atlikėjas ir autorius darius daknys
1
Girioj - 03:45
2
Skamba dainos vakarais - 03:22
3
Vasarodamas aš kaime - 02:45
4
Kalnai kur dainavo - 03:35
5
Tylioj nakty - 02:13
6
Kai saulutė paraudus - 03:28
7
Kai ateis vakarai - 03:04
8
Tai buvo vasaros rytą saulėtą - 02:57
9
Nebegrįšiu laukų takeliu - 03:11
10
Marijanka - 02:12
11
Ant ežero kranto - 03:01
12
Ateis rudenėlis - 03:02
13
Iš nupjauto lankoj šieno - 03:06
14
Rožė - 05:11
15
Ir buvo gražūs vakarai - 02:57
16
žėri tolyje - 03:06
17
Saulutė leidžiasi - 03:09
18
Olimpa - 02:53
19
Polka „drugelis“ - 01:59
Daugiau
1
šventinis maršas - 02:45
2
Subatos vėlų vakarą - 02:33
3
Ir kam gi tu pabeldei - 02:46
4
Polka "tumba tumba kaip iš rago" - 01:55
5
Aušta aušrela - 02:18
6
Oi tu, juzi - 04:01
7
Klonių valsas - 03:13
8
Kukulių viedras - 03:07
9
Eik sesute darželin - 02:45
10
Dūktinė polka - 02:45
11
Ant melsvo ežero bangų - 02:51
12
Apie palvą arklį - 03:15
13
Tolkašokis - 03:02
14
Sakyk, sesute - 02:37
15
Smarkioji polka - 01:40
16
Kaip du paukšteliai - 02:34
17
Siuntė marę į žagarę - 02:21
18
Rudenėliui atėjus - 03:33
19
Polka - 01:50
20
Kumpu snapu - 03:46
21
ąžuolyno polka - 02:27
Daugiau
1
Skambalų polka - 02:10
2
Kur eisiu, kur būsiu - 01:41
3
Oi oi oi, išeidama - 01:00
4
Smuikininkas miške - 02:50
5
Kas nuor muni gauti - 01:52
6
Polkutė - 02:55
7
Dūda - 01:50
8
Sudievu rūta - 01:11
9
Jojau dyną, jojau naktį - 02:23
10
Karobuška - 02:07
11
Pajauga berželis - 02:06
12
Susivija duobila - 01:50
13
Vajaunas - 02:25
14
Kap aš buvau mažas - 02:09
15
Polka „avietėlė“ - 02:10
16
Jenerolas - 03:07
17
Sėjau rūtelių - 04:33
18
Rolenderis - 01:11
19
Oi, čiūčia liūlia - 01:56
20
Polka uch - 02:12
21
Ant aukšta kalnelia - 03:18
22
Ulanas - 02:43
23
Paplijonas šiaučius - 01:31
24
Augin tievas du sūneliu - 02:34
25
Magdės polka - 02:43
26
Kalvelis - 01:51
27
Oi to, onžoulieli - 01:53
28
Barė mane tėvelis - 02:07
29
Siuntė marę į žagarę - 01:58
30
Tylas tylas vakarėlis - 01:53
31
Iškilmių maršas - 01:55
32
Bėginėjo povelė - 03:08
33
Oi ant kalno bačkelė - 01:36
34
Už girių girių - 02:32
Daugiau
1
šakalinė - 02:58
2
šėriau šėriau sau žirgelį - 02:27
3
Aš pamilau lauko gėlę - 04:30
4
žalias ąžuolėlis - 02:04
5
Taip gražu ant lauko - 03:00
6
Apaščios polka - 03:10
7
Menu aš tas dienas - 02:43
8
Tu girele, tu žalioji - 02:23
9
Joja bernelis - 02:43
10
Oi motin motin - 02:37
11
Tėviškės valsas - 02:36
12
Mano tėviškėlė - 02:43
13
Ramunė - 02:42
14
Pempel pempel - 01:56
15
Polka "čyru vyru, duok pipirų" - 02:13
16
Rytmečio dvelksmas - 02:15
17
Polka "širdelė" - 02:13
18
Klumpakojis - 03:26
19
žemaičių valsas - 02:41
