atlikėjas ir autorius darius daknys
1
Girioj - 03:45
2
Skamba dainos vakarais - 03:22
3
Vasarodamas aš kaime - 02:45
4
Kalnai kur dainavo - 03:35
5
Tylioj nakty - 02:13
6
Kai saulutė paraudus - 03:28
7
Kai ateis vakarai - 03:04
8
Tai buvo vasaros rytą saulėtą - 02:57
9
Nebegrįšiu laukų takeliu - 03:11
10
Marijanka - 02:12
11
Ant ežero kranto - 03:01
12
Ateis rudenėlis - 03:02
13
Iš nupjauto lankoj šieno - 03:06
14
Rožė - 05:11
15
Ir buvo gražūs vakarai - 02:57
16
žėri tolyje - 03:06
17
Saulutė leidžiasi - 03:09
18
Olimpa - 02:53
19
Polka „drugelis“ - 01:59
Daugiau
1
šventinis maršas - 02:45
2
Subatos vėlų vakarą - 02:33
3
Ir kam gi tu pabeldei - 02:46
4
Polka "tumba tumba kaip iš rago" - 01:55
5
Aušta aušrela - 02:18
6
Oi tu, juzi - 04:01
7
Klonių valsas - 03:13
8
Kukulių viedras - 03:07
9
Eik sesute darželin - 02:45
10
Dūktinė polka - 02:45
11
Ant melsvo ežero bangų - 02:51
12
Apie palvą arklį - 03:15
13
Tolkašokis - 03:02
14
Sakyk, sesute - 02:37
15
Smarkioji polka - 01:40
16
Kaip du paukšteliai - 02:34
17
Siuntė marę į žagarę - 02:21
18
Rudenėliui atėjus - 03:33
19
Polka - 01:50
20
Kumpu snapu - 03:46
21
ąžuolyno polka - 02:27
Daugiau
1
Skambalų polka - 02:10
2
Kur eisiu, kur būsiu - 01:41
3
Oi oi oi, išeidama - 01:00
4
Smuikininkas miške - 02:50
5
Kas nuor muni gauti - 01:52
6
Polkutė - 02:55
7
Dūda - 01:50
8
Sudievu rūta - 01:11
9
Jojau dyną, jojau naktį - 02:23
10
Karobuška - 02:07
11
Pajauga berželis - 02:06
12
Susivija duobila - 01:50
13
Vajaunas - 02:25
14
Kap aš buvau mažas - 02:09
15
Polka „avietėlė“ - 02:10
16
Jenerolas - 03:07
17
Sėjau rūtelių - 04:33
18
Rolenderis - 01:11
19
Oi, čiūčia liūlia - 01:56
20
Polka uch - 02:12
21
Ant aukšta kalnelia - 03:18
22
Ulanas - 02:43
23
Paplijonas šiaučius - 01:31
24
Augin tievas du sūneliu - 02:34
25
Magdės polka - 02:43
26
Kalvelis - 01:51
27
Oi to, onžoulieli - 01:53
28
Barė mane tėvelis - 02:07
29
Siuntė marę į žagarę - 01:58
30
Tylas tylas vakarėlis - 01:53
31
Iškilmių maršas - 01:55
32
Bėginėjo povelė - 03:08
33
Oi ant kalno bačkelė - 01:36
34
Už girių girių - 02:32
Daugiau
1
šakalinė - 02:58
2
šėriau šėriau sau žirgelį - 02:27
3
Aš pamilau lauko gėlę - 04:30
4
žalias ąžuolėlis - 02:04
5
Taip gražu ant lauko - 03:00
6
Apaščios polka - 03:10
7
Menu aš tas dienas - 02:43
8
Tu girele, tu žalioji - 02:23
9
Joja bernelis - 02:43
10
Oi motin motin - 02:37
11
Tėviškės valsas - 02:36
12
Mano tėviškėlė - 02:43
13
Ramunė - 02:42
14
Pempel pempel - 01:56
15
Polka "čyru vyru, duok pipirų" - 02:13
16
Rytmečio dvelksmas - 02:15
17
Polka "širdelė" - 02:13
18
Klumpakojis - 03:26
