birutė vainiūnaitė
1
Moderato - 09:40
2
Vivo e furioso - 04:47
3
Lento - 05:57
4
Allegro ma non troppo - 07:37
5
Prie senos varpinės (bisas) - 01:37
6
Allegro misterioso - 11:15
7
Andante - 04:36
8
Presto - 06:29
9
Meilės kalnas - 09:06
10
Ramybės kalnas - 09:48
11
Audrų kalnas - 05:15
Daugiau
1
Koncertas fortepijonui ir orkestrui nr. 1 es-dur, op. 15 - 05:00
2
Koncertas fortepijonui ir orkestrui nr. 1 es-dur, op. 15 - 05:55
3
Koncertas fortepijonui ir orkestrui nr. 1 es-dur, op. 15 - 06:10
4
Koncertas fortepijonui ir orkestrui nr. 1 es-dur, op. 15 - 15:03
5
Koncertas fortepijonui ir orkestrui nr. 1 es-dur, op. 15 - 08:30
6
Koncertas fortepijonui ir orkestrui nr. 1 es-dur, op. 15 - 07:53
Daugiau
1
žaliasis preliudas ir žalioji fuga - 04:26
2
Geltonasis preliudas ir geltonoji fuga - 02:23
3
Sonata - 10:14
4
Variacijos fortepijonui - 04:16
5
Movimenti dviem fortepijonams - 13:07
6
Gaida, fortepijonui ir fonogramai - 07:24
7
Trys kaprisai - 03:37
Daugiau
1
Keturios pjesės. i. preliudas, ii. humoreska, iii. mazurka, iv. preliudas - 07:30
2
Dvi pjesės. i. noktiurnas, ii. preliudas - 05:17
3
Dvi pjesės. i. preliudas, ii. noktiurnas - 06:48
4
Keturi preliudai. op. 7, nr. 1-4 - 06:13
5
Dvi pjesės. i. mazurka, ii. preliudas - 05:15
6
Trys preliudai. i. op. 11, nr. 1, ii. dainelė, iii. op. 11, nr. 3 - 03:44
7
Dvi pjesės. i. preliudas, ii. postliudija - 03:59
8
Du preliudai. op. 13, nr. 1-2 - 03:22
Daugiau
1
старуха - 00:45
2
F. chopin etiudas op. 25 nr. 12 - 02:26
3
идёшь, на меня похожий • s. vainiūnas iš ciklo aštuonios nuotaikos / v - 03:47
4
моим стихам, написанным так рано - 00:33
5
C. debussy ką matė vakarų vėjas - 03:17
6
вы, идущие мимо меня - 01:12
7
уж сколько их упало в бездну - 01:42
8
с. э. • v. jakubėnas legenda op. 2 nr. 2 - 04:19
9
бабушке - 01:27
10
мне нравится, что вы больны не мной - 01:26
11
бессрочно кораблю не плыть - 00:42
12
C. debussy generolas lavine, ekscentrikas - 02:36
13
какой-нибудь предок мой был – скрипач - 01:25
14
я знаю правду! - 00:53
15
думали – человек! - 01:25
16
W. a. mozart fantazija kv 396 - 07:16
17
вот опять окно - 00:39
18
стихи растут, как звезды и как розы • c. debussy viržiai - 02:57
19
вы столь забывчивы, сколь незабвенны - 01:29
20
тебе – через сто лет - 03:25
21
F. couperin mylimoji, čakona-rondo • когда-нибудь, прелестное созданье • пригвождена к позорному столбу - 04:51
22
кто создан из камьня, кто создан из глины - 01:13
23
C. debussy ir mėnuo apšviečia sugriuvusią šventovę • знаю, умру на заре! - 05:10
24
скоро уж из ласточек – в колдуньи! - 01:04
25
золото моих волос - 00:48
26
C. debussy paskyrimas eskvairui s. pickwikui • поэма конца - 06:16
27
тоска по родине! - 02:19
28
C. debussy terasa, lankoma mėnulio šviesos • сад - 03:43
29
когда гляжу на летящие листья - 00:38
30
C. debussy mirę lapai • все повторяю первый стих - 02:41
Daugiau
1
Daina apie žygimanto augusto karūnavimą - 01:31
2
Daina apie žygimanto augusto jungtuves - 01:43
3
