atlikėjas ir autorius dangiras grigalevičius
1
Mano namas - 03:18
2
Grįžk - 03:41
3
Ateis rudenėlis - 05:28
4
Subatos vakarėly - 03:02
5
Tu man sakei, kad ateisi - 03:18
6
Per klausučių ulytėlę - 02:18
7
Pasėjau linelį - 03:24
8
Tylūs armonikos tonai - 03:34
9
Plaukė jūron laivai - 03:42
10
Vai, ko nusižvengei - 03:16
11
Gero vėjo - 03:30
Daugiau
1
žydėk, gyvenime - 03:34
2
Gal būt - 03:21
3
Prabėgę metai (gimtadienis) - 03:09
4
Laimingos dienos - 03:39
5
Atleiski man (mano mylima) - 03:38
6
Mažoje kavinukėje - 02:40
7
Pirmyn - atgal - 03:09
8
Mamai - 03:46
9
Nakties žvaigždžių lopšinė - 03:03
10
Stebuklai ir turtai - 03:13
11
Vyro mintys - 02:40
12
Aš dainuoju dainą tau - 02:43
13
Verks gitara - 02:45
14
Prisipažinimas lietuje - 05:21
Daugiau
1
Tu sugrįžki, sūnau - 04:26
2
Tango ritmai - 04:47
3
Gal ir tau šiandien liūdna - 03:11
4
Iš širdies vėl kyla - 03:38
5
Kaip obelis, mamyt, palinkus - 03:16
6
Kaimynėlė - 03:22
7
Slenka vakarais šešėliai - 03:44
8
žemaičių žemė - 03:40
9
Joninių naktį - 04:03
10
Geri laikai - 03:21
11
Kalnai, kur dainavo - 04:08
12
Dzūkijos žemė - 03:11
Daugiau
1
Kviečiame užeiti - 04:39
2
Ech, mergytės! - 08:34
3
Susirinkome į būrį - 06:57
4
Tavo bučinukai - 10:48
5
Reikia draugą turėti - 03:09
6
O, jaunyste manoji! - 06:43
Daugiau
1
Popuri nr.1: meškerytė, tu sugrįžk, kamara, žvirblelis - 05:37
2
Burkuoja balandžiai - 03:47
3
Lauko gėlė - 03:49
4
čigonės akys - 04:42
5
ūžia vėjas - 03:08
6
Plauks laivelis - 03:22
7
Nekaltink, miela - 02:51
8
Rožė - 03:53
9
Jūreivio kajutė - 04:26
10
Vingiuotas kelias - 03:15
11
Piemenaitė - 03:06
12
Dzūkija - 03:03
13
Berželis - 03:18
14
Popuri nr.2: mergaitė iš tolimo sodžiaus... - 06:27
Daugiau
1
Dzūkija - 03:15
2
Kai tavęs nėra - 04:29
3
Joninių naktis - 04:09
4
Menu, gegužy balo sodai - 01:56
5
Popuri: ty nepyk, tėviškėlė... - 07:37
6
Kalnuos dainuoja - 04:04
7
Dėl tavęs - 03:05
8
Prisiminimai - 03:34
9
Plaukė jūron laivai - 03:37
10
Girgžda svirtys - 02:31
11
Kai ateis vakarai - 04:16
12
Adomėlis - 03:44
13
Kur tas dulkėtas traukinys - 03:23
14
Sėk, sesute, žalią rūtą - 03:04
Daugiau
1
čia laisva mūs lietuva - 03:41
2
Gvazdikų raudonų - 03:36
3
Mano namas vijokliais apaugęs - 02:27
4
Pasakyk, ko lapai krinta - 03:28
5
Pušelė - 03:18
6
Pušelės lyg rūtos - 03:58
7
Subatėlė - 02:56
8
Seklyčia - 02:39
9
Valsų popuri: tėviškė, laukiu... - 04:53
10
Krosnyje malkos kūrenas - 03:28
11
Išeisi ir negrįši - 03:16
12
Ar prisimeni tu - 04:28
13
Berželiai svyruonėliai - 03:17
14
Iškasiau aš šaltinėlį - 03:08
Daugiau
1
Su gimtadieniu - 03:04
2
Sudie, brangioji - 03:13
3
Pradingę dienos - 03:20
4
Miela mama - 03:28
5
Manęs neklausk - 03:26