20
Trijula - 03:10
21
Bernelių maršas - 03:13
22
Paskutinė polka - 02:37
Daugiau
1
Saulala riduolėla - 03:36
2
šėriau žirgytį - 01:37
3
Mamužyte, senolyte - 03:34
4
Oželis - 02:19
5
Aukšti kalnai lygios lankos - 03:34
6
Ei, kieno kieno - 03:16
7
Pasakyk man, berneli - 02:36
8
Užteka saulužė - 04:36
9
šarkelė - 02:38
10
Plaukiau per jūrą - 02:58
11
O, tu seni - 02:58
12
šią naktelę per naktelę - 01:39
13
Nepaimti dievo cudai - 01:39
14
Kalėdų rytą saulė pražydo - 02:40
15
Kuoks tin lingvas puoilsėlis - 03:32
16
Oi, kaip linksma - 01:41
17
žalias ąžuolėlis - 02:04
18
Dainuoja mergiotės - 03:28
19
šėriau šėriau sau žirgelį - 02:26
20
Tu girele, tu žalioji - 02:22
21
šviesi naktis - 02:40
22
Aš prisimenu namelį - 03:24
23
Atlėkė balandis - 01:54
24
Raudona saulė - 03:14
25
Apsuktinė polka - 02:24
26
Baltos ievos - 03:49
27
Mano tėviškėlė - 02:43
28
Trampolkė - 01:48
29
Kai ateis vakarai - 03:20
30
Jaunimėlio polka - 01:40
31
žalia rūtelė - 03:07
32
Oi, tu joneli - 02:46
33
Menu aš tas dienas - 02:43
34
šakalinė - 02:58
35
Lietutis - 03:04
36
Polka "širdelė" - 02:13
37
Lukšių valsas - 01:50
38
Linksmoji polka - 02:00
39
Rytmečio dvelksmas - 02:15
40
Motinėlė miela - 02:17
41
Polka "čyru vyru, duok pipirų" - 02:13
42
žemaičių valsas - 02:41
43
Saldus alutis - 02:01
44
Polka "tirli tirli" - 01:46
45
Ramunė - 02:42
46
Pabaigtuvių polka - 02:06
47
Tėviškėlės valsas - 02:36
48
Skruzdėlytės - 03:13
49
Polkų pynė "šokim trypkim" - 06:43
Daugiau
1
Jaunimėlio polka (youth polka) - 01:40
2
Baltos ievos (white bird cherries) - 03:49
3
šią naktelę per naktelę (the night through the night) - 01:39
4
Valsas po sodelį (waltz in the garden) - 02:25
5
Nepaimti dievo cudai (god's unclaimed miracles) - 01:39
6
Pabaigtuvių polka (end of harvest polka) - 02:06
7
Mamužyte, senolyte (mother, old mother) - 03:33
8
Atlėkė balandis (a dove came flying) - 01:54
9
O, tu, seni (oh, you old man) - 02:58
10
Ei, broliukai, ei, sesutės (hey, brothers, hey, sisters) - 02:38
11
Aš prisimenu namelį (oh, my native home) - 03:24
12
Motinėle miela (mother dear) - 02:17
13
Polka tirli tirli (polka tirli tirli) - 01:46
14
Dainuoja mergiotės (the girls are singing) - 03:28
15
Lukšių valsas (lukšiai waltz) - 01:50
16
šėriau žirgytį (i fed the horsie) - 01:37
17
žalia rūtelė (green rue) - 03:07
18
Piemenų giesmė (shepherds' hymn) - 03:36
19
šokim, trypkim (let's dance and stamp our feet) - 04:09
20
Saulės žiedu (with the sun's flower) - 03:29
Daugiau
1
Galalių gegužinėj - 02:17
2
Smuikų pasiutpolkė - 02:31
3
Jaunimėlio polka - 01:40
4
Telšių klumpakojis - 01:16
5
