atlikėjas ir autorius dangiras grigalevičius
1
Mano namas - 03:18
2
Grįžk - 03:41
3
Ateis rudenėlis - 05:28
4
Subatos vakarėly - 03:02
5
Tu man sakei, kad ateisi - 03:18
6
Per klausučių ulytėlę - 02:18
7
Pasėjau linelį - 03:24
8
Tylūs armonikos tonai - 03:34
9
Plaukė jūron laivai - 03:42
10
Vai, ko nusižvengei - 03:16
11
Gero vėjo - 03:30
Daugiau
1
žydėk, gyvenime - 03:34
2
Gal būt - 03:21
3
Prabėgę metai (gimtadienis) - 03:09
4
Laimingos dienos - 03:39
5
Atleiski man (mano mylima) - 03:38
6
Mažoje kavinukėje - 02:40
7
Pirmyn - atgal - 03:09
8
Mamai - 03:46
9
Nakties žvaigždžių lopšinė - 03:03
10
Stebuklai ir turtai - 03:13
11
Vyro mintys - 02:40
12
Aš dainuoju dainą tau - 02:43
13
Verks gitara - 02:45
14
Prisipažinimas lietuje - 05:21
Daugiau
1
Tu sugrįžki, sūnau - 04:26
2
Tango ritmai - 04:47
3
Gal ir tau šiandien liūdna - 03:11
4
Iš širdies vėl kyla - 03:38
5
Kaip obelis, mamyt, palinkus - 03:16
6
Kaimynėlė - 03:22
7
Slenka vakarais šešėliai - 03:44
8
žemaičių žemė - 03:40
9
Joninių naktį - 04:03
10
Geri laikai - 03:21
11
Kalnai, kur dainavo - 04:08
12
Dzūkijos žemė - 03:11
Daugiau
1
Kviečiame užeiti - 04:39
2
Ech, mergytės! - 08:34
3
Susirinkome į būrį - 06:57
4
Tavo bučinukai - 10:48
5
Reikia draugą turėti - 03:09
6
O, jaunyste manoji! - 06:43
Daugiau
1
Popuri nr.1: meškerytė, tu sugrįžk, kamara, žvirblelis - 05:37
2
Burkuoja balandžiai - 03:47
3
Lauko gėlė - 03:49
4
čigonės akys - 04:42
5
ūžia vėjas - 03:08
6
Plauks laivelis - 03:22
7
Nekaltink, miela - 02:51
8
Rožė - 03:53
9
Jūreivio kajutė - 04:26
10
Vingiuotas kelias - 03:15
11
Piemenaitė - 03:06
12
Dzūkija - 03:03
13
Berželis - 03:18
14
Popuri nr.2: mergaitė iš tolimo sodžiaus... - 06:27
Daugiau
1
Dzūkija - 03:15
2
Kai tavęs nėra - 04:29
3
Joninių naktis - 04:09
4
Menu, gegužy balo sodai - 01:56
5
Popuri: ty nepyk, tėviškėlė... - 07:37
6
Kalnuos dainuoja - 04:04
7
Dėl tavęs - 03:05
8
Prisiminimai - 03:34
9
Plaukė jūron laivai - 03:37
10
Girgžda svirtys - 02:31
11
Kai ateis vakarai - 04:16
12
Adomėlis - 03:44
13
Kur tas dulkėtas traukinys - 03:23
14
Sėk, sesute, žalią rūtą - 03:04
Daugiau
1
čia laisva mūs lietuva - 03:41
2
Gvazdikų raudonų - 03:36
3
Mano namas vijokliais apaugęs - 02:27
4
Pasakyk, ko lapai krinta - 03:28
5
Pušelė - 03:18
6
Pušelės lyg rūtos - 03:58
7
Subatėlė - 02:56
8
Seklyčia - 02:39
9
Valsų popuri: tėviškė, laukiu... - 04:53
10
Krosnyje malkos kūrenas - 03:28
11
Išeisi ir negrįši - 03:16
12
Ar prisimeni tu - 04:28
13
Berželiai svyruonėliai - 03:17
14
Iškasiau aš šaltinėlį - 03:08
Daugiau
1
Su gimtadieniu - 03:04
2
Sudie, brangioji - 03:13
3
Pradingę dienos - 03:20
4