Gedulinga giesmė prie barboros radvilaitės kapo - 02:15
4
Baleto orfėjas ir euridikė uvertiūra - 03:54
5
Garbinkit, galingieji - 00:49
6
šlovinkit, žmonės - 00:45
7
Pavasaris - 01:06
8
Gyvenimą tas turės pašlovintą - 01:56
9
Polonezas - 03:27
10
Atsisveikinimas su tėvyne - 03:00
11
Aušros vartų litanija - 01:45
12
Lietuviška rapsodija - 05:21
13
Tautiška giesmė - 01:34
14
Svajonė - 03:26
15
Noktiurnas - 04:54
16
Tyliąją naktį - 01:00
17
Unus ex discipulis - 02:24
18
Lietuva brangi - 01:21
19
Jaunimo giesmė - 00:41
20
Kur bėga šešupė - 01:11
21
Marija, marija - 00:52
22
Lietuviais esame mes gimę - 01:55
23
Kur bakūžė samanota - 02:10
24
Sesutėlės lelijėlės - 01:52
25
štai mes tarnaitės - 02:19
26
Po tamsiai naktelei - 02:30
27
Birutės arija - 02:34
28
Aukštaičiai žemaičiai - 02:06
29
Gloria - 02:03
30
Kyrie - 02:41
31
Beauštanti aušrelė - 02:42
32
Oi giria, giria - 02:21
33
Bėkit, bareliai tema - 02:42
34
Kvartetas c-moll. i d. - 01:31
35
Kvartetas c-moll. ii d. - 01:30
36
Kvartetas c-moll. iii d. - 01:14
37
Miške. 1 fragmentas - 02:31
38
Miške. 2 fragmentas - 03:16
39
Miške. 3 fragmentas - 01:23
40
Miške. 4 fragmentas - 02:12
41
Jūra. 1 fragmentas - 02:01
42
Jūra. 2 fragmentas - 00:57
43
Jūra. 3 fragmentas - 01:35
44
Jūra. 4 fragmentas - 00:56
45
Jūra. 5 fragmentas - 02:22
46
Jūra. 6 fragmentas - 01:12
47
Preliudas a-moll - 01:14
48
Preliudas b-moll - 03:00
49
Vakariniai varpai - 03:30
50
Noktiurnas - 03:59
51
Preliudas tėve mūsų - 02:10
52
Preliudas f-dur - 01:03
53
Fuga c-moll - 02:37
54
Fuga cis-moll - 04:21
55
Lietuvoje - 02:16
56
Finalas - 01:11
57
Adagio iš baleto jūratė ir kastytis (1933) - 02:59
58
Simfoninės variacijos (1933) - 02:41
59
Gyvenimo šokis - 02:13
60
Tėve mūsų - 02:26
61
Jaunojo bajoro daina iš operos gražina - 01:53
62
Uvertiūra simfoniniam orkestrui - 03:58
63
Vasaros naktys - 02:15
64
šokis su lanku iš baleto sužadėtinė - 01:37
65
žvaigždutė - 01:59
66
Koncertas smuikui ir orkestrui (1948), ii d. - 04:16
67
Dalios arija iš operos dalia - 03:38
68
Skudučio baladė iš operos dalia - 02:37
69
Grafika - 02:35
70
Elektrinė poema - 02:22
71
Nakties svajos - 03:06
72
Iv simfonija - 02:01
73
Kyrie - 04:06
74
I simfonija - 02:43
75
Lietuvos idilijos. vasaros ryto aidai - 02:01
76
Oi griežle - 01:17
77
Ei mudvi seselės - 01:00
78
žiogas - 01:08
79
Vapsva - 01:07
80
ūdrio daina - 03:21
81
Pilėnai. finalas - 04:36
82
Ant marių kranto - 05:07
83
Afrikietiški eskizai - 05:15
84
Cantus magnificat, i d. - 04:16
85
Sugriauto miesto kaukė - 05:29
86
Koncertas smuikui ir orkestrui nr. 2. i d. fragmentas - 01:52
87
Koncertas smuikui ir orkestrui nr. 2. ii d. fragmentas - 00:48
88
Opera kelionė į tilžę. indrės scena - 04:01
89
Opera kelionė į tilžę. anso arija - 02:00
90
Opera kelionė į tilžę. anso ir indrės duetas - 03:31
91
Simfonija styginiams. preliudas - istorija - 01:01
92
Simfonija styginiams. variacijos - retorika - 01:11
93
Simfonija styginiams. interliudija - astronomija - 01:43
94
Simfonija styginiams. tokata - matematika - 01:43