Trampolkė - 01:48
6
Pabaigtuvių polka - 02:06
7
Audėjėlė - 01:29
8
Polka „tirli tirli“ - 01:46
9
ūsanykas - 02:41
10
Polka - 01:56
11
Gylio polka - 02:15
12
šok, smagiau - 01:46
13
Linksmoji polka - 02:00
14
Skrabalų polkutė - 02:24
15
Po dvi greta - 01:56
16
Gegužinė - 03:26
17
Skruzdelytės - 02:20
18
Polkutė - 01:54
19
šokim, trypkim - 04:08
Daugiau
1
Pilnos pievos gėlių raudonų - 02:44
2
Vakaras - 02:32
3
Neprižadėk, nes tu neištesėsi - 02:10
4
Kaip obelis - 01:59
5
Ar matai, kaip skęsta obelys žieduose? - 03:54
6
Liolė mergaitė graži - 02:12
7
žiema - 03:31
8
Oi, berneli tu beširdi - 02:41
9
Piemenaitė - 03:54
10
Išsiskyrė keliai - 02:23
11
Aš iš meilės gavau džiovą - 03:33
12
Kartą mačiau ramunę baltą - 02:05
13
Laukuose dobilas raudonas - 02:48
14
Jau saulutė nusileidė - 02:18
15
Baltos ievos - 02:57
16
Ko nuvyto gėlė? - 02:32
17
Fokstrotas - 02:19
18
Lakštutė - 02:39
Daugiau
1
Aš išdainiavau - 02:24
2
Ir atjojo bernužėlis - 01:57
3
Navickio polka - 02:01
4
ėjau per girelį - 02:12
5
Suseja viuliuoka - 00:54
6
Lestingis - 01:27
7
Valsas iš žarėnų - 01:52
8
Polka iš žarėnų - 01:31
9
Gaspadoriška giesmė - 01:22
10
Suodnė mergelė vaikščiuoje - 02:26
11
Kad patekietų skaisti saulelė - 03:20
12
Aušta aušreli - 00:52
13
įvažiava meška - 01:52
14
Janušo valsas - 02:43
15
Janušo polka - 02:09
16
Ai ka tu nuvytai - 02:20
17
Devynės suodas prajuojau - 03:53
18
Genel, paukštel - 02:46
19
Krakoviakas - 01:15
20
Oi, aisiu aisiu - 02:12
21
Saulele rauduona - 02:13
22
čysta butelkiele - 01:45
23
Kelkis, mergeli - 02:05
24
ūžia girel - 02:29
25
Trijų polka - 01:35
26
Auga obelėl - 01:51
27
šių naktelį meiga nemeiguojau - 03:32
28
Trys sesutes - 01:56
29
Senoviškas tančius - 01:33
30
Vuo ko įsistyga - 03:49
Daugiau
1
Karolin - 02:16
2
Viskas jums, gražiosios moterys / alles fur euch, shone frau’n! - 04:02
3
Aš su tavimi, tu su manimi / io con te, tu con me - 03:12
4
La cumparsita - 04:08
5
Mažasis kabrioletas / kleines kabriolett - 03:49
6
Našlaičių valsas / valzer delle viole - 03:53
7
Dolskio dainų popuri - 03:28
8
Mažame taksi / in einer kleinen taxe - 03:17
9
Ta ra ta / ta-ra-ta-pun-ti-e ! - 04:51
10
Pasakyk man taip / dimmi di si - 02:47
11
Tik truputį arčiau / just a little closer - 04:02
12
Pirmasis jausmas / la prima sensazione - 05:02
13
Rojus ant jūros kranto / ein paradies am meeresstrand... - 04:22
14
Riterių stiliumi / tipo chevalier - 01:52
Daugiau
1
Cvinglis - 01:54
2
Polka - 01:39
3
Padariau alutį - 02:13
4
Alfonso pelenio polka - 01:53
5
Valsas - 03:10
6
Išleistuvių polka - 01:38
7
Jir atjuoja trys berneliai - 03:01
8
Lapeikos polka - 01:36
