birutė vainiūnaitė
1
Moderato - 09:40
2
Vivo e furioso - 04:47
3
Lento - 05:57
4
Allegro ma non troppo - 07:37
5
Prie senos varpinės (bisas) - 01:37
6
Allegro misterioso - 11:15
7
Andante - 04:36
8
Presto - 06:29
9
Meilės kalnas - 09:06
10
Ramybės kalnas - 09:48
11
Audrų kalnas - 05:15
Daugiau
1
Koncertas fortepijonui ir orkestrui nr. 1 es-dur, op. 15 - 05:00
2
Koncertas fortepijonui ir orkestrui nr. 1 es-dur, op. 15 - 05:55
3
Koncertas fortepijonui ir orkestrui nr. 1 es-dur, op. 15 - 06:10
4
Koncertas fortepijonui ir orkestrui nr. 1 es-dur, op. 15 - 15:03
5
Koncertas fortepijonui ir orkestrui nr. 1 es-dur, op. 15 - 08:30
6
Koncertas fortepijonui ir orkestrui nr. 1 es-dur, op. 15 - 07:53
Daugiau
1
žaliasis preliudas ir žalioji fuga - 04:26
2
Geltonasis preliudas ir geltonoji fuga - 02:23
3
Sonata - 10:14
4
Variacijos fortepijonui - 04:16
5
Movimenti dviem fortepijonams - 13:07
6
Gaida, fortepijonui ir fonogramai - 07:24
7
Trys kaprisai - 03:37
Daugiau
1
Keturios pjesės. i. preliudas, ii. humoreska, iii. mazurka, iv. preliudas - 07:30
2
Dvi pjesės. i. noktiurnas, ii. preliudas - 05:17
3
Dvi pjesės. i. preliudas, ii. noktiurnas - 06:48
4
Keturi preliudai. op. 7, nr. 1-4 - 06:13
5
Dvi pjesės. i. mazurka, ii. preliudas - 05:15
6
Trys preliudai. i. op. 11, nr. 1, ii. dainelė, iii. op. 11, nr. 3 - 03:44
7
Dvi pjesės. i. preliudas, ii. postliudija - 03:59
8
Du preliudai. op. 13, nr. 1-2 - 03:22
Daugiau
1
старуха - 00:45
2
F. chopin etiudas op. 25 nr. 12 - 02:26
3
идёшь, на меня похожий • s. vainiūnas iš ciklo aštuonios nuotaikos / v - 03:47
4
моим стихам, написанным так рано - 00:33
5
C. debussy ką matė vakarų vėjas - 03:17
6
вы, идущие мимо меня - 01:12
7
уж сколько их упало в бездну - 01:42
8
с. э. • v. jakubėnas legenda op. 2 nr. 2 - 04:19
9
бабушке - 01:27
10
мне нравится, что вы больны не мной - 01:26
11
бессрочно кораблю не плыть - 00:42
12
C. debussy generolas lavine, ekscentrikas - 02:36
13
какой-нибудь предок мой был – скрипач - 01:25
14
я знаю правду! - 00:53
15
думали – человек! - 01:25
16
W. a. mozart fantazija kv 396 - 07:16
17
вот опять окно - 00:39
18
стихи растут, как звезды и как розы • c. debussy viržiai - 02:57
19
вы столь забывчивы, сколь незабвенны - 01:29
20
тебе – через сто лет - 03:25
21
F. couperin mylimoji, čakona-rondo • когда-нибудь, прелестное созданье • пригвождена к позорному столбу - 04:51
22
кто создан из камьня, кто создан из глины - 01:13
23
C. debussy ir mėnuo apšviečia sugriuvusią šventovę • знаю, умру на заре! - 05:10
24
скоро уж из ласточек – в колдуньи! - 01:04
25
золото моих волос - 00:48
26
C. debussy paskyrimas eskvairui s. pickwikui • поэма конца - 06:16
27
тоска по родине! - 02:19
28
C. debussy terasa, lankoma mėnulio šviesos • сад - 03:43
29
когда гляжу на летящие листья - 00:38
30
C. debussy mirę lapai • все повторяю первый стих - 02:41
Daugiau
1
Daina apie žygimanto augusto karūnavimą - 01:31
2
Daina apie žygimanto augusto jungtuves - 01:43