95
Gloria urbi - 01:40
96
Valdovės scena iš operos legenda apie meilę - 04:04
97
Gotiškoji poema simfoniniam orkestrui - 02:37
98
Dzūkiškos variacijos - 04:41
99
Cantus ad futurum. i d. - 02:09
100
Cantus ad futurum. ii d. - 01:41
101
Cantus ad futurum. iii d. - 02:57
102
Laiškas visiems tikintiesiems - 05:01
103
žaliasis maršas - 03:12
104
Sakmių siuita - 04:36
105
Dievo avinėlis. gabijos daina - 02:37
106
Dievo avinėlis. finalas - 04:33
107
Meilės kalnas - 03:13
108
Koncertas obojui, klavesinui ir styginiams (1981), i d. - 02:34
109
Naujasis turkų maršas sintezatoriui - 03:46
110
šarkela varnela - 01:14
111
Requiem kyrie - 05:25
112
Requiem aeternam - 01:50
113
Du klausimai laukinės slyvos medžiui - 02:11
114
Meilės daina ir išsiskyrimas - 02:51
115
Bachvariationen keturiems smuikams - 02:30
116
Oratorija centones mea urbi - 03:48
117
Opera mažvydas. iii prologas imkiet mani ir skaitikiet - 05:55
118
Opera mažvydas. iii mažvydo monologo fragmentas - 04:50
119
Opera mažvydas. epilogo fragmentas - 06:51
Daugiau
1
Aštuonios nuotaikos fortepijonui. liberamente, narrante, vivo, lusingado, lugubre, molto rubato, lesto, amabile, brioso - 12:35
2
Mano pasaulis - 03:43
3
Tyla - 02:20
4
Preliudija - 01:37
5
Rudenio naktį - 04:06
6
Muzika dviem fortepijonams ir styginių kvartetui (kūrinys nebaigtas) - 18:21
Daugiau
1
Pjesės fortepijonui - 21:59
2
Styginis kvartetas d-moll - 08:22
3
Pjesės smuikui ir fortepijonui - 12:11
1
Styginis kvartetas - 19:31
2
Septynios meilės elegijos (balsui ir kameriniam ansambliui) - 18:07
3
Gyvojo vandens klavyras (dviem fortepijonams ir sintezatoriui) - 12:17
1
Retrospektyva violončelei ir fortepijonui. i. meditacija, ii. choralas - 13:15
2
Fuga violončelei ir fortepijonui - 03:51
3
Kaskados, sonata fortepijonui - 03:33
4
Kalnų sonata, simfonija koncertas fortepijonui ir orkestrui - 24:00
1
Tema ir šešios variacijos - 09:34
2
Keturi preliudai - 05:46
3
Trys pjesės - 04:07
4
Variacijos - 05:23
5
Trys pjesės - 03:15
6
Trys preliudai viena tema - 05:44
7
Keturi preliudai - 04:25
8
Penki preliudai - 05:30
Daugiau
1
Preliudai: op. 7 nr. 1 - 01:32
2
Preliudai: op. 7 nr. 2 - 00:59
3
Preliudai: op. 7 nr. 4 - 01:28
4
Preliudai: op. 22 nr. 5 - 00:53
5
Preliudai: op. 32 nr. 2 - 01:54
6
Preliudai: op. 32 nr. 1 - 01:14
7
Preliudai: op. 33 nr. 5 - 01:53
8
Preliudai: op. 16 nr. 2 - 00:41
9
Fuga op. 34 - 04:29
10
Preliudai: op. 14 nr. 2 - 01:11
11
Preliudai: op. 16 nr. 3 - 02:26
12
Preliudai: op. 7 nr. 3 - 02:24
13
Preliudai: op. 21 nr. 2 - 01:50
14
Preliudai: op. 33 nr. 3 - 01:05
15
Preliudai: op. 13 nr. 1 - 00:47
16
Preliudai: op. 17 nr. 1 - 02:15
17
Preliudai: op. 20 nr. 3 - 01:55
18
Preliudai: op. 33 nr. 2 - 01:23
Daugiau
Norint klausytis reikia prisijungti
Kraunama
NAUDOJATE NELEISTINAS PROGRAMAS, PRAŠOME PAŠALINTI, NORINT NAUDOTIS TINKLAPIU.
Šiuo metu mobili aplikacija neveikia su Android 12 ir naujesnėmis versijomis. Problema žinoma ir sprendžiama, atsiprašome už nepatogumus.
Uždaryti