Miela mama - 03:28
5
Manęs neklausk - 03:26
6
Mes svetimi - 03:05
7
Aistringa naktis - 03:07
8
Daina sūnui - 03:02
9
Atskrieki lyg vėjas - 03:09
10
Dėkoju tau, mažyte - 03:15
11
Mylimai - 03:46
12
širdies kalba - 03:22
Daugiau
1
šok ir dainuok per šventes 1 - 19:58
2
šok ir dainuok per šventes 2 - 19:57
1
Nusišypsok - 03:03
2
Daina mamai - 04:16
3
Tikėk - 02:57
4
Tik neklausk - 03:11
5
Mano vienintelė - 03:50
6
Vaikystės draugui - 03:15
7
Mergaitės malda - 03:43
8
Meilės skonis - 03:14
9
Viskas veltui - 03:20
10
Sakyk kodėl - 03:57
11
Dėkoju tau - 05:32
12
Vaikystės prisiminimai - 04:19
Daugiau
1
Labas, mano saule - 03:00
2
Nakties paukštė - 04:02
3
Klajoklių daina - 03:50
4
Neieškok tiesos - 03:13
5
Mėlynakė - 03:55
6
Kur esi - 03:12
7
Išdalinti pažadai - 03:22
8
Pažvelk į mane - 03:23
9
Aš norėčiau - 02:59
10
Nepakeliui - 02:57
11
Prarastas laikas - 03:40
12
Tik meilė atsakys - 03:19
Daugiau
1
Ar surasi laiko - 03:36
2
Meilės vaiduoklis - 02:44
3
Beprotiška meilė - 03:02
4
Lietaus ašarėlė - 04:19
5
Meilės tiltas - 03:27
6
Pajūrio prisiminimai - 02:38
7
Tu - mano džiaugsmas - 03:05
8
Kaštonų liepsna - 02:53
9
Būk mano svajone - 02:35
10
Sparnų dama - 02:54
11
Prisipažinimas lietuje - 05:21
12
Meilės sala - 02:51
Daugiau
1
A pusė - 22:37
2
B pusė - 22:30
1
šventinis muzikinis maratonas 1 - 16:53
2
šventinis muzikinis maratonas 2 - 18:42
3
šventinis muzikinis maratonas 3 - 16:29
4
šventinis muzikinis maratonas 4 - 14:52
1
Mama - 03:27
2
Motinos rankos - 03:52
3
Atsimenu - 03:54
4
Aš menu - 04:08
5
žemaičių žemė - 04:01
6
Nelauki, mamyte - 03:24
7
Tenai už miško - 03:35
8
Sugrįšiu - 03:13
9
Mamyte - 04:24
10
Motinos meilė - 04:20
Daugiau
1
Ant kalno karklai siūbavo; ar aš tau sese nesakiau; gieda gaideliai anksti rytelį; oi tai sodai; kada noriu - verkiu; lakštingalėlis; augo kieme klevelis; jau ruduo atėjo - 22:41
2
Nerimstantis smuikas; oi laukiau, laukiau; per klausučių ulitėlę; mane motulė barė; oi kai aš jojau - dūmojau; ant kalno klevelis; pilnos pievos gėlių; saulutė tekėjo; praded aušrelė aušti - 22:12
1
A pusė - 23:51
2
B pusė - 22:47
1
Netylėk, mažyte - 03:55
2
Mano daina - 04:31
3
Tik tau - 04:14
4
Kas buvo, negrįš - 03:39
5
Gėlių vardai - 04:44
6
Raganėlė - 03:57
7
Lietaus laiškai - 04:34
8
O man - 04:17
9
Ištartas sudie - 04:04
10
Aš tenai nebuvau - 04:03
Daugiau
1
A pusė - 24:31
2
B pusė - 24:33
1
Dainų popuri - 15:10
2
Atleisk, lietuvaite - 03:50
3
Rio - rita - 03:14
4
Pedro ir trys gražuolės - 04:37
5
Užmirštoj tavernoj - 04:46
6
Pirmoji žibuoklė - 03:39
7
Dainų popuri - 17:50
Daugiau
1
Jūros ilgesys - 04:02
2
Ruduo - 04:03
3
žydras žiburys - 04:48