3
Gedulinga giesmė prie barboros radvilaitės kapo - 02:15
4
Baleto orfėjas ir euridikė uvertiūra - 03:54
5
Garbinkit, galingieji - 00:49
6
šlovinkit, žmonės - 00:45
7
Pavasaris - 01:06
8
Gyvenimą tas turės pašlovintą - 01:56
9
Polonezas - 03:27
10
Atsisveikinimas su tėvyne - 03:00
11
Aušros vartų litanija - 01:45
12
Lietuviška rapsodija - 05:21
13
Tautiška giesmė - 01:34
14
Svajonė - 03:26
15
Noktiurnas - 04:54
16
Tyliąją naktį - 01:00
17
Unus ex discipulis - 02:24
18
Lietuva brangi - 01:21
19
Jaunimo giesmė - 00:41
20
Kur bėga šešupė - 01:11
21
Marija, marija - 00:52
22
Lietuviais esame mes gimę - 01:55
23
Kur bakūžė samanota - 02:10
24
Sesutėlės lelijėlės - 01:52
25
štai mes tarnaitės - 02:19
26
Po tamsiai naktelei - 02:30
27
Birutės arija - 02:34
28
Aukštaičiai žemaičiai - 02:06
29
Gloria - 02:03
30
Kyrie - 02:41
31
Beauštanti aušrelė - 02:42
32
Oi giria, giria - 02:21
33
Bėkit, bareliai tema - 02:42
34
Kvartetas c-moll. i d. - 01:31
35
Kvartetas c-moll. ii d. - 01:30
36
Kvartetas c-moll. iii d. - 01:14
37
Miške. 1 fragmentas - 02:31
38
Miške. 2 fragmentas - 03:16
39
Miške. 3 fragmentas - 01:23
40
Miške. 4 fragmentas - 02:12
41
Jūra. 1 fragmentas - 02:01
42
Jūra. 2 fragmentas - 00:57
43
Jūra. 3 fragmentas - 01:35
44
Jūra. 4 fragmentas - 00:56
45
Jūra. 5 fragmentas - 02:22
46
Jūra. 6 fragmentas - 01:12
47
Preliudas a-moll - 01:14
48
Preliudas b-moll - 03:00
49
Vakariniai varpai - 03:30
50
Noktiurnas - 03:59
51
Preliudas tėve mūsų - 02:10
52
Preliudas f-dur - 01:03
53
Fuga c-moll - 02:37
54
Fuga cis-moll - 04:21
55
Lietuvoje - 02:16
56
Finalas - 01:11
57
Adagio iš baleto jūratė ir kastytis (1933) - 02:59
58
Simfoninės variacijos (1933) - 02:41
59
Gyvenimo šokis - 02:13
60
Tėve mūsų - 02:26
61
Jaunojo bajoro daina iš operos gražina - 01:53
62
Uvertiūra simfoniniam orkestrui - 03:58
63
Vasaros naktys - 02:15
64
šokis su lanku iš baleto sužadėtinė - 01:37
65
žvaigždutė - 01:59
66
Koncertas smuikui ir orkestrui (1948), ii d. - 04:16
67
Dalios arija iš operos dalia - 03:38
68
Skudučio baladė iš operos dalia - 02:37
69
Grafika - 02:35
70
Elektrinė poema - 02:22
71
Nakties svajos - 03:06
72
Iv simfonija - 02:01
73
Kyrie - 04:06
74
I simfonija - 02:43
75
Lietuvos idilijos. vasaros ryto aidai - 02:01
76
Oi griežle - 01:17
77
Ei mudvi seselės - 01:00
78
žiogas - 01:08
79
Vapsva - 01:07
80
ūdrio daina - 03:21
81
Pilėnai. finalas - 04:36
82
Ant marių kranto - 05:07
83
Afrikietiški eskizai - 05:15
84
Cantus magnificat, i d. - 04:16
85
Sugriauto miesto kaukė - 05:29
86
Koncertas smuikui ir orkestrui nr. 2. i d. fragmentas - 01:52
87
Koncertas smuikui ir orkestrui nr. 2. ii d. fragmentas - 00:48
88
Opera kelionė į tilžę. indrės scena - 04:01
89
Opera kelionė į tilžę. anso arija - 02:00
90
Opera kelionė į tilžę. anso ir indrės duetas - 03:31
91
Simfonija styginiams. preliudas - istorija - 01:01
92
Simfonija styginiams. variacijos - retorika - 01:11
93
