atlikėjas ir autorius audronė vakarinienė
1
Maršas (molėtų r.) - 01:45
2
Aš prieisiu prie atviro lango (tauragės r., skaudvilė) (romansas) - 02:57
3
Tumba tumba kaip iš rago (vilkaviškio apskr., vištyčio vlsč.) (polka) - 01:54
4
Kai tave palydėjau (panevėžio r., šeduvos mstl.) (romansas) - 04:35
5
Neišeik, neišeik tu iš sodžiaus (lazdijų r.) (fokstrotas) - 02:52
6
Aš pamačiau lauko gėlę (visoje lietuvoje) (romansas) - 04:59
7
Kam buri tu iš gėlelės (panevėžio r., šeduvos mstl.) (fokstrotas) - 02:36
8
Bangos sudaužė (telšių r.) (romansas) - 03:05
9
Norėčiau mirt (skuodo r.) (romansas) - 03:30
10
Skinsiu daržely gėleles (panevėžio r.) (romansas) - 03:03
11
Gegužė (utenos r.) (šokis) - 02:16
12
Kaip tyliai banguoja (vilkaviškio r., pajevonio mstl.) (romansas) - 03:23
13
Nesižanyk, braliukai (rokiškio r.) (daina) - 02:08
14
Kartą mačiau ramunę baltą (zarasų r., dusetų mstl.) (romansas) - 03:53
15
Paskutinė gėlė (tauragės r., skaudvilė) (romansas) - 02:28
16
Juozuko polka (varėnos r.) (polka) - 02:25
17
Paukščiai pavargę pavasarį grįš (trakų r.) (romansas) - 04:13
18
žiema žiema (tauragės r., skaudvilė) (romansas) - 02:57
19
Tu nepyk (visoje lietuvoje) (fokstrotas) - 03:11
20
Aš be tavęs (visoje lietuvoje) (romansas) - 05:04
21
Ateisiu, mergužėle, ateisiu (visoje lietuvoje) (daina) - 05:25
22
Aplink tik klevai (tauragės r., skaudvilė) (fokstrotas) - 02:53
23
Tyliai leidžias pavargusi saulė (visoje lietuvoje) (daina) - 04:16
Daugiau
1
Saldinukas - 01:37
2
Augino močiutė, leliumai - 02:31
3
Augo linas - 02:25
4
Oi sesute, lelijėle - 00:56
5
Atvažiavo piršlys, leliumai - 02:00
6
Užtekėjo saulelė - 02:43
7
Lakštingala graži paukštė - 01:08
8
Kad aš gėriau, pasigėriau - 01:45
9
Pasidainuokim, mudvi seselės - 01:44
10
Eičiau ant dvaro - 01:09
11
Ar ne aukselis kalne žydėjo - 02:44
12
Gerčia alučio - 01:54
13
Marčpiečio aplinkinis - 01:40
14
Tupi gegužėlė - 03:25
15
Pjaun broliukai lygioj lankoj - 01:58
16
Atlėkė uodas - 02:21
17
Oi, ūžkit gauskit - 02:48
18
Mazūrpolkė - 01:47
19
Polka - 01:42
20
Oi broli broli - 01:29
21
Per šilelį jojau - 01:27
22
Lelinderis - 01:33
23
Polka - 02:49
24
Atė' rudenėlis - 03:04
25
Sėdžiu po langu - 02:09
26
Polka - 02:30
27
Taukačikas - 02:34
28
O kur tu buvai, bernyti mano - 02:23
29
Vaikščio' povas - 02:05
30
Pabėgėlis - 01:55
31
ėjo gudas - 01:24
32
Aš eičiau namo - 02:58
Daugiau
1
Sakuole paukštele - 02:01
2
Jurgio polka - 01:34
3
Seniai buvau - 02:35
4
Bangų valsas - 02:02
5
Bėkit, bareliai - 01:34
6
Vai du du du du - 01:53
7
Bėkie, žirgelia - 02:06
8
Išleidau ožką - 03:31
9