19
žemaičių valsas - 02:41
20
Trijula - 03:10
21
Bernelių maršas - 03:13
22
Paskutinė polka - 02:37
Daugiau
1
Saulala riduolėla - 03:36
2
šėriau žirgytį - 01:37
3
Mamužyte, senolyte - 03:34
4
Oželis - 02:19
5
Aukšti kalnai lygios lankos - 03:34
6
Ei, kieno kieno - 03:16
7
Pasakyk man, berneli - 02:36
8
Užteka saulužė - 04:36
9
šarkelė - 02:38
10
Plaukiau per jūrą - 02:58
11
O, tu seni - 02:58
12
šią naktelę per naktelę - 01:39
13
Nepaimti dievo cudai - 01:39
14
Kalėdų rytą saulė pražydo - 02:40
15
Kuoks tin lingvas puoilsėlis - 03:32
16
Oi, kaip linksma - 01:41
17
žalias ąžuolėlis - 02:04
18
Dainuoja mergiotės - 03:28
19
šėriau šėriau sau žirgelį - 02:26
20
Tu girele, tu žalioji - 02:22
21
šviesi naktis - 02:40
22
Aš prisimenu namelį - 03:24
23
Atlėkė balandis - 01:54
24
Raudona saulė - 03:14
25
Apsuktinė polka - 02:24
26
Baltos ievos - 03:49
27
Mano tėviškėlė - 02:43
28
Trampolkė - 01:48
29
Kai ateis vakarai - 03:20
30
Jaunimėlio polka - 01:40
31
žalia rūtelė - 03:07
32
Oi, tu joneli - 02:46
33
Menu aš tas dienas - 02:43
34
šakalinė - 02:58
35
Lietutis - 03:04
36
Polka "širdelė" - 02:13
37
Lukšių valsas - 01:50
38
Linksmoji polka - 02:00
39
Rytmečio dvelksmas - 02:15
40
Motinėlė miela - 02:17
41
Polka "čyru vyru, duok pipirų" - 02:13
42
žemaičių valsas - 02:41
43
Saldus alutis - 02:01
44
Polka "tirli tirli" - 01:46
45
Ramunė - 02:42
46
Pabaigtuvių polka - 02:06
47
Tėviškėlės valsas - 02:36
48
Skruzdėlytės - 03:13
49
Polkų pynė "šokim trypkim" - 06:43
Daugiau
1
Jaunimėlio polka (youth polka) - 01:40
2
Baltos ievos (white bird cherries) - 03:49
3
šią naktelę per naktelę (the night through the night) - 01:39
4
Valsas po sodelį (waltz in the garden) - 02:25
5
Nepaimti dievo cudai (god's unclaimed miracles) - 01:39
6
Pabaigtuvių polka (end of harvest polka) - 02:06
7
Mamužyte, senolyte (mother, old mother) - 03:33
8
Atlėkė balandis (a dove came flying) - 01:54
9
O, tu, seni (oh, you old man) - 02:58
10
Ei, broliukai, ei, sesutės (hey, brothers, hey, sisters) - 02:38
11
Aš prisimenu namelį (oh, my native home) - 03:24
12
Motinėle miela (mother dear) - 02:17
13
Polka tirli tirli (polka tirli tirli) - 01:46
14
Dainuoja mergiotės (the girls are singing) - 03:28
15
Lukšių valsas (lukšiai waltz) - 01:50
16
šėriau žirgytį (i fed the horsie) - 01:37
17
žalia rūtelė (green rue) - 03:07
18
Piemenų giesmė (shepherds' hymn) - 03:36
19
šokim, trypkim (let's dance and stamp our feet) - 04:09
20
Saulės žiedu (with the sun's flower) - 03:29
Daugiau
1
Galalių gegužinėj - 02:17
2
Smuikų pasiutpolkė - 02:31
3
Jaunimėlio polka - 01:40
