danielius dolskis

BIOGRAFIJA

Tikras vardas - Danielius Broidesas, garsus prieškario Lietuvoje estrados dainininkas. gimė Vilniaus žydų komersantų šeimoje. 1908 m. įstojo į Sankt Peterburgo universiteto teisės fakultetą. Studijų metais lankė teatro studiją. Vėliau rengė pramoginius pasirodymus Rusijos aukštuomenei Sankt Peterburgo restorano „Villa Rode“ vasaros estradoje. Puikiai kalbėjo hebrajų, vokiečių, ispanų, italų, lotynų, prancūzų kalbomis. Prasidėjus bolševikinei Spalio revoliucijai kurį laiką gyveno Rygoje. Čia pasirodė su garsiuoju Oskaro Stroko tango orkestru. Vėliau apsistojo Ukrainoje, o 1920 m. įsikūrė Konstantinopolyje (Turkija). Aktyviai gastroliavo po Europą. Berlyno garsiojoje koncertų salėje „Schubert-Saal”, dainavo su garsiais emigracijoje gyvenančiais rusų atlikėjais. Dalyvavo Sofijos (Bulgarija) ir Belgrado (Serbija) muzikinių teatrų pastatymuose. Štutgarto kabarete „Karusell” režisavo muzikinį spektaklį „Aplink pasaulį“, dalyvavo Paryžiaus viešbučio restorano „Majestic” šou programoje. 1923 m. apsigyveno Berlyne. Ten susipažįno ir vedė tuometinę žinomą kino aktorę Olgą Čechovą. Vokietijoje D. Dolskis ypač tapo žinomu Rusijos išeivijos sluoksniuose, kurių tarpe atlikėjo parengti muzikiniai - jumoristiniai spektakliai buvo itin populiarūs. 1929 m. išsiskyręs su žmona, atsikėlė į Kauną. Per pusmetį išmoko gerai kalbėti lietuviškai. Proteguojant žinomam Kauno orkestro vadovui ir smuikininkui Danieliui Pomerantz‘ui pradėjo dainuoti Kauno kavinėse, restoranuose ir kino teatruose prieš seansą. Tarp tuometinių pramoginės muzikos atlikėjų D. Dolskis išsiskyrė puikiu gebėjimu bendrauti su publika, aukšta scenine kultūra, patrauklia išore. Palankių atsiliepimų sulaukdavo jo parodijos ir humoreskos, taip pat to laikmečio aktualijoms skirti feljetonai. Tačiau didžiausią populiarumą turėjo Danieliaus Dolskio lietuvisku tekstu atliekamos dainos. Jo repertuare dominavo žinomi to meto fokstrotų, valsų ir tango perdirbiniai lietuvių kalba, kaip „Palangos jūroj“ (orig. versija „Pod samowarem“, sukurta tuomet jaunos Varšuvos žydų dainų autorės Fainos Kwiatkowskos, žinomos, kaip Fanny Gordon), „Kariškas vaizdelis“ (pagal ispanų kompozitoriaus J. Guerrero melodiją „Soldatito Espanol“), „Onyte, einam su manim pašokti“ (orig. versija „Mein fraeulein, kennen sie schon meinen rhytmus“, aut.W. Jurmann) „“Elyt, tu meili“ (pagal „Wenn die Elizabeth“, aut. R. Katscher) ir kt. Dauguma joms tekstus parašė tuometinis Kauno Vytauto Didžiojo universito filologijos fakulteto studentas Ričardas Mironas. Su Moišės Hofmeklerio vadovaujama „Metropolio“ orkestru Berlyno „Homocord“ ir Londono „Columbia Gramophone“ kompanijose Danielius Dolskis įrašė 16 plokštelių. 1931 m. gruodžio 3 d, susirgęs plaučiu uždegimu, mirė.