6
Mes svetimi - 03:05
7
Aistringa naktis - 03:07
8
Daina sūnui - 03:02
9
Atskrieki lyg vėjas - 03:09
10
Dėkoju tau, mažyte - 03:15
11
Mylimai - 03:46
12
širdies kalba - 03:22
Daugiau
1
šok ir dainuok per šventes 1 - 19:58
2
šok ir dainuok per šventes 2 - 19:57
1
Nusišypsok - 03:03
2
Daina mamai - 04:16
3
Tikėk - 02:57
4
Tik neklausk - 03:11
5
Mano vienintelė - 03:50
6
Vaikystės draugui - 03:15
7
Mergaitės malda - 03:43
8
Meilės skonis - 03:14
9
Viskas veltui - 03:20
10
Sakyk kodėl - 03:57
11
Dėkoju tau - 05:32
12
Vaikystės prisiminimai - 04:19
Daugiau
1
Labas, mano saule - 03:00
2
Nakties paukštė - 04:02
3
Klajoklių daina - 03:50
4
Neieškok tiesos - 03:13
5
Mėlynakė - 03:55
6
Kur esi - 03:12
7
Išdalinti pažadai - 03:22
8
Pažvelk į mane - 03:23
9
Aš norėčiau - 02:59
10
Nepakeliui - 02:57
11
Prarastas laikas - 03:40
12
Tik meilė atsakys - 03:19
Daugiau
1
Ar surasi laiko - 03:36
2
Meilės vaiduoklis - 02:44
3
Beprotiška meilė - 03:02
4
Lietaus ašarėlė - 04:19
5
Meilės tiltas - 03:27
6
Pajūrio prisiminimai - 02:38
7
Tu - mano džiaugsmas - 03:05
8
Kaštonų liepsna - 02:53
9
Būk mano svajone - 02:35
10
Sparnų dama - 02:54
11
Prisipažinimas lietuje - 05:21
12
Meilės sala - 02:51
Daugiau
1
A pusė - 22:37
2
B pusė - 22:30
1
šventinis muzikinis maratonas 1 - 16:53
2
šventinis muzikinis maratonas 2 - 18:42
3
šventinis muzikinis maratonas 3 - 16:29
4
šventinis muzikinis maratonas 4 - 14:52
1
Mama - 03:27
2
Motinos rankos - 03:52
3
Atsimenu - 03:54
4
Aš menu - 04:08
5
žemaičių žemė - 04:01
6
Nelauki, mamyte - 03:24
7
Tenai už miško - 03:35
8
Sugrįšiu - 03:13
9
Mamyte - 04:24
10
Motinos meilė - 04:20
Daugiau
1
Ant kalno karklai siūbavo; ar aš tau sese nesakiau; gieda gaideliai anksti rytelį; oi tai sodai; kada noriu - verkiu; lakštingalėlis; augo kieme klevelis; jau ruduo atėjo - 22:41
2
Nerimstantis smuikas; oi laukiau, laukiau; per klausučių ulitėlę; mane motulė barė; oi kai aš jojau - dūmojau; ant kalno klevelis; pilnos pievos gėlių; saulutė tekėjo; praded aušrelė aušti - 22:12
1
A pusė - 23:51
2
B pusė - 22:47
1
Netylėk, mažyte - 03:55
2
Mano daina - 04:31
3
Tik tau - 04:14
4
Kas buvo, negrįš - 03:39
5
Gėlių vardai - 04:44
6
Raganėlė - 03:57
7
Lietaus laiškai - 04:34
8
O man - 04:17
9
Ištartas sudie - 04:04
10
Aš tenai nebuvau - 04:03
Daugiau
1
A pusė - 24:31
2
B pusė - 24:33
1
Dainų popuri - 15:10
2
Atleisk, lietuvaite - 03:50
3
Rio - rita - 03:14
4
Pedro ir trys gražuolės - 04:37
5
Užmirštoj tavernoj - 04:46
6
Pirmoji žibuoklė - 03:39
7
Dainų popuri - 17:50
Daugiau
1
Jūros ilgesys - 04:02
2
Ruduo - 04:03
3
žydras žiburys - 04:48
4
O tu sustok - 03:54
5
Lūpos kaip medus - 03:44