4
Telšių klumpakojis - 01:16
5
Trampolkė - 01:48
6
Pabaigtuvių polka - 02:06
7
Audėjėlė - 01:29
8
Polka „tirli tirli“ - 01:46
9
ūsanykas - 02:41
10
Polka - 01:56
11
Gylio polka - 02:15
12
šok, smagiau - 01:46
13
Linksmoji polka - 02:00
14
Skrabalų polkutė - 02:24
15
Po dvi greta - 01:56
16
Gegužinė - 03:26
17
Skruzdelytės - 02:20
18
Polkutė - 01:54
19
šokim, trypkim - 04:08
Daugiau
1
Pilnos pievos gėlių raudonų - 02:44
2
Vakaras - 02:32
3
Neprižadėk, nes tu neištesėsi - 02:10
4
Kaip obelis - 01:59
5
Ar matai, kaip skęsta obelys žieduose? - 03:54
6
Liolė mergaitė graži - 02:12
7
žiema - 03:31
8
Oi, berneli tu beširdi - 02:41
9
Piemenaitė - 03:54
10
Išsiskyrė keliai - 02:23
11
Aš iš meilės gavau džiovą - 03:33
12
Kartą mačiau ramunę baltą - 02:05
13
Laukuose dobilas raudonas - 02:48
14
Jau saulutė nusileidė - 02:18
15
Baltos ievos - 02:57
16
Ko nuvyto gėlė? - 02:32
17
Fokstrotas - 02:19
18
Lakštutė - 02:39
Daugiau
1
Aš išdainiavau - 02:24
2
Ir atjojo bernužėlis - 01:57
3
Navickio polka - 02:01
4
ėjau per girelį - 02:12
5
Suseja viuliuoka - 00:54
6
Lestingis - 01:27
7
Valsas iš žarėnų - 01:52
8
Polka iš žarėnų - 01:31
9
Gaspadoriška giesmė - 01:22
10
Suodnė mergelė vaikščiuoje - 02:26
11
Kad patekietų skaisti saulelė - 03:20
12
Aušta aušreli - 00:52
13
įvažiava meška - 01:52
14
Janušo valsas - 02:43
15
Janušo polka - 02:09
16
Ai ka tu nuvytai - 02:20
17
Devynės suodas prajuojau - 03:53
18
Genel, paukštel - 02:46
19
Krakoviakas - 01:15
20
Oi, aisiu aisiu - 02:12
21
Saulele rauduona - 02:13
22
čysta butelkiele - 01:45
23
Kelkis, mergeli - 02:05
24
ūžia girel - 02:29
25
Trijų polka - 01:35
26
Auga obelėl - 01:51
27
šių naktelį meiga nemeiguojau - 03:32
28
Trys sesutes - 01:56
29
Senoviškas tančius - 01:33
30
Vuo ko įsistyga - 03:49
Daugiau
1
Karolin - 02:16
2
Viskas jums, gražiosios moterys / alles fur euch, shone frau’n! - 04:02
3
Aš su tavimi, tu su manimi / io con te, tu con me - 03:12
4
La cumparsita - 04:08
5
Mažasis kabrioletas / kleines kabriolett - 03:49
6
Našlaičių valsas / valzer delle viole - 03:53
7
Dolskio dainų popuri - 03:28
8
Mažame taksi / in einer kleinen taxe - 03:17
9
Ta ra ta / ta-ra-ta-pun-ti-e ! - 04:51
10
Pasakyk man taip / dimmi di si - 02:47
11
Tik truputį arčiau / just a little closer - 04:02
12
Pirmasis jausmas / la prima sensazione - 05:02
13
Rojus ant jūros kranto / ein paradies am meeresstrand... - 04:22
14
Riterių stiliumi / tipo chevalier - 01:52
Daugiau
1
Cvinglis - 01:54
2
Polka - 01:39
3
Padariau alutį - 02:13
4
Alfonso pelenio polka - 01:53
5
Valsas - 03:10
6
Išleistuvių polka - 01:38