9
Sudiesma mudu baltas ronkeles - 04:49
10
Polka lakštutė - 01:50
11
Dūdų valsas - 03:30
12
Bėdavoja tetušėlis - 02:03
13
Iš ta viena mieže grūda - 01:41
14
Rusiška polka - 02:39
15
Po dvi greta - 01:55
16
Maršas-polkikė - 02:33
17
Valsas ''iš laibųjų'' - 02:05
18
Tėvo polka - 01:33
19
Senovinis valsas - 02:15
20
Kelmės polka - 01:36
Daugiau
1
Sveiki atvykę - 02:06
2
Kai ateis vakarai - 03:20
3
Trampolkė - 01:48
4
Raudona saulė nusileido - 03:14
5
Akordeono valsas - 03:16
6
Galalių gegužinėj - 02:16
7
šviesi naktis - 02:40
8
šilojų valsas - 02:34
9
Saldus alutis - 02:01
10
Ei kieno kieno žalias kiemelis - 03:16
11
Gylio polka - 02:15
12
Gardus alutis - 01:59
13
Telšių klumpakojis - 01:16
14
Lietutis - 03:05
15
Oi tu, joneli - 02:46
16
Palaukėm, papieviais - 02:18
17
Kreispolkė - 02:17
18
Oi, kaip linksma - 01:41
19
Po dvi greta - 01:57
20
Valčius - 02:45
21
Plaukiau per jūrą - 02:58
Daugiau
1
Trampolkė - 01:48
2
šilojų valsas - 02:34
3
šviesi naktis - 02:40
4
Telšių klumpakojis - 01:16
5
Vajaunas - 01:46
6
Oi, tu, joneli - 02:46
7
Smuikų pasiutpolkė - 02:31
8
Skruzdelytės - 03:13
9
Kuoks tin lingvas puoilselis - 03:32
10
Ei tu, seni, senutėli - 01:14
11
Skrabalų polkutė - 02:25
12
Pavasario kadrilis - 02:17
13
Medinis žirgelis - 01:55
14
Marceliukė - 02:46
15
Melodijų pynė - 03:56
16
žirgeliai sukinkyti - 02:35
Daugiau
1
šokinėjimas per kliūtis / hundersprunge - 03:25
2
žalieji vandenys / green waters - 03:40
3
O, babete / oh! babette - 03:16
4
Marijanka / marianka - 02:17
5
Mažame taksi / in einer kleinen taxe - 03:42
6
Intermeco / intermezzo - 02:39
7
Fokstrotas / foxtrot - 03:10
8
Jūsų šypsenos šešėlis / the shadow of your smile - 03:14
9
šok, smagiau - 01:45
10
Akordeono valsas - 03:32
11
Skuodiškių polka - 02:25
12
Polkutė - 01:54
13
Vienos merginos / weaner mad‘in - 04:59
14
Polka - 01:56
15
Melodija / melodia - 02:03
16
Malūnėlis - 00:59
17
Gylio polka - 01:59
Daugiau
1
Maršas - 00:34
2
Apvynėlis augo - 01:39
3
Gintautų „untytė“ - 00:54
4
Lelija - 00:57
5
Aušta aušrela - 02:12
6
Drailinas - 02:51
7
šumka (senovinis suktinis) - 00:47
8
Bėdavoja tetušėlis - 01:12
9
Skanus alus - 01:13
10
Polkutė - 01:58
11
Gilio polka - 02:06
12
Tetrvins subilda - 02:48
13
Kur mana tėvelis gėrė - 02:04
14
Dirižablis (aukštaičių šokis) - 01:46
15
Antanukas (aukštaičių šokis) - 01:31
16
Jau sutema temela - 02:03
17
Trijų polka - 01:02
18
Turėjo bobutė - 01:41
19
Kaliūkščių valsas - 01:21
20
Cvinglis - 01:50
21
Alfonso pelenio polka - 02:02
22
Valsas „iš laibųjų“ - 02:32
23
Tėvo polka - 01:42
24
Aisma į kalną - 01:59
25
Kuo nuliūda, mergeli - 01:24
