lietuva
1
Subatėlė - 02:05
2
Alutį gėriau - 03:14
3
Pasvarscyk, antela - 04:20
4
Dolijute, dilojo - 03:09
5
šyvis - 03:18
6
Gieda gaideliai - 02:43
7
Siuntė mane motinėlė - 01:55
8
Oliavimai - 04:43
9
Tykus buvo vakarėlis - 04:02
10
šių naktely - 03:47
11
Mikita - 03:10
12
čiužela - 04:55
13
Vieversio rytas - 06:18
14
Intro. jievaro tiltas - 05:14
15
Ant marių krašto - 03:14
16
Senbernio daina - 03:03
17
Senovinis valsas - 02:03
18
Tu lietuva, tu mana - 02:29
19
Kur bakūžė samanota - 04:35
Daugiau
1
Duja - 01:07
2
Polka su ragučiais - 02:28
3
Malūnėlis - 01:34
4
Pabaigtuvių polka - 02:23
5
Lenciūgėlis - 02:37
6
Kūgiukas - 03:18
7
Linksmapolkė - 02:21
8
Abelytė - 00:49
9
Pasiutpolkė - 01:54
10
Pintuvių polka - 03:59
11
šiaudų batai - 01:20
12
Alutį gėriau - 01:37
13
Oželis - 01:06
14
Pampaljonis - 00:52
15
Barborytė - 01:25
16
Polkutė - 00:49
17
šventinė polka - 02:27
18
Grecenikė - 01:35
19
Suktinis - 01:22
20
Kalvelis - 01:44
21
Paplestuodegis - 01:42
22
Subatėlė - 01:08
23
Dunda grindys - 03:04
24
Janpolkis - 03:47
25
Delnų polka - 01:07
26
Alutį gėriau - 01:39
27
Keturinė - 01:05
28
Tverečiaus polka - 01:32
29
Rugučiai - 01:43
30
Noriu miego - 00:55
Daugiau
1
Daudytės - 00:23
2
Lietuva brangi - 06:07
3
Kepurinė - 01:12
4
Pasiutpolkė - 01:53
5
Linelius roviau - 03:22
6
Pakeltkojis - 03:07
7
Aukit javeliai - 02:40
8
Kupolinis - 04:03
9
Parugė - 03:43
10
Slinkis - 04:25
11
Valioj mano dalgeli - 04:18
12
Klumpakojis - 02:39
13
Giedu dainelę - 03:39
14
Kūlimo šokis - 03:18
15
Anoj pusėj nemunėlio - 03:14
16
Medinis žirgelis - 01:53
17
Gailingis - 02:43
18
Kiškelis - 01:34
19
Rusnietis - 02:09
20
šėriau, šėriau sau žirgelį - 02:02
21
Vestuviniai šokiai - 05:02
22
Lietuva - 02:55
23
šventinė polka - 02:27
Daugiau
1
žolytėla rūta - 05:31
2
Blezdingėlė - 05:01
3
Vyža - 03:44
4
Išbraidžiojau raseles - 03:13
5
Medinis žirgelis - 01:55
6
žemaitiška polka - 01:38
7
Klumpakojis - 02:43
8
Kur bėga šešupė - 03:53
9
Raliavimas - 02:58
10
šėriau šėriau sau žirgelį - 01:58
11
Vestuviniai šokiai - 05:02
12
Untytė - 02:59
13
Suktinis - 01:50
14
Pabaigtuvės - 04:00
15
Pasiutpolkė - 01:55
Daugiau
1
Ant motulės rankų: gimė žmogus - 03:55
2
Pagalvėlis - 03:27
3
Pasakėlių patalėlis - 04:08
4
Railingas - 01:25
5
Padainuosime susėdę - 01:35
6
Rasodėlė - 01:32
7
Patupeckis - 02:15
8
Dovanėlė (pjesė) - 03:17
9
Laduto-to - 04:05
10
Strapčiukas - 04:31
11
Ožkadrylis su oliavimais - 04:33
12
Močiute tu mana - 03:10
13
Lik sveika, mokykla - 05:52
14
Pavasario žagrelės - 02:52
15
Ratilėlis - 03:51
16
Baladė ''rugiapjūtė'' - 05:20
17
Kūlimo šokis - 03:19
18
O kad aš audžiau - 03:34
19
Darbo rankos - 04:08
20
Už jūrų, už marių - 01:44
21