Jau saulutė nusileida - 01:49
10
Polka - 01:46
11
Kur tu, geneli, tupėjai - 01:54
12
Už balta stala sėdėjo - 01:49
13
Aušt aušralė - 02:14
14
Polkaitė - 01:29
15
Senoviškas valsas - 01:31
16
Maršas - 02:12
17
Un aukšta kalnele - 01:53
18
Oi, tek tek - 02:25
19
Polka - 01:09
20
Plauki pyleli - 01:15
21
Išleistuvių maršas - 01:01
22
Oi, žamas mažas - 01:05
23
Oi, mes sėdim - 03:01
24
Kiškelis - 01:08
25
Vai motula, vai širdela - 00:56
26
Kirtau kirtau kircimėlį - 02:15
27
Tu ąžuole, tu žaliasai - 02:46
28
Ar aš tau, sesute, nesakio - 01:22
29
Kur čiej šalčinaičiai - 01:20
Daugiau
1
Bėk barali - 00:45
2
Kuro čia sveteliai - 00:53
3
Užaugo berželis - 01:25
4
Gali lauka užalalis auga - 03:20
5
Aplink žilvitėlį - 00:59
6
Viduj giralės - 01:35
7
žibinkštėlė tekiejo - 01:02
8
Lietutis lyja - 02:11
9
Oi tu salaviejau - 01:33
10
A kai mes augam - 03:23
11
To to prieš petrynėlį - 01:00
12
Keliaunasai maršas - 01:58
13
Per pušynėlį - 01:36
14
Augin tėvas - 02:24
15
Oi broli brolali - 01:38
16
Eina mergelės rugelius pjovi - 02:15
17
Uliokim braliukai - 01:08
18
Petronėlės polka - 02:36
19
Yra mūsų sadely - 02:31
20
Oi ta ta kupalia graži - 01:27
21
Atajoja jaunas jaunikaitis - 01:42
22
Oi jūs kvietkai kvietkai - 02:29
23
Gali lauka karčemėla - 01:09
24
Par šilalį jojau - 01:51
25
šilta buva vasarala - 01:32
26
Kalnai kelmuoti - 02:39
27
Vilniaus maršas - 02:02
28
Polka - 01:51
29
Gieda gaideliai - 03:02
30
žalia valungėla - 03:11
31
švinta jona vakaralį - 02:48
32
Lylia lyliutė aime sesutėla - 02:25
33
Kryžiavonė - 01:43
34
Pjauna šienu pjavėjaliai - 01:27
35
Ir atskrida trys karveliai - 02:47
Daugiau
1
Vilties valsas - 04:05
2
Kačerga - 01:50
3
Pipiras - 01:36
4
Ciceliukė marceliukė - 01:11
5
Krakoviakas (krakuviakas) - 01:34
6
Didysis - 03:10
7
Taukačikas - 01:52
8
Delnų polka - 01:42
9
Galiops - 01:38
10
Anės polka - 02:54
11
Matrioškos (makliokas, makliuotas) - 01:48
12
Karobuška - 02:28
13
Marčpiečio aplinkinis - 01:28
14
Melnykas ii - 01:32
15
čitijanka (kitajanka) - 02:59
16
Mikita i - 01:36
17
Pjaunikėlis - 01:33
18
Subota - 02:21
19
Tancius - 01:30
20
Meška - 01:56
21
Latiša - 01:56
22
Aleksandras - 02:41
23
Lezginka - 01:51
24
Kurpių šokis - 01:54
25
Lelinderis - 01:58
26
Suktinukas - 02:09
27
Ulanas - 03:11
28
Dūda - 01:32
29
Počtaljonas - 01:36
30
Kuchanuška - 02:02
31
Kryžiavonė - 02:35
32
Polka (lukšių) - 01:33
33
Kalvelis (kuchanuška) - 02:41
34
Dustepas - 03:00
35
šerelė - 02:39
36
Patrepsienis - 02:15
37
žydas - 01:54
38
Gyvatas - 02:58
39
Antanas - 01:51
40
šeinis - 01:33
41
Labryt labryt, panyte - 01:48
42
Karobuška - 02:43