26
Polka - 01:48
27
Lelinderis - 01:49
28
Uoi, tu kleveli - 03:18
29
Pjaun bernelis - 01:12
30
Polkutė - 01:25
31
Polka - 02:01
32
Uoi, gydra gydra - 01:55
33
žaliuojuo girelie - 02:14
34
Magdės polka - 02:06
35
Maršas - 01:35
Daugiau
1
Piemenuko ridavimas - 03:41
2
Oi, ką kalba linelis - 02:08
3
Tututūtutis - 00:46
4
Giedula liepa, giedula - 01:14
5
Kaimiška polka - 01:49
6
Beržytės polka - 00:57
7
Ginučių kadrilis - 03:36
8
Gylio polka - 02:16
9
Papartis - 02:32
10
žemaičių vestuvinis maršas - 02:18
11
Rats ratą vytų - 00:52
12
žarėnų valsas - 02:03
13
šokis su statinėmis - 03:00
14
Zanavykų aplinkinis - 04:12
15
Verksmo sodas - 04:11
16
Varnėnas - 01:00
17
Senovinis fokstrotas - 02:50
18
Galalių gegužinėj - 02:16
19
Parvažiavo saulė - 02:27
Daugiau

albumai, kuriuose dalyvauja DARIUS DAKNYS

1
Virš debesų - 04:39
2
Lights - 03:44
3
Prašau - 04:50
4
Not the end - 04:06
5
Take me home - 03:14
6
Nebijau - 03:52
7
Pašvaistės - 04:21
8
Home - 04:01
9
Horizontai - 03:46
10
Pradžios nebėra - 02:39
11
Vienudu - 04:06
12
Wasting my time - 03:45
13
Lights (fingus mix) - 03:04
14
Virš debesų (fingus remix) - 03:37
15
Not the end (marts mix) - 05:00
16
Nebijau (fingus mix) - 03:44
Daugiau
1
Timpanai-varpai-procesija - 01:30
2
O tai arklys - 01:00
3
Vėdaras. ubladėj kepė - 00:47
4
Aš pasėjau baltą grikį - 01:57
5
Gilio polka - 01:02
6
Būrimai iš delno - i - 00:34
7
Meškutė - 01:00
8
Didi dyvai ir stebuklai daros - 01:00
9
Ragučių gydymas - daktaro receptai - 00:58
10
Pašportas - 00:17
11
Sunku ubagui gyventi unt svietą - 01:43
12
Pinigų rinkimas jaunąjai - 00:26
13
Oi berneli, bernužėli - 01:56
14
Velnio uodega - 00:22
15
Ožys, ožys ilgaragis - 00:40
16
Džiaugės senis po žiemos - 03:07
17
Aje žyds per miestą - 02:09
18
Ale čigonas pasidarė - 00:43
19
Netoli miškelio čigonai stovėjo - 01:56
20
Cigoneliou dous dous - 01:32
21
Būrimai iš delno - ii - 01:15
22
Bičių spiečius - 00:37
23
Rasto pjovimas - 00:33
24
Ein mergytė per kiemelį - 03:32
25
Pardavėjų raginimai - 00:49
26
Batvinių, kruopų, bulvienės ir duonos - 00:42
27
Kanapinio-lašininio prisistatymas ir kova - 02:41
28
šalta žiema šalin eina - 01:37
29
Giesmė morei pagerbti - 00:31
30
Bet tai kokia mergina - 00:34
31
Morės deginimas - 00:13
32
Valatkonių polka - 01:17
33
Pokalbis su giltine - 00:19
34
Siuntė mane motinėlė - 01:23
35
Vyns velns. aš su velniu noriu šokt - 02:31
36
šyvis - 01:44
37
Bingelis - 01:15
38
Laimės pardavimas - 00:26
39
čiuk, čiurmasala, turi boba ožį - 01:39
40
Trijų velnių valsas. einam pašokt valsiuką - 03:46
41
Granskveras - 02:32
42
žemaitėlių polka - 01:34
43