4
O tu sustok - 03:54
5
Lūpos kaip medus - 03:44
6
į laimės šalį - 03:39
7
Dar ne laikas - 04:43
8
Be tavęs... ''o'' - 04:11
9
Tavo paveikslas - 04:01
10
Rožės žiedas - 03:55
Daugiau
1
Popuri 1 - 24:43
2
Popuri 2 - 24:28
1
Lietuviška skambi daina - 18:49
2
Kai muzika šauni užgroja - 19:11
1
A pusė - 22:09
2
B pusė - 10:40
1
Linksmą giesmę - 03:39
2
Užgiedokime linksmai - 02:13
3
Gema kristus - 02:57
4
Tyli naktis - 03:01
5
Tyliąją naktį - 03:13
6
Ateikit - 03:25
7
Džiaukis žmonija - 03:01
8
Gul šiandieną - 03:25
9
Sveikas, jėzau gimusis - 02:20
10
šiandien gimė jėzus kristus - 03:10
11
Atsiskubino betliejun - 03:18
Daugiau
1
Palauk, neskubėk; o kam gi?; tegul; saulė mums šypsosis; su daina; aš atnešiu; šokime ir dainuokime; kam reikėjo? - 21:46
2
Armonikos garsai; naktis valtelėj; ispanijos valsas; darykit miežių alų; ar aš tau nesakiau; kur teka upės; jau naktis; vaiko ašarėlės; saulė, daina ir tu; pasėjau rožę - 21:52
1
Nepink vainiko; tave vadino lietuva; parašyk tu laiškelį; balta obelėlė; lauko gėlė; skrido žąsys; chrizantemų žiedai; tave sapnuos regiu - 24:37
2
Baltos ievos; artimas draugas; tu man; tėviškė; nežinau; neliūdėk, mergele; tyliai leidžiasi saulė; vakarais - 24:58
1
žiburiai... - 21:56
2
čigonų daina... - 22:29
1
Naujokų daina; tylioj vasaros nakty; pro mažą miestelį; pavasaris; ulonų daina; vienlangėj grytelėj; čigonė; taip tyliai skamba - 20:51
2
Bažnyčioje žvakės mirgėjo; dainuoju dainą; upės plauks; jau pražydo sode vyšnios; rozeta; ant nemuno kranto; skyrės keliai; lėlė - 20:44
1
Pirma dalis - 22:18
2
Antra dalis - 22:12
1
Pabučiuok - 03:25
2
Daina mamai - 03:28
3
Ramunė - 03:15
4
ūdrio daina iš operos pilėnai - 03:08
5
Medžiotojų daina - 02:55
6
Dubysa - 03:10
7
Ei draugai - 02:49
8
Yra šalis - 03:32
9
Du broliai kunigai - 04:16
10
Saulė leidos jau - 02:40
11
Vos saulutei prašvitus - 02:45
12
širvinta - 02:32
13
Palaimink, motule - 03:06
14
Atsiduok man šį vakarą - 03:41
Daugiau
1
Ateis ruduo - 03:21
2
Ašara - 03:42
3
Susitiksim mes ir vėlei - 03:52
4
Auštantį rytą - 04:04
5
Išeinu - 03:18
6
Berželiai - 03:24
7
žalgiriečiai - 04:29
8
Buvo naktys švento jono - 02:02
9
Kaime - 03:20
10
Dainuokim - 03:19
11
Pabūk dar - 02:58
12
Tu paklausk - 02:42
13
Atsiminki - 04:18
14
Vėjau - 03:52
15
Saulutė nusileido - 02:06
16
Geriau buvo - 03:10
17
Svajonė - 03:15
18
Apie meilę - 03:50
19
O jūra motule - 02:44
20
Popuri (nepilnas) - 08:24
21
žemaičių žemė - 03:48
22
Geltona rožė - 04:18
23
Piršliai - 02:30
24
Prie šešupės krantų - 04:30
Daugiau
1
Aš svajoju tyliais vakarais - 02:49
2
Gerk, gerk, broleli gerk - 02:39
3
Raudoni gvazdikai - 03:39