43
šliapoks - 01:37
44
Blezdingėlėl (lestingis) - 02:18
45
Olimpa (olimpija) - 03:15
46
Vietinukas (ant vietos, suktinis ant vieno daikto) - 01:35
47
Grūstas - 01:40
48
šocas - 02:58
49
Olinderis - 03:20
50
Lazdinka - 01:59
51
Melnykas i - 02:47
52
Muštinis - priemuštinis - 01:33
53
Vagis (marcelė pana) - 04:01
54
šiaučiukas - 01:37
55
Dujalis - 01:35
56
Polka dribsiukas - 01:43
57
Skruzdėlė - 01:54
58
Marcelės valsas - 03:01
59
Fudikatas (apidikateris) - 02:40
60
čerkesas - 01:38
61
šok, mergeli (greičpolkis) - 02:30
62
Ką tu teci - 01:46
63
Pabėgėlis - 03:06
64
Krakoviakas (grikuviaku) - 01:34
65
Padichataras - 02:07
66
Rezginka - 02:19
67
Kubilas - 01:45
68
Pakrėstinis - 02:02
69
Oželis - 01:28
70
Lelinderis - 03:03
71
Skrodelis - 01:19
72
Padiržadas - 02:57
73
Mikita ii - 02:07
74
Tai miežiai, tai grikiai (mazurpolkė) - 01:53
75
Mėnesėlis - 01:37
76
Vengierka - 02:55
77
Duje - 01:52
78
Vengierka - 01:47
79
šuldi ruldi - 01:35
80
šocas (šucas) - 01:55
81
Motinėlė jūrė - 02:40
82
Saldinukas - 02:18
83
šyvis - 01:39
84
Dribkus - 01:33
85
ėjo gudas per kiemaitį - 01:59
86
Kristijaniuška - 01:46
87
Giružė - 01:29
88
Pukietka - 01:48
89
Siuntė marę į žagarę - 02:15
90
šleiva kreiva karvė (lezginka) - 01:52
91
Subota - 03:58
92
Marcinkauskas - 01:39
93
Papiljonas - 01:19
Daugiau

albumai, kuriuose dalyvauja AUDRONĖ VAKARINIENĖ

1
Maršas kai aš turėjau kaime mergelę - 02:55
2
Aš einu kelaliu - 01:10
3
šarkele varnele - 00:44
4
Graži pana pelėda - 00:58
5
Svetulevičiaus polkutė - 01:27
6
Radausko polkutė - 01:56
7
Lakštutės, dieduko, minorinė polkos - 03:22
8
Polka drugelis - 03:24
9
Pana po suodną vaikščiuojė - 02:15
10
Kieman svečiai suvažiava - 01:31
11
Skans alutis atsigert - 02:09
12
Skanus alus balta puta - 01:40
13
Gudrus vaikas - 01:42
14
Bėda tam kuiliui + gaspadinės polka + barė ponas katinėlį + polka gėlė - 07:55
15
Skurdutė - 01:26
16
Malkos, malkos, šakaliai - 00:57
17
Vyrai skutė ūsus - 00:43
18
Turėjau kumelyti - 01:22
19
Vestuvinė polkutė - 01:33
20
Linksmumas, gražumas šio vakarėlio + šiaudų batai + fokstrotas elytė - 04:12
21
Fokstrotas žiogelis - 02:13
22
Dėmesio, gyvo garso sutaro viktorina - 01:57
23
Eina ona į bažnyčią - 02:10
24
Fokstrotas iš g - 02:24
25
čemodančik - 02:26
26
Siuntė marę į žagarę - 02:37
27
Ruoškis sesute, sėskis ir važiuok - 01:49
28
Kubiliaus maršas - 01:30
Daugiau
1
Sukčius - 01:37
2
Kepurinskis - 01:48
3
Dirižablis - 02:41
4
Saliamono valsas - 03:37
5
Kiškelis - 02:06
6
Gyvataras - 02:16
7
Makliotas - 01:48
8
Gegužė - 02:29
9
Tancius - 01:50
10
Kadagys - 03:42
11
Minijonas - 03:05
