atlikėjas ir autorius petras zalanskas
1
Vai tu rūta, rūta - 04:24
2
žalioj girioj - 05:14
3
Jau vakaras - 04:09
4
Vai tu girala, girala žalioji - 03:33
5
Sėdzu po langeliu - 03:12
6
žvenk, žirgeli, per maras plaukdamas - 03:08
7
Nepūsk, vėjeli - 03:42
8
Bėkit, bareliai - 03:29
9
Vai tu aglala - 05:22
10
Augo sodi klevelis - 04:04
11
Ant ažarėlio laivelis plauk - 03:57
Daugiau
1
čiulba ulba sakalas (vestuvinė) - 01:54
2
šių naktelį per naktelį (vestuvinė) - 02:39
3
Vai tu sakal sakale (vestuvinė) - 02:24
4
žalioj girioj stadałėlis (šeimos daina) - 01:32
5
Tu, pucine raudonasai (šeimos daina) - 01:40
6
Stov šyvas žirgelis pabalnotas (vestuvių daina) - 00:55
7
Vai gėriau gėriau (meilės daina) - 01:14
8
šių nedėłėłį per nedėłėłį (vestuvinė daina) - 03:44
9
Augo sodi klevelis, klevelis (baladė) - 03:29
10
Kaip aš buvau mažas (vestuvinė daina) - 02:57
11
Kaip aš buvau maža (vestuvinė daina) - 03:34
12
šių tamsių naktełį (vestuvinė daina) - 02:28
13
žvenk, žirgele (vestuvinė daina) - 01:29
14
Kad aš turėtau (arimo daina) - 01:55
15
Palšus ganiau jautelius (naktiginių daina) - 00:36
16
Bėkit, baraliai (rugiapjūtės daina) - 01:20
17
Vai tu aglala (rugiapjūtės daina) - 01:21
18
Vai kaip aš buvau pes motułį (šeimos daina) - 02:34
19
Jau vakaras, rūta žalioji (rugiapjūtės daina) - 01:32
20
Ko sėdzi, marula (vestuvinė daina) - 01:32
21
Verkė sanas tėvužėlis (vestuvinė daina) - 01:57
22
Vai tu, rūta (vestuvinė daina) - 01:31
23
Ant ažarėlio (vestuvinė daina) - 02:54
24
Vai žydėk, žydėk 9vestuvinė daina) - 02:05
25
Ei, ant ulyčių naujiena (šeimos daina) - 01:09
26
Vai kaip aš buvau jauna mergełė 9šeimos daina) - 01:25
27
Nepūsk, vėjeli (šeimos daina) - 01:14
28
Sesula mano, sesula lelijėle (vestuvinė daina) - 02:03
29
Po sodelį vaikščiojau (meilės daina) - 01:17
30
Jojo prijojo (vestuvinė daina) - 02:37
31
Vai dū dū dū dū (vestuvinė daina) - 02:17
32
Alaus alaus (vaišių dainų) - 01:00
33
Vai tu girela (vestuvinė daina) - 01:36
34
O ant kalnelio aukštojo (baladė) - 01:16
35
Gieda gaideliai ankstų rytelį (šeimos daina) - 03:03
36
Sėdžiu po langeliu (vestuvių verkavimas) - 01:05
37
Kad aš būtau žinojis (vestuvinė daina) - 01:18
38
Nedėlios ankstųjį rytelį (vestuvinė daina) - 03:53
Daugiau
1
čiulba ulba sakalas (vestuvinė) - 01:54
2
šių naktelį per naktelį (vestuvinė) - 02:39
3
Vai tu sakai sakale (vestuvinė) - 02:24
4
žalioj girioj stadalėlis (meilės) - 01:32
5
Tu, pucine raudonasai (šeimos) - 01:40
6
Stok šyvas žirgelis pabalnotas (vestuvinė) - 00:55
7
Vai gėriau gėriau (meilės) - 01:14
8
šių nedėlėlį per nedėlėlį (vestuvinė) - 03:44