Polka be zakietkų - 01:18
44
žiema žiema, bėk iš kiemo - 00:21
Daugiau
1
Kas pas mumi dėjos - 01:55
2
Nesižanyk, braliukai - 02:20
3
Polka ''lipk ant sienų'' - 01:47
4
O kas tau bernaitėlis - 02:15
5
Kai aš turėjau - 02:36
6
Mano širdis jau sužeista - 04:20
7
Aš išgėriau vienų - 02:52
8
ėch ta laimė - 02:15
9
Ei kūmuže kūmuže - 02:47
10
Tomo polka - 02:04
11
Grieš armonika - 03:18
12
Nebegrįšiu laukų takeliu - 02:56
13
Raudona saulė nusileido - 03:55
14
Polka - 03:56
15
Kaklelis gert ištroško - 01:48
16
Mažas mažas staleliukas - 03:19
17
Bitute samane - 02:03
18
Valsas - 02:15
19
Polka ''marytė'' - 02:01
20
Polka - 02:15
21
Ant aukšto kalnelio. meilutė - 03:18
22
Pupų dėdės polka - 01:59
23
Baigias skleistis jau baltosios rožės - 04:26
24
Ir atjojo bernužėlis - 02:51
25
Balnokim žirgus - 03:24
26
Polka ''duokim garo'' - 02:28
27
žvaigždė - 03:45
28
Aš nusikirpsiu trumpai plaukus - 04:29
29
Apie žvejus - 02:10
30
Saulė nusileido - 02:44
31
Jonkelis - 02:17
32
Dainuoju dainą - 03:00
33
žalias gojus - 01:47
34
Polka - 01:26
35
Sužibo toli žiburėlis - 03:02
36
Polka - 01:17
37
Išsiskyrė keliai - 02:17
38
Prie upės srovės bėgančios - 01:58
39
Mėnesėlis - 02:20
40
Tamsi naktis - 03:57
41
Palangos miestelis - 03:53
42
čiulba ulba paukšteliai - 01:33
43
Akšin žalnieriuka - 02:33
44
Polka - 01:50
45
Aš nueisiu į žalią girią - 02:46
46
Juozo polka - 01:51
47
Jau nuvyto gėlė - 04:01
48
Ar matai, kaip skęsta - 04:54
49
Anzelmutė - 02:34
50
Polka - 01:47
51
Bėginėjo povelė po dvarų - 03:47
52
Paukštela - 02:34
53
Gražių dainelių nedainuosiu - 03:41
54
Polka - 01:24
55
Norėčiau mirt, kada pražydės gėlelė - 03:09
56
Tyli naktis - 03:18
57
Obelis - 03:13
58
Saulutė leidžiasi - 02:23
59
Fokstrotas kitaip - 02:00
60
Ar pameni, mano mielas - 02:23
61
Polka vailakinė - 02:04
62
Menu aš tas dienas - 03:58
63
Valsas paukšteli daineli - 01:32
64
Aukšti kalna - 02:19
65
Kačerga - 01:19
66
Vai onula, vai sesula - 02:28
67
žiema - 03:21
68
Plaukia salos - 04:37
69
Rasotų žiedų prisiskynęs - 02:49
70
Oi broli broli - 02:48
71
Paryčiais vėl anksti aš namo sugrįžtu - 02:00
72
Dainio polka - 01:13
73
Bulviakasio polka - 02:26
74
žalioj girioj - 01:47
75
Durnapolkė - 01:30
76
Suktinis paskutinis - 01:34
77
Polka ''gero ūpo!'' - 02:43
78
Gaubia sutemos - 03:01
79
Kiškelis - 02:12
80
Teresėli balundėli - 02:05
81
Polka ''prūsai ilgi ūsai'' - 02:42
82
Gegužinės valsas - 02:37
83
Du smuikai pravirko - 03:46
84
Rozalijos valsas - 02:36
85
Mano širdis jau sužeista - 03:29
86
Ir vienąkart pavasarį - 04:42
87
Polka - 01:43
88
Sena patranka - 02:14
89
Ain bernelis - 02:09