6
į laimės šalį - 03:39
7
Dar ne laikas - 04:43
8
Be tavęs... ''o'' - 04:11
9
Tavo paveikslas - 04:01
10
Rožės žiedas - 03:55
Daugiau
1
Popuri 1 - 24:43
2
Popuri 2 - 24:28
1
Lietuviška skambi daina - 18:49
2
Kai muzika šauni užgroja - 19:11
1
A pusė - 22:09
2
B pusė - 10:40
1
Linksmą giesmę - 03:39
2
Užgiedokime linksmai - 02:13
3
Gema kristus - 02:57
4
Tyli naktis - 03:01
5
Tyliąją naktį - 03:13
6
Ateikit - 03:25
7
Džiaukis žmonija - 03:01
8
Gul šiandieną - 03:25
9
Sveikas, jėzau gimusis - 02:20
10
šiandien gimė jėzus kristus - 03:10
11
Atsiskubino betliejun - 03:18
Daugiau
1
Palauk, neskubėk; o kam gi?; tegul; saulė mums šypsosis; su daina; aš atnešiu; šokime ir dainuokime; kam reikėjo? - 21:46
2
Armonikos garsai; naktis valtelėj; ispanijos valsas; darykit miežių alų; ar aš tau nesakiau; kur teka upės; jau naktis; vaiko ašarėlės; saulė, daina ir tu; pasėjau rožę - 21:52
1
Nepink vainiko; tave vadino lietuva; parašyk tu laiškelį; balta obelėlė; lauko gėlė; skrido žąsys; chrizantemų žiedai; tave sapnuos regiu - 24:37
2
Baltos ievos; artimas draugas; tu man; tėviškė; nežinau; neliūdėk, mergele; tyliai leidžiasi saulė; vakarais - 24:58
1
žiburiai... - 21:56
2
čigonų daina... - 22:29
1
Naujokų daina; tylioj vasaros nakty; pro mažą miestelį; pavasaris; ulonų daina; vienlangėj grytelėj; čigonė; taip tyliai skamba - 20:51
2
Bažnyčioje žvakės mirgėjo; dainuoju dainą; upės plauks; jau pražydo sode vyšnios; rozeta; ant nemuno kranto; skyrės keliai; lėlė - 20:44
1
Pirma dalis - 22:18
2
Antra dalis - 22:12
1
Pabučiuok - 03:25
2
Daina mamai - 03:28
3
Ramunė - 03:15
4
ūdrio daina iš operos pilėnai - 03:08
5
Medžiotojų daina - 02:55
6
Dubysa - 03:10
7
Ei draugai - 02:49
8
Yra šalis - 03:32
9
Du broliai kunigai - 04:16
10
Saulė leidos jau - 02:40
11
Vos saulutei prašvitus - 02:45
12
širvinta - 02:32
13
Palaimink, motule - 03:06
14
Atsiduok man šį vakarą - 03:41
Daugiau
1
Ateis ruduo - 03:21
2
Ašara - 03:42
3
Susitiksim mes ir vėlei - 03:52
4
Auštantį rytą - 04:04
5
Išeinu - 03:18
6
Berželiai - 03:24
7
žalgiriečiai - 04:29
8
Buvo naktys švento jono - 02:02
9
Kaime - 03:20
10
Dainuokim - 03:19
11
Pabūk dar - 02:58
12
Tu paklausk - 02:42
13
Atsiminki - 04:18
14
Vėjau - 03:52
15
Saulutė nusileido - 02:06
16
Geriau buvo - 03:10
17
Svajonė - 03:15
18
Apie meilę - 03:50
19
O jūra motule - 02:44
20
Popuri (nepilnas) - 08:24
21
žemaičių žemė - 03:48
22
Geltona rožė - 04:18
23
Piršliai - 02:30
24
Prie šešupės krantų - 04:30
Daugiau
1
Aš svajoju tyliais vakarais - 02:49
2
Gerk, gerk, broleli gerk - 02:39
3
Raudoni gvazdikai - 03:39
4
žalgiris - 04:08
5
Darius ir girėnas - 02:57
6
Na kodėl palikai mane - 02:36
