antanas šabaniauskas

BIOGRAFIJA

Populiarus prieškario metų Lietuvos dainininkas mokydamasis pradžios mokykloje ir “Saulės” gimnazijoje dainavimo mokėsi pas Jurbarko bažnyčios vargninką Joną Pocių. Dainavo choruose, dažnai pasirodydavo kaip solistas. 1923 m. išvykęs į Italiją, įstojo į saleziečių kongregacijos katalikų vienuolyną Estės mieste. Po keletos metų mokslus tęsė Veronoje. Gyvendamas Italijoje neblogai pramoko italų kalbą, gavo gerus vokalinės technikos pagrindus. 1927 m. grįžęs į Lietuvą dirbo valstybės teatro operos choro artistu. Nuo 1930 m. pradėjo dainuoti kaip solistas, taip pat buvo Alfonso Mikulskio vyrų okteto nariu. Su juo 1931 m. įdainavo pirmasias tris plokšteles, kurias išleido britų įrašų firma “Columbia”. Labai aktyviai koncertavo, aplankė beveik visus Lietuvos miestus ir miestelius. Su Moišės Hofmeklerio orkestru dainavo populiarius to laikmečio šlagerius Kauno restoranų “Metropolis” ir “Versalis” šou programose. 1934 m. Londone talkinant plokštelių firmos “Columbia” orkestrui lietuvių kalba įdainavo 13 plokštelių. Iš jų klausytojų ypač tapo mėgstami fokstrotai “Marytė Mėlynakė”, “Ei tu, mergyte”, “Tik tau, Rio Rita”, valsai “Mariu”, “Apgaulinga meilė”, “Siuntė mane motinėlė”, tango “”Žavingos akys”, ”Luana”, “Užmirš tave, užmiršt” ir kt. Nuo 1938 m dainininkas dainas įrašinėjo Kopenhagoje, firmos “His Master’s Voice” studijoje. Čia buvo įrašyti A. Šabaniausko atliekami populiarieji fokstrotai “Vyrai, ūžkim” ir “Kanarkų fokstrotas”, tango “Paskutinis sekmadienis”, taip pat “Spaudos baliaus valsas” ir kt. Vokiečių okupacijos metais dainavo operoje, retsykiais pasirodydavo restoranų varjetė scenoje. Pasibaigus karui persikėlė gyventi į Vilnių, kur dainavo prie Valstybinės filharmonijos suformuotoje estradinėje grupėje. 1948 m. sovietinės valdžios iš jos buvo atleistas dėl dainininko neva “ propaguojamo menkaverčio repertuaro ir buržuazinių vertybių aukštinimo”. 6-me dešimemtmetyje rengė bendrus pasirodymus su populiariu kupletistu Petru Biržiu, tuomet žinomu, kaip “Pupų dėde”. 7-me dešimtmetyje A. Šabaniauskas iš koncertinės veiklos pasitraukė. Į sceną sugrįžo 1971 m. gruodyje. 10 metų dainavo Vilniaus “Dainavos” ir “Šaltinėlio” naktinių barų šou programose, vasaros sezonų metu Palangos “Birutės” restorane. 1975 m. Kauno sporto halėje surengė autorinį koncertą. Mirė po sunkios ligos 1987 m. vasario 9d. 1990 m. žinomo režisieriaus Romo Pletkausko iniciatyva buvo įsteigtas A. Šabaniausko labdaros ir paramos fondas, kuris labiausiai nusipelniusiems Lietuvos estrados atlikėjams skirdavo Antano Šabaniausko vardo premija. Jos laureatais yra tapę Janina Miščiukaitė (1990), Stasys Povilaitis (1991), Nijolė Tallat-Kelpšaitė (1992), Nijolė Ščiukaitė (19930, Viktoras Malinauskas (1994), Vytautas Kernagis (1995), Ona Valiukevičiūtė (1996), Birutė Petrikytė (1997) ir kt. 2003 m. minint dainininko 100-sias gimimo metines Vilniuje Pilies g. ant namo, kuriame gyveno A. Šabaniauskas pritvirtinta bareljefinė lenta su dainininko atvaizdu. Populiariausios dainos: Tykiai, tykiai, Marytė Mėlynakė, Toujours L’amour, Apgaulinga meilė, Ei, tu mergyt, Tūkstančiai žiedų, Žavingos akys, Užmiršt, tave, užmiršt, Ar atminsi?, Tango nokturno, Saulėtas rytas, Roz-Mary, Pasakykite, mergelės, Rožės ilgesys, Kanarkų fokstrotas, Vyrai, ūžkim, Spaudos baliaus valsas, Ruduo