Augo bernelis ir mergelė - 01:42
22
Paplėštuodegis - 01:37
23
Karvojėlis - 03:03
24
Dainuojame žmogui - 02:13
25
Pabaigtuvės (pjesė) - 03:55
26
Lietuvai - 04:49
Daugiau
1
Kalvelis - 03:05
2
Oželis - 01:59
3
Dzūkiškas kadrilis - 07:03
4
Kepurinė - 02:04
5
Klumpakojis - 02:32
6
Pakeltkojis - 02:59
7
Suktinis - 01:44
8
Gaidys - 02:49
9
Jievaro tiltas - 03:17
10
Kubilas - 01:17
11
Rezginėlė - 03:52
12
Rugučiai - 01:37
13
Sadutė - 05:27
14
Aštuonnytis - 04:47
Daugiau
1
Laimės nemunėlis - 01:20:16
1
Tautiška giesmė - 01:34
2
Lietuva brangi - 02:38
3
žemė lietuvos - 02:35
4
Brangiausios spalvos - 02:29
5
Dainų dainelė - 00:53
6
Dainų dainelė - 01:02
7
Dainelė apie riešutus - 01:50
8
Rudenėlis - 01:11
9
Preliudas a-moll - 01:14
10
Preliudas a-moll - 01:09
11
Oi giria giria - 01:03
12
Oi eisiu eisiu - 01:28
13
Ant kalno karklai siūbavo - 01:49
14
Sesuo žydroji vilija - 01:41
15
Drebulytė-išdykėlė iš baleto ''eglė žalčių karalienė'' - 02:04
16
Kiškelis - 01:07
17
Maršas ''nedėlios rytelį'' - 02:27
18
Divertismentas b-dur. ii dalis allegro di molto - 00:56
19
Paryžiaus tango - 01:41
20
Simfoninė poema ''miške'' - 02:34
21
A-a, a-a, mažulyje - 01:01
22
A-a, a-a, liūlia - 01:17
23
Nešk, pelyte, saldų miegą - 01:25
24
Saulala, motula - 00:12
25
Palšus ganiau jautelius - 00:39
26
Oi tu ožy dzidziaragi - 01:29
27
Lek' gervė - 01:52
28
šaltyšius - 02:19
29
Tu karvela brūkočėla - 00:45
30
šiū namo - 00:37
31
Kaip mažas buvau - 01:47
32
Oi griežle griežlele mano - 00:38
33
Oi griežle griežlele mano - 00:43
34
Saulutė tekėjo (kanonas) - 00:40
35
Ei, kas numynė juodą takelį - 01:20
36
Išbėg išbėgo iš rusnės kiemo - 01:03
37
Motula mana, širdela - 02:16
38
Skudrus mano dalgelis - 00:54
39
Kas naktelę per naktelę - 01:42
40
Aisma į kalną - 01:17
41
Jau saulelė leidos - 01:31
42
Gulbelės skraido - 01:07
43
Sveiki gyvi sveteliai - 00:59
44
Oi tu ieva ievuže - 00:37
45
Kas man' supa - 00:37
46
Sodauto - 01:09
47
Dunoj upė, lylio - 01:06
48
Augo putins - 01:41
49
Oi mana motula - 00:26
50
Ak, mums jėzau - 02:08
51
Oi tu zuikeli, leliumoj - 00:44
52
Vai tu bitela, leliumai - 01:07
53
Vai, atvažiuoja šventos kalėdos - 01:18
54
Kam tavo, vaikeli, akelės šviesios - 00:55
55
Kalėdų giesmę - 02:07
56
Kalėdos - 01:35
57
Jurgeli meistreli - 01:57
58
Kiškelis - 00:37
59
šarka šarka - 00:41
60
čeverykai - 01:04
61
Pjoviau šieną - 01:03
62
Gričinikė - 01:04
63
Grandskveras - 00:52
64
Lestinga - 01:10
65
Malūnėlis - 01:00
66
Trepsiukas - 00:46
67
Bitutė - 00:34
68
Rugučiai - 00:42
69
Sadutė - 00:53
70
Gaidys - 01:34
71
Blezdingėlė - 01:23
72
Subatėlė - 01:10
73
Džigūnas - 00:48
74
Vėjeli, pūsk - 01:07
75
Ai-ja, žū-žū - 01:10
76
Piemenėliai - 01:06
77