4
žalgiris - 04:08
5
Darius ir girėnas - 02:57
6
Na kodėl palikai mane - 02:36
7
Popuri - 06:01
8
Tik man gaila, gaila rūtelių darželio - 02:21
9
Motule - 03:41
10
Mano tėviškėlė - 01:49
11
Už mūsų jaunas dieneles - 03:27
12
žavingi momentai - 03:52
13
Netrūkusios antenos - 02:34
14
Ten mano žemė, brangi lietuva - 03:43
15
Ilgesys - 02:35
16
Tik vieną pušelę, maldauju, palik - 03:27
17
Negalima, sūneli - 02:08
18
Kada obelys nuometa mėtą - 05:11
19
Gegužinė - 03:04
20
Mamų dalia - 04:28
21
Nuvytusių rožių spygliai - 02:05
22
žiedai kaimo soduos - 04:02
23
Jadzytė - 02:58
24
Gandrai jau iš lizdų - 04:09
25
Be tavęs gyvent negaliu - 02:58
26
Slenka dienos - 02:37
27
Valsas - 00:48
Daugiau
1
Darius ir girėnas - 03:05
2
Motulė - 03:50
3
Kur gintarais - 03:45
4
Mama - 03:03
5
Nežinoma daina - 04:05
6
Jadzė - 02:53
7
Nežinoma daina - 02:36
8
Mano namas - 02:37
9
Kodėl palikai mane - 03:23
10
Nežinoma daina - 01:47
11
Jau pražilo plaukai - 05:16
12
Užauga vaikai - 04:29
13
Raudoni gvazdikai - 03:48
14
Nežinoma daina - 02:50
15
Nežinoma daina - 02:23
16
Nežinoma daina - 03:52
17
Gegužinė - 03:05
18
Nežinoma daina - 02:13
19
Pasėdėkim paklausykim - 04:02
20
Pušelė - 03:29
21
Popuri - 06:10
22
Nežinoma daina - 02:58
23
Gerk, broleli, gerk - 02:38
24
žalgiriečiai - 04:17
25
Už mūsų jaunas dieneles - 03:26
26
Aparatai sugedo visai - 02:34
Daugiau
1
Vieniša pušelė - 03:28
2
Jau pražilę plaukai ant galvelės - 05:11
3
Mamai - 04:27
4
Tėvynės šviesa - 02:46
5
O žiedai kaimo soduos... - 04:00
6
Vaikystės pasaka - 04:08
7
Aš menu samanotą namelį - 03:05
8
Raudonų gvazdikų tango - 03:46
9
Dariaus ir girėno atminimui - 03:03
10
O kodėl tu mane palikai - 03:21
11
Kai einu rytais prie šaltinėlio - 06:07
12
Neliūdėk mergaite - 03:50
13
Mano tėviškėle - 03:27
14
šiąnakt tave sapnavau - 03:54
Daugiau

albumai, kuriuose dalyvauja DANGIRAS GRIGALEVIČIUS

1
Hey gražuoli! (sakyk, gražuoli) - 02:29
2
Meilės tiltas - 02:34
3
Išeinu - 03:06
4
Mergaitė mėlynų akių (2006) - 02:42
5
Tavęs dar nėra - 03:17
6
Ei, brolau! - 02:26
7
Tu vėjo paklausk (naujai) - 03:04
8
Himnas žemaitėjee (country) - 03:35
9
Džambalaja (jambalaya) - 02:43
10
žodžių nebijau - 03:08
11
Birželio naktys - 03:48
12
Tu mano mintyse - 03:48
13
Kapitonas - 03:19
14
Skylėta kepurė - 02:27
15
Marina - 03:27
16
Tu ir aš - 03:31
17
Baltas šokis - 03:02
18
Gesinsim žvaigždes - 03:24
19
Iškeliauju į pasaulį - 04:34
20
Viešpaties lelija - 03:37
Daugiau
1
Laimės žiburys - 05:23
2
Krantas - 03:59
3
Meilė kalta - 03:40
4
Niekas nesužinos - 03:31
5
Pirmoji klaida - 03:12
6
Kur mano mažytė - 04:06
7
Pavasaris žiemą - 04:47
8