12
Muštinis-primuštinis - 01:33
13
Rolenderis - 02:19
14
Vengierka - 03:49
15
žvaigždutė - 02:03
16
ėgermaršas - 02:04
17
žydas - 01:48
18
Kazokėlis - 02:38
19
Oi tu juzi - 01:47
20
šiaučiukas-kriaučiukas - 02:49
21
Polka biedna - 01:24
22
Jurgis slinkis - 02:47
23
Subota - 02:21
24
Sakė mani šiokių - 02:07
25
Polka „tūpt“ - 03:26
26
Ant kalno karklai - 03:29
27
Keturios - 02:34
28
Trijokas - 04:10
29
Knystuškinė - 03:10
30
Gyvateris - 03:02
31
Polka su ragučiais - 01:54
Daugiau
1
Kas pas mumi dėjos - 01:55
2
Nesižanyk, braliukai - 02:20
3
Polka ''lipk ant sienų'' - 01:47
4
O kas tau bernaitėlis - 02:15
5
Kai aš turėjau - 02:36
6
Mano širdis jau sužeista - 04:20
7
Aš išgėriau vienų - 02:52
8
ėch ta laimė - 02:15
9
Ei kūmuže kūmuže - 02:47
10
Tomo polka - 02:04
11
Grieš armonika - 03:18
12
Nebegrįšiu laukų takeliu - 02:56
13
Raudona saulė nusileido - 03:55
14
Polka - 03:56
15
Kaklelis gert ištroško - 01:48
16
Mažas mažas staleliukas - 03:19
17
Bitute samane - 02:03
18
Valsas - 02:15
19
Polka ''marytė'' - 02:01
20
Polka - 02:15
21
Ant aukšto kalnelio. meilutė - 03:18
22
Pupų dėdės polka - 01:59
23
Baigias skleistis jau baltosios rožės - 04:26
24
Ir atjojo bernužėlis - 02:51
25
Balnokim žirgus - 03:24
26
Polka ''duokim garo'' - 02:28
27
žvaigždė - 03:45
28
Aš nusikirpsiu trumpai plaukus - 04:29
29
Apie žvejus - 02:10
30
Saulė nusileido - 02:44
31
Jonkelis - 02:17
32
Dainuoju dainą - 03:00
33
žalias gojus - 01:47
34
Polka - 01:26
35
Sužibo toli žiburėlis - 03:02
36
Polka - 01:17
37
Išsiskyrė keliai - 02:17
38
Prie upės srovės bėgančios - 01:58
39
Mėnesėlis - 02:20
40
Tamsi naktis - 03:57
41
Palangos miestelis - 03:53
42
čiulba ulba paukšteliai - 01:33
43
Akšin žalnieriuka - 02:33
44
Polka - 01:50
45
Aš nueisiu į žalią girią - 02:46
46
Juozo polka - 01:51
47
Jau nuvyto gėlė - 04:01
48
Ar matai, kaip skęsta - 04:54
49
Anzelmutė - 02:34
50
Polka - 01:47
51
Bėginėjo povelė po dvarų - 03:47
52
Paukštela - 02:34
53
Gražių dainelių nedainuosiu - 03:41
54
Polka - 01:24
55
Norėčiau mirt, kada pražydės gėlelė - 03:09
56
Tyli naktis - 03:18
57
Obelis - 03:13
58
Saulutė leidžiasi - 02:23
59
Fokstrotas kitaip - 02:00
60
Ar pameni, mano mielas - 02:23
61
Polka vailakinė - 02:04
62
Menu aš tas dienas - 03:58
63
Valsas paukšteli daineli - 01:32
64
Aukšti kalna - 02:19
65
Kačerga - 01:19
66
Vai onula, vai sesula - 02:28
67
žiema - 03:21
68
Plaukia salos - 04:37
69
Rasotų žiedų prisiskynęs - 02:49
70
Oi broli broli - 02:48
71
Paryčiais vėl anksti aš namo sugrįžtu - 02:00
72
Dainio polka - 01:13
73
Bulviakasio polka - 02:26
74