1
Toujours l'amour - 02:39
2
Roz-mary - 03:13
3
Mums linksma - 02:46
4
Ar atsiminsi - 03:20
5
Mano gitara - 03:00
6
Vyrai, ūžkim - 02:59
7
Ruduo - 03:05
8
Santa liučija - 03:25
9
Marytė mėlynakė - 02:36
10
Motinai daina - 03:03
11
žavingos akys - 02:53
12
Rožės ilgesys - 03:09
13
Tango notturno - 03:16
14
Kanarkų fokstrotas - 02:25
15
Nepamiršk manęs - 03:05
16
Spaudos baliaus valsas - 03:09
17
Paskutinį sekmadienį - 02:52
18
Tykiai tykiai - 02:45
19
Siuntė mane motinėlė - 02:52
20
Pasakykite, mergelės - 02:48
Daugiau
1
Apgaulinga meilė - 02:45
2
žavingos akys - 02:48
3
Užmiršt, tave užmiršt - 02:56
4
Lietuvių liaudies dainų popuri - 06:19
5
Ruduo - 03:04
6
Siuntė mane motinėlė (lėtas valsas) - 02:52
7
Rožės ilgesys - 03:09
8
Spaudos baliaus valsas - 03:09
9
Saulėtas rytas - 02:58
10
Tango nokturno - 03:11
11
Ar atminsi (iš kino filmo ''kartą pavasarį'') - 03:13
Daugiau
1
Spaudos baliaus valsas - 03:09
2
Sutemų daina - 03:05
3
Tu, tik tu - 03:07
4
Rudens pasaka - 03:08
5
Nutilk širdie - 03:00
6
Tai nebuvo meilė - 03:07
7
Rytiečių meilė - 02:19
8
Nakties serenada - 02:57
9
Alytė - 03:16
10
Veltui prašysi - 02:27
11
Kanarkų fokstrotas - 02:26
12
Ar atsiminsi - 03:22
Daugiau
1
Nebijok - 03:37
2
Tu, tik tu - 03:09
3
Tavo saldžius mylonių - 02:53
4
Laikas - 05:08
5
Mūsų dienos kaip šventė - 03:45
6
Pienių vynas - 04:32
7
Milinės kelnės - 02:55
8
Nuvytusios alyvos - 03:03
9
Būna dienų - 03:22
10
Dru-lia - 02:54
11
Marytė mėlynakė - 02:35
12
Ku-ku - 03:17
13
širdele mano - 02:45
14
Naktis be mėnulio - 02:52
15
švelnumas - 05:13
16
Bateliai - 01:42
17
Tokia esu - 04:09
18
Kaunas - 02:50
19
Tu, lietuva, tu mano - 03:02
20
Sartų žvejys - 01:48
21
Spaudos baliaus valsas - 03:08
22
ūpas - 02:46
23
Vėl švieski - 03:31
24
Ja tak zastenciv, madame - 03:02
25
Dieve, laimink lietuvą - 04:35
26
Vilniaus stogai - 02:26
27
Kur tas kelelis - 01:40
28
Palangos jūroj - 02:57
29
Saulutė - 02:50
30
Bučinys - 02:46
31
Ispanė - 02:56
32
Prie pasakų miesto - 04:30
33
Dar širdyje ne sutema - 03:02
34
Tūkstančiai žiedų - 03:08
35
Kažkas atsitiko - 03:59
36
žvirbliai - 02:13
37
O, meile - 04:21
38
Aš myliu vasaros rugiagėles - 02:59
39
Neklausk manęs - 02:41
40
Ach, jonai, jonai - 02:52
41
Sidabro gija - 03:26
42
Kariškas vaizdelis - 03:08
43
Vėjas man pasakė - 02:52
44
Paskutinis sekmadienis - 03:10
45
Trys milijonai - 05:36
46
Neapolietiškos naktys - 02:51
47
Bučiuok mane - 02:40
48
Pienė - 02:45
Daugiau
1
Tristango - 07:08
2
Buenos airių kavinė - 02:37
3
žavingos akys - 02:53
4
Sidabrinė srovė - 02:33
5
Vasara uoste - 04:27
6
Pavasaris - 07:25
7
Paskutinį sekmadienį - 02:51
8
Tango - 02:26
9
Kicho - 06:07
10
Paryžiaus tango - 03:44
11
Pavydas - 05:06
