vytautas landsbergis

LEIDYKLOS

1
Variacija iii - 00:45
2
Variacija ii - 00:31
3
Preliudas a major vl 335 - 02:01
4
Ant kalno gluosnys vl 289 - 01:03
5
Bėkit, bareliai vl 279 - 02:35
6
Variacija vi - 01:01
7
Santaika vl 255 - 01:45
8
Variacija v - 01:05
9
Variacija iv - 01:35
10
Preliudas g major vl 338 - 02:42
11
Preliudas a minor vl 188 - 01:14
12
Tėve mūsų vl 260 - 02:02
13
Variacija iiia - 01:03
14
Preliudas b major vl 186 - 02:05
15
Vai močiute vl 277 - 01:34
16
Sekminių muzika vl 337a - 01:33
17
Be pavadinimo vl 310 - 04:36
18
Variacija i - 01:24
19
Druskininkų angelas dievo vo 184 - 03:30
20
Fuga b flat minor vl 345 - 04:56
21
Preliudas d flat major vl 187 - 01:21
22
Preliudas b minor vl 182a - 02:11
23
Oi, giria, giria vl 276 - 01:55
24
Noktiurnas f sharp minor vl 178 - 03:36
25
Vienam kiemely vl 274 - 02:38
26
Preliudas d minor vl 239 - 02:15
27
Ekspromtas f sharp minor vl 181 - 06:13
28
Preliudas c major vl 331 - 01:30
29
Preliudas d minor vl 325 - 02:37
30
Preliudas b flat minor vl 169 - 03:05
Daugiau
1
Kūriniai fortepijonui: septynios variacijos tema "sefaa esec", op. 15 - 06:22
2
Kūriniai fortepijonui: preliudas op. 15 nr. 2 - 02:50
3
Kūriniai fortepijonui: keturios variacijos tema "besacas", op. 18 - 05:18
4
Kūriniai fortepijonui: fuga op. 34 - 04:17
5
Kūriniai fortepijonui: preliudai: op. 32 nr. 2, op. 30 nr. 2, op. 26 nr. 3 - 08:07
6
Lietuvių liaudies dainos: oi, giria giria i-v; močiute, mano miela; išėjo mergaitė i-ii; ei mergele i-iii; ganiau aveles; vai močiute i-ii; subatos vakarėlį i-iii; vienam kiemely i-ii; aš pasėjau rūtelę; siuntė mane močiutė... - 16:28
Daugiau
1
Op. 7, nr. 4 - 01:17
2
Op. 3, nr. 1 - 02:52
3
Op. 11, nr. 2 - 01:04
4
Op. 7, nr. 2 - 01:18
5
Op. 6, nr. 1 - 03:30
6
Op. 12, nr. 1 - 02:03
7
Op. 12, nr. 2 - 02:22
8
Op. 14, nr. 2 - 01:15
9
Op. 17, nr. 1 - 02:23
10
Op. 16, nr. 3 - 02:51
11
Op. 21, nr. 1 - 01:04
12
Op. 21, nr. 2 - 01:58
13
Op. 33, nr. 3 - 01:05
14
Op. 33, nr. 1 - 02:43
15
Op. 30, nr. 1 - 00:49
16
Op. 31, nr. 2 - 01:15
17
Op. 33, nr. 4 - 00:40
18
Op. 33, nr. 5 - 01:00
19
Op. 31, nr. 1 - 02:11
20
Op. 33, nr. 2 - 01:24
21
Op. 32, nr. 3 - 01:31
Daugiau
1
Tautiška giesmė - 01:34
2
Lietuva brangi - 02:38
3
žemė lietuvos - 02:35
4
Brangiausios spalvos - 02:29
5
Dainų dainelė - 00:53
6
Dainų dainelė - 01:02
7
Dainelė apie riešutus - 01:50
8
Rudenėlis - 01:11
9
Preliudas a-moll - 01:14
10
Preliudas a-moll - 01:09
11
Oi giria giria - 01:03
12
Oi eisiu eisiu - 01:28
13
Ant kalno karklai siūbavo - 01:49
14
Sesuo žydroji vilija - 01:41
15
Drebulytė-išdykėlė iš baleto ''eglė žalčių karalienė'' - 02:04
16
Kiškelis - 01:07
17
Maršas ''nedėlios rytelį'' - 02:27
18
Divertismentas b-dur. ii dalis allegro di molto - 00:56
19
Paryžiaus tango - 01:41
20
Simfoninė poema ''miške'' - 02:34
21
A-a, a-a, mažulyje - 01:01
22
A-a, a-a, liūlia - 01:17
23
Nešk, pelyte, saldų miegą - 01:25
24
Saulala, motula - 00:12
25
Palšus ganiau jautelius - 00:39
26
Oi tu ožy dzidziaragi - 01:29
27
Lek' gervė - 01:52
28
šaltyšius - 02:19
29
Tu karvela brūkočėla - 00:45
30
šiū namo - 00:37
31
Kaip mažas buvau - 01:47
32
Oi griežle griežlele mano - 00:38
33
Oi griežle griežlele mano - 00:43
34
Saulutė tekėjo (kanonas) - 00:40
35
Ei, kas numynė juodą takelį - 01:20
36
Išbėg išbėgo iš rusnės kiemo - 01:03
37
Motula mana, širdela - 02:16
38
Skudrus mano dalgelis - 00:54
39
Kas naktelę per naktelę - 01:42
40
Aisma į kalną - 01:17
41
Jau saulelė leidos - 01:31
42
Gulbelės skraido - 01:07
43
Sveiki gyvi sveteliai - 00:59