7
Popuri - 06:01
8
Tik man gaila, gaila rūtelių darželio - 02:21
9
Motule - 03:41
10
Mano tėviškėlė - 01:49
11
Už mūsų jaunas dieneles - 03:27
12
žavingi momentai - 03:52
13
Netrūkusios antenos - 02:34
14
Ten mano žemė, brangi lietuva - 03:43
15
Ilgesys - 02:35
16
Tik vieną pušelę, maldauju, palik - 03:27
17
Negalima, sūneli - 02:08
18
Kada obelys nuometa mėtą - 05:11
19
Gegužinė - 03:04
20
Mamų dalia - 04:28
21
Nuvytusių rožių spygliai - 02:05
22
žiedai kaimo soduos - 04:02
23
Jadzytė - 02:58
24
Gandrai jau iš lizdų - 04:09
25
Be tavęs gyvent negaliu - 02:58
26
Slenka dienos - 02:37
27
Valsas - 00:48
Daugiau
1
Darius ir girėnas - 03:05
2
Motulė - 03:50
3
Kur gintarais - 03:45
4
Mama - 03:03
5
Nežinoma daina - 04:05
6
Jadzė - 02:53
7
Nežinoma daina - 02:36
8
Mano namas - 02:37
9
Kodėl palikai mane - 03:23
10
Nežinoma daina - 01:47
11
Jau pražilo plaukai - 05:16
12
Užauga vaikai - 04:29
13
Raudoni gvazdikai - 03:48
14
Nežinoma daina - 02:50
15
Nežinoma daina - 02:23
16
Nežinoma daina - 03:52
17
Gegužinė - 03:05
18
Nežinoma daina - 02:13
19
Pasėdėkim paklausykim - 04:02
20
Pušelė - 03:29
21
Popuri - 06:10
22
Nežinoma daina - 02:58
23
Gerk, broleli, gerk - 02:38
24
žalgiriečiai - 04:17
25
Už mūsų jaunas dieneles - 03:26
26
Aparatai sugedo visai - 02:34
Daugiau
1
Vieniša pušelė - 03:28
2
Jau pražilę plaukai ant galvelės - 05:11
3
Mamai - 04:27
4
Tėvynės šviesa - 02:46
5
O žiedai kaimo soduos... - 04:00
6
Vaikystės pasaka - 04:08
7
Aš menu samanotą namelį - 03:05
8
Raudonų gvazdikų tango - 03:46
9
Dariaus ir girėno atminimui - 03:03
10
O kodėl tu mane palikai - 03:21
11
Kai einu rytais prie šaltinėlio - 06:07
12
Neliūdėk mergaite - 03:50
13
Mano tėviškėle - 03:27
14
šiąnakt tave sapnavau - 03:54
Daugiau

albumai, kuriuose dalyvauja DANGIRAS GRIGALEVIČIUS

1
Hey gražuoli! (sakyk, gražuoli) - 02:29
2
Meilės tiltas - 02:34
3
Išeinu - 03:06
4
Mergaitė mėlynų akių (2006) - 02:42
5
Tavęs dar nėra - 03:17
6
Ei, brolau! - 02:26
7
Tu vėjo paklausk (naujai) - 03:04
8
Himnas žemaitėjee (country) - 03:35
9
Džambalaja (jambalaya) - 02:43
10
žodžių nebijau - 03:08
11
Birželio naktys - 03:48
12
Tu mano mintyse - 03:48
13
Kapitonas - 03:19
14
Skylėta kepurė - 02:27
15
Marina - 03:27
16
Tu ir aš - 03:31
17
Baltas šokis - 03:02
18
Gesinsim žvaigždes - 03:24
19
Iškeliauju į pasaulį - 04:34
20
Viešpaties lelija - 03:37
Daugiau
1
Laimės žiburys - 05:23
2
Krantas - 03:59
3
Meilė kalta - 03:40
4
Niekas nesužinos - 03:31
5
Pirmoji klaida - 03:12
6
Kur mano mažytė - 04:06
7
Pavasaris žiemą - 04:47
8
Per vėlu - 04:28
9
Gitaros kaltė - 03:25
10
Gimtadienio valsas - 04:20
11
Nepakeliui - 02:57
12