Per vėlu - 04:28
9
Gitaros kaltė - 03:25
10
Gimtadienio valsas - 04:20
11
Nepakeliui - 02:57
12
Kaip man jaunystės neminėt - 03:19
Daugiau
1
Raudoni šermukšniai - 04:08
2
Balandis mano baltas tu - 04:02
3
Kas nemylėjo, manęs nesupras - 03:47
4
Nelieski širdies - 04:10
5
Ištirpsime laike - 03:51
6
Tu prisimink - 04:28
7
Sudegė meilė - 03:48
8
Vakaras prie jūros - 04:01
9
Sukasi ruletė - 03:37
10
Vilnius ir kaunas - 03:34
Daugiau
1
Ten, kur jūra... - 03:57
2
štai ir atėjo šv. kalėdos - 03:37
3
Naujuosius pasitinkant - 03:37
4
Ramunės - 02:50
5
Aš dovanoju - 03:34
6
Reikia būti žmogum - 02:54
7
Oi-oi-oi - 03:33
8
Vaikystės aitvarai - 03:56
9
Piemenukas - 03:09
10
Mamai - 03:13
11
žygiavo karalius - 02:44
12
Ir kam tie žodžiai - 04:05
Daugiau
1
Truputį žemės, truputį saulės - 02:51
2
Meilės keliai - 04:28
3
Vestuvės - 04:31
4
Paslaptis - 03:28
5
Išeik - 04:15
6
Mergaitė - 03:26
7
Vieną kartą pavasary - 03:49
8
Ar tu ne per jauna, mergyt - 03:28
9
Pažvelk į mane - 03:23
10
Mano kleopatra - 04:02
11
Nelaukta meilė - 04:43
Daugiau
1
Tau, jaunyste - 04:14
2
Angelo siela - 03:56
3
Oi, oi, oi - 03:33
4
Aš dainuoju dainą tau - 03:26
5
Ten, kur jūra - 03:57
6
Ispanijos naktis - 03:39
7
Miela mano - 04:28
8
Kada meilės reikia - 06:10
9
Jūros vėjas pūs - 03:33
10
Jūra, jūrate - 04:19
11
Oi, aš norėčiau - 03:39
12
Meilės sala - 02:51
Daugiau
1
Užmiršti laiškai - 04:33
2
Vėl - 03:42
3
Antroji naktis - 04:32
4
Mano meiluti - 04:01
5
Myliu, noriu, negaliu - 04:05
6
Atleidžiu tau - 04:14
7
Jūreivis - 03:15
8
Melodija tau - 03:38
9
Laiškai - 04:52
10
Tavo žydros akys - 04:26
11
Ašara - 04:11
12
Rožė - 03:47
Daugiau
1
Kaip norėčiau sutikti tave - 04:28
2
Tave matau - 03:57
3
Gimtasis kraštas - 03:49
4
Gimimo diena - 03:24
5
Brangi širdele - 04:36
6
Vėjau! - 03:33
7
Pasakyk - 03:00
8
Klėtelė - 04:27
9
Subatėlės ilgai laukus - 03:14
10
Senas klevas - 04:19
11
Mergytė - 03:20
12
Abiturientų valsas - 04:07
13
Norėčiau aš - 03:45
14
žiedai - 04:38
15
Prisimink - 03:56
Daugiau
1
Motinos valsas - 03:32
2
Mama, pagimdyk mane atgal - 02:12
3
Lauk manęs (mamai) - 03:55
4
Mama - 02:44
5
Motinai - 02:10
6
Tau, mama - 03:43
7
Tu nežiūrėk, mama, pro langą - 04:13
8
Mamai - 03:12
9
Tu mano motinėlė - 02:59
10
Puokštė mamai - 03:33
11
Mamai - 03:30
12
Mamai 2 - 03:23
13
Valsas mamai - 02:54
14
Mama, gėlė - 01:46
15
Motinos valsas - 03:15
16
Mamai - 04:38
17
Daina mamai - 04:16
18
Motulės daina - 03:03
19
šilagėlė mamai - 03:45
20
Oi, motinėle - 03:13
21
Mamai - 03:48
22
Sidabro gija - 03:28
23
Mamai - 03:20
24
Mama - 03:02
25
Daina iš spektaklio ''piteris penas'' - 02:38
26
Motina - 02:32
27