žalioj girioj - 01:47
75
Durnapolkė - 01:30
76
Suktinis paskutinis - 01:34
77
Polka ''gero ūpo!'' - 02:43
78
Gaubia sutemos - 03:01
79
Kiškelis - 02:12
80
Teresėli balundėli - 02:05
81
Polka ''prūsai ilgi ūsai'' - 02:42
82
Gegužinės valsas - 02:37
83
Du smuikai pravirko - 03:46
84
Rozalijos valsas - 02:36
85
Mano širdis jau sužeista - 03:29
86
Ir vienąkart pavasarį - 04:42
87
Polka - 01:43
88
Sena patranka - 02:14
89
Ain bernelis - 02:09
90
Zosiutės polka - 01:54
91
Tamburino polka - 02:08
92
Rasotų žiedų prisiskynus - 02:27
93
Tyliai plaukia - 02:46
94
šleiva kreiva karvė - 02:01
95
Sena polka - 02:22
96
Valso sūkuriuos - 03:01
97
Mudu sudiesma baltas ronkeles - 03:04
98
Polka su palaukimu - 01:48
99
Saulutė teka rytuose - 03:05
100
Blindos polka - 02:44
Daugiau
1
Pavasaris pavandenis (daina; piliakalnio k., alytaus r., 1/656) - 01:55
2
Ka parlek gondrus (paprotys; palanga) - 00:24
3
Ledspira on kraiga (merginų šokis; alsėdžių mstl., plungės r., 566) - 00:58
4
Pimpe koduota (sutartinė; svilių k., vabalninko sen., biržų r., 561) - 00:21
5
šoko pimpė po pievų (daina šokant lenton; šalčininkų r., 540) - 01:04
6
Jau pavasaralis (daina; adutiškio mstl., švenčionių r., 2/656) - 02:33
7
Išauš išauš pavasarėlis (ratelis; vaškų k; pakruojo r., 623) - 00:40
8
šili gegela kukava (sutartinė; svilių k., vabalninko sen., biržų r., 580) - 00:31
9
Tu žilvitėli (sutartinė; driškūnų k., dūkšto sen., ignalinos r., 549) - 01:43
10
Verba muša, ne aš mušu (pavalakės k., varenavo r., baltarusija, 4/658) - 00:23
11
Ne aš mušu, rykšte muš (rokiškio r., 446) - 00:13
12
Velykų rytą lelijas pražyda (gudelių k., ramygalos sen., panevėžio r.,21/672) - 00:17
13
Aš esu mergelė (kvėdarnos apyl., šilalės r., 454) - 00:36
14
Aš mažas vaikelis (rūtenų k., balninkų sen., molėtų r., 24/674) - 00:29
15
Ankstų rytelį saulalė tekėjo (mardasavo k., marcinkonių sen., varėnos r., 20/672) - 00:38
16
Vidurin marių stovi akmenėlis (kasčiūnų k., varėnos r., 450) - 00:28
17
Sveiki sulaukėm šventų velykų (pavalakės k., varenavo r., baltarusija, 8/659) - 01:30
18
Sveiki sulaukį švintų velykų (žagarių k., seinų apyl., lenkija, 10/660) - 01:38
19
Kristus atpirkėjas (marcinkonių k., varėnos r., 15/666) - 04:14
20
Mes jauni bernaiciai (oracija; dzūkijos reg., 455) - 00:34
21
Kristus, dievas mūsų (navasodų k., kaišiadorių r., 14/665) - 05:26
22
Pagiedosim šventas giesmes (daržininkų k., matuizų sen., varėnos r.) - 03:00
23
Labas vakars, pon gaspodor! (šilutė, 33/680) - 06:29
24
Vuoj lytė lytė, graži voverytė, šventas kristus, dievas mūsų (lalautojų pasisveikinimas, lalavimo daina ir giesmė; lieponių k., trakų r., 56/707, 12/663) - 04:30