Kaip man jaunystės neminėt - 03:19
Daugiau
1
Raudoni šermukšniai - 04:08
2
Balandis mano baltas tu - 04:02
3
Kas nemylėjo, manęs nesupras - 03:47
4
Nelieski širdies - 04:10
5
Ištirpsime laike - 03:51
6
Tu prisimink - 04:28
7
Sudegė meilė - 03:48
8
Vakaras prie jūros - 04:01
9
Sukasi ruletė - 03:37
10
Vilnius ir kaunas - 03:34
Daugiau
1
Ten, kur jūra... - 03:57
2
štai ir atėjo šv. kalėdos - 03:37
3
Naujuosius pasitinkant - 03:37
4
Ramunės - 02:50
5
Aš dovanoju - 03:34
6
Reikia būti žmogum - 02:54
7
Oi-oi-oi - 03:33
8
Vaikystės aitvarai - 03:56
9
Piemenukas - 03:09
10
Mamai - 03:13
11
žygiavo karalius - 02:44
12
Ir kam tie žodžiai - 04:05
Daugiau
1
Truputį žemės, truputį saulės - 02:51
2
Meilės keliai - 04:28
3
Vestuvės - 04:31
4
Paslaptis - 03:28
5
Išeik - 04:15
6
Mergaitė - 03:26
7
Vieną kartą pavasary - 03:49
8
Ar tu ne per jauna, mergyt - 03:28
9
Pažvelk į mane - 03:23
10
Mano kleopatra - 04:02
11
Nelaukta meilė - 04:43
Daugiau
1
Tau, jaunyste - 04:14
2
Angelo siela - 03:56
3
Oi, oi, oi - 03:33
4
Aš dainuoju dainą tau - 03:26
5
Ten, kur jūra - 03:57
6
Ispanijos naktis - 03:39
7
Miela mano - 04:28
8
Kada meilės reikia - 06:10
9
Jūros vėjas pūs - 03:33
10
Jūra, jūrate - 04:19
11
Oi, aš norėčiau - 03:39
12
Meilės sala - 02:51
Daugiau
1
Užmiršti laiškai - 04:33
2
Vėl - 03:42
3
Antroji naktis - 04:32
4
Mano meiluti - 04:01
5
Myliu, noriu, negaliu - 04:05
6
Atleidžiu tau - 04:14
7
Jūreivis - 03:15
8
Melodija tau - 03:38
9
Laiškai - 04:52
10
Tavo žydros akys - 04:26
11
Ašara - 04:11
12
Rožė - 03:47
Daugiau
1
Kaip norėčiau sutikti tave - 04:28
2
Tave matau - 03:57
3
Gimtasis kraštas - 03:49
4
Gimimo diena - 03:24
5
Brangi širdele - 04:36
6
Vėjau! - 03:33
7
Pasakyk - 03:00
8
Klėtelė - 04:27
9
Subatėlės ilgai laukus - 03:14
10
Senas klevas - 04:19
11
Mergytė - 03:20
12
Abiturientų valsas - 04:07
13
Norėčiau aš - 03:45
14
žiedai - 04:38
15
Prisimink - 03:56
Daugiau
1
Motinos valsas - 03:32
2
Mama, pagimdyk mane atgal - 02:12
3
Lauk manęs (mamai) - 03:55
4
Mama - 02:44
5
Motinai - 02:10
6
Tau, mama - 03:43
7
Tu nežiūrėk, mama, pro langą - 04:13
8
Mamai - 03:12
9
Tu mano motinėlė - 02:59
10
Puokštė mamai - 03:33
11
Mamai - 03:30
12
Mamai 2 - 03:23
13
Valsas mamai - 02:54
14
Mama, gėlė - 01:46
15
Motinos valsas - 03:15
16
Mamai - 04:38
17
Daina mamai - 04:16
18
Motulės daina - 03:03
19
šilagėlė mamai - 03:45
20
Oi, motinėle - 03:13
21
Mamai - 03:48
22
Sidabro gija - 03:28
23
Mamai - 03:20
24
Mama - 03:02
25
Daina iš spektaklio ''piteris penas'' - 02:38
26
Motina - 02:32
27
Malda už motinas - 04:12
28
Mama - 02:47
29
Mama, kaip tu laikais - 03:39
30
Laiškas - 03:57
31
Atleisk, mama - 03:58
32