9
Augo sodi klevelis, klevelis (baladė) - 03:29
10
Kaip aš buvau mažas (vestuvinė) - 02:57
11
Kaip aš buvau maža (vestuvinė) - 03:34
12
šių tamsių naktelį (vestuvinė) - 02:28
13
žvenk, žirgele (vestuvinė) - 01:29
14
Kad aš turėtau (arimo) - 01:55
15
Palšus ganiau jautelius (naktigonių) - 00:36
16
Bėkit, baraliai (rugiapjūtės) - 01:20
17
Vai tu aglala (rugiapjūtės) - 01:21
18
Vai kaip aš buvau pas savo motulį (šeimos) - 02:34
19
Jau vakaras, rūta žalioj (rugiapjūtės) - 01:32
20
Ko sėdzi, manila (vestuvinė) - 01:32
21
Verkė sanas tėvužėlis (vestuvinė) - 01:57
22
Vai tu, rūta rūta (vestuvinė) - 01:31
23
Ant ažarėlio (vestuvinė) - 02:54
24
Vai žydėk žydėk (vestuvinė) - 02:05
25
Ei, ant ulyčių naujiena (šeimos) - 01:09
26
Vai kaip aš buvau jauna mergelė (šeimos) - 01:25
27
Nepūsk, vėjeli (šeimos) - 01:14
28
Sesula mano, sesula lelijėle (vestuvinė) - 02:03
29
Po sodelį vaikščiojau (meilės) - 01:17
30
Jojo prijojo (vestuvinė) - 02:37
31
Vai du du du du (vestuvinė) - 02:17
32
Alaus alaus (vaišių) - 01:00
33
Vai tu girela (vestuvinė) - 01:36
34
O ant kalnelio aukštojo (baladė) - 01:16
35
Gieda gaideliai ankstų rytelį (šeimos) - 03:03
36
Sėdžiu po langeliu (vestuvių verkavimo) - 01:05
37
Kad aš būtau žinojis (vestuvinė) - 01:18
38
Nedėlios ankstųjį rytelį (vestuvinė) - 03:53
Daugiau
1
žalioj girioj stadalėlis - 01:35
2
Oi gėriau gėriau - 02:37
3
čiulba ulba sakalas - 02:14
4
žvenk, žirgele, per maras plaukdamas - 01:28
5
Augo sode klevelis - 03:10
6
Vai tu aglala - 01:19
Daugiau

albumai, kuriuose dalyvauja PETRAS ZALANSKAS

1
Vai tu rūta rūta - 04:25
2
Vai tu agalala - 05:27
3
Vai tu girala - 03:29
4
žalioj girioj stadalėlis - 05:12
5
Nepūsk, vėjeli - 03:36
6
Alaus alaus - 03:28
7
žvenk, žirgele, per maras plaukdamas - 03:11
8
Sėdžiu po langeliu - 03:12
9
Bėkit bareliai - 03:30
10
Augo sodi klevelis, klevelis - 04:08
11
Jau vakaras - 04:12
Daugiau
1
Oi toli toli - 05:08
2
Saulala raudona - 02:38
3
Jau vakaras rūta žalioj - 04:08
4
Vai tu girala, girala žalioji - 03:33
5
Užteka saulužė - 03:49
6
Pasvartyk, antele - 04:45
7
Vėlinių laužai - 03:26
8
Nordens vrede - 03:45
9
Tūto valijo - 04:34
10
Saulės sėklos - 04:13
11
Aplink zarius - 04:20
12
Jenta - 02:32
13
Epas - 11:40
14
Romo norkūno kelmas senoviškas žiemoja musteikos kaime - 01:00
15
Bite lingo - 06:10
16
Juodas varneli - 03:14
17
Rūķu armija - 02:48
18
Elpa - 02:46
19
Iawamār - 04:28
20
Palydėk, sesula (see me off, sister) - 02:03
21
Brolužėlis žirgelį balnojo (the brother saddling was a horse) - 05:08
22
Gali lauko liepala - 01:13
23
Bitełė siaubia in balta dobila - 04:50