25
Sveika, mariula (oracija; dzūkijos reg., 455) - 00:32
26
žydzi grušelė vidurin dvaro (maricnkonių k., varėnos r., 44/693) - 02:13
27
An to dvaro stovi jievarėlis (rudamina, vilniaus r.) - 01:29
28
Tenai an kalno auga diemenėlis (prazariškių k., žaslių sen., kaišiadorių r., 47/696) - 01:56
29
Povinėlis povelio (mardasavo k., marcinkonių sen., varėnos r., 60/712) - 01:17
30
An kalnelia, an pieskynėlia (čiobiškio apyl., širvintų r., 49/699) - 02:39
31
Jir atskrida du karveliai (adutiškio apyl., švenčionių r., 52/703) - 01:22
32
Jir atskrida trys karveliai (antalksnės k., linkmenų sen., ignalinos r., 53/704) - 02:48
33
Auga verbela an didžia dvarelia (navasodų k. kaišiadorių r., 46/695) - 02:20
34
Uoj tį girion kuznia stovi (gudžionių k., aukštadvario sen., trakų r., 61/713) - 02:38
35
Sveika gyva, panitela (stanislavo k., švenčionių r.) - 03:40
36
Prašom pas dzievų (girių k., gervčių apyl., astravo r., baltarusija, 35/683) - 00:52
37
Supkit meskit mani jaunų (lazdinų k., audtiškio sen., švenčionių r., 70/719) - 01:52
38
Oi tai pakorėm sūplaukėlas (fermos k., nemunaičio sen., alytaus r., 62/714) - 01:29
39
Kas man supa? (bieniūnų k., rimšės sen., ignalinos r., 65/716) - 00:39
40
Velykelas raduolalas (kackonių k., svirkų sen., švenčionių r., 63/715) - 01:13
41
Supkit meskit mani jaunų (mikalavėlio k., ceikinių sen., ignalinos r., 71/720) - 00:51
42
Supkit meskit mani jaunų (ryžiškės k., mielagėnų sen., ignalinos r., 71/720) - 01:09
43
Sprogsta beržas an maralių (ryžiškės k., mielagėnų sen., ignalinos r.) - 01:10
44
Kukavo povas (lazdinių k., dubingių sen., ignalinos r., 83/730) - 02:42
45
Kukavo povas (lazdinių k., adutiškio sen., švenčionių r.) - 00:46
46
Tu vanagėli (lasiškės k., mielagėnų sen., ignalinos r., 86/731) - 02:00
47
Tu melynasai karvelali (paliesiaus k., mielagėnų sen., ignalinos r., 89/733) - 01:43
48
Lylia lyliavo (dysnos k., didžiasalio sen., ignalinos r., 91/735) - 02:00
49
Cyki dzienelė (adutiškio mstl., švenčionių r., 94/737) - 01:07
50
Marces mergos, kermošiuosun (dysnos k., didžiasalio sen., ignalinos r., 97/740) - 00:27
51
Vilkas kalalį papjovė (davaisių k., svirkų sen., švenčionių raj., 96/739) - 01:18
52
Juodos uogos sarbintelės (linkonių k., adutiškio sen., švenčionių r., 100/741) - 01:20
53
Lyliau marios, lyliau (žižmų k., dieveniškių sen., šalčininkų r.) - 00:54
54
Lauki verbela rasišakaja (paliesiaus k., mielagėnų sen., ignalinos r., 103/743) - 03:04
55
Oi vūžia, gaužia (pociškės k., adutiškio sen., švenčionių r., 105/746) - 01:47