šienapjūtė - 02:19
78
Nava god polka - 01:13
79
Upe žemyn - 01:37
80
Aušta aušrelė - 00:26
81
Bulvė - 01:42
82
Gegutė - 01:24
83
Na ir žąsys - 02:20
84
Platusis dnepras - 01:17
85
Naktis - 01:06
86
Bulgarų liaudies daina - 01:00
87
Sarba - 01:45
88
Moldavaneska - 01:07
89
Linksma su svečiais - 01:19
90
čigonų liaudies daina - 02:03
91
Tu gražiai šoki - 01:00
92
Gegutės lizdas - 01:10
93
Kačiukas baliuje pas karalienę - 01:19
94
Ančiukų šokis - 02:11
95
Santa lucia - 01:29
96
Graikų liaudies daina - 01:31
97
Flamenkas - 01:48
98
žydų daina - 01:15
99
Suliko - 01:21
100
Alilo - 01:17
101
Vėžlio šokio daina - 01:19
102
Mano ranča - 02:45
103
No no no - 01:25
104
Indų raga - 02:39
105
Daina iš chou-pi - 01:16
106
Tibeto liaudies muzika - 01:48
107
Japonų daina - 01:44
108
Ganos kario daina - 01:22
109
Nigerijos moterų daina - 01:14
110
Ryto šokis - 01:27
111
Pietų afrikos daina - 01:17
112
Apsivalymo daina - 01:19
113
Naujosios gvinėjos daina - 01:20
114
Kai aš mažas buvau - 00:35
115
šešiose - 00:48
116
Girsteikiškių katė - 00:41
117
Saulės ašarėlės - 01:12
118
Daina apie senovę - 02:44
119
ėsk, karvute - 02:32
120
Man karvytė žala - 01:24
121
Raliavimas šiaudo birbynėmis - 00:37
122
Piemenų maršas - 00:25
123
Lamzdelio tirliavimas - 00:20
124
Telšių klumpakojis - 01:04
125
Ridikas - 00:50
126
Tu ožy, ožy - 00:51
127
šventiniai trimitai - 00:52
128
Medinis žirgelis - 02:02
129
Paukščių balsų pamėgdžiojimas molinukais - 01:38
130
Liaudiškas valsas ''mergelė verkė'' - 01:17
131
Valsas ''siūlai'' - 01:21
132
Vasiliausko polka - 01:42
133
Rylio - 00:35
134
Lietuviškas letkis - 02:14
135
čarlstonas - 01:18
136
Valsas ''pavasario balsai'' - 01:58
137
Polka ''trik trak'' - 02:36
138
Maršas ''gimtinės laukais'' - 02:48
139
Maršas iš operos ''aida'' - 01:36
140
Gedulingas maršas. sonatos fortepijonui b-moll iii dalis - 03:08
141
Gedulingas maršas. sonatos fortepijonui b-moll iii dalis - 02:24
142
Maršas ''sargiukas'' - 00:52
143
Redeckio maršas - 02:07
144
Petriuko tema - 00:37
145
Paukščiuko tema - 00:26
146
Anties tema - 00:38
147
Katės tema - 00:19
148
Senelio tema - 00:39
149
Vilko tema - 00:43
150
Medžiotojų tema - 00:32
151
Pasaka ištisai - 17:19
152
Ritminė improvizacija ''traukinys'' - 01:16
153
Vienbalsio solfedžio improvizacija iš rankų ženklų - 02:09
154
Virė virė košę - 00:58
155
A-a, a-a, pupa - 00:45
156
Din din - 01:09
157
ėsk, karvyte - 01:00
158
Plaukė žąselė - 01:00
159
Naujienos. lietuvių liaudies daina - 00:47
160
Maršiukas ir polkutė - 00:20
161
Tau, mano mamyte - 02:00
Daugiau
Norint klausytis reikia prisijungti
Kraunama
NAUDOJATE NELEISTINAS PROGRAMAS, PRAŠOME PAŠALINTI, NORINT NAUDOTIS TINKLAPIU.