Mamai - 03:49
33
Mamai - 03:05
34
Laiškas motinai - 03:58
35
Mama - 02:53
36
Mama, mamyte - 04:00
37
Išvyksiu aš, mama, toli - 03:05
38
Mama - tu mano šviesa - 04:27
39
Tau, mano mamyte - 02:30
40
Jei grįžtų motina... - 04:50
41
Mamai - 04:04
42
Pas mamą - 03:29
43
Motinos širdis - 04:37
44
Tu numegzk man, mama, kelią - 03:51
45
Mamai - 03:55
46
Ieškosi mamytės - 04:34
47
Mamai - 03:58
48
Sėdėk pas mamą - 03:48
49
Mama - 03:47
50
Gėlės mamai - 04:01
51
Motinos rauda - 04:31
52
Mama - 03:22
53
Tu atleisk man, mama - 03:38
54
Motinai - 07:46
55
į namus pas mamą - 03:03
56
Mamai - 04:42
57
Sapnas apie motiną - 04:20
58
Ačiū, mamyte - 03:14
59
Motinos veidas - 04:12
60
Mama, esi tu moteris - 03:49
61
Sudie, mama - 03:03
62
Mamos suknelė - 03:37
63
Mano mama - 03:52
64
Motinos rauda - 03:33
65
Mama - 03:40
66
Priglauski, mama - 03:51
67
Tu lauki, mama - 03:12
68
Mama - 03:47
69
Pas mamą - 02:30
70
Mama - 03:42
71
Mama - 03:03
72
Mamos akys - 03:48
73
Motinos valsas - 03:12
74
Mamai - 05:41
75
Motinai - 03:22
76
Miela mama - 02:27
77
Mama - 03:07
78
Mamai - 05:11
79
Nesuspėjai, mamyt, padėkoti - 02:12
80
Mamai - 04:30
81
O, mama - 04:56
82
Mama mia - 03:39
83
Sudie, mama - 03:05
84
Mama ganja - 03:14
85
Mama - 03:04
86
Miela mama - 03:28
87
Mamai - 03:49
88
Mamytė - 04:09
89
Tu numegzk man, mama, kelią - 03:50
90
Aš labai myliu savo mamą - 03:29
91
Mamai - 03:28
92
Tu numegzk man, mama, kelią - 03:01
93
Bliuzas mamai - 04:43
94
Oi, motinėle - 03:24
95
Motinystės ranka - 03:23
96
Requiem mamai - 04:32
97
Mamytė - 02:34
98
Motinai - 06:02
99
Mamai - 03:12
100
Motinos šviesa - 03:28
101
Motinos viltis - 03:30
Daugiau
1
Viengungis - 03:19
2
Darželis - 03:51
3
Ruduo - 04:29
4
Pirmasis valsas - 03:37
5
Ramunės - 04:12
6
Pažadai - 03:56
7
Netiesa - 04:04
8
Trys balandėliai - 03:31
9
Sužydės gegužį ievos... - 03:19
10
žiedelis - 03:36
11
Mergaitė - 04:14
12
Kvepia žiedai - 05:13
13
Ankstyvos vestuvės - 03:49
14
Kaip gera - 04:14
15
Bučkis - 02:49
16
Jūra - 02:30
Daugiau
1
širdis nebūna nebyli - 04:03
2
Meilės vasara - 03:25
3
Santa liučija - 02:10
4
Mano pavasaris - 03:30
5
Berželis - 03:18
6
Berželiai svyruonėliai - 03:17
7
Dar pabūkime - 04:12
8
Velniava - 03:48
9
Jaunystės traukinys - 04:14
10
Paslapčių medus - 03:29
11
Atėjai į... - 03:35
12
Manęs neklausk - 03:26
13
Tiems, kur toli - 03:33
14
Pavasario sapnas - 03:01
Daugiau
Norint klausytis reikia prisijungti
Kraunama
NAUDOJATE NELEISTINAS PROGRAMAS, PRAŠOME PAŠALINTI, NORINT NAUDOTIS TINKLAPIU.
Šiuo metu mobili aplikacija neveikia su Android 12 ir naujesnėmis versijomis. Problema žinoma ir sprendžiama, atsiprašome už nepatogumus.
Uždaryti