56
Jurja, šalta rasa (antanų k., adutiškio sen., švenčionių r., 109/750) - 01:00
57
Jurja, geras vakaras (paliesiaus k., mielagėnų sen., ignalinos r., 106/747) - 01:21
58
Jurgi, tėvas šaukia (rimdžiūnų k., gervėčių apyl., astravo r., baltarusija, 107/748) - 02:31
59
Jurgi, geras vakars (adutiškio mstl., švenčionių r., 110/750) - 01:42
60
Jurgi, šildzyk žamį (adutiškio mstl., švenčionių r., 111/751) - 02:25
61
Jurgi, jurgi, jurgelaici (adutiškio apyl., švenčionių r., 112/752) - 01:10
62
Jurgi, jurgi (davaisių k., svirkų sen., švnčionių r., 113/752) - 01:01
63
Kupalija, kalnas kalnalis (pociškės k., adutiškio sen., švenčionių r., 117/755) - 01:52
64
Oi lylia lia, kalnas kalnalis (mociškės k., adutiškio sen., švenčionių r., 116/754) - 01:43
Daugiau
1
Sukčius (a turning dance) - 01:57
2
Kiškelis (the hittle hare) - 02:12
3
Mazurpolkė - 01:58
4
Spridikis - 01:40
5
Buvo dūda vilniuj (the piper was in vilnius) - 01:37
6
šiaučius (the shoemaker) - 02:52
7
Ratašiai - 02:21
8
Bitelė (the little bee) - 01:22
9
šocas - 01:45
10
Krakoviakas - 01:49
11
Vengierka (a hungarian dance) - 01:26
12
Gyvatas (the snake) - 02:36
13
Didysis (the great dance) - 02:19
14
šeinas - 02:15
15
Abelytė (the apple tree) - 01:21
16
Lambardukas - 01:30
17
Dirižablis - 02:53
18
Delnų polka (hands clap the polka) - 01:21
19
Lelenderis - 01:27
20
Duja - 01:43
21
Malūnėlis (the windmill) - 01:23
22
Gyvatuks (the little snake) - 01:03
23
Linksmasis (a merry dance) - 02:56
24
Aleksandra - 02:50
25
Tamsi naktis (a dark night) - 02:31
26
Olinderis - 02:36
27
Antanas - 01:59
28
Mėnesėlis (the little moon) - 02:27
29
Siuntė marę į žagarę (mary was sent to žagarė) - 02:26
30
Tancius (a dance) - 01:36
Daugiau
1
Vaškevičiaus polka - 01:31
2
Maršas pamergius lydint - 01:19
3
Per šilelį jojau - 01:37
4
Senovinis valsas - 02:39
5
Tai gardu gerti - 00:41
6
Jurgio stankevičiaus polkutė - 01:18
7
Turėjo senėlis boltų ožėlį - 00:52
8
Skritskio valsas - 02:34
9
žiūko polka - 01:40
10
Pūtė vėjas ąžuolą - 02:24
11
šešiose - 01:25
12
Kerdžiau, ramenčiau - 01:07
13
Gudų polkos - 03:00
14
Kai mes buvom du broliukai - 01:38
15
Petrausko polkutė - 01:43
16
Domo lileikio polka - 02:08
17
Po ta liepa, po žaliąja - 02:01
18
Popieros polka - 01:17
19
Senoji polka - 01:59
20
Plaukė pylelė - 01:24
21
Intitis - 01:59
22
Tu, ūžalėli, žalias medeli - 02:22
23
žiūko valsas - 02:05
24
Polka "ant laibųjų" - 02:03
25
Minorinė polka - 01:40
26
Polka "juokas" - 02:12
27
Gerkit gerkit, broliukai - 01:15
28
Polka "šokit dūkit kaip pašėlę" - 01:55
29
Maršas (iš peties) - 02:06
30