Simfonija styginiams. interliudija - astronomija - 01:43
94
Simfonija styginiams. tokata - matematika - 01:43
95
Gloria urbi - 01:40
96
Valdovės scena iš operos legenda apie meilę - 04:04
97
Gotiškoji poema simfoniniam orkestrui - 02:37
98
Dzūkiškos variacijos - 04:41
99
Cantus ad futurum. i d. - 02:09
100
Cantus ad futurum. ii d. - 01:41
101
Cantus ad futurum. iii d. - 02:57
102
Laiškas visiems tikintiesiems - 05:01
103
žaliasis maršas - 03:12
104
Sakmių siuita - 04:36
105
Dievo avinėlis. gabijos daina - 02:37
106
Dievo avinėlis. finalas - 04:33
107
Meilės kalnas - 03:13
108
Koncertas obojui, klavesinui ir styginiams (1981), i d. - 02:34
109
Naujasis turkų maršas sintezatoriui - 03:46
110
šarkela varnela - 01:14
111
Requiem kyrie - 05:25
112
Requiem aeternam - 01:50
113
Du klausimai laukinės slyvos medžiui - 02:11
114
Meilės daina ir išsiskyrimas - 02:51
115
Bachvariationen keturiems smuikams - 02:30
116
Oratorija centones mea urbi - 03:48
117
Opera mažvydas. iii prologas imkiet mani ir skaitikiet - 05:55
118
Opera mažvydas. iii mažvydo monologo fragmentas - 04:50
119
Opera mažvydas. epilogo fragmentas - 06:51
Daugiau
1
Aštuonios nuotaikos fortepijonui. liberamente, narrante, vivo, lusingado, lugubre, molto rubato, lesto, amabile, brioso - 12:35
2
Mano pasaulis - 03:43
3
Tyla - 02:20
4
Preliudija - 01:37
5
Rudenio naktį - 04:06
6
Muzika dviem fortepijonams ir styginių kvartetui (kūrinys nebaigtas) - 18:21
Daugiau
1
Pjesės fortepijonui - 21:59
2
Styginis kvartetas d-moll - 08:22
3
Pjesės smuikui ir fortepijonui - 12:11
1
Styginis kvartetas - 19:31
2
Septynios meilės elegijos (balsui ir kameriniam ansambliui) - 18:07
3
Gyvojo vandens klavyras (dviem fortepijonams ir sintezatoriui) - 12:17
1
Retrospektyva violončelei ir fortepijonui. i. meditacija, ii. choralas - 13:15
2
Fuga violončelei ir fortepijonui - 03:51
3
Kaskados, sonata fortepijonui - 03:33
4
Kalnų sonata, simfonija koncertas fortepijonui ir orkestrui - 24:00
1
Tema ir šešios variacijos - 09:34
2
Keturi preliudai - 05:46
3
Trys pjesės - 04:07
4
Variacijos - 05:23
5
Trys pjesės - 03:15
6
Trys preliudai viena tema - 05:44
7
Keturi preliudai - 04:25
8
Penki preliudai - 05:30
Daugiau
1
Preliudai: op. 7 nr. 1 - 01:32
2
Preliudai: op. 7 nr. 2 - 00:59
3
Preliudai: op. 7 nr. 4 - 01:28
4
Preliudai: op. 22 nr. 5 - 00:53
5
Preliudai: op. 32 nr. 2 - 01:54
6
Preliudai: op. 32 nr. 1 - 01:14
7
Preliudai: op. 33 nr. 5 - 01:53
8
Preliudai: op. 16 nr. 2 - 00:41
9
Fuga op. 34 - 04:29
10
Preliudai: op. 14 nr. 2 - 01:11
11
Preliudai: op. 16 nr. 3 - 02:26
12
Preliudai: op. 7 nr. 3 - 02:24
13
Preliudai: op. 21 nr. 2 - 01:50
14
Preliudai: op. 33 nr. 3 - 01:05
15
Preliudai: op. 13 nr. 1 - 00:47
16
Preliudai: op. 17 nr. 1 - 02:15
17
Preliudai: op. 20 nr. 3 - 01:55
18
Preliudai: op. 33 nr. 2 - 01:23
Daugiau
Norint klausytis reikia prisijungti
Kraunama
NAUDOJATE NELEISTINAS PROGRAMAS, PRAŠOME PAŠALINTI, NORINT NAUDOTIS TINKLAPIU.