7
Jir atjuoja trys berneliai - 03:01
8
Lapeikos polka - 01:36
9
Sudiesma mudu baltas ronkeles - 04:49
10
Polka lakštutė - 01:50
11
Dūdų valsas - 03:30
12
Bėdavoja tetušėlis - 02:03
13
Iš ta viena mieže grūda - 01:41
14
Rusiška polka - 02:39
15
Po dvi greta - 01:55
16
Maršas-polkikė - 02:33
17
Valsas ''iš laibųjų'' - 02:05
18
Tėvo polka - 01:33
19
Senovinis valsas - 02:15
20
Kelmės polka - 01:36
Daugiau
1
Sveiki atvykę - 02:06
2
Kai ateis vakarai - 03:20
3
Trampolkė - 01:48
4
Raudona saulė nusileido - 03:14
5
Akordeono valsas - 03:16
6
Galalių gegužinėj - 02:16
7
šviesi naktis - 02:40
8
šilojų valsas - 02:34
9
Saldus alutis - 02:01
10
Ei kieno kieno žalias kiemelis - 03:16
11
Gylio polka - 02:15
12
Gardus alutis - 01:59
13
Telšių klumpakojis - 01:16
14
Lietutis - 03:05
15
Oi tu, joneli - 02:46
16
Palaukėm, papieviais - 02:18
17
Kreispolkė - 02:17
18
Oi, kaip linksma - 01:41
19
Po dvi greta - 01:57
20
Valčius - 02:45
21
Plaukiau per jūrą - 02:58
Daugiau
1
Trampolkė - 01:48
2
šilojų valsas - 02:34
3
šviesi naktis - 02:40
4
Telšių klumpakojis - 01:16
5
Vajaunas - 01:46
6
Oi, tu, joneli - 02:46
7
Smuikų pasiutpolkė - 02:31
8
Skruzdelytės - 03:13
9
Kuoks tin lingvas puoilselis - 03:32
10
Ei tu, seni, senutėli - 01:14
11
Skrabalų polkutė - 02:25
12
Pavasario kadrilis - 02:17
13
Medinis žirgelis - 01:55
14
Marceliukė - 02:46
15
Melodijų pynė - 03:56
16
žirgeliai sukinkyti - 02:35
Daugiau
1
šokinėjimas per kliūtis / hundersprunge - 03:25
2
žalieji vandenys / green waters - 03:40
3
O, babete / oh! babette - 03:16
4
Marijanka / marianka - 02:17
5
Mažame taksi / in einer kleinen taxe - 03:42
6
Intermeco / intermezzo - 02:39
7
Fokstrotas / foxtrot - 03:10
8
Jūsų šypsenos šešėlis / the shadow of your smile - 03:14
9
šok, smagiau - 01:45
10
Akordeono valsas - 03:32
11
Skuodiškių polka - 02:25
12
Polkutė - 01:54
13
Vienos merginos / weaner mad‘in - 04:59
14
Polka - 01:56
15
Melodija / melodia - 02:03
16
Malūnėlis - 00:59
17
Gylio polka - 01:59
Daugiau
1
Maršas - 00:34
2
Apvynėlis augo - 01:39
3
Gintautų „untytė“ - 00:54
4
Lelija - 00:57
5
Aušta aušrela - 02:12
6
Drailinas - 02:51
7
šumka (senovinis suktinis) - 00:47
8
Bėdavoja tetušėlis - 01:12
9
Skanus alus - 01:13
10
Polkutė - 01:58
11
Gilio polka - 02:06
12
Tetrvins subilda - 02:48
13
Kur mana tėvelis gėrė - 02:04
14
Dirižablis (aukštaičių šokis) - 01:46
15
Antanukas (aukštaičių šokis) - 01:31
16
Jau sutema temela - 02:03
17
Trijų polka - 01:02
18
Turėjo bobutė - 01:41
19
Kaliūkščių valsas - 01:21
20
Cvinglis - 01:50
21
Alfonso pelenio polka - 02:02
22
Valsas „iš laibųjų“ - 02:32