Ramovėnų maršas - 04:33
Daugiau
1
Aukšti kalna - 02:19
2
Dainio polka - 01:13
3
Bulviakasio polka - 02:26
4
Sutemų klonėj - 03:01
5
Kačerga - 01:19
6
Plaukė mano laivelis - 03:19
7
Menu aš tas dienas - 03:58
8
Paryčiais vėl anksti aš namo sugrįžtu - 02:00
9
Polka ''duokim garo!'' - 02:28
10
Vai onula, vai sesula - 02:28
11
Oi broli broli - 02:48
12
Jūrininkų polka - 01:45
13
Valsas ''paukšteli daineli'' - 01:32
14
žalioj girioj - 01:47
15
Polka vailakinė - 02:04
16
žiema - 03:21
17
Suktinis paskutinis - 01:34
18
Juoko polka - 01:25
19
Rasotų žiedų prisiskynęs (liet. l. romansas) - 02:49
20
Polka - 01:18
21
Pabaigos vinjetė - 00:14
Daugiau
1
Mieželis karštas - 03:15
2
Oi tu vosilka - 01:34
3
Ei, kaimynų piemenukai - 00:20
4
O ginali ginali - 00:29
5
Pijolka rūta, čiūta - 01:06
6
Genarolia, vienutė ganau - 01:03
7
šių namo, šių namo - 01:03
8
Uo kon mes čia derbsem - 00:49
9
Kupolio rožė - 02:37
10
Us birrr leketai leketai - 00:11
11
Kas keliu aina - 01:09
12
žibinkštėlė tekėjo - 01:03
13
Kupol rožė, ratilio - 02:57
14
Eina saulelė aplink dangų - 04:29
15
Tu žilvitėli - 01:43
16
Tu juozy juodbruvy - 00:22
17
Ta ta ta, oi tu pušela - 03:07
18
Lylia lyliute, aime, sesutėla - 01:54
19
Kupolio rožė, su degutu koše - 00:24
20
Ganymo trimitas - 00:40
21
Saulutė motinėlė - 00:15
22
Aisim, sesutėlas - 00:58
23
Ryto rytelio - 01:21
24
Oi ta ta, kupalia graži - 01:27
25
Kupolėle, kas tave skynė - 02:26
26
Kupolio rožė, kupolijytė - 02:02
27
Rytmečio skerdžiaus trimitas - 00:37
28
Ooo, adoli, adoli - 00:25
29
Aplink žilvitėlį, dobile - 01:01
30
Oola oola, baltrusų piemene - 00:09
31
Užteka saulužė - 04:04
32
švinta jona vakaralia - 02:49
33
Dobile dobiliuci - 01:44
34
Ralia rolia, karvelė rūta - 00:55
35
šeimininkės aplojojimas - 00:28
36
Trys, trys, trys ratilėliu - 00:47
37
Kupolio rožė, su sviestu košė - 00:25
38
Kai aš jaunas buvau - 00:41
39
Mart martela - 01:25
40
Mano vainikas, judabra - 00:30
41
Oi tu šalaviejau - 01:14
42
Oi tu, mano eglute - 01:27
43
Augo putins su šermukšniu - 01:04
44
An tėvulio dvaro - 01:44
45
Olia olia, tpru namo - 00:25
46
Tirliavimas - 01:04
47
Ginme, sesės, nemulio - 00:30
48
Melodija moterims prikelti - 00:27
49
Kas ti važiuoja, dabile - 01:55
50
Melodija karvėms iš girios sušaukti - 00:46
51
Vai olio olio, motiejaus molio - 00:17
52
žalias žalias žalynėlis - 00:51
53
Vativolia volia olia - 00:23
54
Ei, kiauls laukan varykit - 00:33
55
Dai kas gražiai žydiejo - 02:35
Daugiau
Norint klausytis reikia prisijungti
Kraunama
NAUDOJATE NELEISTINAS PROGRAMAS, PRAŠOME PAŠALINTI, NORINT NAUDOTIS TINKLAPIU.