Malda už motinas - 04:12
28
Mama - 02:47
29
Mama, kaip tu laikais - 03:39
30
Laiškas - 03:57
31
Atleisk, mama - 03:58
32
Mamai - 03:49
33
Mamai - 03:05
34
Laiškas motinai - 03:58
35
Mama - 02:53
36
Mama, mamyte - 04:00
37
Išvyksiu aš, mama, toli - 03:05
38
Mama - tu mano šviesa - 04:27
39
Tau, mano mamyte - 02:30
40
Jei grįžtų motina... - 04:50
41
Mamai - 04:04
42
Pas mamą - 03:29
43
Motinos širdis - 04:37
44
Tu numegzk man, mama, kelią - 03:51
45
Mamai - 03:55
46
Ieškosi mamytės - 04:34
47
Mamai - 03:58
48
Sėdėk pas mamą - 03:48
49
Mama - 03:47
50
Gėlės mamai - 04:01
51
Motinos rauda - 04:31
52
Mama - 03:22
53
Tu atleisk man, mama - 03:38
54
Motinai - 07:46
55
į namus pas mamą - 03:03
56
Mamai - 04:42
57
Sapnas apie motiną - 04:20
58
Ačiū, mamyte - 03:14
59
Motinos veidas - 04:12
60
Mama, esi tu moteris - 03:49
61
Sudie, mama - 03:03
62
Mamos suknelė - 03:37
63
Mano mama - 03:52
64
Motinos rauda - 03:33
65
Mama - 03:40
66
Priglauski, mama - 03:51
67
Tu lauki, mama - 03:12
68
Mama - 03:47
69
Pas mamą - 02:30
70
Mama - 03:42
71
Mama - 03:03
72
Mamos akys - 03:48
73
Motinos valsas - 03:12
74
Mamai - 05:41
75
Motinai - 03:22
76
Miela mama - 02:27
77
Mama - 03:07
78
Mamai - 05:11
79
Nesuspėjai, mamyt, padėkoti - 02:12
80
Mamai - 04:30
81
O, mama - 04:56
82
Mama mia - 03:39
83
Sudie, mama - 03:05
84
Mama ganja - 03:14
85
Mama - 03:04
86
Miela mama - 03:28
87
Mamai - 03:49
88
Mamytė - 04:09
89
Tu numegzk man, mama, kelią - 03:50
90
Aš labai myliu savo mamą - 03:29
91
Mamai - 03:28
92
Tu numegzk man, mama, kelią - 03:01
93
Bliuzas mamai - 04:43
94
Oi, motinėle - 03:24
95
Motinystės ranka - 03:23
96
Requiem mamai - 04:32
97
Mamytė - 02:34
98
Motinai - 06:02
99
Mamai - 03:12
100
Motinos šviesa - 03:28
101
Motinos viltis - 03:30
Daugiau
1
Viengungis - 03:19
2
Darželis - 03:51
3
Ruduo - 04:29
4
Pirmasis valsas - 03:37
5
Ramunės - 04:12
6
Pažadai - 03:56
7
Netiesa - 04:04
8
Trys balandėliai - 03:31
9
Sužydės gegužį ievos... - 03:19
10
žiedelis - 03:36
11
Mergaitė - 04:14
12
Kvepia žiedai - 05:13
13
Ankstyvos vestuvės - 03:49
14
Kaip gera - 04:14
15
Bučkis - 02:49
16
Jūra - 02:30
Daugiau
1
širdis nebūna nebyli - 04:03
2
Meilės vasara - 03:25
3
Santa liučija - 02:10
4
Mano pavasaris - 03:30
5
Berželis - 03:18
6
Berželiai svyruonėliai - 03:17
7
Dar pabūkime - 04:12
8
Velniava - 03:48
9
Jaunystės traukinys - 04:14
10
Paslapčių medus - 03:29
11
Atėjai į... - 03:35
12
Manęs neklausk - 03:26
13
Tiems, kur toli - 03:33
14
Pavasario sapnas - 03:01
Daugiau
Norint klausytis reikia prisijungti
Kraunama
NAUDOJATE NELEISTINAS PROGRAMAS, PRAŠOME PAŠALINTI, NORINT NAUDOTIS TINKLAPIU.