23
Tėvo polka - 01:42
24
Aisma į kalną - 01:59
25
Kuo nuliūda, mergeli - 01:24
26
Polka - 01:48
27
Lelinderis - 01:49
28
Uoi, tu kleveli - 03:18
29
Pjaun bernelis - 01:12
30
Polkutė - 01:25
31
Polka - 02:01
32
Uoi, gydra gydra - 01:55
33
žaliuojuo girelie - 02:14
34
Magdės polka - 02:06
35
Maršas - 01:35
Daugiau
1
Piemenuko ridavimas - 03:41
2
Oi, ką kalba linelis - 02:08
3
Tututūtutis - 00:46
4
Giedula liepa, giedula - 01:14
5
Kaimiška polka - 01:49
6
Beržytės polka - 00:57
7
Ginučių kadrilis - 03:36
8
Gylio polka - 02:16
9
Papartis - 02:32
10
žemaičių vestuvinis maršas - 02:18
11
Rats ratą vytų - 00:52
12
žarėnų valsas - 02:03
13
šokis su statinėmis - 03:00
14
Zanavykų aplinkinis - 04:12
15
Verksmo sodas - 04:11
16
Varnėnas - 01:00
17
Senovinis fokstrotas - 02:50
18
Galalių gegužinėj - 02:16
19
Parvažiavo saulė - 02:27
Daugiau

albumai, kuriuose dalyvauja DARIUS DAKNYS

1
Virš debesų - 04:39
2
Lights - 03:44
3
Prašau - 04:50
4
Not the end - 04:06
5
Take me home - 03:14
6
Nebijau - 03:52
7
Pašvaistės - 04:21
8
Home - 04:01
9
Horizontai - 03:46
10
Pradžios nebėra - 02:39
11
Vienudu - 04:06
12
Wasting my time - 03:45
13
Lights (fingus mix) - 03:04
14
Virš debesų (fingus remix) - 03:37
15
Not the end (marts mix) - 05:00
16
Nebijau (fingus mix) - 03:44
Daugiau
1
Timpanai-varpai-procesija - 01:30
2
O tai arklys - 01:00
3
Vėdaras. ubladėj kepė - 00:47
4
Aš pasėjau baltą grikį - 01:57
5
Gilio polka - 01:02
6
Būrimai iš delno - i - 00:34
7
Meškutė - 01:00
8
Didi dyvai ir stebuklai daros - 01:00
9
Ragučių gydymas - daktaro receptai - 00:58
10
Pašportas - 00:17
11
Sunku ubagui gyventi unt svietą - 01:43
12
Pinigų rinkimas jaunąjai - 00:26
13
Oi berneli, bernužėli - 01:56
14
Velnio uodega - 00:22
15
Ožys, ožys ilgaragis - 00:40
16
Džiaugės senis po žiemos - 03:07
17
Aje žyds per miestą - 02:09
18
Ale čigonas pasidarė - 00:43
19
Netoli miškelio čigonai stovėjo - 01:56
20
Cigoneliou dous dous - 01:32
21
Būrimai iš delno - ii - 01:15
22
Bičių spiečius - 00:37
23
Rasto pjovimas - 00:33
24
Ein mergytė per kiemelį - 03:32
25
Pardavėjų raginimai - 00:49
26
Batvinių, kruopų, bulvienės ir duonos - 00:42
27
Kanapinio-lašininio prisistatymas ir kova - 02:41
28
šalta žiema šalin eina - 01:37
29
Giesmė morei pagerbti - 00:31
30
Bet tai kokia mergina - 00:34
31
Morės deginimas - 00:13
32
Valatkonių polka - 01:17
33
Pokalbis su giltine - 00:19
34
Siuntė mane motinėlė - 01:23
35
Vyns velns. aš su velniu noriu šokt - 02:31
36
šyvis - 01:44
37
Bingelis - 01:15
38
Laimės pardavimas - 00:26
39
čiuk, čiurmasala, turi boba ožį - 01:39
40