12
Aukso spindesys - 03:12
13
Melodija en la minor - 06:50
14
Paryžiaus tango - 03:06
15
Blue tango (mėlynasis tango) - 02:39
Daugiau
1
žydrasis valsas (valse bleue) - 02:54
2
Pavasario sapnas (capri), tango - 03:05
3
šią naktį venecijoje (fokstrotas) (that night in venice (fox-trot)) - 02:57
4
Paskutinis sekmadienis (the last sunday), tango - 03:10
5
Pasislėpus (valsas) (lm "chambre separée" (waltz)) - 02:47
6
Elyt, tu meili (fokstrotas) (sweet elly (fox-trot)) - 03:05
7
Kodėl neatėjai? (fokstrotas) (why didn‘t you come? (fox-trot)) - 02:41
8
Balandėlė (la paloma) - 02:54
9
Tu, tik tu (lėtas valsas) (you and only you (english waltz)) - 03:09
10
Tūkstančiai žiedų (fokstrotas) (thousands of blossoms (fox-trot)) - 03:12
11
Karininkų fokstrotas (officers‘ fox trot) - 02:50
12
Pirmyn (forwards), polka - 02:45
13
Romos gitara (the rome guitar), tango - 02:52
14
Meilės svajos po baliaus (valsas) (liebestraum nach dem ball (waltz)) - 03:10
15
Gyvenimas gražus (fokstrotas) (life is beautiful, (fox-trot)) - 02:43
16
Regina, tango - 02:20
17
Kaip gražu miške (valsas) (waldeslust (waltz)) - 03:03
18
Dangaus žvaigždelė (lėtas valsas) (heaven's tiny star, (english waltz)) - 02:53
19
Vidurnakčio valsas (mitternachts walzer) - 03:00
20
Lietuvaitė (fokstrotas) (lithuanian maiden (fox-trot)) - 03:13
21
Skraido dūdų garsai (lėtas fokstrotas) (the sound of brass (slow fox-trot)) - 03:06
22
Skrido naktys (lėtas fokstrotas) (the nights have flown (slow fox-trot)) - 03:03
Daugiau
1
Nakties serenada - 03:03
2
Elyt, tu meili - 03:07
3
Kodėl mane tu apgavai - 02:57
4
žavingas šis tango ir moteris kaip tu... - 03:11
5
Kaip gražu miške, valsas - 03:14
6
Prisipažink... - 03:06
7
širdele mano - 02:52
8
Ei tu, mergyte - 03:00
9
širdie - 03:07
10
Atrasta laimė - 03:05
11
Aukso svajonės - 03:01
12
Romos gitara - 02:56
13
Meilės svajos po baliaus - 03:14
14
Tavo saldžių mylonių - 03:03
Daugiau
1
šviesi naktis mėnesiena - 01:23
2
žaliojoj lankelėj - 02:06
3
Apynėli žaliasai - 02:16
4
Vestuvinis choras - 01:51
5
Alutis choras - 02:10
6
Išgrisiu tiltelį - 01:45
7
Linelį raunu ne viena - 03:07
8
Eina meškinas - 02:22
9
Kukavo gegutė - 02:51
10
Aš nueisiu - 02:48
11
Iš rytų šalelės ir palankėj palankėj - 03:14
12
Sėdžiu po langeliu ir eik sese namo - 03:05
Daugiau
Norint klausytis reikia prisijungti
Kraunama
NAUDOJATE NELEISTINAS PROGRAMAS, PRAŠOME PAŠALINTI, NORINT NAUDOTIS TINKLAPIU.

Išleista atnaujinta mobili aplikacija

Informuojame, kad yra išleista nauja mobilios aplikacijos versija, kurioje yra atnaujintas ir sutvarkytas prisijungimas naudojant Facebook. Prašytume kuo skubiau atsinaujinti, kad galėtumėte patogiai naudotis mobilia aplikacija.
Uždaryti