ATLIKĖJAI

1
Lietuvaitė - 03:06
2
Sudiev, sudiev... - 02:46
3
Maryte, onyte, katryte... - 02:57
4
Palangos jūroj - 02:59
5
Aukso svajonės - 03:08
6
Kaip mes su jonu operą žiūrėjom ...(monologas) - 03:03
7
Ja tak zastenčiv, madame - 03:04
8
Leisk man - 03:00
9
Su armonika į braziliją - 02:36
10
Amerikos lietuvių priėmimas kumpiškiuose (monologas) - 03:18
11
čigonės akys - 03:04
12
Elyt, tu meili - 03:04
13
Onyte, einam su manim pašokti - 02:38
14
Nakties traukinio kontrolė (monologas) - 02:42
15
Aš myliu vasaros rugiagėles - 03:01
16
Aistros šauksmas - 03:01
17
Sugrįžk - 02:54
18
Ciperovič (vojenaja scenka) - 03:15
19
Kariškas vaizdelis - 03:10
20
Gegužinė (komiškas vaizdelis) - 03:08
Daugiau
1
Senovinis valsas (the olden waltz) - 03:06
2
Mano sieloj šiandien šventė. žaliojoj lankelėj (my soul rejoices today. in the green meadow) - 03:15
3
Izraelito rauda (israeli’s crying) - 03:04
4
Lakštingala (the nightingale) - 03:08
5
Lietuvaitė (lithuanian maiden) - 03:03
6
Sudiev, sudiev (fare thee well my beauty) - 02:43
7
Marytė, onytė, katrytė (sweet mary, little annie, dear cathy...) - 02:55
8
Palangos jūroj (in the sea of palanga) - 02:56
9
Aukso svajonės (golden dreams) - 03:07
10
Torgovec živym tovarom (the seller of livestock (monologue)) - 02:51
11
Ja tak zastenčiv, madam (i am so stubborn, madame) - 03:02
12
Leisk man (let me kiss you) - 02:58
13
Su armonika į braziliją (to brazil with harmonica) - 02:35
14
ūpas, žydų fokstrotas (mood, jewish foxtrot) - 02:49
15
Prijom v selskoj bolnice (reception at the village hospital (monologue)) - 02:29
16
čigonės akys (the fire of gypsy’s eyes) - 03:02
17
Onyte, einam su manim pašokti (little annie, come dance with me) - 02:37
18
Nakties traukinio kontrolė (present your tickets, please (monologue)) - 02:39
19
Aš myliu vasaros rugiagėles (i adore the cornflowers of summer) - 02:59
20
Aistros šauksmas (desire and longing) - 02:58
21
Kodėl mane tu apgavai? (why have you deceived me?) - 02:54
22
Sugrįžk (come back to me) - 02:53
23
Kariškas vaizdelis (military episode) - 03:08
24
Elyt, tu meili (sweet elly) - 03:02
25
C'est pas comme ca - 02:52
26
In paris, in paris sind die madels so suss (from film "sous les tois de paris") - 03:24
27
Būk vyras (be a man) - 02:39
28
Pavasario sapnas (capri) - 03:03
29
Ispanų valsas (spanish waltz) - 03:01
30
Sukas ratukas (the wheel is turning) - 03:12
31
Taip liūdna man be tavęs (i am so sad without you) - 03:03
32
Bučinys (the kiss) - 02:49
33
Paskutinis sekmadienis (the last sunday) - 03:08
34
Skrido naktys (the nights have flown) - 03:03
35
Alytė (sweet elly) - 03:09
36
Tu, tik tu (you and only you) - 03:05
37
Gyvenimas gražus (life is beautiful) - 02:39
38
Pirmyn (forward) - 02:44
39
Aš turiu dvi merginas (i have two girls) - 02:35
40
Prisipažink (confess) - 03:03
41
Skraido dūdų garsai (the sound of brass) - 03:01
42
Daina padės gyventi (the song will help to live) - 02:38
43
širdie (you, heart) - 03:04
44
Tu priklausai tik man (you belong to me only) - 02:56
45
Pamilau čigonę (i fell in love with a gypsy) - 02:33
46
Indėno meilė (love of the indian) - 03:04
47
Tik viena meilė (the only love) - 02:58
Daugiau
1
Nebijok - 03:37
2
Tu, tik tu - 03:09
3
Tavo saldžius mylonių - 02:53
4
Laikas - 05:08
5
Mūsų dienos kaip šventė - 03:45
6