Trijų velnių valsas. einam pašokt valsiuką - 03:46
41
Granskveras - 02:32
42
žemaitėlių polka - 01:34
43
Polka be zakietkų - 01:18
44
žiema žiema, bėk iš kiemo - 00:21
Daugiau
1
Kas pas mumi dėjos - 01:55
2
Nesižanyk, braliukai - 02:20
3
Polka ''lipk ant sienų'' - 01:47
4
O kas tau bernaitėlis - 02:15
5
Kai aš turėjau - 02:36
6
Mano širdis jau sužeista - 04:20
7
Aš išgėriau vienų - 02:52
8
ėch ta laimė - 02:15
9
Ei kūmuže kūmuže - 02:47
10
Tomo polka - 02:04
11
Grieš armonika - 03:18
12
Nebegrįšiu laukų takeliu - 02:56
13
Raudona saulė nusileido - 03:55
14
Polka - 03:56
15
Kaklelis gert ištroško - 01:48
16
Mažas mažas staleliukas - 03:19
17
Bitute samane - 02:03
18
Valsas - 02:15
19
Polka ''marytė'' - 02:01
20
Polka - 02:15
21
Ant aukšto kalnelio. meilutė - 03:18
22
Pupų dėdės polka - 01:59
23
Baigias skleistis jau baltosios rožės - 04:26
24
Ir atjojo bernužėlis - 02:51
25
Balnokim žirgus - 03:24
26
Polka ''duokim garo'' - 02:28
27
žvaigždė - 03:45
28
Aš nusikirpsiu trumpai plaukus - 04:29
29
Apie žvejus - 02:10
30
Saulė nusileido - 02:44
31
Jonkelis - 02:17
32
Dainuoju dainą - 03:00
33
žalias gojus - 01:47
34
Polka - 01:26
35
Sužibo toli žiburėlis - 03:02
36
Polka - 01:17
37
Išsiskyrė keliai - 02:17
38
Prie upės srovės bėgančios - 01:58
39
Mėnesėlis - 02:20
40
Tamsi naktis - 03:57
41
Palangos miestelis - 03:53
42
čiulba ulba paukšteliai - 01:33
43
Akšin žalnieriuka - 02:33
44
Polka - 01:50
45
Aš nueisiu į žalią girią - 02:46
46
Juozo polka - 01:51
47
Jau nuvyto gėlė - 04:01
48
Ar matai, kaip skęsta - 04:54
49
Anzelmutė - 02:34
50
Polka - 01:47
51
Bėginėjo povelė po dvarų - 03:47
52
Paukštela - 02:34
53
Gražių dainelių nedainuosiu - 03:41
54
Polka - 01:24
55
Norėčiau mirt, kada pražydės gėlelė - 03:09
56
Tyli naktis - 03:18
57
Obelis - 03:13
58
Saulutė leidžiasi - 02:23
59
Fokstrotas kitaip - 02:00
60
Ar pameni, mano mielas - 02:23
61
Polka vailakinė - 02:04
62
Menu aš tas dienas - 03:58
63
Valsas paukšteli daineli - 01:32
64
Aukšti kalna - 02:19
65
Kačerga - 01:19
66
Vai onula, vai sesula - 02:28
67
žiema - 03:21
68
Plaukia salos - 04:37
69
Rasotų žiedų prisiskynęs - 02:49
70
Oi broli broli - 02:48
71
Paryčiais vėl anksti aš namo sugrįžtu - 02:00
72
Dainio polka - 01:13
73
Bulviakasio polka - 02:26
74
žalioj girioj - 01:47
75
Durnapolkė - 01:30
76
Suktinis paskutinis - 01:34
77
Polka ''gero ūpo!'' - 02:43
78
Gaubia sutemos - 03:01
79
Kiškelis - 02:12
80
Teresėli balundėli - 02:05
81
Polka ''prūsai ilgi ūsai'' - 02:42
82
Gegužinės valsas - 02:37
83
Du smuikai pravirko - 03:46
84
Rozalijos valsas - 02:36
85