44
Oi tu ieva ievuže - 00:37
45
Kas man' supa - 00:37
46
Sodauto - 01:09
47
Dunoj upė, lylio - 01:06
48
Augo putins - 01:41
49
Oi mana motula - 00:26
50
Ak, mums jėzau - 02:08
51
Oi tu zuikeli, leliumoj - 00:44
52
Vai tu bitela, leliumai - 01:07
53
Vai, atvažiuoja šventos kalėdos - 01:18
54
Kam tavo, vaikeli, akelės šviesios - 00:55
55
Kalėdų giesmę - 02:07
56
Kalėdos - 01:35
57
Jurgeli meistreli - 01:57
58
Kiškelis - 00:37
59
šarka šarka - 00:41
60
čeverykai - 01:04
61
Pjoviau šieną - 01:03
62
Gričinikė - 01:04
63
Grandskveras - 00:52
64
Lestinga - 01:10
65
Malūnėlis - 01:00
66
Trepsiukas - 00:46
67
Bitutė - 00:34
68
Rugučiai - 00:42
69
Sadutė - 00:53
70
Gaidys - 01:34
71
Blezdingėlė - 01:23
72
Subatėlė - 01:10
73
Džigūnas - 00:48
74
Vėjeli, pūsk - 01:07
75
Ai-ja, žū-žū - 01:10
76
Piemenėliai - 01:06
77
šienapjūtė - 02:19
78
Nava god polka - 01:13
79
Upe žemyn - 01:37
80
Aušta aušrelė - 00:26
81
Bulvė - 01:42
82
Gegutė - 01:24
83
Na ir žąsys - 02:20
84
Platusis dnepras - 01:17
85
Naktis - 01:06
86
Bulgarų liaudies daina - 01:00
87
Sarba - 01:45
88
Moldavaneska - 01:07
89
Linksma su svečiais - 01:19
90
čigonų liaudies daina - 02:03
91
Tu gražiai šoki - 01:00
92
Gegutės lizdas - 01:10
93
Kačiukas baliuje pas karalienę - 01:19
94
Ančiukų šokis - 02:11
95
Santa lucia - 01:29
96
Graikų liaudies daina - 01:31
97
Flamenkas - 01:48
98
žydų daina - 01:15
99
Suliko - 01:21
100
Alilo - 01:17
101
Vėžlio šokio daina - 01:19
102
Mano ranča - 02:45
103
No no no - 01:25
104
Indų raga - 02:39
105
Daina iš chou-pi - 01:16
106
Tibeto liaudies muzika - 01:48
107
Japonų daina - 01:44
108
Ganos kario daina - 01:22
109
Nigerijos moterų daina - 01:14
110
Ryto šokis - 01:27
111
Pietų afrikos daina - 01:17
112
Apsivalymo daina - 01:19
113
Naujosios gvinėjos daina - 01:20
114
Kai aš mažas buvau - 00:35
115
šešiose - 00:48
116
Girsteikiškių katė - 00:41
117
Saulės ašarėlės - 01:12
118
Daina apie senovę - 02:44
119
ėsk, karvute - 02:32
120
Man karvytė žala - 01:24
121
Raliavimas šiaudo birbynėmis - 00:37
122
Piemenų maršas - 00:25
123
Lamzdelio tirliavimas - 00:20
124
Telšių klumpakojis - 01:04
125
Ridikas - 00:50
126
Tu ožy, ožy - 00:51
127
šventiniai trimitai - 00:52
128
Medinis žirgelis - 02:02
129
Paukščių balsų pamėgdžiojimas molinukais - 01:38
130
Liaudiškas valsas ''mergelė verkė'' - 01:17
131
Valsas ''siūlai'' - 01:21
132
Vasiliausko polka - 01:42
133
Rylio - 00:35
134
Lietuviškas letkis - 02:14
135
čarlstonas - 01:18
136
Valsas ''pavasario balsai'' - 01:58
137
Polka ''trik trak'' - 02:36
138
Maršas ''gimtinės laukais'' - 02:48
139
Maršas iš operos ''aida'' - 01:36
140
Gedulingas maršas. sonatos fortepijonui b-moll iii dalis - 03:08
141
Gedulingas maršas. sonatos fortepijonui b-moll iii dalis - 02:24
142
Maršas ''sargiukas'' - 00:52
143
Redeckio maršas - 02:07
144
Petriuko tema - 00:37
145
Paukščiuko tema - 00:26
146
Anties tema - 00:38
147
Katės tema - 00:19
148
Senelio tema - 00:39
149
Vilko tema - 00:43
150
Medžiotojų tema - 00:32
151
Pasaka ištisai - 17:19
152
Ritminė improvizacija ''traukinys'' - 01:16
153
Vienbalsio solfedžio improvizacija iš rankų ženklų - 02:09
154
Virė virė košę - 00:58
155
A-a, a-a, pupa - 00:45
156
Din din - 01:09
157
ėsk, karvyte - 01:00
158
Plaukė žąselė - 01:00
159
Naujienos. lietuvių liaudies daina - 00:47
160
Maršiukas ir polkutė - 00:20
161
Tau, mano mamyte - 02:00
Daugiau
Norint klausytis reikia prisijungti
Kraunama
NAUDOJATE NELEISTINAS PROGRAMAS, PRAŠOME PAŠALINTI, NORINT NAUDOTIS TINKLAPIU.