03:13
9
Kuoks tin lingvas puoilselis - 03:32
10
Ei tu, seni, senutėli - 01:14
11
Skrabalų polkutė - 02:25
12
Pavasario kadrilis - 02:17
13
Medinis žirgelis - 01:55
14
Marceliukė - 02:46
15
Melodijų pynė - 03:56
16
žirgeliai sukinkyti - 02:35
Daugiau
1
šokinėjimas per kliūtis / hundersprunge - 03:25
2
žalieji vandenys / green waters - 03:40
3
O, babete / oh! babette - 03:16
4
Marijanka / marianka - 02:17
5
Mažame taksi / in einer kleinen taxe - 03:42
6
Intermeco / intermezzo - 02:39
7
Fokstrotas / foxtrot - 03:10
8
Jūsų šypsenos šešėlis / the shadow of your smile - 03:14
9
šok, smagiau - 01:45
10
Akordeono valsas - 03:32
11
Skuodiškių polka - 02:25
12
Polkutė - 01:54
13
Vienos merginos / weaner mad‘in - 04:59
14
Polka - 01:56
15
Melodija / melodia - 02:03
16
Malūnėlis - 00:59
17
Gylio polka - 01:59
Daugiau
1
Piemenuko ridavimas - 03:41
2
Oi, ką kalba linelis - 02:08
3
Tututūtutis - 00:46
4
Giedula liepa, giedula - 01:14
5
Kaimiška polka - 01:49
6
Beržytės polka - 00:57
7
Ginučių kadrilis - 03:36
8
Gylio polka - 02:16
9
Papartis - 02:32
10
žemaičių vestuvinis maršas - 02:18
11
Rats ratą vytų - 00:52
12
žarėnų valsas - 02:03
13
šokis su statinėmis - 03:00
14
Zanavykų aplinkinis - 04:12
15
Verksmo sodas - 04:11
16
Varnėnas - 01:00
17
Senovinis fokstrotas - 02:50
18
Galalių gegužinėj - 02:16
19
Parvažiavo saulė - 02:27
Daugiau
1
Virš debesų - 04:39
2
Lights - 03:44
3
Prašau - 04:50
4
Not the end - 04:06
5
Take me home - 03:14
6
Nebijau - 03:52
7
Pašvaistės - 04:21
8
Home - 04:01
9
Horizontai - 03:46
10
Pradžios nebėra - 02:39
11
Vienudu - 04:06
12
Wasting my time - 03:45
13
Lights (fingus mix) - 03:04
14
Virš debesų (fingus remix) - 03:37
15
Not the end (marts mix) - 05:00
16
Nebijau (fingus mix) - 03:44
Daugiau
Norint klausytis reikia prisijungti
Kraunama
NAUDOJATE NELEISTINAS PROGRAMAS, PRAŠOME PAŠALINTI, NORINT NAUDOTIS TINKLAPIU.