Mano širdis jau sužeista - 03:29
86
Ir vienąkart pavasarį - 04:42
87
Polka - 01:43
88
Sena patranka - 02:14
89
Ain bernelis - 02:09
90
Zosiutės polka - 01:54
91
Tamburino polka - 02:08
92
Rasotų žiedų prisiskynus - 02:27
93
Tyliai plaukia - 02:46
94
šleiva kreiva karvė - 02:01
95
Sena polka - 02:22
96
Valso sūkuriuos - 03:01
97
Mudu sudiesma baltas ronkeles - 03:04
98
Polka su palaukimu - 01:48
99
Saulutė teka rytuose - 03:05
100
Blindos polka - 02:44
Daugiau
1
Aukšti kalna - 02:19
2
Dainio polka - 01:13
3
Bulviakasio polka - 02:26
4
Sutemų klonėj - 03:01
5
Kačerga - 01:19
6
Plaukė mano laivelis - 03:19
7
Menu aš tas dienas - 03:58
8
Paryčiais vėl anksti aš namo sugrįžtu - 02:00
9
Polka ''duokim garo!'' - 02:28
10
Vai onula, vai sesula - 02:28
11
Oi broli broli - 02:48
12
Jūrininkų polka - 01:45
13
Valsas ''paukšteli daineli'' - 01:32
14
žalioj girioj - 01:47
15
Polka vailakinė - 02:04
16
žiema - 03:21
17
Suktinis paskutinis - 01:34
18
Juoko polka - 01:25
19
Rasotų žiedų prisiskynęs (liet. l. romansas) - 02:49
20
Polka - 01:18
21
Pabaigos vinjetė - 00:14
Daugiau
1
Nebegrįšiu laukų takeliu - 02:56
2
Trampolkė - 02:03
3
Vėjava - 01:54
4
Kaklelis gert ištroško - 01:48
5
Aš išgėriau vienu - 02:52
6
Valsas - 02:15
7
Polka marytė - 02:01
8
ėch ta laimė - 02:15
9
šviesi naktis - 02:37
10
Mergyte mona - 02:58
11
Polka ''uošvio'' - 01:57
12
Valsas - 02:15
13
Kai aš turėjau šalia mergelę - 02:36
14
Mudu sudiesma baltas ronkeles - 03:03
15
Iš ta miežia grūda - 01:56
16
Ei kūmuže kūmuže - 02:47
17
Mano širdis jau sužeista - 04:20
18
Raudona saulė nusileido - 03:55
19
O kas tau bernaitėlis - 02:14
20
Polka ''misinginė'' - 02:18
21
Polka ''lipk ant sienų'' - 01:46
22
Grieš armonika - 03:18
23
Kas pas mumi dėjos - 01:55
24
Polka - 03:56
Daugiau
1
Baigias skleistis jau baltosios rožės - 04:26
2
Aš nusikirpsiu trumpai plaukus - 04:29
3
žvaigždė - 03:45
4
Ar matai kaip skęsta obelys žieduose - 04:54
5
Polka - 02:15
6
Užsimanė mano senis avižų kisieliaus - 02:09
7
Ir atjojo bernužėlis - 02:51
8
Polka - 01:26
9
Gale gryčios prie serbentų - 01:20
10
Polka - 01:58
11
Polka - 01:47
12
Anzelmutė - 02:34
13
Fokstrotas ''laisvės alėjoj'' - 01:49
14
žalias gojus - 01:47
15
Dainuoju dainą - 03:00
16
Ir atjojo trys berneliai - 02:55
17
Mažas mažas mano staliukas - 02:06
18
Bėginėjo povelė po dvarą - 03:47
19
Sužibo toli žiburėlis - 03:02
20
Jau nuvyto gėlė - 04:01
21
Jonkelis - 02:17
22
Kupletai ''apie žvejus'' - 02:10
Daugiau
Norint klausytis reikia prisijungti
Kraunama
NAUDOJATE NELEISTINAS PROGRAMAS, PRAŠOME PAŠALINTI, NORINT NAUDOTIS TINKLAPIU.