24
šokis - 03:29
25
Dolijuta - 07:17
26
Ugnies pataluos - 06:09
27
Saulės pasveikintas - 04:31
Daugiau
1
Tautiška giesmė - 01:34
2
Lietuva brangi - 02:38
3
žemė lietuvos - 02:35
4
Brangiausios spalvos - 02:29
5
Dainų dainelė - 00:53
6
Dainų dainelė - 01:02
7
Dainelė apie riešutus - 01:50
8
Rudenėlis - 01:11
9
Preliudas a-moll - 01:14
10
Preliudas a-moll - 01:09
11
Oi giria giria - 01:03
12
Oi eisiu eisiu - 01:28
13
Ant kalno karklai siūbavo - 01:49
14
Sesuo žydroji vilija - 01:41
15
Drebulytė-išdykėlė iš baleto ''eglė žalčių karalienė'' - 02:04
16
Kiškelis - 01:07
17
Maršas ''nedėlios rytelį'' - 02:27
18
Divertismentas b-dur. ii dalis allegro di molto - 00:56
19
Paryžiaus tango - 01:41
20
Simfoninė poema ''miške'' - 02:34
21
A-a, a-a, mažulyje - 01:01
22
A-a, a-a, liūlia - 01:17
23
Nešk, pelyte, saldų miegą - 01:25
24
Saulala, motula - 00:12
25
Palšus ganiau jautelius - 00:39
26
Oi tu ožy dzidziaragi - 01:29
27
Lek' gervė - 01:52
28
šaltyšius - 02:19
29
Tu karvela brūkočėla - 00:45
30
šiū namo - 00:37
31
Kaip mažas buvau - 01:47
32
Oi griežle griežlele mano - 00:38
33
Oi griežle griežlele mano - 00:43
34
Saulutė tekėjo (kanonas) - 00:40
35
Ei, kas numynė juodą takelį - 01:20
36
Išbėg išbėgo iš rusnės kiemo - 01:03
37
Motula mana, širdela - 02:16
38
Skudrus mano dalgelis - 00:54
39
Kas naktelę per naktelę - 01:42
40
Aisma į kalną - 01:17
41
Jau saulelė leidos - 01:31
42
Gulbelės skraido - 01:07
43
Sveiki gyvi sveteliai - 00:59
44
Oi tu ieva ievuže - 00:37
45
Kas man' supa - 00:37
46
Sodauto - 01:09
47
Dunoj upė, lylio - 01:06
48
Augo putins - 01:41
49
Oi mana motula - 00:26
50
Ak, mums jėzau - 02:08
51
Oi tu zuikeli, leliumoj - 00:44
52
Vai tu bitela, leliumai - 01:07
53
Vai, atvažiuoja šventos kalėdos - 01:18
54
Kam tavo, vaikeli, akelės šviesios - 00:55
55
Kalėdų giesmę - 02:07
56
Kalėdos - 01:35
57
Jurgeli meistreli - 01:57
58
Kiškelis - 00:37
59
šarka šarka - 00:41
60
čeverykai - 01:04
61
Pjoviau šieną - 01:03
62
Gričinikė - 01:04
63
Grandskveras - 00:52
64
Lestinga - 01:10
65
Malūnėlis - 01:00
66
Trepsiukas - 00:46
67
Bitutė - 00:34
68
Rugučiai - 00:42
69
Sadutė - 00:53
70
Gaidys - 01:34
71
Blezdingėlė - 01:23
72
Subatėlė - 01:10
73
Džigūnas - 00:48
74
Vėjeli, pūsk - 01:07
75
Ai-ja, žū-žū - 01:10
76
Piemenėliai - 01:06
77
šienapjūtė - 02:19
78
Nava god polka - 01:13
79
Upe žemyn - 01:37
80
Aušta aušrelė - 00:26
81
Bulvė - 01:42
82
Gegutė - 01:24
83
Na ir žąsys - 02:20
84
Platusis dnepras - 01:17
85
Naktis - 01:06
86
Bulgarų liaudies daina - 01:00
87
Sarba - 01:45
88
Moldavaneska - 01:07
89
Linksma su svečiais - 01:19