90
Zosiutės polka - 01:54
91
Tamburino polka - 02:08
92
Rasotų žiedų prisiskynus - 02:27
93
Tyliai plaukia - 02:46
94
šleiva kreiva karvė - 02:01
95
Sena polka - 02:22
96
Valso sūkuriuos - 03:01
97
Mudu sudiesma baltas ronkeles - 03:04
98
Polka su palaukimu - 01:48
99
Saulutė teka rytuose - 03:05
100
Blindos polka - 02:44
Daugiau
1
Aukšti kalna - 02:19
2
Dainio polka - 01:13
3
Bulviakasio polka - 02:26
4
Sutemų klonėj - 03:01
5
Kačerga - 01:19
6
Plaukė mano laivelis - 03:19
7
Menu aš tas dienas - 03:58
8
Paryčiais vėl anksti aš namo sugrįžtu - 02:00
9
Polka ''duokim garo!'' - 02:28
10
Vai onula, vai sesula - 02:28
11
Oi broli broli - 02:48
12
Jūrininkų polka - 01:45
13
Valsas ''paukšteli daineli'' - 01:32
14
žalioj girioj - 01:47
15
Polka vailakinė - 02:04
16
žiema - 03:21
17
Suktinis paskutinis - 01:34
18
Juoko polka - 01:25
19
Rasotų žiedų prisiskynęs (liet. l. romansas) - 02:49
20
Polka - 01:18
21
Pabaigos vinjetė - 00:14
Daugiau
1
Nebegrįšiu laukų takeliu - 02:56
2
Trampolkė - 02:03
3
Vėjava - 01:54
4
Kaklelis gert ištroško - 01:48
5
Aš išgėriau vienu - 02:52
6
Valsas - 02:15
7
Polka marytė - 02:01
8
ėch ta laimė - 02:15
9
šviesi naktis - 02:37
10
Mergyte mona - 02:58
11
Polka ''uošvio'' - 01:57
12
Valsas - 02:15
13
Kai aš turėjau šalia mergelę - 02:36
14
Mudu sudiesma baltas ronkeles - 03:03
15
Iš ta miežia grūda - 01:56
16
Ei kūmuže kūmuže - 02:47
17
Mano širdis jau sužeista - 04:20
18
Raudona saulė nusileido - 03:55
19
O kas tau bernaitėlis - 02:14
20
Polka ''misinginė'' - 02:18
21
Polka ''lipk ant sienų'' - 01:46
22
Grieš armonika - 03:18
23
Kas pas mumi dėjos - 01:55
24
Polka - 03:56
Daugiau
1
Baigias skleistis jau baltosios rožės - 04:26
2
Aš nusikirpsiu trumpai plaukus - 04:29
3
žvaigždė - 03:45
4
Ar matai kaip skęsta obelys žieduose - 04:54
5
Polka - 02:15
6
Užsimanė mano senis avižų kisieliaus - 02:09
7
Ir atjojo bernužėlis - 02:51
8
Polka - 01:26
9
Gale gryčios prie serbentų - 01:20
10
Polka - 01:58
11
Polka - 01:47
12
Anzelmutė - 02:34
13
Fokstrotas ''laisvės alėjoj'' - 01:49
14
žalias gojus - 01:47
15
Dainuoju dainą - 03:00
16
Ir atjojo trys berneliai - 02:55
17
Mažas mažas mano staliukas - 02:06
18
Bėginėjo povelė po dvarą - 03:47
19
Sužibo toli žiburėlis - 03:02
20
Jau nuvyto gėlė - 04:01
21
Jonkelis - 02:17
22
Kupletai ''apie žvejus'' - 02:10
Daugiau
Norint klausytis reikia prisijungti
Kraunama
NAUDOJATE NELEISTINAS PROGRAMAS, PRAŠOME PAŠALINTI, NORINT NAUDOTIS TINKLAPIU.
Šiuo metu mobili aplikacija neveikia su Android 12 ir naujesnėmis versijomis. Problema žinoma ir sprendžiama, atsiprašome už nepatogumus.
Uždaryti