Pienių vynas - 04:32
7
Milinės kelnės - 02:55
8
Nuvytusios alyvos - 03:03
9
Būna dienų - 03:22
10
Dru-lia - 02:54
11
Marytė mėlynakė - 02:35
12
Ku-ku - 03:17
13
širdele mano - 02:45
14
Naktis be mėnulio - 02:52
15
švelnumas - 05:13
16
Bateliai - 01:42
17
Tokia esu - 04:09
18
Kaunas - 02:50
19
Tu, lietuva, tu mano - 03:02
20
Sartų žvejys - 01:48
21
Spaudos baliaus valsas - 03:08
22
ūpas - 02:46
23
Vėl švieski - 03:31
24
Ja tak zastenciv, madame - 03:02
25
Dieve, laimink lietuvą - 04:35
26
Vilniaus stogai - 02:26
27
Kur tas kelelis - 01:40
28
Palangos jūroj - 02:57
29
Saulutė - 02:50
30
Bučinys - 02:46
31
Ispanė - 02:56
32
Prie pasakų miesto - 04:30
33
Dar širdyje ne sutema - 03:02
34
Tūkstančiai žiedų - 03:08
35
Kažkas atsitiko - 03:59
36
žvirbliai - 02:13
37
O, meile - 04:21
38
Aš myliu vasaros rugiagėles - 02:59
39
Neklausk manęs - 02:41
40
Ach, jonai, jonai - 02:52
41
Sidabro gija - 03:26
42
Kariškas vaizdelis - 03:08
43
Vėjas man pasakė - 02:52
44
Paskutinis sekmadienis - 03:10
45
Trys milijonai - 05:36
46
Neapolietiškos naktys - 02:51
47
Bučiuok mane - 02:40
48
Pienė - 02:45
Daugiau
1
žydrasis valsas (valse bleue) - 02:54
2
Pavasario sapnas (capri), tango - 03:05
3
šią naktį venecijoje (fokstrotas) (that night in venice (fox-trot)) - 02:57
4
Paskutinis sekmadienis (the last sunday), tango - 03:10
5
Pasislėpus (valsas) (lm "chambre separée" (waltz)) - 02:47
6
Elyt, tu meili (fokstrotas) (sweet elly (fox-trot)) - 03:05
7
Kodėl neatėjai? (fokstrotas) (why didn‘t you come? (fox-trot)) - 02:41
8
Balandėlė (la paloma) - 02:54
9
Tu, tik tu (lėtas valsas) (you and only you (english waltz)) - 03:09
10
Tūkstančiai žiedų (fokstrotas) (thousands of blossoms (fox-trot)) - 03:12
11
Karininkų fokstrotas (officers‘ fox trot) - 02:50
12
Pirmyn (forwards), polka - 02:45
13
Romos gitara (the rome guitar), tango - 02:52
14
Meilės svajos po baliaus (valsas) (liebestraum nach dem ball (waltz)) - 03:10
15
Gyvenimas gražus (fokstrotas) (life is beautiful, (fox-trot)) - 02:43
16
Regina, tango - 02:20
17
Kaip gražu miške (valsas) (waldeslust (waltz)) - 03:03
18
Dangaus žvaigždelė (lėtas valsas) (heaven's tiny star, (english waltz)) - 02:53
19
Vidurnakčio valsas (mitternachts walzer) - 03:00
20
Lietuvaitė (fokstrotas) (lithuanian maiden (fox-trot)) - 03:13
21
Skraido dūdų garsai (lėtas fokstrotas) (the sound of brass (slow fox-trot)) - 03:06
22
Skrido naktys (lėtas fokstrotas) (the nights have flown (slow fox-trot)) - 03:03
Daugiau
1
Nakties serenada - 03:03
2
Elyt, tu meili - 03:07
3
Kodėl mane tu apgavai - 02:57
4
žavingas šis tango ir moteris kaip tu... - 03:11
5
Kaip gražu miške, valsas - 03:14
6
Prisipažink... - 03:06
7
širdele mano - 02:52
8
Ei tu, mergyte - 03:00
9
širdie - 03:07
10
Atrasta laimė - 03:05
11
Aukso svajonės - 03:01
12
Romos gitara - 02:56
13
Meilės svajos po baliaus - 03:14
14
Tavo saldžių mylonių - 03:03
Daugiau
Norint klausytis reikia prisijungti
Kraunama
NAUDOJATE NELEISTINAS PROGRAMAS, PRAŠOME PAŠALINTI, NORINT NAUDOTIS TINKLAPIU.

Išleista atnaujinta mobili aplikacija

Informuojame, kad yra išleista nauja mobilios aplikacijos versija, kurioje yra atnaujintas ir sutvarkytas prisijungimas naudojant Facebook. Prašytume kuo skubiau atsinaujinti, kad galėtumėte patogiai naudotis mobilia aplikacija.
Uždaryti