90
čigonų liaudies daina - 02:03
91
Tu gražiai šoki - 01:00
92
Gegutės lizdas - 01:10
93
Kačiukas baliuje pas karalienę - 01:19
94
Ančiukų šokis - 02:11
95
Santa lucia - 01:29
96
Graikų liaudies daina - 01:31
97
Flamenkas - 01:48
98
žydų daina - 01:15
99
Suliko - 01:21
100
Alilo - 01:17
101
Vėžlio šokio daina - 01:19
102
Mano ranča - 02:45
103
No no no - 01:25
104
Indų raga - 02:39
105
Daina iš chou-pi - 01:16
106
Tibeto liaudies muzika - 01:48
107
Japonų daina - 01:44
108
Ganos kario daina - 01:22
109
Nigerijos moterų daina - 01:14
110
Ryto šokis - 01:27
111
Pietų afrikos daina - 01:17
112
Apsivalymo daina - 01:19
113
Naujosios gvinėjos daina - 01:20
114
Kai aš mažas buvau - 00:35
115
šešiose - 00:48
116
Girsteikiškių katė - 00:41
117
Saulės ašarėlės - 01:12
118
Daina apie senovę - 02:44
119
ėsk, karvute - 02:32
120
Man karvytė žala - 01:24
121
Raliavimas šiaudo birbynėmis - 00:37
122
Piemenų maršas - 00:25
123
Lamzdelio tirliavimas - 00:20
124
Telšių klumpakojis - 01:04
125
Ridikas - 00:50
126
Tu ožy, ožy - 00:51
127
šventiniai trimitai - 00:52
128
Medinis žirgelis - 02:02
129
Paukščių balsų pamėgdžiojimas molinukais - 01:38
130
Liaudiškas valsas ''mergelė verkė'' - 01:17
131
Valsas ''siūlai'' - 01:21
132
Vasiliausko polka - 01:42
133
Rylio - 00:35
134
Lietuviškas letkis - 02:14
135
čarlstonas - 01:18
136
Valsas ''pavasario balsai'' - 01:58
137
Polka ''trik trak'' - 02:36
138
Maršas ''gimtinės laukais'' - 02:48
139
Maršas iš operos ''aida'' - 01:36
140
Gedulingas maršas. sonatos fortepijonui b-moll iii dalis - 03:08
141
Gedulingas maršas. sonatos fortepijonui b-moll iii dalis - 02:24
142
Maršas ''sargiukas'' - 00:52
143
Redeckio maršas - 02:07
144
Petriuko tema - 00:37
145
Paukščiuko tema - 00:26
146
Anties tema - 00:38
147
Katės tema - 00:19
148
Senelio tema - 00:39
149
Vilko tema - 00:43
150
Medžiotojų tema - 00:32
151
Pasaka ištisai - 17:19
152
Ritminė improvizacija ''traukinys'' - 01:16
153
Vienbalsio solfedžio improvizacija iš rankų ženklų - 02:09
154
Virė virė košę - 00:58
155
A-a, a-a, pupa - 00:45
156
Din din - 01:09
157
ėsk, karvyte - 01:00
158
Plaukė žąselė - 01:00
159
Naujienos. lietuvių liaudies daina - 00:47
160
Maršiukas ir polkutė - 00:20
161
Tau, mano mamyte - 02:00
Daugiau
Norint klausytis reikia prisijungti
Kraunama
NAUDOJATE NELEISTINAS PROGRAMAS, PRAŠOME PAŠALINTI, NORINT NAUDOTIS TINKLAPIU.

Prisijungimas su Facebook

Įspėjame, kad šiuo metu dėl techninių nesklandumų nėra galimybės prisijungti per facebook mobiliuose įrenginiuose, artimiausiu metu gedimai bus pašalinti. Ačiū už kantrybę
Uždaryti